​Ministerul Educației propune, printr-un proiect de hotărâre de guvern, restructurarea Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), așa încât aceasta să fie condusă de un consiliu de 20 de persoane, între care câte un reprezentant de la ministerele Finanțelor, Dezvoltării, Afacerilor Interne, Apărării Naționale, dar și un reprezentant al asociațiilor de părinți. Secretarul de stat în Ministerul Educației Radu Szekely a scris vineri că acest consiliu va face ca deciziile să nu stea în mâna a doar „2-3 oameni”, făcând o paralelă cu biroul pentru standarde în educație din Marea Britanie.

HotNews.roFoto: Hotnews

Potrivit proiectului de hotărâre pus în dezbatere publică, mandatul unui membru al Consiliului este de patru ani.

În prezent, ARACIP este condus de un consiliu format din 15 membri - președintele, vicepreședintele, conducătorii departamentelor, un consilier juridic din structura organizatorică a ARACIP și 9 experți din cadrul departamentelor ARACIP.

Amintim că, la începutul lunii august, Ministerul Educației a sesizat Parchetul București și Curtea de Conturi privind nereguli găsite la ARACIP și tot atunci președintele acesteia, Șerban Iosifescu, a fost înlăturat din funcția pe care o ocupa de 15 ani.

Ulterior, la conducerea ARACIP a fost numită Alina Paraschiv, care a demisionat după o lună. Aceasta a declarat, într-un interviu pentru edupedu.ro, că motivul este tocmai acest proiect de hotărâre, care „nu respectă nici măcar viziunea România Educată”.

Postarea integrală a lui Radu Szekely:

„Bănuiesc că știți ce este Ofsted-ul din Marea Britanie: Biroul pentru standarde în educație, servicii pentru copii și pentru competențe. Inspectează serviciile care oferă educație și care dezvoltă competențe pentru cursanții de toate vârstele. Adică asigura calitatea în educație. Și este una din cele mai cunoscute, eficiente și respectate agenții de acest fel.

În Consiliul aceste agenții, conform propriului lor site web, se regăsesc 10 oameni. Președintele este o profesoară, cu titlul de Her Majesty's Chief Inspector. Printre ceilalți sunt o astronomă, un economist - reprezentant al patronatelor din industrii, directoarea unei rețele de școli private, o avocată specializată în drepturile copilului, o specialistă în comunicare (și baroneasă), o fostă jurnalistă - actualmente deputat conservator. Ceilalți trei sunt din învățământ.

Este oare o dovadă de încercare a guvernului britanic în ultimii zeci de ani de a desființa Ofsted-ul, plasându-l sub supravegherea societății pe care o deservește, mai degrabă decât în mâna unui singur om și a angajaților lui? Crearea de mecanisme de control și echilibru, cu participarea reprezentanților beneficiarilor și ai altor părți implicate, este un semn de slăbiciune a sistemului de educație sau un element al unei democrații funcționale?

Noi pare că trăim încă cu nevoia unui tatuc care să ne țină la un loc, să ne mângâie pe creștet, să ne spună că facem bine dacă facem ca el. Pare că nu vedem diferența dintre oamenii care fac propuneri, cei care le aprobă, și cei care își asumă relevanța și legalitatea acelor decizii.

Ce se urmărește prin HG-ul de re-organizare a ARACIP, din perspectiva întăririi rolului și relevanței agenției în asigurarea calității?

1. Se întărește deschiderea spre nevoile furnizorilor și beneficiarilor de educație prin reprezentarea în consiliul ARACIP (cel care își asumă legalitatea și relevanța deciziilor - nu face evaluarea unităților) a reprezentanților profesorilor și ai părinților, ai autorităților administrației publice locale, ai ministerelor care au un rol în gestionarea sistemului de educație, ai altor furnizori de educație particulari sau din mediul confesional. Aceștia își vor aduce contribuția la remodelarea cadrului legal care reglementează asigurarea calității, pentru a îl face relevant și aplicabil tuturor, astfel încât ARACIP să sprijine și să îmbunătățească, nu să îngreuneze procesul educațional.

2. Se reduce puterea conducerii ARACIP și se re-distribuie către alte roluri, către departamente și către Consiliu. Nu ne dorim ca deciziile să stea în mâna a doar 2-3 oameni.

3. Se întărește capacitatea administrativă prin înființarea departamentelor de specialitate care să asigure susținerea tehnică a activității specifice: se înființează pe lângă departamentele de acreditare și evaluare departamente care să gestioneze componentele de învățământ privat, de furnizori de educație din alte state, de relații internaționale.

4. Se structurează administrativ bazele de date, care acum sunt inexistente.

5. Se întărește capacitatea administrativă prin faptul că personalul este mărit, urmând a se face detașări de specialiști din sistemul de învățământ (sunt câteva zeci de posturi neocupate de cel puțin doi ani de zile).

Poate ne înșelăm în abordare. Poate democratizarea și deschiderea instituțiilor nu ar trebui făcută încă. Mai sunt vreo 9 zile să transmiteți opiniile dumneavoastră fundamentate pentru a influența forma finală a propunerii de hotărâre de guvern. Dar, de preferat, nu spunând ceva în față și declarând altceva în presă.”

Ce propune Ministerul Educației în proiectul de hotărâre privind ARACIP

În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, ARACIP urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

a) de a evalua și certifica capacitatea organizaţiilor furnizoare de educaţie de a respecta standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi acreditare;

b) de a produce şi disemina informaţii despre calitatea educaţiei în România;

c) de a contribui la dezvoltarea calităţii în învăţământul preuniversitar;

d) de a propune Ministerului Educaţiei politici, strategii şi măsuri de permanentă ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar, în strânsă corelare cu învăţământul superior.

ARACIP este condus de un Consiliu.

(2) Deciziile Consiliului ARACIP (denumit mai departe ,,Consiliu”) sunt duse la îndeplinire de către structurile aflate în componența Aparatului tehnic ARACIP.

(3) Aparatul tehnic al ARACIP este condus de un director administrativ.

(4) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este de 40, fără a depăşi numărul de posturi alocate unităţilor din subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Consiliul ARACIP este format dintr-un președinte cu drept de vot și 20 membri, după cum urmează:

a) patru experți din cadrul departamentelor ARACIP de acreditare și evaluare externă a calității;

b) patru reprezentanți ai Ministerului Educației, cadre didactice și/sau inspectori școlari de specialitate;

c) un reprezentant desemnat de Asociației Consiliilor Județene;

d) câte un reprezentant al celor două sindicate reprezentative din învățământul preuniversitar;

e) un reprezentant al Ministerului Finanțelor;

f) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

g) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;

h) un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale;

i) un reprezentant din partea Secretariatului de Stat pentru Culte;

j) un reprezentant al minorităților naționale din partea Departamentului pentru Relații Interetnice;

k) un reprezentant al Asociației Școlilor Particulare;

l) un reprezentant din cadrul organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem de educație din altă țară;

m) un reprezentant al asociațiilor de părinți;

(2) Persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin.(1) sunt nominalizate de către reprezentantul legal al entităților de care aparțin la solicitarea ministrului Educației.

(3) Membrii Consiliului sunt numiți prin ordin al ministrului Educației pentru un mandat individual de patru ani.

Președintele Consiliului

(1) Președintele Consiliului este ales din rândul membrilor acestuia, cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor și este numit prin ordin al ministrului Educaţiei, pentru un mandat de 4 ani. Pe locul de membru vacantat prin alegerea președintelui va fi numit un alt membru conform prevederilor art 7.

(2) Președintele Consiliului își desfășoară activitatea în baza unui contract de management încheiat cu ministrul Educației, anexă la ordinul de numire.

(3) Președintele Consiliului nu poate avea două mandate consecutive.

(4) Președintele Consiliului prezintă anual ministrului Educației un raport de activitate a ARACIP care include o analiză a stării învățământului din perspectiva managementului calității și propune măsuri de îmbunătățire a calității învățământului la nivel sistemic.

(5) Președintele Consiliului este salarizat la nivelul funcţiei de secretar de stat din cadrul Ministerului Educaţiei.

(6) Pe durata mandatului, Președinte Consiliului poate fi revocat prin Ordin al ministrului Educației, pe baza propunerii a 2/3 din membrii Consiliului.

Întreg documentul cu proiectul de hotărâre poate fi descărcat aici.