Print
YM
E-mail
Mai mare|Mai mic

Cercetarea mediului servește interesele cetățenilor. Intalnire de lucru in cadrul proiectului INTER-ASPA

de     HotNews.ro
Luni, 25 februarie 2019, 20:12 Actualitate | Cultură


INstrumente de modelare a proceselor de inTERfaţă Apă – Sol – Plante – Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană la multiple scări spaţio-temporale în condiţiile schimbărilor climatice, INTER-ASPA” este un proiect complex realizat în consorţii CDI (PCCDI) cu șapte parteneri organizaționali rezultat al unui program de cercetare cu o evoluție de 15 ani.

Divizia de științe sociale a Institutului de Cercetări al Universității din București – ICUB și un grup de centre de cercetare din Universitatea din București organizează joi 28 februarie o întâlnire de lucru în cadrul acestui proiect cu următoarele obiective:

  • prezentarea potențialului proiectelor de tip Parteneriat complex pentru dezvoltarea instituțională a consorțiilor de cercetare;
  • prezentarea publică a modulelor de cercetare INTER-ASPA;
  • prezentarea entităților de cercetare care se relansează prin contractul 34PCCDI / 2018

Întâlnirea are loc între orele 9:15 și 13:30 la Sala Stoicescu a Palatului Facultăţii de Drept, Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București 050107, Etajul 1. Programul detaliat poate fi descărcat de aici. Alte informații se pot afla de pe pagina de FB a proiectului.

În sesiuna de dezvoltarea instituțională Prof. Adrian Curaj, director al UEFISCDI, contribuie cu tema de interes general “Instrumente financiare și strategii”.

Cercetăm pentru România, acesta e mesajul nostru general. Coordonatorii proiectului au și câte un mesaj specific pentru cetățenii României interesați în rezolvarea problemele de mediu

România este o țară bogată în resurse naturale și oameni inimoși. Avem o tradiție științifică valoroasă în variatele domenii ale științelor vieții și ale Terrei. Folosind cu înțelepciune aceste resurse naturale și cunoașterea științifică, potențialul nostru de dezvoltare e foarte ridicat. Cu toate acestea, numeroase probleme de mediu pot fi observate, ele provenind adeseori din lipsa cooperării între oameni, fie ei în organizații economice, instituții admnistrative, sau universități.

Ce e de făcut? Proiectul INTER-ASPA a agregat capacități importante din comunitatea academică românească tocmai în acest scop: să construim un ecosistem de inovare a cărui valoare ca întreg e mai mare decât ceea ce poate face fiecare instituție în parte. Producem cunoaștere, modele matematice integrate, fundamentăm proiectarea unor sisteme integrate de monitoring și punem astfel bazele unui management integrat al resurselor naturale în viitorul apropiat.

Institutul de Cercetare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București este o instituție cheie în sistemul românesc de cercetare, pregătită pentru coordonarea cercetărilor în domeniul modelării integrate și a monitoringului integrat al resurselor naturale. Solul prin excelență este el însuși rezultatul unor procese de interfață și compartimentul care mediază numeroase astfel de procese. Cercetarea, monitorizarea și managementul sunt părți ale unui lanț de transfer al cunoașterii.

Toate acestea pentru cetățenii României, cu responsabilitate și entuziasm !

Prof.. Dr. Radu Lăcătușu, Director de Proiect, INCD-ICPA

Lector Dr Virgil Iordache, Director adjunct de proiect, Universitatea din BucureștiAgenda întâlnirii de lucru din 28 februarie 2019


Dezvoltare instituțională, cercetare, relansare

Orele 9:15 – 13:30, Sala Stoicescu, Palatul Facultăţii de Drept

Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București 050107, Etajul 1


8:30 Înregistrarea participanţilor

9:15 Cuvântul de deschidere al Directorului de Proiect Prof. Radu Lăcătușu

9:20 Prezentarea Institutului de Cercetare al Universității din

București - ICUB


Prof. Laurențiu Leuștean


9:35 Sesiunea de dezvoltare instituțională

Moderator Prof. Radu Lăcătușu


INCD pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA


9:35 Instrumente financiare şi strategii Prof. Adrian Curaj, Director


UEFISCDI


10:05 Întrebări și răspunsuri cu privire la prezentarea „Instrumente financiare și strategii”


Prof. Adrian Curaj, Director

UEFISCDI


10:15 Agenda 2020-2030 a consorțiului INTER-ASPA în contextul strategiilor de cercetare ale instituţiilor. Oportunități pentru extinderea rețelei de colaborări


Lector Virgil Iordache,

Director Adjunct de Proiect


10:25 Grupul de lucru al ICUB pentru analiză şi dezvoltare instituţională: structură şi obiective


Prof. Marian Zulean, Director

ICUB ştiinţe sociale


10:35 Utilizarea cecurilor în 2019 şi 2020: planul serviciilor de infrastructură, al deplasărilor şi structura şcolilor de vară


CS1 Stelian Ion, Responsabil

de Partener ISMMA


10:50 Potențialul de cercetare al Administrației Naționale de

Meteorologie


Prof. Sorin Cheval


11:00 Potențialul de cercetare al Institutului Național de

Hidrologie și Gospodarire a Apelor


CS1 Neagu Dumitru


11:10 Pauză de cafea, discuții și contacte între participanți


11:40 Sesiunea de prezentare publică a modulelor operaționale de cercetare

Moderator Prof. Călin Baciu, Universitatea Babeș - Bolyai


11:40 Modulul Ia Poluarea apelor subterane cu N, P şi metale grele, heteoreginatea spaţio-temporală


Prof. Daniel Scrădeanu


11:50 Modulul Ib Poluarea apei subterane cu PAH și PCB, Markerii aplicabili pentru caracterizarea gradului de dependență


Prof. Călin Baciu


12:00 Modulul Ic Indicatori biologici pentru estimarea gradului de dependență, proiectarea monitoringului integrat al speciilor, habitatelor şi apelor subterane şi de suprafaţă


Conf. Marius Skolka


12:10 Modulul IIa Experimente cu coloane de sol CS1 Cristian Păltineanu

12:20 Modulul IIb Modelarea eroziunii în bazine hidrografice Lector Virgil Iordache

12:30 Modulul III Procese de evapotranspirație Conf. Daniel Dunea

12:40 Modulul IV Influenţa N, P, metalelor şi temperaturii asupra trăsăturilor funcționale ale plantelor relevante pentru controlul proceselor eroziune şi evapotranspiraţie


CS1 Aurora Neagoe


12:50 Modulul V Proiectarea monitoringului integrat al surselor de poluare agricole, industriale, solului, apelor subterane şi apelor de suprafaţă


CS1 Anca Lăcătușu


13:00 Identificarea posibilităţilor de optimizare a cadrului instituţional şi a programelor şi politicilor inter-sectorale pentru facilitarea implementării monitoringului integrat.


Lector Laurenţiu Gheorghe


13:10 Întrebări și răspunsuri cu privire la modulele de cercetare


Moderează Prof. Călin Baciu


13:25 Decizia formală a comitetului de coordonare a proiectului cu privire la utilizarea cecurilor, structura școlilor de vară și conținutul activităților de cercetare din 2019 conform rapoartelor tehnice de la mapă.


Prof. Radul Lăcătușu


13:30 Finalul întâlnirii de lucru________________________

Resursele de apă subterană sunt de o importanță strategică majoră pentru viitorul României. Schimbările climatice ne arată zi de zi acest adevăr. Universitatea din București și comunitatea hidrogeologilor români vin cu experiența și pragmatismul inginerilor din acest domeniu alături de colegi din chimie și biologie. Personal sunt bucuros că există astfel de oportunități de coloborare inter-disciplinară cum sunt cele furnizate de acest proiect.

Prof. Dr. Daniel Scrădeanu

Responsabil Universitatea din București

_______________________________

Diversitatea biologică generează servicii ecosistemice fără de care omenirea nu ar putea supraviețui. Intrucât componentele vii ale mediului sunt în permanentă interacțiune cu cele abiotice, este necesară o abordare integrată a rolului populațiilor cheie dintr-o perspectivă ecosistemică. Este necesară pentru asistarea deciziilor despre felul cum gestionăm capitalul natural. Grupul nostru de la Universitatea Ovidius din Constanța este interesat de studiul importanţei componentelor biodiversităţii în furnizarea de bunuri şi servicii ecologice şi în implementarea unui management adecvat şi durabil al acestora. INTER-ASPA ne oferă oportunitate să contribuim la rezolvarea problemelor de mare compexitate ale gestionării mediului.

Prof. Dr. Dan Cogălniceanu

Responsabil Universitatea Ovidius din Constanța

_______________________________

Procesele de interfață dintre apele subterane și cele de suprafață sunt de o importanță foarte mare pentru înțelegerea circuitelor biogeochimice și dificil de caracterizat cu rigurozitate și în special la nivel de modelare matematică. Faptul că o bună cunoaștere a lor e necesară pentru managementul bazinelor hidrografice, în special al celor afectate de surse majore de poluare, ne obligă la un efort organizat nu doar în cadrul unor proiecte izoltate de cercetare, ci de-a lungul unor programe inter-instituționale reflectate în agende comune de cercetare.

O astfel de abordare e posibilă numai în parteneriate complexe, iar Universitatea Babeș-Bolyai apreciază existența acestui cadru instituțional de cooperare și contribuie cu experiența și potențialul pe care îl deține la toate aspectele, de la cercetare la formarea resursei umane și la proiectarea instrumentelor specifice de asistare a deciziilor.

Prof. Dr. Călin Baciu

Responsabil Universitatea Babeș-Bolyai

_______________________________

Ceea ce mi se pare cel mai dificil în acest domeniu din perspectiva unui matematician este să transferi informațiile esențiale dintr-un domeniu științific în altul. Fiecare crede că este esențial ceea ce e îndomeniu lui, în timp ce din perspectiva modelării matematice lucrurile pot să stea altfel. Apoi, ăn toată această discuție inter-disciplinară un câștig real ar fi dacă fiecare cercetător ar înțelege că te raportezi la alte discipline nu ca să imporți metode, de exemplu să folosești metode hidrologice în ecologie, ci ca să îți explici fenomenele ecologice sau legate de sol pe baza unor cauze pe care numai hidrologia le poate conceptualiza. Nu în ultimul rând, ar fi de un real folos matematicii dacă am reuși proiecte inter-disciplianre să modelăm procese, nu doar să facem statistici sumare, să înțelegem legitățile naturii, fenomenul în desfășurare, dinamica lui, ca să putem simula, nu doar să ne limităm la descrieri bazate pe observații. Un monitoring al mediului de folos ar trebuie să furnizeze date prin care să modelem procesele implicate în producerea de servicii și resurse naturale.

Pentru ca toate dezideratele menționate să fie atinsse este de mare folos dialogul inter-disciplinar, disponibilitatea oamenilor să își însușească un minim vocabular din alte discipline pentru a putea formula împreună corect problemele pe care apoi specialistul în matematică aplicată le are de rezolvat. Am găsit această deschidere la un grup de cercetători din câteva instituții încă de acum 10-15 ani și mă bucur că lucrurile au evoluat în bine, pas cu pas. Acum suntem în etapa constituirii unui sistem informațional, modele și date, de care utilizatorii resurselor naturale vor beneficia. INTER-ASPA va evolua și se va consolida ca un pol de excelență regională în domeniul modelării integrate a proceselor din mediu.

CS1 Ion Stelian

Responsabil Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată

“Gheorghe Mihoc – Caius Iacob” al Academiei Române

_______________________________

La Universitatea Valahia din Târgoviște avem o importantă experiență în cercetarea poluării atmosferice. Contribuim la proiectul INTER-ASPA în problema deloc simplă a modelării proceselor de evapotranspirație de la scara indivizilor biologici până la cea a bazinelor hidrografice. Aplicațiile relevante sunt atât în domeniul generic al caracterizării unor servicii ecosistemice, cât și, mai specific, în cel al agriculturii și controlului efectelor schimbărilor climatice.

Formarea tinerilor deschiși unei abordări inter-disciplinare e o prioritate pentru o universitate tânără și dinamică așa cum e a noastră, drept pentru care găzduim și vrem să facem o tradiție și din școala de vară dedicată modelării inter-disciplinare a proceselor de interfață dintre apă, aer, sol și plante.

Prof. Dr. Ștefania Iordache

Responsabil Universitatea Valahia din Târgoviște

_______________________________

Ca membru corespondent al celui mai important forum de consacrare științifică pot spune că oamenii sunt resursa cea mai importantă pentru bunul mers al unei țări. În INTER-ASPA lucrează împreună cercetători din mai multe generații. Sunt bucuros să văd cum experiența acumulată prin multe eforturi se împletește cu dinamismul cercetătorilor aflați la mijlocul carierei lor și stimulează dezvoltarea celor tineri.

Institutul de Biologie din București este liderul național în domeniul conservării naturii și are contribuții majore la înțelegerea multor procese prin care natura susține dezvoltarea României. Proiectul INTER-ASPA ne alătură celor mai buni specialiști ai țării în domeniile resurselor hidrologice și pedologice, miza fiind înțelegerea mai bună a consecințelor modului de utilizarea a unor resurse asupra stării altora.

Sunt convins că acest cadru de colaborare va ajuta la punerea în valoare a marelui potențial al cercetătorilor ecologi din Institutul de Biologie.

CS1 Dr. Dumitru Murariu

Responsabil Institutul de Biologie din București al Academiei RomâneCiteste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

724 vizualizari

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by