​Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat luni că pe 16 iunie va înainta Comitetului de Dialog Social noile propuneri privind concursurile pentru directorii de școli. În weekend, Cîmpeanu a precizat că prima proba, cea scrisă, cu subiecte unice la nivel național ar putea să se amâne după începerea anului școlar 2021-2022, adică 13 septembrie. Inițial, acesta era programat pentru 27 iulie.

HotNews.roFoto: Hotnews

„În urma centralizării tuturor propunerilor primite pe parcursul perioadei de dezbatere publică a proiectului metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor de director în unitățile de învățământ, urmează să integrăm aspectele convenite într-o variantă îmbunătățită a proiectului în cauză. Propunerile vizează în principal calendarul concursului, ponderea punctajelor celor 2 probe, posibilitatea de înscriere la concurs pentru mai multe poziții și posibilitatea de contestare a ambelor probe. Varianta rezultata va fi supusa avizării CDS (Comitetul de dialog social - n.r.) în data de 16 iunie. După avizare vom comunica varianta finală”, a precizat Cîmpeanu pe grupul oficial de comunicare cu presa.

Sâmbătă, Cîmpeanu a declarat:

 • "Am discutat şi despre organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de directori la nivel naţional. Această metodologie, la nivel de proiect, se află în dezbatere începând cu data de 4 iunie, dezbatere publică ce urmează a se încheia luni, 14 iunie. (...)
 • Am primit mai multe propuneri, am încercat să identificăm numitorul comun al acestor propuneri, din partea colegilor din nord-vest, reprezentanţilor primarilor, sindicatelor şi, punând în balanţă argumentele pro şi contra, plusurile şi minusurile.
 • Luăm în considerare ideea pe care o vom prezenta luni la nivelul Comitetului pentru Dialog Social, de demarare a concursurilor pentru ocupare a posturilor de directori printr-o probă scrisă organizată nu în data de 27 iulie, ci imediat după începerea anului şcolar 2021-2022, deci după 13 septembrie", a afirmat, la Iaşi, Cîmpeanu, citat de Agerpres.

Potrivit lui Cîmpeanu, concursurile ar putea fi începute în 14 septembrie, a doua zi după începerea noului an școlar, iar proba scrisă să fie susţinută în cea de-a doua jumătate a lunii octombrie. Probele de interviu s-ar putea susţine la începutul lunii decembrie, iar tot în decembrie să fie făcute numirile cu începere din semestrul al II-lea, adică din 10 ianuarie 2022.

Ministrul Educației a vorbit despre "un avantaj" de a comasa toate etapele concursului în semestrul I al anului şcolar 2021-2022 şi de a începe semestrul al II-lea cu noi directori.

El a susținut că au fost argumente în favoarea organizării concursului începând cu 27 iulie, dar "Ministerul Educaţiei este deschis şi are disponibilitate de adaptare".

 • "Au existat o serie de argumente pentru organizarea concursului cât mai grabnic, începând cu 27 iulie. Printre avantaje: am fi putut ca, atunci când am avea nevoie să numim interimarii în luna august, să putem să ne orientăm doar către aceia care au promovat examenul scris cu notă peste 7 şi mai sunt şi alte argumente care au susţinut această propunere.
 • Dar, Ministerul Educaţiei este deschis la argumente atunci când argumentele vin convergent din mai multe părţi, are disponibilitate de adaptare şi aceasta este propunerea pe care luni o vom face noi, Ministerul Educaţiei, Comitetului pentru Dialog Social", a declarat Sorin Cîmpeanu.

De asemenea, se ia în calcul să fie schimbată și ponderea la probele de examen, astfel încât să conteze în nota finală - 50% examenul scris şi 50% interviul. În proiectul de metodologie există o pondere de 40% examen scris și 60% interviul.

Cîmpeanu a mai spus că a agreat şi propunerea de a exista posibilitatea de a se putea contesta şi proba de interviu, nu numai proba scrisă, precizând că se va analiza şi concluziile vor fi făcute publice.

Care este calendarul de concurs pentru directorii de școli pus în dezbatere publică

 • 4 iunie - Dezbatere publică metodologie, anexe
 • 14 iunie - Emitere Ordin de ministru metodologie + anexe și publicare în MO + comisie națională
 • 15 iunie - Ministerul Educației transmite notă către ISJ-uri privind organizarea concursului
 • 15 iunie - Informare ISJ-uri pentru identificarea și publicarea funcțiilor vacante
 • Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
 • 18 iunie - Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul)
 • 21-30 iunie - Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată
 • 1-8 iulie - Evaluarea dosarelor de înscriere
 • 9 iulie - Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
 • Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
 • 23 iulie - Repartizarea candidaților pe centre
 • 27 iulie - Desfășurarea probei scrise
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • 27-28 iulie - Depunerea contestațiilor la proba scrisă
 • 29-30 iulie - Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
 • 30 iulie - Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
 • 1- 10 septembrie - Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează
 • 13-17 septembrie - Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților.
 • 20-30 septembrie - Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
 • 4 octombrie - Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
 • 11 octombrie-26 noiembrie - Desfășurarea probei de interviu
 • 6-8 decembrie - Validarea rezultatelor finale
 • 13-20 decembrie - Emiterea deciziilor de numire (începând cu 10 ianuarie 2022)

CONSULTĂ:

Care sunt condițiile pentru a putea fi director de școală

Conform metodologiei, pentru a ocupa funcția de director sau de director adjunct, un cadru didactic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) Este absolvent al învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare
 • b) Este titular în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 • c) Are o vechime în învățământul preuniversitar de minim 5 ani;
 • d) Are calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
 • e) Nu a fost sancționat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului, indiferent de perioada în care și-a desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii;
 • f) Nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărare judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • g) Este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
 • h) nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“;
 • (2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.