La Evaluarea Națională 2022, 115.126 de elevi de clasa a VIII-a, adică 77,5% au luat note peste 5 la Matematică. Examenul a scos însă la iveală o serie de dificultăți pe care le au copiii. De exemplu, la subiectul al treilea, doar 6% dintre elevi au rezolvat integral corect doi itemi - unul dintre aceștia viza modelarea unei configurații geometrice nefamiliare pentru a alege cea mai bună metodă de rezolvare și folosirea asemănării triunghiurilor pentru a determina o relație între lungimile a două segmente.

Elevi inainte de examenFoto: Agerpres

Potrivit datelor prezentate de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, itemii care au cel mai mare procent de rezolvare la subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2022 sunt următorii:

 • itemul 3 de la Subiectul I, care vizează identificarea opusului unui număr natural – 91%
 • itemii 1, 2 și 6 de la Subiectul I și itemii 1 și 2 de la Subiectul al II-lea care vizează identificarea unor elemente de bază din algebră și geometrie, furnizate în contexte familiare (ordinea operațiilor cu numere naturale, proporții, transferul în limbaj matematic al unei situații practice pentru a determina dacă un enunț este adevărat sau fals, lungimi de segmente, unghiuri opuse la vârf – între 84% și 87%

Itemii care au cel mai mic procent de rezolvare:

 • Itemul 4b de la Subiectul al III-lea – 6% dintre elevi au rezolvat integral corect itemul care viza modelarea unei configurații geometrice nefamiliare pentru a alege cea mai bună metodă de rezolvare și folosirea asemănării triunghiurilor pentru a determina o relație între lungimile a două segmente.
 • Itemul 5b de la Subiectul al III-lea – 12% dintre elevi au modelat o situație dintr-o configurație geometrică dată și au folosit elemente de paralelism, proprietăți ale trapezului dreptunghic, triunghiului dreptunghic și ale centrului de greutate al unui triunghi pentru a determina lungimea unui segment.
 • Itemul 6b de la Subiectul al III-lea – 6% au transferat competențele legate de analizarea unei configurații geometrice în spațiu pentru a o transpune într-un context matematic și a calcula distanța de la un punct la un plan.

Problema pe care 56% dintre elevi nu au reușit să o rezolve integral corect

Alte observații:

 • 29% dintre elevi au fost punctați doar la subiectele I și al II-a, care au conținut doar itemi obiectivi, deci nu au primit puncte pentru redactare.
 • 15% dintre elevi nu au răspuns corect la itemul 1 de la Subiectul I – Rezultatul calculului 10+10:10 este egal cu, iar analiza distractorilor, permisă de colectarea rezultatelor pe itemi a evidențiat faptul că 5,69% dintre aceștia sunt în situația unei greșeli tipice procedurale (nu au aplicat corect ordinea operațiilor) și 7,85% dintre aceștia sunt în situația unei greșeli tipice conceptuale (împărțirea unui număr la el însuși – cel mai probabil au considerat 10:10=0)
 • 47% dintre elevi nu au răspuns corect la itemul 6 de la Subiectul al II-lea, care cerea calcularea diagonalei unui paralelipiped dreptunghic ale cărui elemente (lungime, lățime și înălțime sunt cunoscute), iar analiza distractorilor, permisă de colectarea rezultatelor pe itemi a evidențiat faptul că 26% dintre elevi au calculat diagonala prin adunarea dimensiunilor ceea ce este o greșeală conceptuală
 • 32% dintre elevi nu au răspuns corect la itemul 4 de la Subiectul I care cerea transformarea fracției zecimale 1,3 în fracție ordinară, iar analiza distractorilor, permisă de colectarea rezultatelor pe itemi a evidențiat faptul că 22,9% dintre elevi au considerat că 1/3 (o treime) este răspunsul corect;
 • 56% dintre elevi nu au răspuns complet și corect la itemul 1 de la Subiectul al III-lea, care presupunea verificarea într-o situație practic aplicativă a faptului că un număr de timbre îndeplinește condiții date „Ana, Maria și Vlad au în total 396 de timbre. Ana are cu 25 de timbre mai multe decât Maria și cu 16 timbre mai puține decât Vlad. Poate avea Ana 132 de timbre? Justifică răspunsul dat.”, iar 63% dintre elevi nu au răspuns corect și complet la acest item care presupunea rezolvarea acestei probleme prin transpunerea ei în limbaj matematic și rezolvarea ecuației obținute. Este important de menționat faptul că această problemă putea fi rezolvată și aritmetic.

Subiectele la matematică la Evaluare Națională 2022, rezolvate de profesoara Florentina Pavăl:

Florentina Pavăl este profesoară la Colegiul Național "Nicu Gane" din Fălticeni, fiind cunoscută pentru pagina de Tik Tok "Profa de mate cool" cu mini-lecții de matematică.

Calendar Evaluare Națională 2022

 • 14 iunie 2022 - Limba și literatura română — probă scrisă
 • 16 iunie 2022 - Matematica — probă scrisă
 • 17 iunie 2022 - Limba și literatura maternă — probă scrisă
 • 23 iunie 2022 (până la ora 14.00) - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 23 iunie 2022 (ora 16,00—ora 19,00)
 • 24 iunie 2022 (ora 8,00—ora 12,00) - Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie - 29 iunie 2022 - Soluționarea contestațiilor
 • 30 iunie 2022 - Afișarea rezultatelor finale la Evaluare Națională 2022 după soluționarea contestațiilor