Traian Basescu a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la legea ce obliga asociatiile si fundatiile sa-si modifice denumirea in acord cu noile prevederi, sub sanctiunea dizolvarii

de V.M.     HotNews.ro
Luni, 23 decembrie 2013, 18:45 Actualitate | Esenţial


Presedintele Traian Basescu a trimis, luni, presedintelui Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, informeaza Administratia Prezidentiala. Legea in cauza interzice utilizarea in denumirea unei asociatii a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice. Insa aceasta stipuleaza totodata ca asociatiile si fundatiile deja constituite au obligatia ca, in termen de doi ani, sa-si modifice denumirea in acord cu noile prevederi, altfel vor fi dizolvate de drept.

Seful statului aminteste in sesizare ca, in 6 iulie 2012, a solicitat Parlamentului reexaminarea acestei legi - care fusese adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala, in data de 19 iunie 2012 -, dar ca, in urma reexaminarii, la data de 10 decembrie 2013, Camera Deputatilor "a mentinut solutia initiala" si a retrimis legea la promulgare. Astfel, presedintele a atacat actul normativ la Curtea Constitutionala.

"Potrivit prevederilor Art. II ale legii trimise la promulgare, asociatiile, fundatiile si federatiile legal constituite la data intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia sa-si modifice denumirea astfel incat sa fie in acord cu noile prevederi, in cadrul unui termen de maxim 2 ani, sub sanctiunea dizolvarii de drept si radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor", aminteste presedintele Traian Basescu in sesizare, apreciind ca aceste dispozitii ale legii sunt neconstitutionale, "deoarece Parlamentul nu poate printr-o lege sa modifice sau sa desfiinteze raporturi juridice consfintite prin hotarari judecatoresti, care se bucura de autoritate de lucru judecat, fara ca prin aceasta sa aduca atingere principiului separatiei puterilor in stat, consacrat in Art. 1 alin. (4) din Constitutie".

"Altfel spus, interventia legii asupra unor hotarari judecatoresti, prin care acestea ajung, practic, sa fie desfiintate, desi se bucura de autoritate de lucru judecat, le-ar conferi un caracter relativ, contrar principiului securitatii juridice si, implicit, principiului privind functionarea statului de drept", arata seful statului. "Or, potrivit alin. (2) al Art. II din Legea aflata la promulgare, in situatia neindeplinirii noilor conditii de catre asociatii, fundatii sau federatii, conditii ce nu aveau cum sa fie avute in vedere la data infiintarii lor, nici de catre subiectele de drept, nici de catre instantele de judecata, asociatiile, fundatiile sau federatiile vor fi dizolvate de drept si radiate din Registrul asociatiilor si fundatiilor, in baza legii", mai arata el.

"Noile cerinte in privinta denumirii asociatiilor, fundatiilor si federatiilor au efecte retroactive intrucat instantele de judecata si persoanele care au infiintat asemenea entitati nu aveau cum sa ia in considerare noile prevederi, iar acum, practic, se regasesc intr-o alta situatie juridica decat cea avuta in vedere la data constituirii. (...) Regulile privind denumirea asociatiilor, fundatiilor si federatiilor nu erau reglementate in trecut, iar noile reguli, pentru a fi in acord cu principiul constitutional al neretroactivitatii legii, ar trebui aplicate numai pentru viitor, nu si pentru trecut", mai argumenteaza presedintele in motivarea sesizarii catre CCR.


Textul integral al sesizarii difuzate de Administratia Prezidentiala:

Domnului Augustin Zegrean
Presedintele Curtii constitutionale


In temeiul dispozitiilor Art. 146 lit. a) din Constitutia Romaniei si ale Art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formulez urmatoarea


SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE
asupra Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii


Potrivit dispozitiilor Art. 77 din Constitutia Romaniei, inainte de promulgare, Presedintele Romaniei poate solicita verificarea constitutionalitatii legii.

Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii a fost adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, in data de 19 iunie 2012.

La data de 6 iulie 2012, Presedintele Romaniei a solicitat Parlamentului reexaminarea acestei legi, in temeiul Art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei, in sensul ca o asemenea reglementare nu este oportuna intrucat aduce atingere "securitatii juridice prin obligatia, prevazuta la Art. II, de a efectua modificarea denumirii asociatiilor, fundatiilor si federatiilor deja infiintate, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a acestei legi, astfel incat sa fie in acord cu noile interdictii".

In urma reexaminarii, la data de 10 decembrie 2013, Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, a mentinut solutia initiala, cu prelungirea termenului de la 6 luni la 2 ani, si a adoptat Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, pe care Parlamentul a retransmis-o Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii.


Motivele sesizarii sunt urmatoarele:

Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii transmisa Presedintelui Romaniei spre promulgare este neconstitutionala deoarece contravine dispozitiilor Art. 1 alin (4) din Constitutia Romaniei, republicata, potrivit carora "statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca - in cadrul democratiei constitutionale", Art. 126 alin. (1) din Constitutie, prin care se stipuleaza ca "justitia se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege", precum si prevederilor Art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, prin care se stipuleaza ca "legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile".

Potrivit prevederilor Art. II ale legii trimise la promulgare, asociatiile, fundatiile si federatiile legal constituite la data intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia sa-si modifice denumirea astfel incat sa fie in acord cu noile prevederi, in cadrul unui termen de maxim 2 ani, sub sanctiunea dizolvarii de drept si radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Astfel, Art. II al Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii are urmatorul cuprins:
"Art. II. - (1) Asociatiile, fundatiile sau federatiile legal constituite la data intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia sa-si modifice denumirea, in conditiile incadrarii in prevederile Art. 7 alin. (3), (3 indice 1) si alin. (3 indice 3) - (3 indice 5) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) are ca efect dizolvarea de drept si radierea din Registrul asociatiilor si fundatiilor, in conditiile legii, dupa implinirea unui termen de 2 ani inlauntrul caruia asociatiile, fundatiile sau federatiile legal constituite pot utiliza, concomitent, si denumirea initiala.
(3) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarare a instantei in a carei circumscriptie se afla sediul persoanelor juridice prevazute la alin. (1), la cererea oricarei persoane interesate.".

In ceea ce priveste incalcarea prevederilor Art. 1 alin. (4) si ale Art. 126 alin. (1) din Constitutia Romaniei, dispozitiile de lege mai sus-mentionate sunt neconstitutionale deoarece Parlamentul nu poate printr-o lege sa modifice sau sa desfiinteze raporturi juridice consfintite prin hotarari judecatoresti, care se bucura de autoritate de lucru judecat, fara ca prin aceasta sa aduca atingere principiului separatiei puterilor in stat, consacrat in Art. 1 alin. (4) din Constitutie.

Prin autoritate de lucru judecat intelegem acea situatie juridica rezultata din solutionarea definitiva a unei probleme dedusa in fata justitiei. Asupra aspectelor ce intra in autoritatea lucrului judecat opereaza prezumtia de adevar judiciar si nu este posibil, intr-un stat de drept, ca, ulterior, sa declansezi un nou control procesual asupra aceleiasi situatii juridice, dar in baza unor noi reglementari. Altfel spus, interventia legii asupra unor hotarari judecatoresti, prin care acestea ajung, practic, sa fie desfiintate, desi se bucura de autoritate de lucru judecat, le-ar conferi un caracter relativ, contrar principiului securitatii juridice si, implicit, principiului privind functionarea statului de drept.

Or, potrivit alin. (2) al Art. II din Legea aflata la promulgare, in situatia neindeplinirii noilor conditii de catre asociatii, fundatii sau federatii, conditii ce nu aveau cum sa fie avute in vedere la data infiintarii lor, nici de catre subiectele de drept, nici de catre instantele de judecata, asociatiile, fundatiile sau federatiile vor fi dizolvate de drept si radiate din Registrul asociatiilor si fundatiilor, in baza legii.

Totodata, avand in vedere alin. (3) al Art. II din legea aflata la promulgare, observam ca instantelor de judecata le revine obligatia de a constata dizolvarea de drept a asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor. Practic, se ajunge la incalcarea autoritatii de lucru judecat deoarece instantele de judecata vor fi obligate, in baza noilor prevederi, sa intervina asupra unor situatii juridice care s-au aflat sub imperiul unei alte reglementari, asupra carora s-au pronuntat definitiv si sa le desfiinteze, desi, sub aspectul conditiilor privind denumirea, subiectele de drept nu aveau cum sa aiba in vedere noua situatie creata prin Legea aflata la promulgare. Aceasta situatie echivaleaza cu o imixtiune a autoritatii legislative asupra autoritatii judecatoresti si reprezinta o incalcare a Art. 126 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

In ceea ce priveste incalcarea prevederilor Art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei, asociatiilor, fundatiilor si federatiilor le sunt impuse noi obligatii cu privire la denumirea pe care o poarta si cu care s-au facut recunoscuti in domeniul in care activeaza, astfel incat prin efectele retroactive ale prevederilor legii aflata la promulgare se nesocoteste atat principiul securitatii juridice, cat si principiul protejarii increderii cetatenilor in lege.

Noile cerinte in privinta denumirii asociatiilor, fundatiilor si federatiilor au efecte retroactive intrucat instantele de judecata si persoanele care au infiintat asemenea entitati nu aveau cum sa ia in considerare noile prevederi, iar acum, practic, se regasesc intr-o alta situatie juridica decat cea avuta in vedere la data constituirii.

Astfel, subiectelor de drept vizate le sunt impuse conditii si efecte pe care nu le-au avut in vedere atunci cand au decis infiintarea asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor si nici nu puteau fi prevazute din moment ce dispozitiile legale in vigoare nu prescriau o asemenea conduita.

Regulile privind denumirea asociatiilor, fundatiilor si federatiilor nu erau reglementate in trecut, iar noile reguli, pentru a fi in acord cu principiul constitutional al neretroactivitatii legii, ar trebui aplicate numai pentru viitor, nu si pentru trecut.


Domnule Presedinte al Curtii Constitutionale,
Distinsi membri ai Plenului Curtii Constitutionale,

In considerarea argumentelor expuse va solicit sa admiteti sesizarea de neconstitutionalitate si sa constatati ca Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii a fost adoptata cu nerespectarea dispozitiilor Art. 1 alin. (4), Art. 15 alin. (2) si Art. 126 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE ROMANIEI
TRAIAN BASESCU


***

Citeste si: Un deputat PNL a depus o initiativa legislativa care blocheaza transformarea fundatiilor in partide politice


3918 vizualizari

 • +13 (21 voturi)    
  Lots of success, Base! (Luni, 23 decembrie 2013, 19:04)

  soundtrack [utilizator]

  hydra rosie se zvarcoleste cu toate capetele securiste. Trebuie distrusa.
 • +11 (17 voturi)    
  Mr. Prezident (Luni, 23 decembrie 2013, 19:23)

  XTribut [utilizator]

  Pt. Cei care inca nu au inteles de ce usl nu isi doreste un presedinte jucator ci o momaie Antonesciana....cu kkrau la volan...Noapte buna Romania! usl te vegheaza!!!
 • -12 (20 voturi)    
  PMP infiintat. Penibilul ca arta. (Luni, 23 decembrie 2013, 19:53)

  #DeDreapta#6Case#DinMeditatii [utilizator]

  Tomac (vai mama lui ... ), Bakonski (Bunul crestin cu d-na Vulpe in jacuzzi ...) + restul de pdl-isti reesapati. Toata banda asta trebuie sa existe ca partid. Tocmai pentru a se dovedi ca nimeni nu-i voteaza, spre a nu se mai autovictimiza.
  • +9 (11 voturi)    
   de ce nu (Luni, 23 decembrie 2013, 20:33)

   mircearh [utilizator] i-a raspuns lui #DeDreapta#6Case#DinMeditatii

   eu nu am nevoie si nu ma raportez in nici un fel la un colos cum e PSD-ul, asadar si eu as putea sa ma pun pe cugetat ca tine " da' partidul asta de ce trebuie sa existe, din moment ce e doar un clan mafiot national " .
 • -5 (11 voturi)    
  DA?! (Luni, 23 decembrie 2013, 20:21)

  kasandra [utilizator]

  Legea pe care o trimite Basescu la curtea Constitutionala este corecta. Citiţi-o.

  http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2011/pr372_11;1.pdf

  Ea interzice unor asociatii sa ia un nume foarte apropiat de numele altei organizaţii deja inscrise. De asemenea, legea interzice unei asociatii sa ia un nume care evoca autoritatea publica, cum ar fi: politie, comisariat, barou, etc.
  Aceasta lege face imposibila escrocheria unora care se prezinta in fata cetatenilor ca fiind de la "comisariatul...".
  Asociatiile deja infiinţate si care au denumiri de acest tip au la dispozitie 2 ani sa-şi schimbe numele. Abia apoi sunt radiate, considerându-se că nu vor să respecte legea.

  De ce contestă Băsescu legea la CCR?
  Pentru ca încearcă să stabilească un precedent foarte periculos în viitor. Anume, că o chestiune trecută formal prin decizia unei instanţe nu mai poate fi modificată ulterior nici măcar prin lege. Deci, dacă o instanţă a judecat în baza unei legi imperfecte/strâmbe o anumită speţă, prostia înfăptuită astfel să nu poată fi niciodată îndreptată, totul sub pretextul securităţii juridice.
  O asemenea decizie a CCR ar fi de mare folos escrocilor din acestă ţară în orice chestiune, inclusiv in chestiunea retrocedării efectuate în folosul samsarilor, de către o instanţă judecătorească.

  Ciudat! Dar când Băsescu a decis prin lege să reducă nişte pensii - unele dintre acestea stabilite anterior de instanţe judecătoreşti - nu a simţit nicio jenă dinspre partea "securităţii juridice".
  Să urmărim cu atenţie chestiunea, nu este de neglijat!
  • 0 (0 voturi)    
   Dar nici nu poate... (Marţi, 24 decembrie 2013, 4:35)

   Mihail_AD [utilizator] i-a raspuns lui kasandra

   ...legea să schimbe ce a decis justiția.

   Pentru cazul în care decizia unei instanțe este neîntemeiată, procedurile de corecție implică instanțele superioare.

   În privința legii de reducere a pensiilor dată de guvernul Boc, ea nu a fost aplicată tocmai pentru că a fost declarată neconstituțională de CCR.

   Oricum, situația nu e aceeași. Ceea ce s-a încercat atunci a fost aducerea efortului cu plata pensiilor la un nivel suportabil pentru cei care susțin bugetul. Dreptul la pensie nu a fost, în sine, afectat, iar modificarea cuantumului urma să producă efecte doar în viitor, deci nu se pune problema retroactivității.
   Nu spun că era o soluție dreaptă și nici una elegantă. Cei afectați au avut motive să fie nemulțumiți.

   Dar nu se poate fac o paralelă între cele două legi.
   Mă miră că vi se pare corect să se oblige anumite persoane, fie ele și juridice, să-și schimbe identitatea. E ca și cum un domn numit, să zicem, "Procuror Ministru Deputat Pornescu" ar trebui să-și schimbe numele, pentru a nu deteriora imaginea unor instituții publice.
   Faptul că se încearcă ceva asemănător arată, încă o dată, că disprețul față de justiție rămâne o trăsătură caracteristică pentru (veșnic) noua guvernare.
  • 0 (0 voturi)    
   Dar nici nu poate... (Marţi, 24 decembrie 2013, 4:35)

   Mihail_AD [utilizator] i-a raspuns lui kasandra

   ...legea să schimbe ce a decis justiția.

   Pentru cazul în care decizia unei instanțe este neîntemeiată, procedurile de corecție implică instanțele superioare.

   În privința legii de reducere a pensiilor dată de guvernul Boc, ea nu a fost aplicată tocmai pentru că a fost declarată neconstituțională de CCR.

   Oricum, situația nu e aceeași. Ceea ce s-a încercat atunci a fost aducerea efortului cu plata pensiilor la un nivel suportabil pentru cei care susțin bugetul. Dreptul la pensie nu a fost, în sine, afectat, iar modificarea cuantumului urma să producă efecte doar în viitor, deci nu se pune problema retroactivității.
   Nu spun că era o soluție dreaptă și nici una elegantă. Cei afectați au avut motive să fie nemulțumiți.

   Dar nu se poate fac o paralelă între cele două legi.
   Mă miră că vi se pare corect să se oblige anumite persoane, fie ele și juridice, să-și schimbe identitatea. E ca și cum un domn numit, să zicem, "Procuror Ministru Deputat Pornescu" ar trebui să-și schimbe numele, pentru a nu deteriora imaginea unor instituții publice.
   Faptul că se încearcă ceva asemănător arată, încă o dată, că disprețul față de justiție rămâne o trăsătură caracteristică pentru (veșnic) noua guvernare.
 • -3 (3 voturi)    
  traiasca PMP!!!!!!! (Luni, 23 decembrie 2013, 20:48)

  radiola [utilizator]

  Pdl=psd=pnl=aceeasi mizerie
  Asa vrea cineva de sus pe care-l iubim.
 • +5 (7 voturi)    
  Adica ii da peste bot lui BOT ? (Luni, 23 decembrie 2013, 20:52)

  Intermezzo [utilizator]

  De cind se chinuie PNL-istul Octavian Bot sa-si promoveze aceasta lege stupida ? Indreptata - fara ascunzisuri - impotriva Miscarii Populare . Pina acuma Bot a mai luat-o peste bot din partea justitiei care i-a respins contestarea numelui Miscarii Populare . Cu ce argument venise Bot ? Ca numele Miscarea Populara prea seamana cu Actiunea Populara, a lui Emil Constantinescu . Justitia i-a raspuns ca ,, seamana dar nu rasare " - miscare e una iar actiune e alta . Ca atare Miscarea Populara s-a inregistrat la tribunal bine mersi ca partid politic si va participa la alegerile europarlamentare . Bot este insa perseverent , ar vrea ca prin aceasta lege sa schimbe RETROACTIV numele Miscarii Populare si al altor formatiuni din Romania . Adica sa creeze un HAOS , dupa parerea lui extrem de benefic . Chiar nu i-a explicat nimeni din PNL ca legile nu pot actiona retroactiv ? Mihaita Calimente , alt titan al gindirii , ce pazeste ?
 • +2 (2 voturi)    
  paradoxal (Marţi, 24 decembrie 2013, 0:24)

  WalterVal [anonim]

  Sesizarea ofera si solutia de respingere de catre CCR
  .Hotararile judecatoresti, pe care le apara juristii prezidentiali, sunt date in baza unei foste legi care acum este modificata.
  Deci, asa cum corect spune si sesizarea, este o alta situatie juridica pe care instantele o vor valida prin noi hotarari judecatoresti.
  Modificarea nu are caracter retroactiv din moment ce asociatiile, fundatiile au termen 2 ani, in viitor, sa-si modifice denumirea.


Abonare la comentarii cu RSS

Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version