Baremul de evaluare si de notare la examenul de Limba si literatura romana, Evaluarea Nationala 2013, a fost publicat de Ministerul Educatiei. Absolventii de clasa a VIII-a au sustinut astazi, 25 iunie, primul examen de la finalul gimnaziului. Ei au avut de realizat doua compuneri si de raspuns mai multor intrebari pornind de la un fragment din Alexandru Vlahuta - "Din durerile lumii" si pe baza unui text de pe www.eucitesc.ro.

Barem Limba si literatura romanaFoto: edu.ro

Limba si literatura romana

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Varianta 10

  • Se puncteaza oricare alte formulari / modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.
  • Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se acorda fractiuni de punct.
  • Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

A. 1. cate 2 puncte pentru notarea fiecarui antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate (de exemplu: sarac - bogat, avut; mari - mici, marunte; bucurie - tristete, mahnire) 3x2p=6 puncte

2. explicarea rolului virgulei in secventa data (marcheaza grafic termenii unei enumeratii) 6 puncte

3. cate 3 puncte pentru transcrierea a doua cuvinte/grupuri de cuvinte care se refera la timpul in care se petrece actiunea (de exemplu: vara; in toti anii, la ziua aceea) 2x3p=6 puncte

4. cate 3 puncte pentru mentionarea oricaror doua trasaturi ale genului epic, prezente in text (de exemplu: prezenta personajelor; prezenta naratorului) 2x3p=6 puncte

5. prezentarea adecvata a semnificatiei secventei, in limitele de spatiu indicate 6 p./ prezentarea partial adecvata a semnificatiei secventei date, in limitele de spatiu indicate 3 p. / incercare de prezentare a semnificatiei secventei date 1 p. 6 puncte

B.

- cate 2 puncte pentru numirea oricaror doua mijloace de caracterizare a personajului ales 2x2p=4 puncte

- cate 2 puncte pentru ilustrarea oricaror doua trasaturi ale personajului, cu exemple adecvate, selectate din fragmentul citat 2x2p=4 puncte

- adecvarea continutului la cerinta (claritatea si coerenta ideilor; echilibru intre partile compunerii) 2 p./continut partial adecvat 1 p. 2 puncte

- respectarea limitelor de spatiu indicate 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)

A. 1. cate 2 puncte pentru formularea corecta a celor doua enunturi cerute (de exemplu: Numele concursului anuntat este 'Cum ar fi daca ...?'.; Textele pot fi trimise pana pe data de 23 decembrie.) 2x2p=4 puncte

2. cate 2 puncte pentru precizarea valorii premiului si a modalitatii de valorificare (de exemplu: Valoarea premiului este de 500 de lei.; Premiul poate fi folosit pentru cumpararea cartilor preferate.) 2x2p=4 puncte

3. cate 1 punct pentru mentionarea corecta a fiecarei valori morfologice (poarta - verb predicativ; il - pronume personal; conversatiile - substantiv comun; nostru - adjectiv pronominal posesiv) 4x1p=4 puncte

4. cate 2 puncte pentru precizarea corecta a fiecarei functii sintactice (acest - atribut adjectival; scrie - predicat verbal) 2x2p=4 puncte

5. - cate 1 punct pentru transcrierea fiecarei propozitii din fraza data 2x1p=2 puncte

- precizarea felului propozitiei subordonate transcrise: propozitie subordonata atributiva 2 puncte

6. construirea unei fraze alcatuite din doua propozitii in care sa existe o propozitie subordonata predicativa, introdusa prin adverbul relativ cum4 puncte

- 1 punct pentru construirea unei fraze alcatuite din doua propozitii

- 3 puncte pentru construirea corecta a propozitiei subordonate indicate introduse prin adverbul relativ cum

B. - relatarea unei intamplari, respectand succesiunea logica a evenimentelor 4 p./relatarea unei intamplari, fara respectarea succesiunii logice a evenimentelor 2 p. 4 puncte

- cate 2 puncte pentru precizarea fiecaruia dintre cele doua elemente ale contextului spatio-temporal 2x2p=4 puncte

- adecvarea continutului la cerinta (claritatea si coerenta ideilor; echilibru intre componentele compunerii) 2 p./continut partial adecvat 1 p. 2 puncte

- respectarea limitelor de spatiu indicate 2 puncte

12 puncte se acorda pentru redactare, astfel:

- unitatea compozitiei 1 punct

- coerenta textului 2 puncte

- registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului 2p./adecvarea partiala 1p. 2 puncte

- ortografia (0-2 erori - 3p./ 3 erori - 2p./ 4 erori - 1p./ 5 sau mai multe erori - 0p.) 3 puncte

- punctuatia (0-3 erori - 2p./ 4 erori - 1p./ 5 sau mai multe erori - 0p.) 2 puncte

- asezarea corecta a textului in pagina 1 punct

- lizibilitatea 1 punct

Subiectele de la examenul de Limba si literatura romana

Citeste si: