Curtea Constitutionala a Romaniei a respins miercuri, in unanimitate, sesizarea presedintelui Traian Basescu asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 26/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), anunta Agerpres.

In luna iulie, presedintele a transmis Parlamentului cererea de reexaminare asupra legii respective, care a fost respinsa in septembrie de senatori.

In motivarea sesizarii, presedintele atragea atentia asupra faptului ca reglementarea impusa de Ordonanta de Urgenta a Guvernului 26/2013 nu prevede nicio conditie referitoare la recrutare sau promovare, prin examen sau concurs, pentru personalul contractual incadrat la ISC atunci cand acesta isi schimba statutul in functionari publici.

"Transformarea posturilor personalului contractual dintr-o institutie publica in functii publice nu este o modalitate prevazuta in Legea nr. 188/1999, avand in vedere faptul ca Legea-cadru privind Statutul functionarilor publici stabileste in mod expres si limitativ modalitatile de recrutare si numire in functie a functionarilor publici. Astfel, consideram ca prevederile mai sus-mentionate constituie discriminare fata de alte categorii de functionari publici, ceea ce este impotriva dispozitiilor Art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la principiul conform caruia cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari", a motivat seful statului.

El mentiona ca in art. I pct. 3 al actului normativ se prevede ca "personalul Inspectoratului de Stat in Constructii - ISC are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercita activitati de secretariat, administrative, de protocol si de deservire".

De asemenea, art. III statueaza ca transformarea posturilor personalului contractual incadrat in structura organizatorica a Inspectoratului de Stat in Constructii, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, in functii publice se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

"Potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, ocuparea functiilor publice se face in urma promovarii unui concurs sau examen, prin promovare, transfer, redistribuire, recrutare sau alte modalitati prevazute expres de aceasta lege. Legea-cadru mentioneaza posibilitatea transformarii posturilor functiei publice doar in cazul promovarii functionarului public (Art. 64 alin. 2) si in cazul in care se solicita transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica cu o alta denumire sau intr-o functie publica de nivel inferior sau superior (Art. 107 alin. 2 lit. b)", arata presedintele Basescu.