Presedintele Klaus Iohannis a cerut joi reexaminarea unei legi care modifica si completeaza Legea educatiei nationale si prin care se instituie un nou tip de unitati de invatamant preuniversitar - invatamantul agricol preuniversitar.

Seful statului considera ca noile reglementari trebuie reanalizate de catre Parlament "atat sub aspectul corelarii acestora cu actualele prevederi si principii cuprinse in Legea educatiei nationale, cat si al efectelor in aplicarea legii".

Care sunt argumentele invocate de presedintele Iohannis:

La art. I pct. 2 din legea supusa reexaminarii este introdusa o noua sectiune referitoare la invatamantul agricol preuniversitar, ce cuprinde reglementari specifice procesului educational aferent acestui domeniu de activitate. Se creeaza astfel o potentiala situatie de discriminare in raport cu alte domenii de activitate (ex. turism, comert, medical, IT etc.), ce poate genera ulterior dezechilibre intre acestea.

Prin art. 433 alin. (2) se prevede ca finantarea liceelor agricole se realizeaza din venituri de la bugetul de stat (prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale si prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale) si din venituri proprii prin parteneriate publice private.

Fata de aceasta noua prevedere, devine cel putin neclara corelarea acestei dispozitii atat cu prevederile generale ale legii educatiei nationale referitoare la finantarea de baza a invatamantului liceal, cat si cu cele ale legii-cadru a descentralizarii, Legea nr. 195/2006. In acest sens, semnalam ca potrivit art. 101 alin. (2) si art. 104 alin. (2) din Legea educatiei nationale, statul asigura finantarea de baza pentru invatamantul liceal din bugetele locale, prin sume defalcate din taxa pe valoare adaugata.

Totodata, potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. e) coroborate cu cele ale art. 24 din Legea nr. 195/2006, desi competenta decizionala privind invatamantul preuniversitar de stat este una partajata intre autoritatile administratiei publice locale si cele ale administratiei publice centrale, deciziile principale trebuie luate de catre actorii direct implicati in proces. Prin urmare, fata de prevederile mentionate, doar liceele agricole ar urma sa fie finantate direct prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, ceea ce constituie o derogare nejustificata inclusiv de la Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006.