Înscrierea la clasa pregătitoare 2020-2021 în București: unele școli nu au afișat numărul de clase / ISMB: repartizarea în clase se face în ordine alfabetică

de A. Ofițeru     HotNews.ro
Luni, 24 februarie 2020, 16:21 Actualitate | Educatie


Scoala din Bucuresti
Foto: Hotnews
Ziua de 24 februarie ar fi trebuit să fie cea în care toate informațiile despre înscrierea la clasa pregătitoare ar fi trebuit puse la avizierele școlilor sau pe site-urile școlilor. Unele dintre școli nu au afișat însă nimic, nici câte clase pregătitoare au, nici câți elevi pot școlariza și nici criteriile de departajare. Reporterii Hotnews au mers la câteva dintre școlile cu pretenții din Centrul Capitalei, iar dintre patru școli vizitate numai una afișase informațiile.

Prima oprire a fost la Școala ”Elena Văcărescu”, situată pe Strada Stanislav Cihoschi, în apropiere de Piața Romană. Avizierul de la intrarea în școală nu avea nimic despre clasa pregătitoare. De la secretariat ni se spune că încă nu au afișat nimic, pentru că abia a avut loc ședința pentru stabilirea criteriilor specifice de repartizare. Tot ce ne poate spune secretara este că ziua porților deschise va avea loc sâmbătă pe 29 februarie.Pe aceeași stradă se află și Colegiul Goethe, care se află în situație similară, nu există nimic afișat pentru înscrierea la clasa pregătitoare. ”Zilele astea se afișează. Azi nu s-a pus nimic. Mai urmăriți zilele astea”, ne spune doamna care stă în școală.La Școala Nr 5, situată în apropiere de Piața Amzei, singurul afiș pus la intrarea în școală este cel despre bursele elevilor. ”Despre înscriere nu avem încă. Au mai venit să întrebe de dimineață, dar mai urmăriți zilele astea”, ne spune doamna care păzea școala.

Școala Centrală, situată în apropierea Parcului Icoanei tocmai afișase informațiile la avizier, iar potrivit acestora ziua porților deschise are loc pe 3 martie, între orele 16 și 20. Criteriile specifice de departajare la Școala Centrală sunt: unul dintre părinții copilului să aibă serviciul în circumscripția școlară, unul dintre părinți a absolvit Școala Centrală, copilul a avut frați sau surori care au absolvit Școala Centrală, copilul frecventează una din grădinițele din circumscripția școlară, bunicii copilului locuiesc sau lucrează în circumscripția școlară.O altă școală la care au fost afișate înformațiile privind înscrierea la clasa pregătitoare este Școala nr. 119, situată în zona Cimitirului Evreiesc din Sectorul 4. Această școală va avea 3 clase pregătitoare și 75 de elevi. Aici găsim criteriile generale pentru departajarea la clasa pregătitoare. Astfel, au prioritate elevii care au un certificat de handicap, este orfan de ambii părinți sau de un singur părinte sau are un frate care învață în școală. Ziua porților deschise va avea loc pe 27 februarie, între orele 15 și 18. • Repartizare în ordine alfabetică la toate școlile din București

Întrebați de ce nu toate școlile din Capitală au afișat informațiile privind înscrierea la clasa pregătitoare, inspectorii școlari spun că acest lucru trebuie afișat și o să sesizeze școlile.

Inspectoratul Școlar București a decis luni că repartizarea la clasele pregătitoare se va face în ordine alfabetică în toate școlile din București.

”Inspectoratul Școlar a avut astăzi o întâlnire pentru organizarea comisiei municipale și în cadrul acesteia s-a agreat reparatizarea în ordine alfabetică. S-a luat în discuție situația frate-soră, adică să opteze părintele dacă vrea sau nu ca fratele, în cazul în care sunt gemeni sau tripleți, să fie la aceeași clasă. S-a luat în discuție și cum se face repartizarea elevilor cu CES ca să fie echitabilă, dacă avem certificat medical dat de familie. Urmează ca săptămâna asta să definitivăm procedura și să o trimitem către școli”, a declarat pentru HotNews Maria Manea, inspector general adjunct la ISMB.

Potrivit acesteia, repartizarea în ordine alfabetică înseamnă că se va respecta un algoritm potrivit căruia pe primul copil dintr-o școală al cărui nume începe cu A merge la clasa A, al doilea copil cu numele cu A merge la clasa B și așa mai departe.

”A doua procedruă luată în discuție azi este cea referitoare la cazurile excepționale referitoare la 6 ani la 31 dec 2020. Pentru ei părinții au obligația să participe la o consiliere făcută de inspectoratele de sector și dacă după această consiliere ei vor să meargă la avizul psihologic că e apt copilul atunci poate să îl și înscrie”, a mai spus pentru HoNews Maria Manea.
 • Ce prevede calendarul pentru ziua de 24 februarie
Calendarul privind înscrierea la clasa pregătitoare arată că pe 24 februarie 2020 are loc Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar. Tot pe 24 februarie 2020 trebuie să aibă loc afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021. De asemenea, pe 24 februarie 2020 ar trebui să aibă loc anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor.
 • Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare în anul școlar 2020- 2021
24 februarie 2020 - Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar

24 februarie 2020 - Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

24 februarie 2020 - Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali

25 februarie – 9 martie 2020 - Organizarea, în fiecare școală în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate

25 februarie – 9 martie 2020 - Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2020 – 2021, în învățământul primar

25 februarie – 20 martie 2020 - Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare

25 februarie – 23 martie 2020 - Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea

25 martie 2020
- Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar

25 februarie 2020 - Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

4 martie – 23 martie 2020 - Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8:00- 18:00 (luni-vineri). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.
 • Prima etapă de înscriere în învățământul primar
26 martie 2020 - Procesarea, de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere

27 - 30 martie 2020 - Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
  31 martie 2020 - Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

  1 aprilie 2020 - Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.
  • A doua etapă de înscriere în învățământul primar
  22 aprilie 2020 - Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației și Cercetării de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua

  23 aprilie – 30 aprilie 2020 - Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor

  4 mai - 6 mai 2020 - Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă

  7 mai 2020 - Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

  8 mai – 15 mai 2020 - Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului


  Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

  3942 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
   .... (Luni, 24 februarie 2020, 17:09)

   tirolez [utilizator]

   M-as mira sa se respecte criteriul alfabetic. Unii parinti nu se simt bine daca nu au copilul la cea mai cea invatatoare. Oricine ar indrazni sa comenteze ceva primeste o varianta a raspunsului "orice parinte isi doreste ce e mai bine pentru copilul sau, nuu?". Nu conteaza ca intre timp mai calcam drepturile altora in picioare.
   Exemplu concret, scolile bune de la marginea Bucurestiului, iesirile din nord sau Militari. Desi nu locuiesc in zona, unii parinti isi fac mutatie si dupa aia doresc, desigur, doamna perfecta pentru copilul lor. Scoala se trezeste cu minim o clasa in plus fata de cat era estimat in urma recensamantului oficial si cauta suplinitori. Pe la clasele astea se perinda diverse cadre didactice in cei 5 ani, de multe ori se schimba si in decursul unui an. Asta desi copiii respectivi stau chiar in circumscriptie, dar parintii lor nu au stiut sau nu au vrut sa ajunga in clasele "bune". Nu mai spun ca in clasele astea de prea multe interventii ajung sa fie si 35+ elevi.
   Cunosc atatia oameni din astia incat mi-e greu sa cred ca se va aplica in mod corect.


  Abonare la comentarii cu RSS
  Întâlniri on-line | #deladistanță

  Top 10 articole cele mai ...

  Hotnews
  Agenţii de ştiri

  Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.  powered by
  developed by