Textul comunicatului APCR

Antenele de telefonie mobila amplasate pe imobilele de locuinte pun in pericol viata si sanatatea locatarilor. Guvernul Romaniei recunoste nocivitatea radiatiilor electromagnetice neionizante emise de antenele de telefonie mobila, prin Ordonanta nr. 2/2006 din 12/01/2006, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.

57 din 20/01/2006, privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, care prevede

Art. 16.

- (1) Spor pentru conditii vatamatoare, de pana la 10% din salariul de baza, se acorda functionarilor publici care desfasoara activitate in autoritatile si institutiile publice in care functioneaza instalatii care genereaza campuri electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori pentru comunicatii, instalatii de microunde, instalatii de curenti de inalta frecventa, statii de bruiaj.

(2) Categoriile de functionari publici, cuantumul sporului prevazut la alin. (1) si conditiile de acordare se stabilesc, in limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.

(3) Locurile de munca pentru care se acorda sporul prevazut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

Avand in vedere cele mentionate mai sus facem un apel catre Consiliile Locale din tara privind adoptarea unor Hotarari de Consiliu prin care sa se interzica amplasarea antenelor de telefonie mobila pe imobilele de locuinte.

"Consideram a fi deosebit de utila realizarea de catre Directiile de Sanatate Publica a urmatoarelor determinari: inductia magnetica, curentul de contact, intensitatea campului electric, intensitatea campului magnetic si densitatea de putere, marime care pot fi masurate direct conform Art. 3, Punctul 4, litera i din Ordinul nr.

1007/2002 din 13/12/2002 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 18/12/2002, privind aprobarea Normelor de reglementare a nivelurilor de referinta admisibile de expunere a populatiei generale la campuri electromagnetice cu frecventele de la 0 Hz la 300 GHz" , a declarat Costel Stanciu, Presedinte APC Romania.