Guvernul a aprobat o investitie de 58 de milioane de euro pentru pasajul suprateran DJ 602-Centura Bucuresti-Domnesti. Vezi ce alte acte normative a mai aprobat Guvernul in sedinta de miercuri

de CP     HotNews.ro
Miercuri, 26 noiembrie 2014, 17:12 Actualitate | Esenţial

Guvernul a aprobat un proiect de Hotărâre privind realizarea unui pasaj suprateran pe DJ 602- Centura Bucureşti-Domneşti, investitia fiind evaluata la 58 de milioane de euro. Un alt proiect de Hotarare aprobat de Guvern in sedinta de miercuri se refera la alocarea temporară a unei sume de aproximativ 755 de milioane de lei, bani proveniţi din privatizări, către ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management.

Actele normative aprobate miercuri de Guvern

 • PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanțe
 • PROIECT DE LEGE privind administratorii de fonduri de investitii alternative.
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru ANAR. Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 1.495.818 mii lei, iar cheltuielile totale de 1.495.818 mii lei.
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.428/2013 privind organizarea şi funcționarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice. Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reorganizează DAPP în urma trecerii Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură în subordinea MADR.
 • HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară.
 • HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 23 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu
 • HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002. Schimbările preconizate de actul normativ adoptat de Guvern vizează, în principal,  introducerea unui capitol distinct privind „Evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale”, precum și precizări referitoare la evaluarea și certificarea acestor competența.
 • HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Institutului Regional de Psihiatrie "Socola" Iaşi prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel".
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei  VI ''Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave'' la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1105/2007
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
 • HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Prin actul normativ adoptat de Guvern se suplimentează bugetul ME cu suma de 436 mii lei pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG nr. 71/2009.
 • HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, precum şi modificarea art. 2, alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 982/2014 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management. Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă temporar suma de 755.000 mii lei, în echivalent euro, în vederea efectuării plăților pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari și pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale.
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiției este de 248.894 mii lei.
 • HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007. Prin Hotărârea adoptată de Guvern se actualizează cadrul normativ al măsurilor financiare din domeniul sportului., în sensul unei susțineri financiare corespunzătoare a sportivilor de înaltă performanță.
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială LITORAL S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism. Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. LITORAL S.A. Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 41 mii lei, iar cheltuielile totale de 142,8 mii lei.
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale MAMAIA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism. Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. MAMAIA S.A. Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 270 mii lei, iar cheltuielile totale de 831 mii lei.
 • HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea unor cheltuieli ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat finantate din bugetele locale, precum si ale unitatilor de invatamant special de stat finantate din bugetele proprii ale judetelor. Guvernul a aprobat acest proiect de Lege care are rolul de a pune in aplicare dispozitiile din OG 9/2014 completate si modificate de OUG 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.
 • Astfel, se repartizeaza pe judete suma totala de 12.591 mii lei din care 9.600 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizatiilor si a altor drepturi salariale in bani stabilite prin lege si pentru plata contributiilor aferente acestora, iar 2.991 mii lei pentru plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant special. De asemenea, sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti se repartizeaza pe judete si la nivelul Capitalei astfel: din suma totala de 83.807 mii lei, 59.000 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizatiilor si altor drepturi salariale in bani stabilite prin lege si pentru plata contributiilor aferente acestora, iar 24.807 mii lei pentru plata sumelor prevazute din hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile preuniversitar de stat.
 • HOTĂRÂRE privind facilitarea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova din data de 30 noiembrie 2014, de catre elevii si studentii care studiaza in Romania.
 • HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din fondul de rezerva bugetara la disopozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014. Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se suplimenteaza bugetul Ministerului Transporturilor cu suma de 146.000 mii lei. Suma prevazuta se utilizeaza pentru plata compensatiei necesare serviciilor publice sociale pentru transport feroviar public de calatori (71.000 mii lei) si pentru majorarea capitalului social aferent participarii statului la operatorii economici din domeniul feroviar care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor (75.000 mii lei).
 • MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor   pentru IMM (FNGCIMM) ca Organism de implementare pentru Instrumentele Financiare de tip garanţii finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020
 • MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru creşterea competitivităţii şi profitabilităţii în sectorul energetic. Memorandumul aprobat de Guvern conține o serie de propuneri legate de gospodărirea apei în centralele electrice și de modalitatea de calcul a prețului apei folosite în aceste centrale.
 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) cu 30 de posturi de inspectori fiscali, începând cu anul 2015, în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget
 • MEMORANDUM cu tema: Colaborarea Statului român cu Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (APC România) în proiectul "MONITORUL PREŢURILOR       BUNURILOR DE CONSUM" care are drept scop analiza impactului asupra competitivităţii între lanţurile de magazine, evoluţiei preţurilor, practicilor          anticoncurenţiale şi protecţiei consumatorilorCiteste mai multe despre   Material sustinut de Julius Meinl

Tudor Chirila spunea: "foarte faine glumele tale, dar nu-i momentul." Despre provocarile, inspiratia si cultura Vocii Romaniei, Cristina Balan, VIDEOinterviu, partea a II-a

Cristina Balan isi face singura muzicile si versurile potrivite. Si daca adaugam vocea si prezenta scenica intelegem de ce a castigat "Vocea Romaniei". Daca in prima parte a interviului am descoperit inceputul si Impactul carierei sale, astazi intram in sufletul si mintea Cristinei. Scrie in transa. "Se aduna" si scrie inspirata de ce i se intampla, precum in hit-ul "Sfarsit de razboi". Povestea unui mincinos in amor. In viata e optimista, in arta cauta suferinta. Pe Ana Karenina o acuza pentru sinucidere. Romeo si Julieta au fost tineri si fraieri. Iar Moartea Caprioarei i-a starnit plansul. 

5470 vizualizari

 • 0 (2 voturi)    
  Jefuitorii ! (Miercuri, 26 noiembrie 2014, 17:53)

  obvious [utilizator]

  Cum platesc astia zeci si sute de milioane de Euro. Stabilesc preturi valabile in tarile dezvoltate. Apoi firma "castigatoare" subcontracteaza la preturi "romanesti" catre firme romanesti.
  Jaf pe banul public de zeci de ani si nimeni nu face nimic.
 • +1 (1 vot)    
  Mare scofala !!!,banii ,banii unde-s ??? (Miercuri, 26 noiembrie 2014, 18:41)

  andreesanu [utilizator]

  Gargara fara finalizare ,prafuri ,prafuri,de unde banii,proiect nu-i ,autorizatie de constructie,expropieri ???pauza ,tot la calendele grecesti o s-o vedeti.
 • +1 (1 vot)    
  Când legați A3 de București, /// (Joi, 27 noiembrie 2014, 10:00)

  ploiesteanu [utilizator]

  și când incepeți centura Bucureștiului, /// ? Vă lăudați cu niște lucrări minore evintând lucrările de urbanism esențiale pentru București, în același timp, necheltuind nici măcar puținii bani alocați din buget pentru aceste lucrări. Sunteți jalnici, împreună cu primarul sf al capitalei, doctorul O(ZN)prescu care mai visează și azi la șosele suspendate și subterane pe sub lacul Herăstrău și la gondole taxi peste oraș.
 • 0 (0 voturi)    
  doamne (Joi, 27 noiembrie 2014, 11:11)

  woe [utilizator]

  astia is nebuni.
  58 de milioane de euro pentru un pod peste o sosea cu o banda pe sens + o linie de cale ferata?? da il fac din haur?
 • +1 (1 vot)    
  INfirmitatea pui Ponta! (Joi, 27 noiembrie 2014, 14:37)

  hotnewsfil [utilizator]

  Ponta incearca sa 'o scoata la vopsea', sa abata atentia oamenilor catre alte tinte, decat porcariile pe care le-a facut in ultimul timp : dispozitia data pentru franarea violenta a alegerilor in strainatate, fuga pan-la Dubai - necazul inecat in cluburi exclusiveiste extrem de scumpe, etc.
  Necazurile pe care le-a avut de suferit in ultimul timp, pe care le-a auto-provocat, l-ar face nefericit pe oricare om normal. Ponta este fericit, indiferent la consecintele acestor fapte extrem de grave, asupra propriei persoane.
  O explicatie a acetei fericiri nepotrivite ar putea fi aceasta :
  O carcteristica principala a 'speciei umane', care o deosebeste de celelalte specii de animale, este constiinta de sine. Se pare ca aceasta componenta (caracteristica) ii lipseste lui Ponta, este o infirmitate a lui.
  Aceasta 'infirmitate' este specifica tuturor celorlalte specii de animale, ele nefiind constiente de ele.
  De aceea animalele nu au sentimentul nefericirii, in intelesul speciei umane; ele intra usor in starea de fericire. specifica lor.
  In Grecia antica, la Delfi, erau inscriptionat indemnurile : 'cunoaste-te pe tine' si 'arata-te pe tine' (lasa-te cunoscut!).
  Infirmitatea lui Ponta il impiedica sa urmeze aceste indemnuri. El nu cunoaste sentimentul de nefericire umana. este un umanoid permanent-fericit.


Abonare la comentarii cu RSSBuchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version