Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România, conform prestigiosului Top Shanghai 2019, este o universitate dinamică, competitivă, responsabilă și implicată în mediul economico-social, având cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii autohtone. Studenții ASE au un viitor sigur, peste 80% dintre absolvenți se angajează în mai puțin de 3 luni de la terminarea facultății.

Cladirea ASEFoto: ASE

Pentru admiterea la programele universitare de licenţă, ASE scoate la concurs 7.219 locuri, după cum urmează:

• la învățământul cu frecvență – 2.877 de locuri la buget și 3.392 de locuri la taxă;

• la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă – 950 de locuri.

Facultăți și programe:

1. Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine:

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

Administrarea afacerilor (în limba germană)

2. Administrație și management public:

Administrație publică

Resurse umane

3. Business și turism:

Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității

Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității (în limba engleză)

4. Cibernetică, statistică și informatică economică:

Cibernetică economică

Informatică economică

Informatică economică (în limba engleză)

Statistică și previziune economică

5. Contabilitate și informatică de gestiune:

Contabilitate și informatică de gestiune

Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză)

6. Economie teoretică și aplicată:

Economie și comunicare economică în afaceri

7. Economie agroalimentară și a mediului:

Economie agroalimentară și a mediului

8. Finanțe, asigurări, bănci și burse de valori:

Finanțe și bănci Finanțe și bănci (în limba engleză)

9. Management:

Management

Management (în limba engleză)

10. Marketing:

Marketing

Marketing (în limba engleză)

11. Relații economice internaționale:

Economie și afaceri internaționale

Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)

Limbi moderne aplicate (engleză; franceză)

Înscrierile pentru admiterea la programele universitare de licenţă au loc în perioada 15-19 iulie, între orele 8.00 – 16.00. Admiterea se desfășoară prin concurs, bazat pe:

• eseu motivațional;

• probă scrisă de competenţă lingvistică - pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină;

• media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat -70% şi media anilor de studii - 30%.

Taxa de înscriere la programele universitare de licență, învățământ cu frecvență este de 120 de lei (include două opțiuni), iar taxa pentru fiecare opțiune suplimentară este de 40 lei. Taxa de înscriere la programele universitare de licență, învățământ la distanță și cu frecvență redusă este de 145 lei, indiferent de numărul opțiunilor.

Vor fi scutiţi de la plata taxei de înscriere la examen copiii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau plasament familial, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ, angajaţii pe perioadă nedeterminată în ASE sau copiii acestora; copiii pensionarilor, foşti angajaţi ai ASE și copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ.

În perioada 15 iulie – 1 august, ASE oferă cazare pentru candidaţii din provincie și însoţitorii acestora - 10 lei/noapte pentru candidați și 20 lei/noapte pentru însoțitori.

Pentru anul universitar 2019 – 2020, taxa anuală de școlarizare la învățământul cu frecvență este de 4.000 lei, iar pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă este de 3.500 lei. Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al anului I și apoi anual, în funcție de performanțele universitare.

Fii student la ASE!

ASE oferă anual aproape 3.400 de burse :

• burse de performanță - între 1.000 și 1.400 lei/lună;

• burse de merit - 700 lei/lună;

• burse sociale - 580 lei/lună;

• ajutor social ocazional - 580 lei/semestru.

Poti pleca la bursă în străinătate cu una dintre cele peste 500 de burse Erasmus, chiar după primul an de facultate.

Campus universitar:

• Întregul campus universitar are o poziție excelentă pe harta capitalei - cursurile și seminariile se desfășoară în cele 7 clădiri din centrul Bucureștiului;

• Beneficiezi de peste 3.500 de calculatoare pentru studenți, precum și de 10 săli de lectură cu 400.000 de volume în bibliotecă;

• Poți opta pentru unul din cele peste 5.000 de locuri în cele 12 cămine ASE, toate situate în zone centrale ale orașului;

• Poți savura o mâncare mereu variată, proaspată și gustoasă, la prețuri studențești, la Cantina Moxa și Cantina restaurant Cihoschi.

• Te menții în formă în săli de sport ultramoderne (aerobic, fitness, baschet, fotbal, volei etc.).

• Beneficiezi de cabinete medicale și stomatologice.

Informații complete, actualizate permanent, despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicată Admitere ASE 2019, care reflectă întreg procesul de admitere. Accesați permanent pagina oficială de facebook Academia de Studii Economice din București.