UPDATE: Raportul MCV pentru România, unul dintre cele mai dure din ultimii 10 ani. Lupta anticorupție și activitatea DNA, descreștere semnificativă (surse)

de MH     HotNews.ro
Luni, 21 octombrie 2019, 19:52 Actualitate | Esenţial


Comisia Europeană
Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei
Raportul Comisiei Europene privind progresele României în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) este unul dintre cele mai critice din ultimii zece ani, au explicat pentru HotNews.ro surse oficiale care au consultat draftul documentului. Potrivit acestora, experții europeni notează că lupta anticorupție a scăzut foarte mult în intensitate, activitatea DNA cunoscând o descreștere semnificativă.

Conform sursei citate, Raportul este mult mai dur pentru România decât pentru Bulgaria, experții europeni notând că mare parte din recomandările Comisiei din ultimul raport MCV nu au fost îndeplinite de către autoritățile de la București.

În Raportul MCV pentru România una dintre instituțiile judiciare criticate intens este Consiliul Superior al Magistraturii, fiind invocate disfuncționalitățile și faptul că nu există o colaborare în interiorul instituției. CSM este criticat, printre altele, că nu a numit o conducere plină a Inspecției Judiciare. În raportul MCV precedent, experții recomandau CSM să numească imediat o echipă interimară de conducere a Inspecţiei Judiciare, iar în termen de trei luni să numească prin concurs o nouă conducere a acestei instituţii.

Experții europeni fac referire și la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), arătând că a fost înființată fără a exista o consultare cu actorii din sistem și că nu s-a ținut cont de recomandările comisiei de la Veneția în privința acesteia. În Raportul din luna iunie, Comisia de la Veneția punea sub semnul întrebării motivele înființării secției de anchetare a magistraților și faptul că procurorii șefi nu se află în mod clar sub controlul ierarhic al procurorului general. De asemenea, raportul Comisiei de la Veneția nota că Secția riscă să devină un ”obstacol în calea luptei anticorupție”.

În raportul MCV pentru România se mai arată, potrivit surselor citate, că nu există o procedură astfel încât numirile la parchete să fie făcute fără implicarea factorului politic, neavansându-se nicio soluție. Aici se menționează că funcțiile de la vârful parchetelor sunt ocupate de interimari.

De asemenea, experții notează, în ceea ce privește situația luptei anticorupție, că activitatea DNA cunoaște o descreștere semnificativă și că lupta anticorupție a scăzut foarte mult în intensitate.

Raportul Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) ar urma să fie aprobat marți în Colegiul Comisarilor, după care să fie făcut public.

Ultimul raport pentru România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare a fost publicat în noiembrie 2018, când oficialii europeni atrăgeau atenția că adoptarea legilor justiţiei şi presiunile asupra independenţei sistemului judiciar, în special asupra DNA, au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor înregistrate de România. Tot la acea vreme, oficialii europeni au recomandat suspendarea procedurilor în cazul procurorilor de rang înalt.

În ultimele 12 luni, România a luat anumite măsuri pentru implementarea recomandărilor formulate de Comisia Europeană în ianuarie 2017. "Cu toate acestea, raportul de evaluare din ianuarie 2017 a fost permanent condiţionat de evitarea măsurilor negative care pot genera dubii asupra progreselor înregistrate în ultimii zece ani. Intrarea în vigoare a legilor justiţiei, presiunile asupra independenţei justiţiei în general, în special asupra Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), şi alte măsuri care subminează combaterea corupţiei au generat regrese ori semne de întrebare privind ireversibilitatea progreselor (...)", se menționa în raportul din noiembrie elaborat de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

Oficialii europeni spuneau că cele 12 recomandări formulate în raportul anterior, din 2017, nu mai sunt suficiente pentru oprirea monitorizării în cadrul MCV, aşa cum fixase obiectivul preşedintele CE, Jean-Claude Juncker, și au formulat 8 recomandări suplimentare "Este necesar ca principalele instituţii din România să demonstreze un angajament clar în favoarea independenţei justiţiei şi combaterii corupţiei, acestea fiind elemente-cheie indispensabile. De asemenea, este necesară restabilirea garanţiilor şi sistemului de control şi echilibru la nivel naţional, pentru a acţiona când există riscul regreselor", preciza Comisia Europeană.

De asemenea, Bucureştiul a fost îndemnat să ţină cont în totalitate de recomandările formulate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, precum şi de cele ale Comisiei Veneţia şi ale Grupului Statelor împotriva Corupţiei (GRECO).

Ultimele rapoarte GRECO au fost publicate în luna iulie, iar potrivit acestora doar una dintre cele cinci recomandări specifice cuprinse în Raportul său ad-hoc a fost implementată, cele patru recomandări rămase nefiind implementate. GRECO arată că recomandarea de a se renunța la înființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a fost complet ignorată și insistă că această secție - văzută ca o anomalie a cadrului instituțional existent - trebuie desființată.

Cele 8 recomandări suplimentare pentru România formulate în ultimul raport MCV:

1. Pentru Legile justiției:
 • Suspendarea imediată a punerii în aplicare a legilor justiției și a ordonanțelor de urgență ulterioare.
 • Revizuirea legilor justiției ținând seama pe deplin atât de recomandările formulate în cadrul MCV, cât și de cele formulate de Comisia de la Veneția și de Grupul de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO).
2. Pentru numirile/revocările în cadrul sistemului judiciar:
 • Suspendarea imediată a tuturor procedurilor de numire și revocare aflate în curs care vizează procurori în funcții-cheie.
 • Relansarea procesului de numire a unui procuror-șef al DNA care să aibă experiență dovedită în domeniul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție și un mandat clar pentru ca DNA să continue efectuarea de anchete profesioniste, independente și imparțiale în cazurile de corupție.
 • Numirea imediată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, a unei echipe interimare de conducere a Inspecției Judiciare și numirea, în termen de trei luni, prin concurs, a unei noi conduceri a acestei instituții.
 • Respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la numirea sau revocarea unor procurori cu funcții de conducere până la intrarea în vigoare a unui nou cadru legislativ, în conformitate cu recomandarea 1 din ianuarie 2017.
3. Pentru Codul penal și Codul de procedură penală:
 • Înghețarea intrării în vigoare a modificărilor propuse a fi aduse Codului penal și Codului de procedură penală.
 • Relansarea procesului de revizuire a Codului penal și a Codului de procedură penală ținând seama pe deplin de necesitatea de a se asigura compatibilitatea acestor coduri cu dreptul UE și cu instrumentele internaționale în materie de combatere a corupției, precum și cu recomandările formulate în cadrul MCV și cu avizul Comisiei de la Veneția.
Cele 12 recomandări prezentate inițial de Comisia Europeană, în ianuarie 2017:
 • Punerea în practică a unui sistem robust și independent de numire a procurorilor de rang înalt, pe baza unor criterii clare și transparente, cu sprijinul Comisiei de la Veneția.
 • Asigurarea faptului că în Codul de conduită pentru parlamentari, care este în curs de elaborare în Parlament, sunt incluse prevederi clare cu privire la respectul reciproc între instituții și se precizează clar că parlamentarii și procesul parlamentar trebuie să respecte independența sistemului judiciar. Un Cod de conduită similar ar putea fi adoptat și pentru miniștrii cabinetului guvernamental.
 • Faza actuală a reformei Codului Penal si a Codului de Procedură Penal ar trebui încheiată, iar Parlamentul ar trebui să își pună în practica planurile de adoptare a modificărilor prezentate de Guvern în 2016, după consultarea cu autoritățile judiciare. Ministrul Justiției, CSM și Înalta Curte de Casație și Justiție ar trebui să finalizeze un plan de acțiune pentru a asigura că noul termen pentru punerea în aplicare a prevederilor restante ale Codului de Procedura Civilă poate fi respectat.
 • În vederea imbunătățirii în continuare a transparenței și a predictibilității procesului legislativ, precum și pentru a consolida garanțiile interne în materie de ireversibilitate, Guvernul și Parlamentul ar trebui să asigure transparență totală și să țină seamă în mod corespunzător de consultările cu autoritățile relevante și cu părțile interesate în cadrul procesului decizional și în activitatea legislativă legate de Codul Penal și de Codul de Procedură penala, de legile anticorupție, de legile în materie de integritate (incompatibilități, conflicte de interese, avere ilicită), de legile justiției (referitoare la organizarea sistemului justiției), precum și de Codul civil și Codul de Procedură Civilă, inspirându-se din transparența procesului decizional pusă în practică de Guvern în 2016.
 • Guvernul ar trebui sa pună în practică un plan de acțiune corespunzator pentru a remedia chestiunea executării hotărârilor judecătorești și a aplicării de către administrația publică a jurisprudenței generate de instanțele judecătorești, inclusiv un mecanism care să furnizeze statistici fiabile care să permită monitorizarea pe viitor. Ar trebui, totodată, elaborat un sistem de monitorizare internă care să implice CSM și Curtea de Conturi pentru a se asigura punerea corectă în aplicare a planului de acțiune.
 • Conducerea strategică a sistemului judiciar, respectiv ministrul Justiției, CSM, Înalta Curte de Justiție și Casație și procurorul general, ar trebui să asigure punerea în aplicare a planului de acțiune astfel cum a fost adoptat și să puna în practică o raportare publica periodică cu privire la punerea în aplicare a acestuia, inclusiv soluții la problemele reprezentate de numărul redus de grefieri, volumul de muncă excesiv și întârzierile în redactarea motivărilor hotărârilor.
 • Noul CSM ar trebui să elaboreze un program colectiv pentru mandatul său, care să includă măsuri de promovare a transparenței și a responsabilizării. Acest program ar trebui să includă o strategie orientată către exterior, cu reuniuni deschise periodice cu adunările judecătorilor și procurorilor la toate nivelurile, precum și cu societatea civilă și cu organizațiile profesionale, și să organizeze discutarea rapoartelor anuale în cadrul adunărilor generale ale instanțelor și ale parchetelor.
 • Asigurarea intrării in funcțiune a sistemului PREVENT. Agenția Națională de Integritate și Agenția Națională pentru Achiziții Publice ar trebui să introducă practică de a întocmi rapoarte cu privire la verificările ex ante pe care le efectuează în cazul procedurilor de achiziții publice și rapoarte cu privire la acțiunile pe care le întreprind în urma acestor verificări, inclusiv în cazul verificărilorex post, precum și rapoarte cu privire la cazurile de conflict de interese descoperite, și să organizeze dezbateri publice la care să raspundă Guvernul, autoritățile locale, sistemul judiciar și societatea civilă.
 • Parlamentul ar trebui să dea dovadă de transparență în procesul său decizional cu privire la acțiunile întreprinse în urma hotărârilor definitive și irevocabile având ca obiect incompatibilități, conflicte de interese și averi ilicite pronunțate împotriva membrilor săi.
 • Adoptarea unor criterii obiective pentru luarea și motivarea deciziilor de ridicare a imunității parlamentarilor pentru a se asigura faptul că imunitatea nu este folosită pentru a se evita cercetarea și urmărirea penala a infractiunilor de corupție. De asemenea, Guvernul ar putea avea în vedere modificarea legii pentru a limita imunitatea miniștrilor la perioada mandatului. Aceste măsuri ar putea fi luate cu ajutorul Comisiei de la Veneția și al GRECO. Parlamentul ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică referitoare la deciziile adoptate de camerele sale cu privire la solicitările de ridicare a imunității și ar putea organiza o dezbatere publică astfel încât Consiliul Superior al Magistraturii și societatea civilă să poată reacționa.
 • Continuarea punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție, cu respectarea termenelor stabilite de Guvern în august 2016. Ministrul Justiției ar trebui să instituie un sistem de raportare cu privire la punerea în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție (inclusiv cu privire la statisticile referitoare la incidentele de integritate din administrația publică, detalii privind procedurile disciplinare și sancțiunile și informatii referitoare la măsurile structurale aplicate în domeniile vulnerabile).
 • Asigurarea faptului că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este operationala pe deplin și efectiv, astfel încât să poată publica primul raport anual cu informații statistice fiabile privind confiscarea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. Agenția ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică cu privire la dezvoltarea capacității sale administrative, la rezultatele obținute în confiscarea și la gestionarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni.
La 1 ianuarie 2007, Comisia Europeană a instituit un Mecanism de Cooperare şi Verificare pentru a evalua progresele înregistrate de România în raport cu angajamentele asumate în domeniul reformei judiciare şi al combaterii corupţiei. Începând din 2007, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului, la intervale regulate, rapoarte cu privire la progresele înregistrate în aceste domenii. Pentru întocmirea rapoartelor sunt valorificate contactele cu statele membre, cu societatea civilă, cu organizaţiile internaţionale, cu experţi independenţi şi cu diverse alte surse.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

17122 vizualizari

 • -44 (62 voturi)    
  Absolut de acord (Luni, 21 octombrie 2019, 20:06)

  holinessdani [utilizator]

  Sa zici de unu ca e cel mai corupt om din Romania si sa-l condamni pentru un prejudiciu de 20 de mii de euroi e intr-adevar jenant si penibil. Daca atata a putut dna si codruta atunci chiar e bine ca a plecat.
  Poate astia noi sa faca ceva treaba ca lumea.
  • -10 (40 voturi)    
   Petrom, Romtelecom, Sidex, autostrada Bechtel (Luni, 21 octombrie 2019, 22:18)

   Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui holinessdani

   Prejudicii de zeci, poate sute, de MILIARDE de euro.

   Au avut 15 ani la dispoziție să facă lumină în aceste cazuri. Nu au făcut! Pe Năstase l-au agățat pentru niște termopane! :))) Deci pe bune :))

   Doamne ferește să-l fi întrebat ceva despre cazurile din titlu. Dacă agățau din greșeală vreun securist? Sau mai rău: vreun capitalist străin „strategic”.

   E de râsul plânsului când văd oameni care se pretind raționali, culți și imuni propagandei și care papă pe nemestecate toată plăcinta anti-corupției.

   DNA este, a fost și va fi mereu o instituție condusă și controlată de securiști!

   P.S. Ce se mai aude cu domnul ex-ambasador Gittenstein din fruntea Fondului Proprietatea?
   • +20 (30 voturi)    
    ba baiatule, mai usor cu securismele (Marţi, 22 octombrie 2019, 0:56)

    helvig [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

    DNA a facut revolutie in tara asta, de asta au si tabarat toti securistii,comunistii si mafiotiii ca s-o distruga. A recuperat miliarde de dolari si asta impotriva tuturor piedicilor CCR, a parlamentului si diverselor guverne, plus asaltul media al gangsterilor.
    • -4 (8 voturi)    
     Securitatea a făcut revoluție în țara asta (Marţi, 22 octombrie 2019, 11:25)

     Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui helvig

     În 89 împreună cu Ilici (de ce crezi că nu se leagă nimeni de el?).

     A recuperat un mare fâs.

     Ce ne facem cu cazurile menționate de mine?
   • +11 (21 voturi)    
    Rasu plansu esti TU (Marţi, 22 octombrie 2019, 3:12)

    Parzivall [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

    si cu toata gashka de postaci bullshevini. Mai ieri macaneai prin zona impotriva oamenilor iesiti in strada demonstrand impotriva Borfashilor, acum te pretinzi mare patriot, postac pe 3 copeici???!!!
    • -3 (9 voturi)    
     Care oameni? (Marţi, 22 octombrie 2019, 11:27)

     Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui Parzivall

     Anti-penalii de la USR conduși de penalul Barna?

     Daaa. Noroc cu ei, că nu mai scăpam de borfași.
   • +9 (13 voturi)    
    Mai nea caisa (Marţi, 22 octombrie 2019, 9:43)

    varavara [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

    va place tot timpul sa faceti pe ceilalti securisti, in realitate voi sunteti statul paralel, voi, hotii. incultii, oportunistii si jigodiile cere v-ati adunat in gasca numita psd.
    Duceti-va mai de unde ati venit ca daca nu va duceti, va trimitem noi. In afara de tupeu si nesimtire alte atribute nu prea aveti cu exceptia abilitatii de a fura din banii publici.
    • -2 (8 voturi)    
     Da boss (Marţi, 22 octombrie 2019, 11:28)

     Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui varavara

     Io sunt statu paralel.

     Io am privatizat toate firmele alea de ți le-am enumerat.

     Ăia care comentează pe internet sunt problema în țara asta. Nu hoții ce fură nestingheriți de nimeni.
   • +5 (7 voturi)    
    Vezi ca (Marţi, 22 octombrie 2019, 11:10)

    JustinCase [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

    Vezi ca toate jafurile alea au fost facute de pedeseristii tai neocomunisti dragi.

    Si pe Capone l-au agatat tot pentru un fleac.
    • -3 (7 voturi)    
     Capone capone capone (Marţi, 22 octombrie 2019, 12:25)

     Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui JustinCase

     Cât o mai tot lălăim cu Capone ăsta?

     Dacă experții DNA plătiți pe bani (muuulți) de contribuabilul român nu sunt în stare să ancheteze cazuri EVIDENTE și simple atunci sunt fie pr0ști, fie ticăloși, fie teleghidați.

     Oricum ar fi, locul lor e la ghena istoriei și nu pe piedestalele pe care îi pun unii.

     Ai auzit Kodruța? Tu lupătoare neînfricată. Tu spaima hoților. Unde-i prejudiciul recuperat scumpa mea? Unde-s banii?

     E buun slaru' de procuror? E buuun, nu?
     • 0 (0 voturi)    
      Unde nu-i cap... (Marţi, 22 octombrie 2019, 22:11)

      LiviuX [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

      De cand DNA-ul se ocupa cu recuperarea banilor??? In ce priveste cazurile "prezentate" (cica!!) de tine, nu ai facut decat sa arunci niste vorbe, in buna traditie psd-ista. Dar nu ai prezentat nici o dovada, nu ai facut nici o sesizare oficiala.
      • +1 (1 vot)    
       La Voiculescu a mers (Miercuri, 23 octombrie 2019, 12:38)

       Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui LiviuX

       Mergea și la ăștia.

       Nu am făcut sesizare? Ufff... M-am luat cu alte treburi și am uitat complet. Hai că mă duc azi după 16.

       Deci de aia au fost mușamalizate marile cazuri de corupție: că nu am făcut eu sesizare. Gata s-a rezolvat problema.
 • +37 (45 voturi)    
  Liar Savonea (Luni, 21 octombrie 2019, 20:08)

  ipolitic [utilizator]

  Take that.
  • -28 (52 voturi)    
   take what? (Luni, 21 octombrie 2019, 21:16)

   srpc [utilizator] i-a raspuns lui ipolitic

   cat timp datele folosite pt rapoartele MCV provin exclusiv din surse antiromanesti (gen macovei, #rezist, USR, PNL samd) tre' sa fii idiot sau ticalos ca sa bagi in seama aceste incropeli banditesti
   • +11 (19 voturi)    
    ... (Marţi, 22 octombrie 2019, 9:07)

    dumnezeu [utilizator] i-a raspuns lui srpc

    sursele cele mai antiromânești sînt guvernul și parlamentul, care au sabotat țara asta prin tot ceea ce au făcut!
    adică stăpînii tăi, băi dejecție!
    • +3 (7 voturi)    
     Nici macar... (Marţi, 22 octombrie 2019, 10:50)

     Laurentiu78 [utilizator] i-a raspuns lui dumnezeu

     stapanii lui sunt mult mai la nord si foarte putin mai la est...Mai precis au biroul prin Sankt Petersburg si sunt extrem de pro romani....meh cat baga baietii aia in propaganda...

     Nu am nimic cu ei, Rusia are propria agenda si propriile interese, este de inteles, dar am ceva cu retardatii care pun botu'!
   • +4 (4 voturi)    
    Am uitat (Marţi, 22 octombrie 2019, 11:14)

    JustinCase [utilizator] i-a raspuns lui srpc

    Am uitat ca hotia reprezinta valoarea, cultura si traditia romaneasca, dupa mintea analfabetei.

    http://www.ziare.com/vasilica-viorica-dancila/premier/cum-le-a-prezentat-dancila-socialistilor-europeni-coruptia-din-romania-diferenta-culturala-1553970
 • -17 (37 voturi)    
  asa ceva (Luni, 21 octombrie 2019, 20:22)

  cucuveauamov [utilizator]

  "nu există o procedură astfel încât numirile la parchete să fie făcute fără implicarea factorului politic, neavansându-se nicio soluție"

  exista o solutie: Petrov si Dottore sa (re)nuneasca procuorii. Au avut mana buna pana acum.
  • -17 (29 voturi)    
   pai, (Luni, 21 octombrie 2019, 22:57)

   nash pandelica [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   daca te iei dupa mcv urile din vremea lui base, cam asa e.
   iote ca_cu al inalt din sighii, chirias la cotrocesti, dupa cinci ani de pas cu pas, lucrurile arata mai nasol.
   si'acu se inghesuie in noi altul inalt, din zona aia....
   mcv forever.
 • -17 (31 voturi)    
  si Maus a fost ridicat in slavi sau nu? (Luni, 21 octombrie 2019, 20:52)

  Je__ [utilizator]

  ca toate parchetele, dna-uri, tribunale, etc. functioneaza numai pe sefi interimari

  Mai e vreo unu numit pe bune, ca eu vad numai interimate si detasari?

  oricum...foarte bune....vor putea sa ne mai tina un an europenii la usa, pe motiv de basca....iti dai seama ca nu respectam tratatul de aderare....ups...mcv nu e in tratat....eh...dublu standard....UE...ce mai ...suedeza sa fie!
 • +25 (41 voturi)    
  Tudorel Toader - rectorul Universitatii din Iasi (Luni, 21 octombrie 2019, 21:11)

  florinos [utilizator]

  Oare ce părere are Tudorel Toader - rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iasi ?

  Se ne amintim cum făcea evaluări si le dădea lecții la toți cu legi primite in plic ? Acum este rector in Iasi la cea mai veche universitate din țară iar profesorii si decanii din UAIC il susțin in continuare.

  Rușine Iasi, Rușine UAIC.
 • +21 (31 voturi)    
  #hehe (Luni, 21 octombrie 2019, 21:43)

  transpenibilus [utilizator]

  ve0+Sapunierapsd+Tudorel+Girbovan+Tariceanu+Dragnea+Ponta+Vosganian+Alistar Like this.
 • +19 (35 voturi)    
  La treaba (Luni, 21 octombrie 2019, 21:59)

  hybrid [utilizator]

  Inspectia Judiciara trebuie reformata, a devenit un instrument de intimidare a magistratilor. Sectia Speciala trebuie desfiintata, a devenit un mijloc de control politic al magistratilor. Savonea trebuie demisa si anchetata pentru abuzurile comise.
  • -15 (23 voturi)    
   Care magistrați? (Luni, 21 octombrie 2019, 23:17)

   Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui hybrid

   Procurorii Lucian Onea și Mircea Negulescu de la DNA Ploiești?

   Procurorii Ioan Mureșan și Nicolaie Cean de la DIICOT Alba?

   Sau poate procurorii care au anchetat cu succes marile privatizări frauduloase: Petrom, Romtelecom, Sidex, etc.? Aaaa, uitasem... Pe astea nu le-a anchetat nici dracu.
   • +12 (24 voturi)    
    lasa manipularile (Marţi, 22 octombrie 2019, 0:57)

    helvig [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

    nu Onea si Negulescu au jefuit tara asta ci securistii si mafiotii cu care s-a luptat DNA.
    • -3 (9 voturi)    
     DNA s-a luptat cu controlorii de trenuri (Marţi, 22 octombrie 2019, 11:33)

     Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui helvig

     Și cu niște foști comuniști incomozi, care nu erau jucători de echipă.

     Cum dracu să lupte DNA cu Securitatea când au avut Pact Secret (!) de Colaborare? Cum vine asta? E ca și cum mâna ta dreaptă s-ar lupta cu fața ta...


     Aaa. Știi cum se numeau colaboratorii Securității pe vremuri? Turnători! Acum se numesc luptători anti-corupție.
 • +18 (22 voturi)    
  Cine pe cine judeca? (Marţi, 22 octombrie 2019, 6:47)

  tontu [utilizator]

  Cum sa mai ai incedere in justitie cand CSM e de tot rasul, iar parlamentul e incapabil sa faca legi bune? Cum poti crede ca lucrurile se vor schimba in bine cand nea Tudorel e printre cei care-i invata pe viitorii judecatori, procurori si avocati?
 • -15 (25 voturi)    
  comisia europeana sa vada de propria coruptie (Marţi, 22 octombrie 2019, 7:09)

  ubbu [utilizator]

  si sa nu mai exporte in romania aberatii care au condus la mii de erori juridiciare.
  sau guvernarea prin teroare juridiciara aberanta este principiul de baza in ue ?
  vrem referendum sa fiu intrebat daca vreau in ue. pana atunci voi face tot ce este posibil sa nu mai platesc impozite.
  • +9 (15 voturi)    
   ... (Marţi, 22 octombrie 2019, 9:13)

   dumnezeu [utilizator] i-a raspuns lui ubbu

   asta cu "erorile judiciare", v-o predă la psd, înainte de pontaj?
   "teroarea judiciară", bănuiesc că e vreun simptom banditesc, fiindcă numai bandiții se tem de justiție.
   aveți destui din ăștia la pesede, nu? de fapt toți!
   hai să-ți spun care este principiul de bază în ue:
   "în democrație, hoții stau la pușcărie!"
 • +10 (18 voturi)    
  Pentru postaci (Marţi, 22 octombrie 2019, 8:36)

  romanu007 [utilizator]

  Mi l si imaginez pe dracnea cu 7 conturi pe hotnews postand idiotenii si injurand printre dinti :tu i completu masii de judecata ilegal, lasa ca le aratam noi lor ,pai acum ca avem insule,echipe de fotbal ,prorietati ,noi din ce bani sa l e mentinem .trebuie sa isi revina tara .nu se mai poate .cum sa nu mai furam.luptam pana la capat cu statul paralel
 • -11 (15 voturi)    
  Deci astia sunt atat de nesimtiti... (Marţi, 22 octombrie 2019, 10:06)

  Gigi Kent [utilizator]

  Astia care scriu balaria asta de raport sunt deja atat de nesimtiti incat se pot contrazice crezand ca nimeni nu ii baga in seama. Pai sa zici ca e o problema ca exista factor politic in numirile sefilor de parchete si apoi sa ai o problema cu Sectia Speciala (de fapt singura unde numirea procurorilor nu se face cu implicarea factorului politic) e o mare tampenie.

  In rest, da, activitatea DNA s-a redus din intensitate. Nu mai exista echipe mixte, protocoalele secrete au fost devoalate, s-a prin slumea ca Inalta Curte respecta legea din cand in cand, DNA-ul nu mai are Instrument de constrangere a magistratilor samd. Acum e pe bune. Asta e nivelul DNA. O oaste de procurori de stransura, fara experienta, ambitiosi peste masura, de cele mai multe ori santajabili si controlabili
 • +6 (8 voturi)    
  Promisiuni (Marţi, 22 octombrie 2019, 10:48)

  n.dumiritu [utilizator]

  Dăncilă - FEBRUARIE 2018: " Juncker m-a asigurat că până la 1 ianuarie 2019 vom fi în Schengen, iar MCV ridicat."

  "...este important ca atat eu, in calitate de prim-ministru, si presedintele Romaniei sa facem toate demersurile astfel incat la incheierea anului 2018 sa vorbim despre Romania ca si membra a spatiului Schengen si MCV sa fie ridicat pentru Romania"

  Trebuia doar sa puna niste legi in ordine.
 • +2 (4 voturi)    
  ... (Marţi, 22 octombrie 2019, 12:19)

  dumnezeu [utilizator]

  iată ce declara proasta satului:

  https://www.mediafax.ro/politic/viorica-dancila-anunta-ca-se-asteapta-ca-raportul-mcv-sa-fie-pozitiv-18485263

  acum mă aștept să-i dea cu statul paralel/ soroș și standardul dublu al "brucselului" (noi nu sîntem colonie, etc. etc.)
 • -1 (3 voturi)    
  PSD are 2-3 milioane de voturi (Marţi, 22 octombrie 2019, 12:41)

  IncaUnFraier [utilizator]

  Asa ne trebuie! Gunoi votam, gunoi avem. La cum se moaie din nou societatea, nu va temeti: PSD-ul va reveni peste un an. Asta este nivelul nostru: tari in gura, smecheri la volan, mistocari si puturosi. Bravo celor care pleaca si care nu se mai uita inapoi!
 • +2 (2 voturi)    
  pentru abuzurile comise (Marţi, 22 octombrie 2019, 15:31)

  meditatorul [utilizator]

  dna trebuie desfiintat si luluta bagata la puscarie!


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by