Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege privind asistenta medicala comunitara, necesar punerii in aplicare a obiectivelor asumate in Pachetul Integrat de Combatere a Saraciei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, Legea asistentei medicale comunitare prevede infiintarea, organizarea si functionarea centrelor comunitare integrate, la nivelul comunelor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti.

Noul proiect are scopul de a asigura un cadru coerent de dezvoltare a serviciilor medico-sociale orientate pe nevoile comunitatii si profilul demografic al acesteia, pentru cresterea accesului la servicii medicale, la programe, servicii si actiuni de sanatate publica, furnizate la nivelul comunitatilor, persoanelor ce apartin grupurilor vulnerabile cu scopul cresterii accesului populatiei la servicii de sanatate, in special la cele centrate pe prevenire.

Beneficiarii acestor servicii sunt, cu precadere, persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populatia din mediul rural si grupurile vulnerabile, inclusiv roma, mai informeaza Guvernul.

In functie de nevoile privind furnizarea integrata de servicii medico-socio-educationale, in subordinea autoritatilor administratiei publice locale si in locatiile puse la dispozitie de acestea se vor constitui centre comunitare integrate, finantate integral din bugetele locale.

Finantarea cheltuielilor de personal pentru asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari se asigura din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sanatatii.

Autoritatile locale pot contribui din surse proprii la finantarea cheltuielilor de personal si pot angaja si alte categorii de personal care furnizeaza servicii medicale, sociale sau educationale, cu asigurarea finantarii cheltuielilor acestora din surse proprii si cu incadrarea in bugetul aprobat, dar sunt si responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri si servicii necesare intretinerii si functionarii centrelor comunitare integrate.

Asistenta medicala comunitara este coordonata tehnic si metodologic de catre Ministerul Sanatatii, prin structurile sale din teritoriu, respectiv directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, iar controlul acesteia se va exercita de catre Ministerul Sanatatii.

Normele metodologice privind organizarea si functionarea activitatii de asistenta medicala comunitara se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii.

In prezent, Ministerul Sanatatii asigura finantarea a peste 1350 de asistenti medicali comunitari si peste 450 de mediatori sanitari.

Pentru anul 2016 fondurile aprobate in bugetul Ministerului Sanatatii pentru asistenta medicala comunitara sunt de 62 milioane de lei. De asemenea, pentru anul 2016 au fost aprobate suplimentar 181 de posturi noi de asistent medical comunitar si 19 posturi noi de mediator sanitar, iar posturile sunt in procedura de ocupare.

Prin proiectul "Intarirea Retelei Nationale de mediatori Romi pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei rome" (mai 2015-august 2016), finantat din Mecanismul Financiar Norvegian, s-au infiintat 45 de centre comunitare in 6 judete (Giurgiu, Calarasi, Dolj, Gorj, Neamt si Botosani), iar prin Mecanismul Fiananciar Elvetian, Ministerul Sanatatii implementeaza un proiect la nivelul a 3 judete (Botosani, Salaj, Tulcea), prin care vor fi infiintate 7 centre comunitare integrate.

Dezvoltarea retelei de asistenta medicala comunitara si masurile intreprinse in asigurarea serviciilor medico-sociale vor fi corelate cu Strategiile nationale cu impact asupra reducerii saraciei si promovarii incluziunii sociale.