Guvernul a adoptat joi o Ordonanta de Urgenta care modifica Legea Educatiei Nationale. Ordonanta stabileste ca ca fiecare prescolar sau elev cu dizabilitati sau cerinte educationale speciale trebuie cuprins in invatamantul de masa, clasele sau grupele speciale putand fi organizate doar prin exceptie. De asemenea, documentul scoate limita maxima de 3 reluari ale examenului de definitivat. In ceea ce priveste invatamantul superior, ordonanta acrediteaza temporar scolile doctorale pentru anul universitar 2016-2017 si schimba conditiile pentru ocuparea functiei didactice de profesor universitar, inlocuindu-se criteriul detinerii atestatului de abilitare cu cel al detinerii calitatii de conducator de doctorat.

Elevi la scoalaFoto: Agerpres

Proiectul de ordonanta a fost pus in dezbatere publica de catre Ministerul Educatiei lainceputul lunii noiembrie.

Principalele modificari aduse de actul normativ in zona invatamantului preuniversitar:

  • Examenul de definitivat

O prima masura implica modalitatea de sustinere a examenului de definitivat in sensul ca o persoana il poate sustine concurs de cel mult trei ori fara a plati taxa. Ulterior, sustinerea examenului va fi conditionata de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei. De asemenea, persoanele care nu au promovat acest concurs se pot prezenta la o noua sesiune dupa reluarea, de fiecare data, anterior sustinerii examenului, a stagiului de practica de un an scolar.

Pentru candidatii (cadre didactice debutante) care nu au dobandit definitivarea in invatamant si au ocupat un post didactic vacant, prin concurs national, directorul unitatii de invatamant incheie contractul individual de munca pe o perioada de cel mult un an scolar. In situatia in care acestia promoveaza in termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs national, examenul pentru definitivarea in invatamant, consiliul de administratie modifica durata contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata.

  • Echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I

Actul normativ aprobat joi reglementeaza si forma de echivalare a gradului didactic I pentru personalul didactic care a obtinut titlul stiintific de doctor in domeniul in care poate fi incadrat sau in domeniul stiintelor educatiei si care indeplineste cumulativ conditiile de formare initiala si conditiile de vechime la catedra, de minimum 4 ani de la obtinerea definitivarii in invatamant.

  • Invatamantul special integrat

Ordonanta de urgenta mai stipuleaza ca invatamantul special integrat se organizeaza in invatamantul de masa, prin cuprinderea fiecarui prescolar si elev cu dizabilitati sau cerinte educationale speciale in grupe, clase sau formatiuni de studiu in invatamantul de masa. Durata scolarizarii copiilor cu cerinte educationale speciale poate fi mai mare decat cea precizata prin lege si se stabileste in functie de nevoile individuale, de gradul si tipul dizabilitatii, prin ordin de ministru. Prin exceptie, in invatamantul de masa se pot organiza grupe/clase speciale cu elevi cu dizabilitati, cu avizul inspectoratului scolar judetean/ISMB, in conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului Educatiei.

Principalele modificari aduse de actul normativ in zona invatamantului universitar:

  • Acreditarea temporara a scolilor doctorale

O modificare importanta vizeaza functionarea scolilor doctorale. In acest sens, ordonanta prevede acreditarea temporara a scolilor doctorale, pentru anul 2016-2017, pana la aprobarea noii metodologii de evaluare externa si derularea evaluarilor externe necesare acreditarii scolilor doctorale, astfel incat acestea sa poata organiza examene de finalizare a studiilor doctorale si sa poata emite diplome si titluri universitare recunoscute de catre MENCS.

  • Conditiile pentru ocuparea functiei de profesor universitar

Se modifica, de asemenea, conditiile pentru ocuparea functiei didactice de profesor universitar, inlocuindu-se criteriul detinerii atestatului de abilitare cu cel al detinerii calitatii de conducator de doctorat. Noua reglementare referitoare la ocuparea functiei de profesor universitar se aplica incepand cu anul universitar 2017-2018.

  • Mecanismul de consultare a universitatilor

In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice colaboreaza cu Consiliul National al Rectorilor sau alte structuri asociative ale universitatilor, cu autoritati si asociatii profesionale si stiintifice nationale si internationale reprezentative, federatii sindicale reprezentative la nivel de sector invatamant superior si cercetare, precum si cu federatii studentesti legal constituite la nivel national. Reprezentantii acestor structuri sunt parteneri de dialog social.

  • Angajarea pentru participarea la proiecte de cercetare

De asemenea, actul normativ prevede ca angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare castigat in urma unei competitii nationale si/sau internationale, se poate face pe perioada determinata, fara parcurgerea altor formalitati prealabile, prin incheierea unui contract individual de munca pentru personalul nominalizat in listele de personal ca membri in echipa proiectului.

  • Functionarea ARACIS

Ordonanta reglementeaza si cateva aspecte care vizeaza functionarea sistemului national de asigurare a calitatii, aducand modificari Ordonantei de urgenta nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei. Astfel, universitatile care, in urma evaluarii institutionale, nu indeplinesc standardele de calitate, vor depune un dosar prin care solicita o noua evaluare in termen de doi ani de la data primei evaluari. In plus, universitatile care nu indeplinesc standardele de calitate, in cadrul a doua evaluari institutionale consecutive, vor intra in proces de lichidare. De asemenea, se clarifica prevederile aplicabile neindeplinirii standardelor de calitate la nivelul programelor de studii universitare de licenta/domeniilor masterale.

  • Institutul National de Cercetare "Cantacuzino" trece din subordinea ANCSI in subordinea Ministerului Sanatatii

Ordonanta adoptata astazi reglementeaza si activitatea Institutului National de Cercetare "Cantacuzino", care trece din subordinea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare in subordinea Ministerului Sanatatii, cu patrimoniul si personalul aferente. Finantarea activitatilor desfasurate de institut se va realiza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii.

Ministerul Educatiei vrea sa modifice Legea Educatiei Nationale. Sunt reglementate dubla specializare si invatamantul special integrat. Se scoate limita maxima de 3 reluari a examenului de definitivat. Profesorul universitar trebuie sa fie si conducator de doctorate

Citeste si: