La proba la matematică de la Evaluarea Națională 2022 au fost prezenți 148.595 de absolvenți ai clasei a VIII-a din totalul celor înscriși, în timp ce 6.963 au absentat, conform datelor transmise joi după-amiază de către Ministerull Educației.

Elevi inainte de examenFoto: Agerpres

Conform sursei citate, pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 3 absolvenți, lucrările acestora fiind notate cu 1 (unu).

Subiectele și baremul de corectare sunt publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15:00.

Ultima probă scrisă - Limba și literatura maternă - de la Evaluarea Națională 2022 va avea loc vineri, 17 iunie.

Când și cum se depun contestațiile la Evaluare Națională 2022

Primele rezultate vor fi afișate joi, 23 iunie, până la ora 14:00. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 23 iunie, în intervalul orar 16:00 - 19:00, și 24 iunie, în intervalul orar 8:00 - 12:00. Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice.

Elevii care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru elevii minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe Internet, respectându-se prevederile GDPR. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite acestora, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.