Ministerul Educatiei a demarat sambata dimineata, la ora 01:30, inainte de Inviere, licitatia deschisa privind achizitia de manuale scolare pentru clasele I si a II-a, potrivit datelor din SEAP. Contractul are o valoare estimata fara TVA de aproape 6,8 milioane euro si va fi finantat din fonduri bugetare. Firmele care vor sa participe la licitatie trebuie sa aiba, printre altele, o cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani de minimum 11 milioane de RON, de exemplu, daca ofertantul doreste sa realizeze manualele de Comunicare in limba romana - clasa I. Postarea in Sistemul Electronic de Achizitii Publice a documentatiei de atribuire pentru achizitia manualelor scolare a fost realizata cu patru zile intarziere fata de calendarul anuntat de Ministerul Educatiei.

Anunt deschidere licitatie manualeFoto: e-licitatie.ro

Documentatia de atribuire pentru achizitia de manuale scolare in format print si digital a fost publicata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) pe data de 19 aprilie 2014, la ora 01:30, iar autoritatea contractanta este Centrul National de Evaluare si Examinare, aflat in subordinea Ministerului Educatiei.

Anuntul implica incheierea unui acord-cadru, iar contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei in SEAP. Acordul-cadru - a carui durata este de 48 luni - poate fi incheiat cu maxim 6 agenti economici. Valoarea estimata fara TVA a contractului este de 30.508.150 RON.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 30 mai, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 03.06.2014, urmand ca a doua zi, pe 04.06.2014, sa se deschida ofertele.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Potrivit anuntului din SEAP, manualul scolar trebuie elaborat in conformitate cu programa scolara si se va prezenta in urmatoarele forme:

a) varianta tiparita;

b) varianta digitala;

c) varianta on-line

Manualul scolar, in varianta tiparita, va fi insotit de varianta digitala realizata in conformitate cu specificatiile tehnice stabilite. Manualele pentru clasa I, in fiecare an, se vor achizitiona in numar egal cu numarul de elevi inscrisi. Manualele pentru clasa a II-a vor fi transmisibile si se vor reinnoi in stocuri cuprinse intre 5-15% din numarul total al elevilor inscrisi.

In documente se precizeaza ca nu pot fi estimate cantitatile minime de manuale, deoarece cadrele didactice vor alege pentru procesul de predare-invatare-evaluare unul dintre manualele aprobate de MEN, iar acestea vor fi aprobate dupa derularea acestei proceduri de licitatie.

Cantitatile maxime sunt in functie de numarul elevilor inscrisi, pentru anul I, si sunt cele de mai jos. Tinind cont ca pentru clasa I manualele vor fi noi la fiecare inceput de an scolar, iar pentru clasa a II-a manualele se vor refolosi, urmand ca stocul sa fie completat cu reeditari intr-un procent de 5% in anul II, 12% in anul III si 6% in anul IV, valorile cantitatilor maxime ale acordului cadru sunt cele de mai jos:

 • 1. Comunicare in limba romana clasa I - 169409 buc/an I, respectiv 678000/acord cadru
 • 2. Comunicare in limba romana pentru minoritati clasa I - 12790 buc/an I, respectiv 52000/acord cadru
 • 3. Comunicare in limba materna maghiara clasa I - 10660 buc/an I, respectiv 43000/acord cadru
 • 4. Comunicare in limba materna germana clasa I - 2002 buc/an I, respectiv 8100/acord cadru
 • 5. Comunicare in limba materna rromani clasa I - 72 buc/an I, respectiv 300/acord cadru
 • 6. Comunicare in limba materna sarba clasa I - 15 buc/an I, respectiv 100/acord cadru
 • 7. Comunicare in limba materna slovaca clasa I - 33 buc/an I, respectiv 140/acord cadru
 • 8. Comunicare in limba materna ucraineana clasa I - 3 buc/an I, respectiv 20/acord cadru
 • 9. Comunicare in limba materna croata clasa I - 5 buc/an I, respectiv 20/acord cadru
 • 10. Comunicare in limba romana clasa a II-a - 145322 buc/an I, respectiv 179000/acord cadru
 • 11. Comunicare in limba romana pentru minoritati clasa II - 12005 buc/an I, respectiv 15000/acord cadru
 • 12. Comunicare in limba materna maghiara clasa a II-a - 10109 buc/an I, respectiv 13000/acord cadru
 • 13. Comunicare in limba materna germana clasa a II-a - 1691 buc/an I, respectiv 2100/acord cadru
 • 14. Comunicare in limba materna rromani clasa a II-a - 97 buc/an I, respectiv 120/acord cadru
 • 15. Comunicare in limba materna sarba clasa a II-a - 9 buc/an I, respectiv 20/acord cadru
 • 16. Comunicare in limba materna slovaca clasa a II-a - 43 buc/an I, respectiv 60/acord cadru
 • 17. Comunicare in limba materna ucraineana clasa a II-a - 22 buc/an I, respectiv 30/acord cadru
 • 18. Comunicare in limba materna italiana clasa a II-a - 34 buc/an I, respectiv 50/acord cadru
 • 19. Matematica si explorarea mediului clasa I - 182199 buc/an I, respectiv 729000/acord cadru
 • 20. Matematica si explorarea mediului clasa a II-a - 157327 buc/an I, respectiv 194000/acord cadru
 • 21. Limba moderna clasa I - 182199 buc/an I, respectiv 729000/acord cadru
 • 22. Limba moderna clasa a II-a - 157327 buc/an I, respectiv 194000/acord cadru
 • 23. Religie clasa I - 182199 buc/an I, respectiv 729000/acord cadru
 • 24. Religie clasa a II-a - 157327 buc/an I, respectiv 194000/acord cadru

Valoarea estimata fara TVA: 30,508,150 RON

Conditii de participare la licitatie

Cuantumul garantiei de participare este calculata pentru fiecare lot in parte:

 • lot 1 - 109.800 Lei
 • lot 2 - 12.600 Lei
 • lot 3 - 10400 Lei
 • lot 4 - 3.400 Lei
 • lot 5 - 250 Lei
 • lot 6 - 80 Lei
 • lot 7 - 120 Lei
 • lot 8 - 15 Lei
 • lot 9 - 15 Lei
 • lot 10 - 34700 Lei
 • lot 11 - 3600 Lei
 • lot 12 - 3100 Lei
 • lot 13 - 900 Lei
 • lot 14 - 100 Lei
 • lot 15 - 15 Lei
 • lot 16 - 50 Lei
 • lot 17 - 25 Lei
 • lot 18 - 40 Lei
 • lot 19 - 118.000 Lei
 • lot 20 - 37.700 Lei
 • lot 21 - 118.000 Lei
 • lot 22 - 37.700 Lei
 • lot 23 - 88.900 Lei
 • lot 24 - 29.900 Lei

Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (2011, 2012 si 2013) trebuie sa fie, pentru fiecare lot ofertat, de minim:

 • lot1 - 11.000.000
 • lot2 - 1.200.000
 • lot3 - 1.000.000
 • lot4 - 350.000
 • lot5 - 25.000
 • lot6 - 9.000
 • lot7 - 12.000
 • lot8 - 2.000
 • lo79 - 2.000
 • lot10 - 3.500.000
 • lot11 - 400.000
 • lot12 - 350.000
 • lot13 - 90.000
 • lot14 - 10.000
 • lot15 - 2.000
 • lot16 - 5.000
 • lot17 - 3.000
 • lot18 - 5.000
 • lot19 - 12.000.000
 • lot20 - 4.000.000
 • lot21 - 12.000.000
 • lot22 - 4.000.000
 • lot23 - 9.000.000
 • lot24 - 3.000.000

In cazul ofertantilor care depun oferte pentru mai multe loturi se va considera cifra de afaceri minima ca fiind suma corespunzatoare loturilor ofertate. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.

Capacitatea tehnica

- Lista principalelor furnizari carte in ultimii 3 ani

- Pentru fiecare contract similar se va prezenta fisa de experienta similara

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa prezinte cel putin un contract sau un numar maxim de 2 contracte prin care sa demonstreze ca a prestat in ultimii trei ani urmatoarele activitati:

a) dezvoltare continut educational multimedia interactiv,

b) realizarea de carti educative tiparite si cu suport digital

- Informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale personalului de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani.

- Lista cu personalul propus pentru realizarea manualelor scolare

- Coordonator dezvoltare continut:

 • studii superioare
 • 3 ani experienta in invatamant preuniversitar
 • implicare intr-un proiect/contract cu obiect similar obiectului contractului (indiferent de pozitia detinuta).

Dezvoltator continut educational - 2 persoane:

 • studii superioare
 • experienta ca dezvoltator continut educational pt min 1 contract de implementare in domeniul educatiei, care au inclus o componenta de dezvoltare de continut digital interactiv

Redactor de carte - 2 persoane:

 • studii superioare
 • 3 ani experienta

- Cu experienta in editarea lucrarilor in domeniul educatiei, stiintele educatiei desemnat in cadrul contractului

- Certificarea sistemului calitatii

Criteriile de atribuire:

1. Pretul ofertei: 50%

2. Corectitudinea continutului stiintific (continutul stiintific perzentat trebuie sa respecte recomandarile programei scolare): 10%

3. Abordarea didactica a continutului invatarii: 10%

4. Organizarea continutului proiectului de manual scolar in vederea formarii/dezvoltarii de competente in conformitate cu programa scolara: 10%

5. Contributia la optimizarea procesului de predare-invatare-evaluare (echilibrarea continutului disciplinei cu testele de evaluare): 5%

6. Calitatea si accesibilitatea limbajului: 5%

7. Calitatea tehnoredactarii si facilitatea utilizarii variantei digitale a proiectului de manual scolar: 5%

8. Stilul, unitatea proiectului de manual scolar si calitatea pedagogica a activitatilor multimedia de invatare interactiva: 5%

Potrivit fiselor de date, preturile estimate ale fiecarui manual sunt urmatoarele:

 • pentru manualul Comunicare in limba romana clasa I - pretul unui exemplar este estimat la 8,10 lei  
 • pentru manualul Comunicare in limba romana clasa a II-a - pretul unui exemplar este estimat la 9,72 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba romana pentru minoritati clasa II - pretul unui exemplar este estimat la 12,15 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna maghiara clasa a II-a - pretul unui exemplar este estimat la 12,15 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna germana clasa a II-a - pretul unui exemplar este estimat la 21,50 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna rromani clasa a II-a - pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna sarba clasa a II-a - pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna slovaca clasa a II-a - pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna ucraineana clasa a II-a - pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna italiana clasa a II-a - pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei
 • pentru manualul Matematica si explorarea mediului clasa I - pretul unui exemplar este estimat la 8,10 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba romana pentru minoritati clasa I - pretul unui exemplar este estimat la 12,15 lei
 • pentru manualul Matematica si explorarea mediului clasa a II-a - pretul unui exemplar este estimat la 9,72 lei
 • pentru manualul Limba moderna clasa I - pretul unui exemplar este estimat la 8,10 lei
 • pentru manualul Limba moderna clasa a II-a - pretul unui exemplar este estimat la 9,72 lei
 • pentru manualul Religie clasa I - pretul unui exemplar este estimat la 6,10 lei
 • pentru manualul Religie clasa a II-a - pretul unui exemplar este estimat la 7,72 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna maghiara clasa I - pretul unui exemplar este estimat la 12,15 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna germana clasa I - pretul unui exemplar este estimat la 21,50 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna rromani clasa I - pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna sarba clasa I - pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna slovaca clasa I - pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna ucraineana clasa I - pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei
 • pentru manualul Comunicare in limba materna ucraineana clasa I - pretul unui exemplar este estimat la 43,00 lei

Fisa de Date - licitatia privind achizitia de manuale scolare

Caietul de sarcini

Caiet Sarcini - Manuale Scolare Clasa I si a II-a

Agentii pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale scolare cu unul sau mai multe proiecte de manuale scolare pentru aceeasi disciplina/modul de pregatire pentru o clasa/tip de programa scolara.

Obiectul contractului il constituie achizitia, livrarea si transportul manualelor scolare catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

Potrivit caietului de sarcini publicat pe SEAP, incepand cu anul scolar 2013/2014 (sic!), Ministerul Educatiei Nationale va asigura elevilor claselor I si a II-a urmatoarele manuale noi:

 • Comunicare in limba romana;
 • Comunicare in limba materna;
 • Matematica si explorarea mediului;
 • Limba moderna;
 • Religie

Elevii vor primi manualele in doua formate, un format imprimat si un format digital.

Specificatiile tehnice pentru manualele in forma digitala

Caietul de sarcini prevede ca manualul digital se prezinta pe suport de stocare de tip CD/DVD. De asemenea, manualul digital cuprinde integral continutul manualului tiparit, avand in plus (sau in locul ilustratiilor de pe hartie) elemente specifice precum: exercitii interactive, jocuri educationale, animatii, filme si simulari care prin utilizare aduc un plus de profit cognitiv, se arata in documentatie. Manualele sunt utilizate atat individual, cat si in activitati de grup.

Varianta electronica nu este restrictionata la rolul de manual traditional, ci este in relatie cu platforma online care il gazduieste, atat caiet de lucru, cat si portofoliu de lucrari personale. Manualul in forma digitala este independent de platforma, iar relatia dintre acesta si platforma online va fi definita, implementata si administrata exclusiv de catre furnizorul si administratorul platformei.

Cel mai important element de noutate adus de manualele digitale este reprezentat de activitatile multimedia interactive de invatare (AMII). Clasele de complexitate ale AMII sunt:

 • Static: cuprinde elemente educationale cu care elevul are o interactiune scazuta: desene, fotografii, diagrame statice, harti statice.
 • Animat: cuprinde animatii sau filme asupra carora elevul are un control limitat la secventierea derularii ilustratiei prin Play, Stop, Pauza.
 • Interactiv: cuprinde elemente educationale cu grad inalt de interactivitate - simulari, emulari de procese, rezolvare de probleme, joc educativ - prin care elevul reuseste, prin joc, experiment si descoperire, sa atinga un profit cognitiv superior.
 • Complex: aplicatii software complexe care, in plus ofera, din punct de vedere conceptual, o continuitate a acumularilor/competentelor dobandite de elev pe intreaga durata de utilizare, atat in interiorul fiecarui capitol in parte, cat si pe parcursul intregului manual.

Manualele digitale vor rula in cadrul platformei www.manuale.edu.ro.Manualele digitale vor fi accesate prin autentificare, in baza unor credentiale. Utilizatorii vor fi impartiti pe roluri si vor avea drepturi diferite: elev, profesor sau parinte. De asemenea, manualele digitale trebuie sa respecte cerintele pentru mediile de lucru prezentate in Tabelul de mai jos:

Manualele digitale trebuie sa fie dezvoltate folosind urmatoarele tehnologii web:

 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • SVG
 • MathML sau sisteme de redare a formulelor matematice echivalente

Navigarea va fi consistenta si va respecta ultimele conventii si metafore in acest sens, se arata in caietul de sarcini. Potrivit datelor prezentate, se va folosi un sistem de navigare familiar utilizatorilor si care sa respecte ultimele specificatii in ceea ce priveste utilizabilitatea continutului multimedia interactiv. Se va evita timpul excesiv de incarcare prin optimizarea resurselor multimedia, prevad documentele.

Elementele multimedia integrate in cadrul manualelor digitale vor fi optimizate pentru utilizare web, avand dimeniuni reduse si, implicit, un timp scazut de incarcare.

Elementele de tip video respecta urmatoarele specificatii:

 • format: mpeg-4;
 • dimensiune: maximum 5 MB;
 • mod: mono/stereo/surround;
 • rezolutie: minimum 320x240 pixeli;

Elementele de tip audio vor respecta urmatoarele specificatii:

 • format: .mp3;
 • dimensiune: maximum 1 MB;
 • rata biti: 16-48 kbps;

Elementele de tip imagini vor respecta urmatoarele specificatii:

 • format: .png, .jpg;
 • dimensiune: maximum 500 kB;
 • rezolutie: minimum 640x480 pixeli;
 • DPI: minimum 96.

Elementele de tip video sau audio care depasesc 5MB trebuie sa fie accesibile prin metoda streaming, folosind o solutie a producatorului manualului sau o solutie publica de streaming (de exemplu, YouTube sau Vimeo). Pentru elementele de tip grafica vectoriala se va folosi formatul SVG.

Asistenta la utilizare

Manualele digitale vor asigura un sistem de asistenta (help) standardizat in limba romana. Asistenta va fi de doua tipuri:

 • Ajutor (help) de navigare prin manual - care ofera indicatii sub forma de text acolo unde butoanele de navigare nu sunt suficient de intuitive si de frecvent folosite;
 • Ajutor (help) contextual - ofera indicatii despre modul in care trebuie parcurse anumite activitati multimedia interactive de invatare.

Se va evalua o metoda de ajutor adecvata pentru invatamantul primar, de exemplu avatar (imagine digitala de dimensiuni mici). MEN, prin CNEE, monitorizeaza achizitionarea manualelor scolare pentru invatamantul obligatoriu, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor ISJ/ISMB.

Castigatorii licitatiei vor livra fiecarui inspectorat scolar numarul de manual scolare comandat ca urmare a solicitarilor cadrelor didactice.

Acordul-cadru de furnizare a manualelor scolare se incheie pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de extindere a perioadei, in urma unei reevaluari, pentru inca doi ani.

Durata contractului subsecvent este de 12 luni de la data semnarii.

 • Modalitate de realizare a contractului subsecvent: executarea cu livrare intr-o singura transa anuala.
 • Termen de livrare: la inceputul fiecarui an scolar (10 septembrie) din anul semnarii contractului subsecvent.
 • Modalitati de plata: integral, cu ordin de plata, dupa livrarea si receptia manualelor, conform contractului.

Citeste si: