Guvernul a aprobat miercuri, 30 martie, doua proiecte de lege, doua proiecte de ordonanta de urgenta si 23 de hotarari. Vezi care sunt acestea.

  • Proiecte de lege

PROIECT DE LEGE privind venitul minim de incluziune

PROIECT DE LEGE pentru modificarea unor acte normative

  • Ordonante de Urgenta

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun cultural mobil clasat

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și a altor acte normative

  • Hotarari

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajată, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

HOTĂRÂRE privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară-Sucursala Institutului de Cercetări Nucleare

HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale 'Apele Române', instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu

HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii 'Amenajare Valea Poiana şi afluenţi, judeţul Sălaj' precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

HOTĂRÂRE pentru modificarea art.3 la Hotărârea Guvernului nr.762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional 'Autostrada Sebeş-Turda'-Lot 4

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului 2 al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr.21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

HOTĂRÂRE pentru completarea art.9 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plății unice pe suprafață, plății redistributive și intervalele de suprafață pentru care se acordă aceasta, plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plății pentru tinerii fermieri și a plafonului și cuantumului ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.053/2014

HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2016 şi până la data de 02 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate 'C.F.R'-S.A pentru perioada 2016-2020

HOTĂRÂRE privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

HOTĂRÂRI privind numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi

HOTĂRÂRI privind rechemări de consuli generali

  • Bugete de venituri si cheltuieli

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru mediu

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei autonome ''Monetăria Statului'' din subordinea Băncii Naţionale a României

  • Memorandumuri

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare

MEMORANDUM cu tema: Modificarea acordului cu partea bulgară, încheiat prin schimb de note verbale, privind deschiderea punctelor de trecere a frontierei Dobromir-Krushari şi Lipniţa-Kainargea

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Sorin Maxim, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A

MEMORANDUM cu tema: Posibilitatea României de a obţine calitatea de co-preşedinte (co-chair) în cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partenership - OGP)

MEMORANDUM cu tema: Dinamizarea Comitetului interministerial de coordonare a afacerilor europene

  • Informari

INFORMARE privind produsele care în momentul de față au dosarele în curs de elaborare în vederea depunerii la Comisia Europeană pentru înregistrare și protecție cu denumiri de origine sau indicații geografice

INFORMARE referitoare la Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. Raport de progres privind procesul de elaborare.