Comisia Europeană a trimis joi avize motivate României, Irlandei și Sloveniei pentru a pune în aplicare Directiva Uniunii Europene privind drepturile victimelor, care le oferă victimelor infracțiunilor drepturi clare de a avea acces la informații, de a participa la procedurile penale și de a beneficia de sprijin și de protecție. Directiva trebuia transpusă în legislația națională până la 16 noiembrie 2015, iar România a notificat doar o punere în aplicare parțială a normelor.

Comisia EuropeanaFoto: Comisia Europeana

Comisia Europeană anunță că a trimis avize motivate României, Irlandei și Sloveniei pentru a le îndemna să pună în aplicare în mod corespunzător Directiva UE privind drepturile victimelor, care le oferă victimelor infracțiunilor drepturi clare de a avea acces la informații, de a participa la procedurile penale și de a beneficia de sprijin și de protecție adaptată nevoilor lor. Directiva garantează, de asemenea, că victimele vulnerabile - cum ar fi copiii, victimele violurilor sau persoanele cu handicap - sunt identificate, astfel încât să poată beneficia de protecție suplimentară în cursul procedurilor penale.

Normele UE se aplică tuturor victimelor infracțiunilor din UE, indiferent de naționalitatea acestora.

Directiva privind drepturile victimelor trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 16 noiembrie 2015. Irlanda a pus în aplicare dispozițiile directivei, însă analiza Comisiei arată că acestea nu sunt complete. România și Slovenia au notificat doar o punere în aplicare parțială a normelor.

Prin urmare, Comisia solicită autorităților irlandeze, române și slovene să ia măsuri și le trimite avize motivate. Dacă autoritățile irlandeze, române și slovene nu iau măsuri în termen de două luni, cazurile pot fi înaintate Curții de Justiție a UE.

Principalele decizii adoptate de Comisie în luna noiembrie includ 40 de scrisori de punere în întârziere, 21 de avize motivate și 8 trimiteri în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 107 cazuri în care diferendele cu statele membre au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.