Guvernul a aprobat miercuri proiectul de lege privind ratificarea Conventiei Consiliului Europei pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, "Conventia de la Istanbul", al carui scop este prevenirea agresiunilor, protectia victimelor si trimiterea in judecata a agresorilor. Acest document a fost semnat, din partea Romaniei, la 27 iunie 2014, la Strasbourg, de catre ministrul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Conventia este primul tratat international care contine o definitie a genului si recunoaste ca femeile si barbatii nu sunt doar diferentiati din punct de vedere biologic, ci ca exista o categorie a genului, definita social, care le confera acestora roluri si comportamente specifice. Potrivit acestui document, violenta familiala si cea impotriva femeilor, in special, reprezinta o violare a drepturilor omului si o forma de discriminare. Conventia de la Istanbul propune crearea unor mecanisme care sa garanteze protectia victimelor, sa creasca gradul de constientizare a efectelor acestui fenomen, sa previna si sa combata toate formele de violenta.

Conventia introduce sanctiuni penale si/sau juridice pentru acte de violenta psihica si fizica, molestari psihologice insistente ce violeaza intimitatea, dar si pentru casatoria fortata, mutilarea genitala a femeilor, violenta sexuala (inclusiv violul), hartuirea sexuala, avortul fortat si sterilizarea fortata. In plus, vor fi recunoscute drept infractiuni, atunci cand sunt comise intentionat, inlesnirea sau complicitatea si tentativa comiterii unui act de violenta. In cadrul unei proceduri penale initiate nu vor fi considerate justificari ale acestor acte cultura, obiceiul, traditia, religia sau onoarea.

Mai mult, urmatoarele circumstante vor fi considerate agravante:

  • Infractiuni comise impotriva unui(ei) fost(e) sau actual (e) sot(ii) ori partener(e), de un membru de familie sau o persoana care a abuzat de puterea sa;
  • Infractiuni comise in mod repetat;
  • Infractiuni comise impotriva unei persoane vulnerabile;
  • Infractiuni comise impotriva sau in prezenta unui copil;
  • Infractiuni comise de una sau mai multe persoane care actioneaza impreuna;
  • Infractiuni precedate sau acompaniate de nivele extreme de violenta;
  • Infractiuni comise cu utilizarea unei arme;
  • Infractiuni ce au avut ca urmari vatamari fizice sau psihice ale victimei;
  • Agresori condamnati anterior.

Totodata, Conventia interzice solutionarea extrajudiciara a litigiilor obligatorii, inclusiv medierea si concilierea, referitoare la toate formele de violenta.

De asemenea, se stipuleaza o serie de masuri privind protectia victimelor prin informare, servicii de asistenta generala, asistenta in plangerile individuale/colective prin asigurarea unor servicii specializate, infiintarea de adaposturi corespunzatoare, organizarea unor linii telefonice de urgenta 24 de ore din 24, infiintarea de centre de sesizare si sprijin a cazurilor de criza in urma violului, implementarea unor servicii de protectie si asistenta pentru martorii copii, precum si constituirea cadrului in care o persoana martora la comiterea unor acte de violenta sa fie incurajata sa raporteze acest lucru autoritatilor competente.

La nivelul cooperarii internationale, semnatarii Conventiei se angajeaza sa colaboreze in prevenirea, combaterea si urmarirea in justitie a tuturor formelor de violenta si vor dezvolta proceduri de primire si servicii de sprijin pentru solicitantii de azil, sensibili la dimensiunea de gen, inclusiv determinarea statutului de refugiat si solicitarea protectiei internationale.

Romania a semnat Conventia de la Istanbul si s-a angajat, astfel, sa adopte, sa promoveze si sa respecte o serie de masuri ferme prin care sa fie asigurata preventia si combaterea adecvata a fenomenului violentei. Sub incidenta Conventiei intra femei si fete din orice mediu social, indiferent de varsta, rasa, religie, origine sociala, statut de imigrant sau orientare sexuala.

In vederea implementarii Conventiei, se va constitui un Grup de lucru interministerial care va reuni specialisti din principalele ministere cu atributii in domeniu: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice ¬ Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati (organism coordonator), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice si Ministerul Finantelor Publice.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va asigura, prin autoritatile sale la nivel central si local, punerea in aplicare a strategiei in domeniul preventiei violentei domestice.

Prevederile Conventiei vor fi aplicabile Romaniei la trei luni de la depunerea documentului oficial de ratificare la Secretarul General al Consiliului Europei.

Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice- denumita pe scurt si Conventia de la Istanbul- a fost adoptata de Comitetul Ministrilor Consiliului Europei la data de 7 aprilie 2011 si a fost deschisa semnarii de catre statele membre ale Consiliului Europei la data de 11 mai 2011, cu prilejul cele de-a 121-a Sesiuni a Comitetului Ministrilor desfasurata la Istanbul.

Conventia de la Istanbul a fost initiata de Consiliul Europei in decembrie 2008 si a fost semnata, pana in prezent, de 32 de state si ratificata de 13 state (Albania, Andorra, Austria, Danemarca, Bosnia si Hertegovina, Franta, Italia, Muntenegru, Portugalia, Serbia, Spania, Suedia, Turcia). Romania va fi cel de-al 14-lea stat care va ratifica documentul.

La sase luni de la intrarea in vigoare a Conventiei, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va consulta partile semnatare ale conventiei in vederea alegerii membrilor unui organism specific de monitorizare, infiintat pentru a asigura punerea efectiva in aplicare a dispozitiilor. Astfel, Grupul de experti in interventia contra violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (GREVIO) va evalua implementarea normelor Conventiei si va fi compus, initial, dintr-un numar de 10 membri, urmatorii 5 membri fiind alesi dupa cea de-a 25-a ratificare. Comitetul Partilor (alcatuit din reprezentantii partilor semnatare ale Conventiei) va alege membrii care vor avea cate un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a-l reinnoi o singura data. Alte reguli presupun ca oricare doi membri ai GREVIO sa nu fie cetateni ai aceluiasi Stat, iar fiecare membru al grupului de experti sa reprezinte principalele sisteme juridice, actorii si agentiile relevante din domeniul violentei domestice. In plus, acestia se vor intruni in calitatea lor individuala si vor fi independenti si impartiali in exercitarea functiilor.