Deținuții care au stat în condiții necorespunzătoare în penitenciar și care nu au beneficiat de legea recursului compensatoriu, intrată în vigoare în octombrie 2017 ar putea primi o compensație financiară de 5 lei pentru fiecare zi câștig neacordată, potrivit unui proiect de lege aflat în discuție la Ministerul Justiției și obținut de HotNews.ro. Liderul Federaţiei Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sorin Dumitraşcu, spune că a făcut un calcul care arată că ar putea beneficia de aceste compensații financiare aproximativ 90.000 de foști deținuți, iar impactul bugetar ar depăși 70 de milioane de lei.

penitenciarFoto: Hotnews

Persoanele care execută sau au executat în condiții necorespunzătoare pedepse sau măsuri privative de libertate și care nu au beneficiat de prevederile art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate pot beneficia de compensații financiare acordate ca măsură compensatorie, prevede proiectul.

Poate beneficia de compensație "orice persoană interesată care consideră că execută sau a executat o pedeapsă sau măsură privativă de libertate, în condiții necorespunzătoare în sensul definit de art. 55^1 alin.(3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, pe o durată mai mare de 2 zile".

"Procedura reglementată în prezenta lege nu împiedică repararea pagubei materiale sau daunei morale în cazul privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal potrivit procedurii reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate, ori în alte cazuri, în condițiile Codului de procedură penală", prevede proiectul de act normativ.

5 lei pentru fiecare zi câștig neacordată

Perioada pentru care se oferă compensația financiară se calculează începând cu 24 iulie 2012. Atunci, CEDO a emis decizia prin care constată că România nu respectă standardele minime pentru deținuți. Beneficiază de compensații deținuții eliberați până în octombrie 2017, când a intrat în vigoare legea recursului compensatoriu, în baza căreia au fost eliberați înainte de termen peste 14.000 de deținuți.

Potrivit proiectului, compensația financiară se va calcula înmulțind zilele-câștig ce li s-ar fi cuvenit cu o sumă de 5 lei pentru fiecare zi-câștig neacordată. "Comisia evaluează ansamblul condițiilor de detenție ale persoanei private de libertate și stabilește compensația zilnică în funcție de întinderea prejudiciului cauzat", prevede proiectul.

Pentru persoanele care au executat între 2 și 29 de zile în condiții necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executată, suplimentar, câte 1/5 zile la fiecare zi executată o zi la fiecare 6 zile executate. O altă variantă este: "pentru persoanele care au executat între 2 și 29 de zile în condiții necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executată, suplimentar, câte o zi la fiecare

tranșă de 5 zile".

De compensații nu beneficiază cei care au fost despăgubiți pentru condiții necorespunzătoare de detenție, prin hotărâri definitive ale instanțelor naționale sau prin decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru perioada pentru care s-au acordat despăgubiri și au fost transferați sau mutați într-un spațiu de detenție cu condiții necorespunzătoare. În cazul în care, cu privire la aceeași cauză, au mai fost acordate compensații financiare, comisia va ține cont de acest fapt, dispunând acordarea de compensații financiare corespunzătoare perioadei executate după ultima compensație acordată.

Compensațiile financiare astfel stabilite se acordă cu titlu de daune morale în cuantum întreg dacă persoana respectivă nu datorează obligații civile decurgând din proceduri penale.

Compensațiile ar putea fi plătite de către Administrația Națională a Penitenciarelor și/sau Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a deciziei comisiei. O a doua variantă ar fi ca plata să fie făcută de Ministerul Finanțelor Publice.

Cine decide acordarea compensațiilor

În termen 45 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor decide componența și funcționarea unei comisii pentru acordarea compensațiilor financiare.

Comisia are următoarele atribuții: primește cererile persoanelor care solicită compensații financiare și le înregistrează, formând un dosar pentru fiecare solicitare în parte; verifică dacă persoana care a făcut cererea este îndreptățită să primească compensații financiare, analizând condițiile de detenție și perioada în care persoana a executat pedeapsa privativă de libertate, solicitând în acest sens, informații și documente locurilor de deținere în

care persoana a executat pedeapsa privativă de libertate; poartă corespondență cu persoana îndreptățită pentru solicitarea de informații suplimentare; calculează suma ce îi revine fiecărei persoane îndreptățite să beneficieze de compensație financiară și perioada pentru care i se cuvine; consemnează rezultatele constatării într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei și emite o decizie privind acordarea compensației financiare (varianta 1).

Sindicate: Ar putea beneficia aproximativ 90.000 de foști deținuți; valoarea despăgubirilor ar depăși 70 de milioane de lei

Liderul Federaţiei Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sorin Dumitraşcu, spune că a făcut un calcul care arată că ar putea beneficia de aceste compensații financiare aproximativ 90.000 de foști deținuți, iar impactul bugetar ar depăși 70 de milioane de lei.

Liderul sindical a dat și un exemplu de potențial beneficiar - Dan Voiculescu, condamnat la zece ani de închisoare. El a intrat în penitenciar în 8 august 2014 și a fost eliberat în 18 iulie 2017, astfel că nu a beneficiat de recursul compensatoriu, intrat în vigoare în octombrie 2017. Dumitrașcu spune că dacă solicită compensaţii financiare, Dan Voiculescu ar putea primi de la stat în jur de 10.500 de lei.

"Pentru că sărăcuții nu au reușit să beneficieze de zilele acordate prin recurs compensatoriu, primesc bani. Este o măgărie. Cum să îi dai bani banditului care a comis o infracțiune? Nu a mai făcut nimeni asta. Trebuie îmbunătățite condițiile din penitenciare, da, dar să le dai bani.... Legea a fost inițiată de Tudorel Toader, care este îngrijorat pentru cei care nu au apucat să beneficieze de legea recursului compensatoriu", a declarat liderul sindical.