Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță (PSD), a demarat o licitație deschisă pentru încheierea unui acord cadru pe 2 ani pentru achiziția de dezinfectanți pentru mâini, în scopul prevenirii răspândirii COVID-19, contract în valoare estimată de 43 milioane de lei (fără TVA), potrivit unui anunț publicat în sistemul electronic de achiziții publice. Beneficiarii acestei achiziții sunt mai multe autorități din Sectorul 4, precum direcțiile subordonate primăriei și unitățile de învățământ.

HotNews.roFoto: Hotnews
  • "Obiectul achiziției este reprezentat de furnizarea soluțiilor dezinfectante pentru mâini, materiale de protecție pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Urmare a situației create la nivel național de către pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 si în vederea asigurării protecției, personalului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, Direcțiilor descentralizate subordonate Consiliului Local Sector 4, pe durata programului de lucru, precum și a elevilor din Sistemul National de Educatie din Institutiile de Invatamant situate pe raza Sectorului 4, pe durata anului școlar, se impune achiziția de produse care sa asigure protecția individuala și astfel limitarea posibilitaților de extindere a pandemiei, in timpul desfășurării activității.", se arată în fișa de date a licitației.

În cadrul acestei proceduri, beneficiarii achiziției și semnatarii acordului-cadru sunt mai multe autorități contractante care, în baza art. 44 din Legea nr. 98/2016 realizează în comun prezenta achiziție, autoritatea contractantă care este mandatată să organizeze prezenta procedură de atribuire fiind Sectorul 4 al Municipiului București (primaria Sectorului 4 Bucuresti).

Autoritățile contractante care se asociază pentru realizarea prezentei achiziții în comun sunt:

- Sectorul 4 al Municipiului București

- Direcția generală de evidență a persoanelor Sector 4

- Direcția de administrare a unităților de învățământ Sector 4

- Direcția generală de asistență socală și protecția copilului Sector 4

- Centrul european cultural și de tineret pentru UNESCO "Nicolae Balcescu'

- Direcția generală de impozite și taxe locale Sector 4

- Direcția de mobilitate urbană Sector 4

- Direcția piețe și gestionare activități comerciale Sector 4

Durata acordului cadru/lot ce se va încheia în nurma rocedurii de atribuire va fi de 24 de luni de la data încheierii acestuia. Autoritatea contractantă va înheia în derulare contracte subsecvente pe perioada de valabilitate a acordului cadru.

"Cantitățile reținute la nivelul prezentei proceduri sunt cantități estimative și nu sunt de natură a crea niciun fel de obligații în sarcina autorității contractante, acestea putând fi mai mici, sau putând depăși nivelul estimat prezentat, în funcție de necesitățile obiective născute pe perioada derulării acordului cadru.", se precizează în caietul de sarcini.

Primăria Sectorului 4 estimează că la această procedură vor participa maxim 20 de operatori. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 14 iulie 2020. În aceeași zi va avea loc și deschiderea ofertelor.