Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala in privinta unei ordonante de urgenta ce modifica Legea administratiei publice, presedintele reclamand posibila imixtiune a prefectilor in domenii rezervate autoritatilor locale si faptul ca s-a adoptat o OUG in domeniul legilor constitutionale.

Klaus IohannisFoto: Presidency.ro

Sesizarea sefului statului se refera, in principal, la o un articol privind interventia prefectului in situatii extrem de rare in realitate: cea in care primarul nu-si poate exercita mandatul, consiliul local este dizolvat iar pozitia de secretar este vacanta si cea identica de la nivelul consiliilor judetene.

Textul sesizarii de neconstitutionalitate:

"Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7￯) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale reglementeaza posibilitatea ca, in situatia in care primarul se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului si consiliul local este dizolvat, iar functia de secretar al unitatii este vacanta, prefectul sa numeasca prin ordin o persoana, prin detasare, care sa exercite atributiile secretarului unitatii administrativ-teritoriale, pentru rezolvarea problemelor curente ale acesteia, pana la organizarea de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici a concursului pentru ocuparea functiei de secretar al unitatii administrativ-teritoriale.

Totodata, este reglementata in mod similar si situatia in care presedintele consiliului judetean se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului, consiliul judetean este dizolvat, iar functia de secretar al judetului este vacanta.

De asemenea, actul normativ are in vedere si ipoteza in care autoritatile deliberative locale sunt dizolvate sau se afla in procedura de dizolvare si nu si-au aprobat bugetele in termenul legal, stabilind ca primarii si, respectiv, presedintii consiliilor judetene sa aplice in anul financiar in curs ultimul buget aprobat, cu incadrarea cheltuielilor in limita lunara de 1/12 din totalul acestui buget.

Motivele prezentei sesizari vizeaza aspecte de neconstitutionalitate constand in incalcarea prevederilor art. 115 alin. (6) si ale art. 120 ￯ art. 122 din Constitutia Romaniei, republicata.

1. Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7￯) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale incalca dispozitiile art. 120-122 din Constitutie

Astfel, prin faptul ca decizia cu privire la selectarea functionarilor publici si a personalului contractual ce urmeaza a fi angajati de autoritatile publice locale (consilii locale si primari, respectiv consilii judetene si presedinti de consilii judetene) trebuie sa revina acestora si nu reprezentantului autoritatii executive centrale a statului (prefectului), dispozitiile legii deduse controlului de constitutionalitate incalca prevederile art. 120 din Constitutie.

In plus, prin faptul ca atributiile se realizeaza prin numire si nu prin concurs, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2015 deroga de la principiile transparentei ocuparii functiei publice si integritatii exercitarii acesteia.

Conform art.121 alin. (2) din Constitutie, consiliile locale si primarii rezolva treburile publice din orase si comune in exercitarea autonomiei locale. Din aceasta perspectiva, problemele curente ale comunei sau orasului nu pot fi realizate de un functionar public, numit de reprezentantul Guvernului in teritoriu.

2. Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7￯) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale incalca dispozitiile art. 115 alin. (6) din Constitutie prin aceea ca afecteaza regimul institutiilor fundamentale ale statului.

Astfel, potrivit acestui articol ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate in domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza masuri de trecere silita a unor bunuri in proprietate publica.

In opinia noastra, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2015 si, implicit, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2015 reglementeaza in domeniul unor institutii fundamentale ale statului, iar pe de alta parte, normele in cauza afecteaza, in sens negativ, regimul juridic al acestora. Astfel, in ceea ce priveste natura autoritatilor administratiei publice locale (consiliile locale, primarii si consiliile judetene) de institutii fundamentale ale statului, Curtea Constitutionala a statuat prin Decizia nr. 1105/2010 faptul ca acestea sunt institutii fundamentale, aceasta natura fiind deopotriva subliniata de statutul constitutional al acestora, consacrat de art. 120-122 - Administratia publica locala, si de faptul ca organizarea si functionarea lor, se reglementeaza, potrivit art. 73 alin. (3) lit. o) din Constitutie, prin lege organica. Or, modificarile operate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2015 afecteaza regimul acestor institutii, in sens negativ, aducand atingere principiului autonomiei locale, respectiv acelor componente care vizeaza resursele materiale si financiare, prin detasarea de catre prefect a unui functionar public care va deveni ordonator principal de credite pentru activitatile curente, care se poate afla chiar intr-un raport de subordonare implicita cu prefectul, ca reprezentat al executivului in teritoriu. In plus, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2015 nu cuprinde prevederi referitoare la durata acestei detasari si nici un termen in care sa se organizeze concursul, aspecte care sunt de natura sa afecteze regimul autoritatilor administratiei publice locale.

In considerarea argumentelor expuse, va solicit sa admiteti sesizarea de neconstitutionalitate si sa constatati ca Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7￯) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2015 incalca prevederile art. 115 alin. (6) si ale art. 120 ￯ art. 122 din Constitutie, republicata."