Deficitul bugetului general consolidat a fost, anul trecut, de 27.234,1 miliarde lei, cu 27,8% sub estimari, reprezentind echivalentul a circa 1,2% din Produsul Intern Brut, potrivit datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP). Obiectivul privind deficitul bugetar a fost redus succesiv anul trecut, de la 3% din PIB pina la 1,64% din PIB.

Inregistrarea unui deficit bugetar inferior tintei s-a datorat, in principal, depasirii cu peste 8.900 miliarde lei a veniturilor estimate pentru anul 2004 si a neefectuarii unor cheltuielili de circa 1.570 miliarde de lei, se precizeaza in comunicat.

In perioada ianuarie-decembrie 2004, deficitul bugetului de stat a fost de 18.781,1 miliarde de lei, mai redus cu 39,4%, comparativ cu nivelul estimat. Datele MFP indica solduri negative de 1.920,8 miliarde lei la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si de 137 miliarde lei pentru bugetul asigurarilor sociale de stat.

Pe de alta parte, bugetele locale au inregistrat un excedent de 3.849,8 miliarde lei, iar pentru bugetul asigurarilor de somaj soldul pozitiv a fost de 2.418,4 miliarde lei, valori superioare estimarilor anuale.

Veniturile incasate la bugetul general consolidat au totalizat 706.997,6 miliarde lei, in crestere nominala cu 24,7% fata de anul 2003. Potrivit MFP, majorarea sumelor incasate a fost favorizata atit de cresterea economica cit si de imbunatatirea gradului de colectare si de influentele legislative in domeniul fiscal. Incasarile din impozitul pe profit, in suma de 64.

839,3 miliarde lei, au consemnat cea mai mare crestere, respectiv cu 46,8%, ca urmare a cresterii economice, dar si a imbunatatirii gradului de colectare si a modificarii cadrului legislativ.

Incasarile aferente taxei pe valoarea adaugata au fost de 165.472,3 miliarde lei, cu 21,4% peste nivelul inregistrat in anul precedent. Sumele colectate din contributiile de asigurari sociale, in valoare de 224.239,0 miliarde lei, s-au redus ca pondere in PIB cu 0,2 puncte procentuale, cresterea in termeni nominali fiind de 20,5% fata de 2003.

Cheltuielile bugetului general consolidat au totalizat 734.231,7 miliarde lei, ponderea lor in produsul intern brut diminuindu-se cu 0,7 %, comparativ cu anul precedent.