Legea privind contul individual de economii "Junior Centenar” a fost promulgată miercuri de președintele Klaus Iohannis, care a atacat-o fără câștig de cauză la Curtea Constituțională. Potrivit actului normativ, Trezoreria va deschide conturi tuturor copiilor din România, iar titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în cont în anul respectiv să fie de minimum 1.200 de lei.

BaniFoto: AGERPRES

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenarˮ.

La finalul lui aprilie, Iohannis a sesizat Curtea Constituțională asupra acestui act normativ, motivând că prelucrarea datelor personale ale tuturor minorilor din România, în lipsa oricăror garanţii prevăzute în lege cu privire la securitatea acestora, nu numai că este o operaţiune care contravine normei europene, dar este şi una disproporţionată, prin raportare la volumul de date şi la faptul că prelucrarea vizează toţi copiii, chiar dacă doar o parte dintre reprezentanţii lor legali vor opta în mod efectiv pentru acest program guvernamental şi vor beneficia de acesta. El critica şi modul de deschidere a conturilor individuale de economii Junior Centenar, precum şi modalitatea în care se pot realiza depunerile de sume de bani în acestea. Şeful statului mai critica şi prevederea potrivit căreia, în cazul în care copiii ocrotiţi prin serviciile publice şi private specializate pentru protecţia copilului sunt adoptaţi, depunerea sumei anuale minime de 1.200 lei revine adoptatorilor, începând cu data adopţiei. În 5 iunie, Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată sesizarea președintelui.

Ce prevede legea

  • Trezoreria va deschide conturi tuturor copiilor din România
  • Titularul contului este orice copil care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român; b) nu a împlinit vârsta de 18 ani
  • Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei
  • În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă
  • Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăşi un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent
  • Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă. La soldul contului se aplică o rată de dobândă al cărui nivel se stabileşte la 3% pe an
  • Dobânda se calculează şi se plăteşte, la scadenţa depozitului, când titularul contului împlineşte vârsta de 18 ani. Dobânda se va asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, al cărei preşedinte are calitatea de ordonator terţiar de credite
  • În cazul copiilor ocrotiţi prin serviciile publice şi private specializate pentru protecţia copilului, depunerea anuală minimă de 1.200 lei se efectuează din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Virarea se efectuează în luna decembrie a fiecărui an, pe baza situaţiilor certificate şi transmise de către autoritatea tutelară la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
  • În cazul în care copiii sunt adoptați, începând cu data adopţiei, depunerea sumei anuale minime de 1.200 lei revine adoptatorilor.

CONSULTĂ AICI DOCUMENTUL