Ministrul Mircea Dumitru a aprobat saptamana aceasta, prin ordin, metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, valabile in sesiunea 2017, anunta Ministrul Educatiei. Documentul stabileste, printe altele, ca se pune mai mult accent pe participarea si punctajul profesorilor cu performante notabile in activitati de prevenire si combatere a abandonului scolar, respectiv in managementul de proiecte integrative care sa genereze consolidarea culturii scolare centrate pe progres, cooperare si incluziune.

Elevi la scoalaFoto: Agerpres

In acest sens, metodologia precizeaza in mod explicit ca la concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa inclusiv personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar de stat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, care in perioada 1 septembrie 2011 - 31 august 2016 a avut performante deosebite:

  • in prevenirea si combaterea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii,
  • in integrarea copiilor cu nevoi speciale in invatamantul de masa,
  • in progresele scolare ale elevilor in risc de abandon scolar,
  • in initierea si managementul unor proiecte scolare care au condus la consolidarea culturii scolaere incluzive.

In acelasi timp, cadrele didactice trebuie sa detina si calificativul "Foarte bine" pentru fiecare an scolar din perioada evaluata.

Pentru a obtine gradatia de merit sunt luate in calcul patru criterii majore al caror punctaj maxim insumat reprezinta 100 de puncte:

  • activitati complexe cu valoare instructiv-educativa - 70 de puncte;
  • performante deosebite in inovarea didactica/manageriala - 10 puncte;
  • activitati extracurriculare si implicarea in proiecte - 15 puncte;
  • contributia la dezvoltarea institutionala - 5 puncte.

Potrivit ministerului, in cadrul criteriului activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa vor fi punctate si rezultatele deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinte educationale speciale si cu alte dificultati de invatare, precum si initierea si aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres in invatare a fiecarui copil, inclusiv a celor aflati in risc de abandon scolar si a copiilor cu cerinte educationale speciale.

De asemenea, se pot acorda puncte pentru initierea si aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele in regim simultan, pentru progres in invatare a fiecarui copil, inclusiv a celor aflati in risc de abandon scolar si a copiilor cu cerinte educationale speciale.

Suplimentar, in cadrul criteriului privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala a fost introdus un nou indicator: elaborarea/ sustinerea de programe de formare sau de dezvoltare profesionala inovatoare pentru cadrele didactice care lucreaza cu prescolari/elevi apartinand grupurilor dezavantajate/vulnerabile.

Masurile adoptate de Ministerul Educatiei sunt complementare documentelor de politici publice adoptate in aceasta perioada care privesc incluziunea in educatie, se arata intr-un comunicat de presa al MENCS.

Gradatia de merit se atribuie incepand cu data de 1 septembrie 2017. Personalul didactic din invatamant care beneficiaza de gradatie de merit pana la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.

Numarul maxim de gradatii care pot fi acordate reprezinta 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de indrumare si control existente la nivelul inspectoratului scolar. Potrivit prevederilor in vigoare, cuantumul gradatiei de merit se determina prin aplicarea procentului de 25% la salariul de baza pentru fiecare beneficiar in parte.