Un candidat din cei 72.183 a fost eliminat de la proba orala de Limba si literatura romana luni, in prima zi, pana la ora 15.00, a anuntat Ministerul Educatiei printr-un comunicat remis HotNews.ro. Absolventul de liceu a fost dat afara din examen pentru ca avea asupra sa un telefon mobil. Examenul oral de Limba romana continua si marti, urmand ca din 12 iunie absolventii de liceu sa sustina proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna.

  • Anul trecut, 19 absolventi (0.01%) au fost dati afara din examenul oral de Limba si literatura romana pentru ca au incercat sa copieze (Sursa). "Este inexplicabil cum un elev care se prezinta la un examen la care nu poate fi respins utilizeaza totusi asemenea tehnici" de copiere, declara atunci ministrul interimar al Educatiei de la acea vreme, Liviu Marian Pop (Sursa).

Luni, in prima zi de examinare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba si literatura romana (proba A) din cadrul examenului national de bacalaureat 2013, s-au prezentat pana la ora 15.00 peste 72.000 de absolventi de clasa a XII-a, anunta Ministerul Educatiei printr-un comunicat remis HotNews.ro.

Metodologia examenului de bacalaureat precizeaza ca este strict interzis accesul candidatilor cu orice tip de lucrari - manuale, dictionare, notite, insemnari etc. -, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile sau cu orice alt mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen duce la eliminarea candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele in cauza au fost folosite sau nu.

Tot metodologia prevede ca fiecare absolvent de liceu care are materiale sau obiecte nepermise primeste inainte de a intra in sala de examen o punga/plic in care sa le introduca, impreuna cu o declaratie tip in care se mentioneaza numele, prenumele si obiectele personale care vor fi depozitate si va fi indrumat de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

Proba de evaluare a competentelor de comunicare in limba romana se desfasoara in perioada 10 - 12 iunie.

Pentru sustinerea examenului national de bacalaureat, in sesiunea iunie - iulie 2013, s-au inscris 187.898 elevi, dintre care 147.830 din promotia actuala, in scadere fata de ultimii ani. Candidatii au fost repartizati in 585 de centre de examen.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2013 - sesiunea iunie-iulie

10 - 12 iunie Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A

12 - 14 iunieEvaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B

17 - 21 iunieEvaluarea competentelor digitale - proba D

25 - 28 iunieEvaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C

1 iulieLimba si literatura romana - proba E)a) - proba scrisa

2 iulieLimba si literatura materna - proba E)b) - proba scrisa

3 iulieProba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisa

(Matematica - pentru profilul real din filiera teoretica, pentru toate profilurile din filiera tehnologica si pentru profilul militar si profilul pedagogic - specializarea invatatori-educatoare, din filiera vocationala / Istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celor de la specializarea invatatori-educatoare)

5 iulieProba la alegere a profilului si specializarii - proba E)d) - proba scrisa

(Fizica, Chimie, Biologie sau Informatica - pentru profilul real din filiera teoretica, pentru profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului din filiera tehnologica si pentru profilul militar din filiera vocationala / Geografie, Filosofie, Logica si argumentare, Economie, Psihologie si, dupa caz, Sociologie - pentru profilul umanist din filiera teoretica, pentru profilul servicii din filiera tehnologica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia profilului militar)

8 iulieAfisarea rezultatelor (pana la ora 12:00)

8 iulieDepunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00)

9 - 11 iulieRezolvarea contestatiilor

12 iulie Afisarea rezultatelor finale

Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat 2013

In ciuda tuturor modificarilor, la Bacalaureatul de anul acesta au fost pastrate camerele video in salile de examen. Subiectele pentru probele A) si B), de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna se elaboreaza de catre Centrul National de Evaluare \u0001si Examinare. Subiectele cuprind texte literare si nonliterare, functionale si nonfunctionale si itemi corespunzatori descriptorilor competentelor din programele pentru bacalaureat.

Subiectele vor avea un grad de complexitate care sa permita tratarea lor integrala in maximum 10-15 minute.

La proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna, precum si la proba orala din cadrul probei C, de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu, candidatii intra in sala de examen in ordinea afisata, respectandu-se criteriul alfabetic si ora prevazuta pentru fiecare grupa. Fiecare candidat prezinta comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifica identitatea fiecarui candidat.

Se interzice candidatilor sa patrunda in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.

La probele orale, candidatul extrage un bilet si primeste hartie stampilata pentru ciorna. Pentru elaborarea raspunsurilor, se acorda fiecarui candidat cate 15 minute, iar pentru sustinerea acestora in fata comisiei, cate 10 - 15 minute. Dupa sustinerea probei, candidatul preda ciorna semnata si biletul de examen.

La proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna, precum si la proba orala din cadrul probei C, de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu, examinarea se realizeaza de catre cei doi profesori examinatori de specialitate, membri ai comisiei. Profesorii examinatori pot interveni cu intrebari lamuritoare sau suplimentare, de regula dupa ce candidatul si-a prezentat raspunsurile. Examinarea se desfasoara in prezenta a cel putin 3 candidati.

Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna nu se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenta corespunzator grilei aprobate la nivel national (absolventii primesc certificat de utilizator de nivel mediu, avansat sau experimentat). Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna se stabileste de comun acord de catre cei doi profesori examinatori, in conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat si cu grila cuprinsa in procedurile elaborate si transmise de Centrul National de Evaluare si Examinare. Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna al candidatului se inscrie intr-un borderou, care este semnat de cei doi examinatori.

Citeste si: