Ministerul Educației a făcut publică o sinteza a raportului privind neregulile găsite la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), care au dus la sesizarea Parchetului București și Curții de Conturi. Vezi detaliile în documentul din articol.

HotNews.roFoto: Hotnews

Sinteza arată că vor fi sesizate organele de cercetare penală pentru că nu a putut fi dovedită activitatea și prezența unei persoane la sediul ARACIP, deși arăta ca fiind angajată și plătită lunar.

Citește aici ÎNTREG documentul

Concluziile formulate de echipa de control, pe scurt:

 • 1. La nivelul ARACIP există o comunicare defectuoasă cu furnizorii de educație, funcționarea acestora fiind grav afectată
 • 2. Mai multe hotărâri ale BEX ARACIP au fost emise cu încălcarea prevederilor legale în vigoare și cu depășirea competențelor legale.
 • 3. Au fost identificate situații în care există premisele încălcării regimului juridic privind conflictul de interese: dosare juridice în care conducerea ARACIP are dublă calitate, de reclamant în calitate de persoană fizică și de pârât în calitate de reprezentant al instituției.
 • 4. Au fost constatate nereguli cu privire la stabilirea taxelor de autorizare/acreditare, și pentru ca s-a refuzat punerea la dispoziție a echipei de control a documentelor solicitate, raportul va fi înaintat și Curții de Conturi.
 • 5. Au fost constatate nereguli privind angajarea și prestarea efectivă a activității de către o persoană, remunerată lunar, dar a cărei activitate și prezență efectivă la sediul instituției nu a putut fi dovedită, conducerea ARACIP refuzând să pună la dispoziția echipei de control documentele solicitate. Organele de cercetare penală vor fi sesizate cu privire la această situație.
 • 6. Evaluarea conducerii ARACIP este realizată de personalul din subordinea acesteia, fără nicio bază legală. Potrivit fișelor de evaluare prezentate, evaluarea președintelui ARACIP a fost realizată de către membrii BEX ARACIP, fără ca legiuitorul să confere acestei structuri atribuții în acest sens.
 • 7. Cererea domnului Iosifescu Șerban-Constantin, înregistrată la MEC la 07.04.2020 de menținere în funcția de președinte al ARACIP pentru o perioadă de 3 ani peste vârsta standard de pensionare (10 mai 2020 - 9 mai 2023) a fost aprobată în data de 07.04.2020, fără a se emite, însă, O.M. în acest sens. Cererea nu a fost reînnoită și transmisă angajatorului spre aprobare după trecerea unui an de zile, așa cum prevede Art. 56, alin. (4) din Legea nr. 53/2003.
 • 8. Referitor la activitatea cu colaboratorii externi , niciun document din categoria registrelor colaboratorilor externi, pus la dispoziția membrilor echipei de control, nu are număr de înregistrare, niciun document din categoria registrelor colaboratorilor externi nu este postat pe site-ul actual al ARACIP.
 • 9. Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară nu are număr de înregistrare, fiind constatate multiple nereguli cu privire la activitatea ARACIP , de analiză a solicitărilor acestei categorii de furnizori de educație.
 • 10. Nereguli grave care privesc Registrul de intrări/ieșiri al ARACIP, printre care înregistrarea unor documente cu "pix pilot", care se poate șterge, și faptul că data de înregistrare a actelor care intră în unitate nu este trecută în ordine cronologică.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a spus anterior într-o conferință de presă că neregulile sunt ”atât de grave încât depășesc limitele de competență ale Ministerului Educației, raportul corpului de control a fost trimis astăzi către Curtea de Conturi, către Agenția Națională de Integritate și către Parchetul de pe lângă Judecătoria București”.

De asemenea, el ministrul a anunțat că a semnat eliberarea din funcție a președintelui ARACIP, Șerban Iosifescu.

Ce este ARACIP

Potrivit site-ului aracip.eu, este o instituţie publică de interes naţional, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei și Cercetării, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006, care:

 • realizează activitatea de evaluare externă a calității educației (în vederea autorizării, acreditării, evaluării periodice și monitorizării) din învăţământul preuniversitar;
 • efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar;
 • se implică, împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Ministerul Educaţiei și Cercetării, în activitatea de monitorizare şi control al calităţii;
 • propune Ministerului Educatiei și Cercetării înfiinţarea şi acreditarea, prin ordin, a instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz;
 • elaborează standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă, metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, manuale de evaluare internă a calităţii, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România, recomandări de îmbunătăţire a calităţii invăţământului preuniversitar, codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare.