Comisia Europeană propune oficial mecanismul de tăiere a fondurilor UE pentru țările membre care încalcă statul de drept, începând cu ciclul financiar următor

de Claudiu Zamfir     HotNews.ro
Miercuri, 2 mai 2018, 15:28 Actualitate | Esenţial


Fonduri europene
Foto: Pixabay
​Comisia Europeană  a propus, miercuri, oficial, un mecanism prin care ar urma să aibă posibilitatea să suspende și să taie din fondurile europene destinate unor state membre UE care încalcă statul de drept, cu aplicare din următorul cadru financiar multianual, 2021-2027.
Recent, Polonia a făcut obiectul unei acțiuni de sancționare de către Comisia Europeană, pentru încălcarea statului de drept, dar are șanse reduse de finalizare în condițiile în care state membre ca Ungaria de exemplu se opun sancționaării Varșoviei. De asemenea,  în Ungaria și România opoziția politică și o parte a societății civile și a presei au reclamat încălcări ale statului de drept.

„O inovație majoră în cadrul bugetului propus este consolidarea legăturii dintre finanțarea UE și statul de drept. Respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE. Comisia propune, prin urmare, un nou mecanism, care să protejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficiențele generalizate care afectează statul de drept în statele membre. Cu ajutorul noilor instrumente propuse, Uniunea va putea să suspende, să reducă sau să restricționeze accesul la finanțarea din partea UE în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor care afectează statul de drept. O astfel de decizie ar urma să fie propusă de Comisie și adoptată de Consiliu prin vot cu majoritate calificată inversă” - a anunțat executivul UE. (n.r. - majoritatea calificată inversă se utilizează deja în cazul deciziilor privind majoritatea sancțiunilor aplicate pentru deficite excesive și înseamnă că sancțiunile sunt considerate aprobate de către Consiliu, cu excepția cazului în care o majoritate calificată de state membre le contestă.) 

La rândul său, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, a subliniat necesitatea acestui mecanism.
 
„Vom asigura buna gestiune financiară prin introducerea primului mecanism privind statul de drept. Aceasta înseamnă să acționăm responsabil când este vorba de banii contribuabililor noștri” - a spus Juncker.

El își dorește un acord rapid, înainte de alegerile europarlamentare din mai 2019, pentru noile măsuri bugetare din Uniunea Eurpeană, în cadrul Parlamentului European și al Consiliului UE.

„Mingea este acum în terenul Parlamentului și al Consiliului. Cred cu tărie că ar trebui să ne propunem să ajungem la un acord înainte de alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor”, a mai spus liderul de la Bruxelles.

Aceste propuneri apar în pachetul propus pentru cadrul financiar multianual avansat miercuri de Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027.

În ansamblu, Comisia propune un buget pe termen lung de 1.135 de miliarde de euro în credite de angajament (exprimate în prețurile din 2018) pentru perioada 2021-2027, echivalentul a 1,11 % din venitul național brut al UE27. 

Acest nivel al angajamentelor se traduce în 1105 miliarde de euro (sau 1,08 % din VNB) în credite de plată (în prețurile din 2018[2]). Aceasta include integrarea în bugetul UE a Fondului european de dezvoltare - principalul instrument al UE de finanțare a cooperării pentru dezvoltare cu țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific și care în prezent este un acord interguvernamental. Dacă se ia în considerare inflația, acesta este comparabil ca dimensiune cu bugetul actual pentru perioada 2014-2020 (inclusiv Fondul european de dezvoltare).

„Această zi este un moment important pentru Uniunea noastră. Noul buget reprezintă o oportunitate de a ne modela viitorul ca o Uniune nouă și ambițioasă, formată din 27 de state membre unite prin solidaritate. Prin propunerea de astăzi, am prezentat un plan pragmatic care arată cum să obținem mai multe rezultate cu mai puține resurse. Ținând cont de contextul economic favorabil, avem un timp de respiro, ceea ce nu ne scutește însă de faptul că trebuie să facem economii în anumite domenii”, a mai spus Juncker.

Günther H. Oettinger, comisarul responsabil pentru buget și resurse umane, a declarat: “Această propunere de buget este cu adevărat despre valoarea adăugată a UE. Investim și mai mult în domenii în care un stat membru nu poate acționa singur sau în care acțiunea comună este mai eficientă - fie că este vorba de cercetare, migrație, controlul la frontiere sau apărare. Continuăm să finanțăm politicile tradiționale, dar modernizate, cum ar fi politica agricolă comună și politica de coeziune, deoarece beneficiem cu toții de pe urma standardelor ridicate ale produselor noastre agricole și a regiunilor care recuperează decalajele economice”.

Pe baza propunerilor din 2 mai 2018, Comisia va prezenta, în săptămânile următoare, propuneri detaliate privind viitoarele programe financiare specifice pentru fiecare sector.

Decizia privind viitorul buget pe termen lung al UE va reveni Consiliului, care va hotărî în unanimitate, cu aprobarea Parlamentului European. Timpul constituie factorul esențial. Negocierile cu privire la actualul buget al UE au durat prea mult. Prin urmare, programe financiare cheie au fost întârziate și proiecte cu un real potențial de redresare economică au fost amânate.

Prin urmare, Comisia cere maximă prioritate negocierilor, fiind de dorit să se ajungă la un acord înainte de alegerile pentru Parlamentul European și de summitul de la Sibiu din 9 mai 2019. Comisia spune că „va face tot ce îi stă în putere pentru a se ajunge rapid la un acord”.

Principalele elemente ale propunerii Comisiei:

 • 1. Un buget axat pe rezultate: resurse pe măsura ambițiilor

Uniunea Europeană cu 27 de membri și-a stabilit prioritățile politice și are acum nevoie de resursele necesare pentru a răspunde acestora.

Pentru a finanța prioritățile noi și urgente, vor trebui majorate actualele niveluri de finanțare. Investițiile actuale în domenii precum cercetarea și inovarea, tineretul, economia digitală, gestionarea frontierelor, securitatea și apărarea vor contribui la prosperitate, sustenabilitate și securitate în viitor. De exemplu, bugetul alocat programului Erasmus+ și al Corpului european de solidaritate va fi dublat.

În același timp, Comisia a examinat în mod critic domeniile în care se pot face economii și în care se poate îmbunătăți eficiența. Comisia propune o reducere moderată a finanțării pentru politica agricolă comună și politica de coeziune – cu aproximativ 5 % în cazul fiecăreia dintre ele – pentru a reflecta noua realitate a unei Uniuni cu 27 de state membre. Aceste politici vor fi modernizate pentru a se asigura că ele pot produce în continuare rezultate, consumând mai puține resurse, și că pot inclusiv sprijini noi priorități. De exemplu, politica de coeziune va avea un rol din ce în ce mai important de jucat în sprijinirea reformelor structurale și în integrarea pe termen lung a migranților.

Rezultatul acestor schimbări va fi o reechilibrare a bugetului și acordarea unei priorități mai mari domeniilor în care bugetul UE poate avea un impact maxim.

 • 2. Un buget modern, simplu și flexibil

Bugetul UE este modest prin comparație cu dimensiunea economiei europene și cu bugetele naționale. Cu toate acestea, bugetul UE poate avea un impact semnificativ în viețile cetățenilor și ale întreprinderilor – cu condiția de a se investi în domeniile în care Uniunea poate avea un impact mai mare decât au cheltuielile publice la nivel național, domenii în care poate aduce o reală valoare adăugată europeană. Printre exemple se pot cita proiectele de cercetare care reunesc cei mai buni cercetători din Europa, infrastructuri sau proiecte de anvergură menite să asigure reușita transformării digitale sau dotarea Uniunii cu instrumentele de care are nevoie pentru a-și proteja și apăra cetățenii. Acest lucru este indispensabil în lumea actuală aflată în schimbare rapidă, în care Europa se confruntă cu provocări demografice, cu instabilitatea în vecinătatea sa și cu multe alte chestiuni presante care transcend granițele naționale.

Prin urmare, Comisia propune un buget modern, simplu și flexibil:

Modern: O nouă Uniune cu 27 de membri are nevoie de un buget nou și modern, care să arate că Europa a integrat învățămintele din trecut. Aceasta înseamnă reducerea în continuare a birocrației atât pentru beneficiari, cât și pentru autoritățile de management prin norme mai coerente pe baza unui cadru unic de reglementare. Totodată, înseamnă și stabilirea unor obiective mai clare și punerea unui accent mai mare pe performanță. Astfel va fi mai ușor atât să se monitorizeze și să se măsoare rezultatele, cât și să se efectueze modificări, dacă este necesar.

Simplu: Structura bugetului va fi mai clară și mai bine adaptată priorităților Uniunii. În prezent, fondurile sunt împărțite la un număr mult prea mare de programe și instrumente, atât în interiorul, cât și în afara bugetului. Prin urmare, Comisia propune reducerea numărului de programe cu mai mult de o treime (de la 58 în prezent la 37 în viitor), de exemplu, prin regruparea în noi programe integrate a surselor de finanțare fragmentate și prin simplificarea radicală a utilizării instrumentelor financiare, inclusiv prin intermediul fondului InvestEU.

Flexibil: Provocările recente – în special criza migrației și a refugiaților din 2015 – au arătat în mod clar limitele flexibilității bugetului actual al UE pentru a reacționa suficient de rapid și de eficace. Propunerea Comisiei include, așadar, o flexibilitate sporită atât în cadrul programelor, cât și între acestea, consolidarea instrumentelor de gestionare a crizelor și crearea unei noi „Rezerve a Uniunii”, care să ne permită să facem față evenimentelor neprevăzute și să răspundem situațiilor de urgență în domenii cum ar fi securitatea și migrația.

 • 3. Bugetul UE și statul de drept: buna gestiune financiară

O inovație majoră în cadrul bugetului propus este consolidarea legăturii dintre finanțarea UE și statul de drept. Respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE. Comisia propune, prin urmare, un nou mecanism care să protejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficiențele generalizate care afectează statul de drept în statele membre. Cu ajutorul noilor instrumente propuse, Uniunea va putea să suspende, să reducă sau să restricționeze accesul la finanțarea din partea UE în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor care afectează statul de drept. O astfel de decizie ar urma să fie propusă de Comisie și adoptată de Consiliu prin vot cu majoritate calificată inversă.

 • 4. Un buget al UE pentru o uniune economică și monetară puternică și stabilă

O zonă euro stabilă este o condiție prealabilă pentru crearea de locuri de muncă, creștere economică, investiții și echitate socială în întreaga Uniune Europeană. În decembrie 2017, ca parte a foii sale de parcurs pentru aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei, Comisia a stabilit modul în care pot fi elaborate noi instrumente bugetare în cadrul finanțelor publice ale UE pentru a promova stabilitatea zonei euro și convergența către zona euro. În noul cadru financiar multianual, sunt propuse două noi instrumente:

- Un nou program de sprijin pentru reforme, care – cu un buget total de 25 de miliarde de euro – va oferi sprijin financiar și tehnic tuturor statelor membre pentru realizarea reformelor prioritare, în special în contextul semestrului european. În plus, un mecanism de convergență va oferi un sprijin specific statelor membre din afara zonei euro în contextul eforturilor acestora de aderare la moneda comună.

- O Funcție europeană de stabilizare a investițiilor, care va contribui la menținerea nivelului investițiilor în cazul șocurilor asimetrice majore. Aceasta va demara sub formă de împrumuturi reciproce („back-to-back”) de la bugetul UE în valoare de până la 30 de miliarde de euro, la care se va adăuga o asistență financiară acordată statelor membre pentru acoperirea costurilor aferente dobânzii. Împrumuturile vor oferi sprijin financiar suplimentar în momentele în care finanțele publice vor fi limitate, însă investițiile prioritare vor trebui menținute.

 • 5. Surse moderne de finanțare pentru bugetul UE

Noile priorități necesită noi investiții. Din acest motiv, Comisia propune să le finanțeze printr-o combinație de fonduri noi (aproximativ 80 %), realocări și economii (aproximativ 20 %).

Pe baza recomandărilor Grupului la nivel înalt privind „Viitoarea finanțare a UE”, Comisia propune modernizarea și simplificarea sistemului general de finanțare actual – „resurse proprii” – și diversificarea surselor de venituri la buget.

Noi surse pentru finanțarea bugetului pe termen lung

Comisia propune simplificarea sistemului actual de resurse proprii bazat pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) și introducerea unui „coș” cuprinzând noi resurse proprii care să fie asociat priorităților noastre politice.

Coșul de noi resurse proprii propus cuprinde:

- 20 % din veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii;

- o cotă de prelevare de 3 % aplicată noii baze fiscale consolidate comune a societăților (care va fi introdusă treptat după adoptarea legislației necesare);

- o contribuție națională, calculată pe baza cantității de deșeuri de ambalaje din plastic care nu se reciclează în fiecare stat membru (0,80 euro per kilogram).

Aceste noi resurse proprii vor reprezenta aproximativ 12 % din totalul bugetului UE și ar putea contribui cu până la 22 de miliarde de euro pe an la finanțarea noilor priorități.

 • Corecții

- Ieșirea Regatului Unit din UE reprezintă o bună ocazie să ne ocupăm de complicatul sistem de corecții – și chiar de „corecții la corecții”. Comisia propune să se elimine toate corecțiile și să se reducă de la 20 % la 10 % suma pe care o păstrează statele membre atunci când colectează veniturile vamale (acestea fiind una dintre „resursele proprii”) pentru bugetul UE. Datorită celor două măsuri, bugetul UE va deveni mai simplu și mai echitabil.

- Pentru a se evita orice creștere bruscă și drastică a contribuțiilor unora dintre statele membre, Comisia propune eliminarea treptată a corecțiilor actuale pe parcursul unei perioade de cinci ani.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

5728 vizualizari

 • -25 (55 voturi)    
  Comment sters de user (Miercuri, 2 mai 2018, 15:37)

  sorinnc [anonim]

  • -13 (51 voturi)    
   Comment sters de user (Miercuri, 2 mai 2018, 15:53)

   sorinnc [anonim] i-a raspuns lui sorinnc

   • -18 (40 voturi)    
    corect. Statul de drept sau statul de stang (Miercuri, 2 mai 2018, 16:22)

    vodatepes [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

    Corect. Cine stabileste ca exista stat de drept? Exista o instanta la CE care analizeaza acest lucru? Din ce in ce mai mult seaman cu COMINTERNUL de la Moscova care facea si desfacea miscarea comunista din Europa in perioada interbelica. Pai daca intr-o tara exista dreptul la casatorie pentru gay si in alta nu exista acest drept atunci in cea de a doua tara nu e stat de drept? Baieti de la CE nu isi dau seama ce cutie a Pandorei deschid.
    • +19 (43 voturi)    
     mai grupat baieti (Miercuri, 2 mai 2018, 16:35)

     deville2010 [utilizator] i-a raspuns lui vodatepes

     si sa nu uitati sa schimbati tastatura de la rus la eng.La cat mai multe copeici tavarisci!
     • -4 (8 voturi)    
      exemplu de urmat (Miercuri, 2 mai 2018, 18:31)

      Jesuis.PasCharlie [utilizator] i-a raspuns lui deville2010

      pentru fiecare trol rusesc demascat veti primi un punct europeu si strangeri tovarasesti de mana ; la 300 de europei colectati va puteti duce la casierie si preschimba pentru un euro plus o pupatura pe chelie a la chef de comisie .
     • -1 (1 vot)    
      УЭССР (Joi, 3 mai 2018, 19:04)

      Nyk1 [utilizator] i-a raspuns lui deville2010

      Asta susțineți voi: o Uniune de state în principiu egale - însă evident că vorbim de Egalitate, dar nu pentru căței!

      Înainte de 1989 ați fi ridicat osanale COMECONului și ați fi înfierat cu mânie proletară sindicatul polonez Solidaritatea.

      FIDESZ și PiS asta sunt la ora actuală în УЭ: echivalentul Solidarității, cei care luptă pentru oamenii de rând, de această dată pentru siguranța lor fizică într-o УЭ invadată de hoarde migratorii.
    • +1 (1 vot)    
     banii lor regulile lor (Joi, 3 mai 2018, 15:53)

     gwolf [utilizator] i-a raspuns lui vodatepes

     baiatu', asculta aici:
     "pe banii mei legea o fac eu. te-am invitat si pe tine sa participi si cu bani si la facerea legilor. N-ai nici bani ca-i furi, nici competente pt ca le ignori, si in plus, la tine in casa este o cocina de porci, n-ai putut sa-ti faci curat.
     Incapabil de a face curat in cocina, trebuie sa te scoti cu ceva ca sa nu cazi cu ambii genunchi in rahatul care-ti umple covorul. Si te legi de homosexuali, lgbt, emigranti, ambasade straine etc. Desi niciun element din astea nu te-a atins nici macar la nasturu' de la camasa.
     Nu-ti convine, OUT. fara bani si in p*** goala. Stai cu dragnea, starviceanu si cu postacii lor, traieste dupa modul ala de betiv frustrat care urla la lumea civilizata: Bey, daca nu bei cu mine bag cutitu asta in tine"

     Fragment dintr-un dialog imaginar intre personificarea UE si Romanica.
   • +13 (25 voturi)    
    Argumente? (Miercuri, 2 mai 2018, 16:29)

    , AlwaysToTheRight, NeveRed! [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

    Sa fim seriosi!
    Daca le-a susurat dracnea, toar'sa viorica si latrinele ca asa e... gata.
    Ii mai dam nitel cu petriotismul in genunchi in fata ungurilor si gata!
    De unde nu/i nici Dumnezeu nu cere!
   • +18 (32 voturi)    
    Nu e datoria nimanui faca educatia trolilor (Miercuri, 2 mai 2018, 16:37)

    Laur_ [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

    Dar Orban a luat cam 48% din voturi. Din cauza ca tot el a facut legea electorala, 48% din voturi s'au transformat in 66% din Parlament. Dar super-majoritatile sunt o trasatura caracteristica a dictaturilor... orice dictatoras baga banii statului in ziarele prietenilor, si se lauda apoi cu procentele. A se vedea alti mari lideri democratici, ca erdogan sau putin.

    In privinta lui Puigdemont, nimeni nu il considera persecutat politic; doar ca legea privind tradarea e putin diferita in Germania si el nu se incadreaza. De aia nemtii nu l'au extradat. Ar fi mai mult de zis dar ceva imi spune ca esti aici ca sa impingi in fata un anumit punct de vedere, nu ca sa discuti.
    • +8 (14 voturi)    
     educatia este oricand binevenita! (Miercuri, 2 mai 2018, 17:16)

     Sunt_nimic! [utilizator] i-a raspuns lui Laur_

     Argumentele sunt necesare, desigur, doar ca este absolut inutil sa "discuti" cu postacii lui Dracnea!
   • +11 (19 voturi)    
    Simplu (Miercuri, 2 mai 2018, 16:37)

    mitg [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

    N-au mafioti in conducerea tarii (dovedit cu sentinte judecatoresti), care actioneaza in mod orchestrat pentru decriminalizarea faptelor de care se fac vinovati.

    Cand o sa vedem un alde dragneev, tariceev sau alt om condamnat la pupitrul tarii schimband - in mod coincidental, desigur - legi care l-ar favoriza prin Spania, Suedia, Finlanda, Olanda etc, atunci vei avea dreptate. Pana atunci, mai aplica si la alte posturi, nu doar cele de postac.
   • +5 (17 voturi)    
    Pt ca deviezi atentia postac (Miercuri, 2 mai 2018, 16:47)

    Dalinar [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

    de aia.
   • -7 (15 voturi)    
    ..... (Miercuri, 2 mai 2018, 17:08)

    Andpr [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

    Apropo, care e pretul pentru un minus? Ai idee?
   • -8 (20 voturi)    
    Esti naiv (Miercuri, 2 mai 2018, 17:38)

    Incomod3 [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

    "As dori un argument de la postacii platiti care dau minusuri"... pai astia nu sunt in stare sa se lege singuri la sirete, au totul scris pe foaie si tu ai pretentia sa vina cu argumente ?!! idiocracy e la nivel de Academie fata de astia... Pfuiii
    • +2 (12 voturi)    
     :)) (Miercuri, 2 mai 2018, 19:43)

     nahir [utilizator] i-a raspuns lui Incomod3

     :)) :))
     Rade ciob de oala sparta. Si o mai si aduci in discutie pe vasilica :"...au totul scris pe foaie si tu ai pretentia sa vina cu argumente ?"
   • +7 (11 voturi)    
    de ce (Miercuri, 2 mai 2018, 19:32)

    nahir [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

    trebuie sa-ti explice cineva de ce ti-a dat minusuri?
    Pur si simplu nu e de acord cu opiile tale care poate i se par deraiate de la realitate.
   • +7 (9 voturi)    
    Statele federative vor avea intotdeauna (Miercuri, 2 mai 2018, 19:55)

    Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

    disponibilitatea de a trata un caz precum cel al lui Puigidemond cu totul altfel decat l-ar trata un stat unitar !

    Lucrul acesta nu inseamna in niciun caz ca aceste state nu sunt state de drept, dupa cum nici Spania, stat unitar nu poate fi considerata altfel, cata vreme nu isi incalca propria constitutie.
   • -4 (12 voturi)    
    Argument ? (Miercuri, 2 mai 2018, 21:34)

    adrian88000 [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

    Postacii nu au argumente. Dau minus si-si freaca mainile bucurosi. Nu poti avea asteptari prea mari de la ei. Dar daca ai luat multe minusuri inseamna ca ai avut un comentariu valoros ! Aici logica e inversa. Cu cat ai mai multe minusuri cu atat esti mai bun !
    • 0 (4 voturi)    
     Evident ca din aceasta cauza (Joi, 3 mai 2018, 10:32)

     Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui adrian88000

     tu esti cel mai bun, cel mai valoros dintre noi toti ! :)

     PS. Mai ai frati pe-acasa ?
  • +13 (19 voturi)    
   Dincolo de cifre... (Miercuri, 2 mai 2018, 16:05)

   Inapasevedeinvers [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

   Daca starea sanatatii si Constitutia i-ar mai fi permis, chiar si ceausescu ar fi luat minim 60%.
   Avea el teme la care si acum se (ra)scoala spiritul national.
  • +12 (18 voturi)    
   Nu cred (Miercuri, 2 mai 2018, 16:18)

   Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

   Vb de state unde legislatia se face de catre hoti pentru hoti, ca aceia pentru care postezi tu
  • +4 (8 voturi)    
   Asa este ! (Miercuri, 2 mai 2018, 19:22)

   paulbutoi [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

   Doar ca - in Realitate - Orban a luat 48 % din voturi .
   Iar legea prin care a obtinut 66 % din mandate cu 48 % din voturi este opera lui .
   Asa-i in democratie !
  • -2 (4 voturi)    
   Stat de drept ? (Miercuri, 2 mai 2018, 21:26)

   adrian88000 [utilizator] i-a raspuns lui sorinnc

   Ce inseamna de fapt " stat de drept " ?
   • +5 (5 voturi)    
    Un stat in care hotii nu prospera (Joi, 3 mai 2018, 3:26)

    Dalinar [utilizator] i-a raspuns lui adrian88000

    Is dupa gratii. In Romania se poate incepe cu un stat care nu e guvernat de un Grup Infractionsl Organizat cu toate tentaculele sale, de Mafie adica. In al 12-lea ceaa, Europa a realizat ca baga bani in gaura neagra gen Grecia.
    • 0 (0 voturi)    
     Trebuie totuși spus că, după definiția ta... (Joi, 3 mai 2018, 19:08)

     Nyk1 [utilizator] i-a raspuns lui Dalinar

     ...Ungaria și Polonia sunt state de drept, pentru că acolo migranții ilegali sunt tratați conform legilor în vigoare (spre deosebire de Occident)
   • +2 (2 voturi)    
    Replica asta parca i-a dat-o Hamlet fantomei ! (Joi, 3 mai 2018, 10:40)

    Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui adrian88000

    Iar Fantoma i-a raspuns : "To be, or not to be"... la care a continuat Polonius dupa (si fara) perdea : "that is the question" ! ;)

    PS. Profundule ! ;)
    • 0 (0 voturi)    
     pentru Susufler0 (Vineri, 4 mai 2018, 0:00)

     adrian88000 [utilizator] i-a raspuns lui Susufler0

     Nu a fost o replica, a fost o intrebare.
     Wanheda a dat un raspuns bun ! Dar tu , mi-ai comentat intrebarea. Nu avea rost sa o faci. Dar , in fine... nu ma deranjeaza comentarioul tau.
 • +9 (17 voturi)    
  mda... (Miercuri, 2 mai 2018, 15:56)

  liviu_ [utilizator]

  se cam termina boierimea pt staturile rusofile...
 • -14 (30 voturi)    
  foarte bine (Miercuri, 2 mai 2018, 15:57)

  Mazeta [utilizator]

  Numai să mai existe UE până în 2027.
  • +14 (18 voturi)    
   ohooo, aparusi? (Miercuri, 2 mai 2018, 16:19)

   revo [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   Gata vacanta? Sau ai fost la instruire? Vezi, ti-am observat lipsa.
   UE va exista si in 2027. Nu e sigur insa ca Romania va mai face parte din ea. Probabil ca tu esti mai bine informat decat noi.
  • -10 (18 voturi)    
   mazeto (Miercuri, 2 mai 2018, 17:06)

   Point [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   ma rog,haita de postaci rusi,sub care se ascunde ''mazeta'',cred ca e prima(sper ca si ultima)data cand iti dau dreptate.insa numai pe jumatate,numai pt faptul ca eu mai sper sa se schimbe politrucii din conducerea ue.
   ue a devenit seful absolut,cutitul care imparte dupa dorinta si lingura cea mare din castronul comun.
   dupa legile astea,oare ce va urma?
   nu le ajunge iuropa cu 2 viteze,un fapt implinit?
   de fapt cine conduce si cine e mai democrat?
   ue nu face decat sa impinga si mai mult,statele estice in stransoarea ursului rus si a dragonului chinez.
   de fapt nu conteaza,ei sa fie fericiti si cu statul de drept netulburat de niste cetateni de mana a doua.
   • +3 (5 voturi)    
    pentru Point (Miercuri, 2 mai 2018, 21:48)

    adrian88000 [utilizator] i-a raspuns lui Point

    Ai dreptate ! UE cu doua viteze si cu doua feluri de produse alimentare : bune pentru vest si de categoria a doua pentru est.Dar din vest importate !
  • -9 (19 voturi)    
   Avand in vedere caricaturile (Miercuri, 2 mai 2018, 17:40)

   Incomod3 [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   care formeaza acum elita UE, ma indoiesc ca va mai exista...
  • +4 (8 voturi)    
   ce fraier (Miercuri, 2 mai 2018, 19:47)

   nahir [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   esti.
   Pai pablito dragneas garanteaza ca vasilica va fi prim ministru si in 20:20 si dupa, si tu pui lam indoiala existenta UE in 2027?
   Dar Putin ce-o sa faca in 2027? Tot cu ursii si cu tigrii se va lupta si cu pestii va inota pe fundul lacului Baikal?
 • +16 (22 voturi)    
  Il doare in paispe pe Dragnea de baii UE (Miercuri, 2 mai 2018, 16:01)

  CezarN [utilizator]

  El si grupul infractional organizat au de unde fura(ex. Insula Belina nu este pe fonduri UE).
  Ce-l doare pe Dragnea cel mai tare este voturile. Asa ca, daca vreti sa-l strangeti cu usa cumva, gasiti o solutie sa trimiteti romanii acasa, cel putin in perioada electorala, sau modificati cumva votul in strainatate la nivel UE in asa fel incat sa voteze cat mai multi romani in strainatate(si cetateni UE, in general, atunci cand se voteaza in tarile lor).
  • +13 (15 voturi)    
   ... (Miercuri, 2 mai 2018, 16:14)

   Sarmis [utilizator] i-a raspuns lui CezarN

   Ba ii doare foarte tare.

   Banii UE folositi pentru finantarea unor investitii si programe permiteau eliberarea unor sume de banii din bugetul (cu accent de Vasilica) national, bani care erau folositi pentru pomeni la bugetari si pentru investii publice (deci bani ce pot fi furati usor).

   Acum acesti bani dispar insa salariile si pensiile raman la fel => mai putini bani de furat.
   • +11 (15 voturi)    
    Nu conteaza, votacii lui is downtrodden (Miercuri, 2 mai 2018, 16:51)

    Dalinar [utilizator] i-a raspuns lui Sarmis

    Il voteaza si pt simplu fapt ca exista, le da speranta, 2 lei la pensie sau ajutor, o galeata, goala....etc
  • +11 (11 voturi)    
   Ba ii doare (Miercuri, 2 mai 2018, 17:36)

   samy19 [utilizator] i-a raspuns lui CezarN

   ca fara bani nu mai au cu ce mitui populatia, nu mai au bani de pomeni, de investitii locale cu care sa castige alegerile, vor trebui sa taie salarii sau sa creasca taxele pentru a face rost de bani, insa aceste masuri sunt sinucigase si ei stiu asta foarte bine. De aceea aceasta masura ii va lovi puternic.
   • +1 (3 voturi)    
    Chiar nu stiu ce sa zic (Joi, 3 mai 2018, 0:08)

    emil bobu [utilizator] i-a raspuns lui samy19

    Pe de-o parte, ai dreptate, pe de alta parte mafia PSD, aparuta din PCR, se pricepe la gestionat saracia.

    Oricat de saraci am ajunge noi, putinii care muncim, Dragnea va trai in maximul de lux, in conacul construit din bani furati, probabil isi va savarsi pedeapsa cu executare acolo etc.

    Asa ca nu stiu cum va iesi, cred ca va fi din ce in ce mai rau, pana vor ramane in tara doar captivii si ticalosii.

    Habar nu am ce se va intampla, traim ca in Razboiul Rece, cu teama de anihilarea tarii, numai ca amenintarea se cheama PSD, e deja la putere si devine din ce in ce mai patologica.
 • -10 (14 voturi)    
  fonduri europene (Miercuri, 2 mai 2018, 17:34)

  merey [utilizator]

  Propun ca toti destepti care conduc UE in tarile lor sa se aplice legile si metodele utilizate in acest moment in Romania
  • +4 (4 voturi)    
   De ce vrei raul altora? (Miercuri, 2 mai 2018, 18:36)

   LiviuX [utilizator] i-a raspuns lui merey

   Cu ce au gresit toti cetatenii acelor tari de le doresti o conducere si legi ca in Romania?
 • -7 (11 voturi)    
  shiverpool (Miercuri, 2 mai 2018, 18:41)

  alex562 [utilizator]

  aolica master what can i do

  am dori olecutza de adevar doar un semn cat de mic
 • +6 (10 voturi)    
  Foarte bine (Miercuri, 2 mai 2018, 18:56)

  ac [utilizator]

  E timpul ca fiecare tara sa aleaga daca vrea sa progreseze sau s-o tot dea pe dupa belina.
 • -6 (10 voturi)    
  ce bine, nu ne afecteaza deloc (Miercuri, 2 mai 2018, 19:08)

  Filbert [utilizator]

  La cite fonduri sintem noi in stare sa absorbim, poa' sa taie UE 95% din bani ca nu se simte deloc.

  Ce bineee-mi pareee c-ai luat tzeaaaapaaa!
 • +2 (6 voturi)    
  Da (Miercuri, 2 mai 2018, 22:21)

  arkade [utilizator]

  Suna foarte bine povestea asta cu statul de drept. Dar trebuie sa vedem care sunt criteriile cunatificabile si masurabile care definesc un stat de drept.

  Poti sa ai ce legi vrei tu daca nu le respecta nimeni. Avem exemplu de legi si de referendumuri care nu sunt respectate in Romania.

  Separarea puterilor in stat suna foarte bine: serviciile ar trebui sa isi scoata mana din justitie? Sa renunte la protocoale? Sa dispara din presa si din politica? Daca da, perfect.

  Ar trebui sa bagam la inchisoare niste oameni vinovati din toate partidele? Elena Udrea, Dragnea, Mazare, Basescu (pentru flota si alte dosare), etc,etc,etc. Daca da, perfect.
  • -2 (8 voturi)    
   Statul de Drept.. dar Statul Degeaba = PSD? (Joi, 3 mai 2018, 4:29)

   Alex735 [utilizator] i-a raspuns lui arkade

   Sa ajungi sa fi obligat sa primesti/integrezi refugiati (clasa economica).. asta inseamna stat de drept?
   Pericolul mare: Statul de drept = Orice..


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by