Editura Muzeelor Literare Iași a lansat un nou proiect editorial - Colecția Restitutio, ce scoate la suprafață detalii și informații interesante din istoria proprietarilor și a caselor care, în timp, au devenit muzee literare și fac parte, astăzi, din rețeaua Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Colectia RestitutioFoto: Muzeul Literaturii Romane Iasi

Iulian Pruteanu-Isăcescu, muzeograf, șef Birou programe culturale și valorificare patrimoniu la MNLR Iași, secretar general de redacție al revistei „Dacia literară”, prezintă și aduce în centrul atenției publicului cititor povestea fiecărui muzeu, cu proprietarii, ascendența și descendența acestora, cu detalii biografice și istorice de interes atât pentru publicul larg, cât și pentru specialiștii din domeniu. Acestea, alăturate unor ilustrații de epocă și fotografii de patrimoniu, formează „o viziune de ansamblu coerentă, fundamentată corect în spirit critic muzeografic și nu numai” (Mircea Coloșenco).

Primele trei volume, lansate de Ziua Culturii Naționale, valorifică istoric poveștile Bojdeucii „Ion Creangă” (Din istoria primului muzeu literar din România), Muzeului „Vasile Pogor” (Din istoria Casei Pogor-Brătianu) și Muzeului „Constantin Negruzzi” (Din istoria conacului Negruzzi de la Hermeziu).

Mircea Coloșenco, critic literar și editor, scrie despre prima carte a Colecției Restitutio: „Monografia Bojdeuca „Ion Creangă”. Din istoria primului muzeu literar din România (Ediția a II-a, revăzută și adăugită) oferă un exemplu aproape singular în specific de responsabilitate scriitoricească și se recomandă, atât în mediul academic, cât și publicului larg, ca lectură și interes detectivistic în cunoașterea unui destin împlinit, față de poluarea ireversibilă a valorilor practicată în istoria recentă”.

Proiectul va continua, propunându-și să prezinte istoria detaliată a tuturor muzeelor literare ieșene.