Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, avertizează că dacă Romprest nu va mai strânge gunoiul începând cu jumătatea săptămânii viitoare „va intra alt operator în regim de urgență” care să asigure salubrizarea sectorului.

Clotilde ArmandFoto: Agerpres

„Dacă această companie lasă din nou gunoiul pe străzi și refuză să-și onoreze obligațiile contractuale din data de 12.02.2020 va intra alt operator în regim de urgență”, a scris Clotilde Armand, pe pagina sa de Facebook, după ce Romprest a organizat duminică o acțiune de protest în Piața Victoriei.

Un reprezentant al companiei a afirmat că Romprest are de încasat de la Primăria Sectorului 1 peste o sută de milioane de lei și începând de joia viitoare, „dacă nu se vor face plăți ale serviciului (...) nu vom mai avea bani să plătim carburantul, salariile personalului”.

„Îi asigur pe toți locuitorii Sectorului 1 că nu vom mai trece prin situația în care am fost luna trecută. Nu voi mai tolera șantajul și amenințările Mafiei Gunoaielor. Sectorul 1 plătește servicii de salubrizare și de 10 ori mai scumpe față de restul țării. Primăria Sectorului 1 a fost un partener onest, Primăria Sectorului 1 nu este robinet cu bani pentru offshore-ul lor transpartinic. Cu mine nu le mai merge”, a replicat Clotilde Armand.

Acesta afirmă că protestul din Piața Victoriei reprezintă „o nouă încercare de șantaj (....) în speranța că primăria le plătește facturile emise nelegal anul trecut, facturi neachitate de primarul PSD - cel cu diamantele”.

Clotilde Armand a publicat de altfel pe rețeaua de socializare o adresă înaintată Romprest în data de 5 februarie în care arată că autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze un contract „în cazul în care operatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate”.

Iată mai jos această adresă:

''Către: Compania Romprest Service SA („Romprest”)

Adresa: Bd. Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1, București

În atenția: Dlui. Marian-Bogdan Adimi, Director general adjunct

Email: office@romprest.ro

Referință: Adresa de notificare nr. 559/03.02.2021

Nr. de pagini (inclusiv anexe): 5 pagini

Data: 05.02.2021

Stimate domn,

Ca urmare a Adresei de Notificare a încălcării drepturilor Operatorului delegat și de limitare/suspendare pe perioadă nedeterminată, în consecință, a activităților din cadrul Serviciului public de salubritate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 a Municipiului București nr. 559/03.02.2021 („Adresa de Notificare”),

Având în vedere:

A. Prevederile Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 („Contractul de Delegare”);

B. Încheierea din data de 29.12.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 41225/299/2020;

C. Adresa nr. 5897/16.12.2020 prin care vi s-a solicitat justificarea serviciilor efectiv prestate, fiind, totodată, informați că plata nu se va efectua decât după refacerea facturilor fiscale pentru a fi puse în acord cu serviciile real prestate,

Vă transmitem prezenta

Notificare

Prin care vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Ca o remarcă prealabilă, apreciem necesar să clarificăm faptul că Romprest și Comisia mixtă constituită în conformitate cu HCL nr. 293/15.12.2020 nu au negociat nicio ofertă, cu atât mai puțin să ajungă la un acord de voință. De altfel, în urma discuțiilor avute de membrii comisiei și reprezentanții Romprest, în data de 25.01.2021, Romprest a transmis oferta înregistrată sub nr. 395/25.01.2021.

2. Oferta dvs. este în analiza personalului din cadrul aparatului de specialitate și intenția noastră era să revenim cu o contraofertă ajustată resurselor bugetare disponibile pentru anul în curs. De asemenea, vă rog să luați act că solicitarea noastră a fost de ajustare a Contractului de Delegare la nevoile reale ale Sectorului 1, cu consecința reducerii prestațiilor și tarifelor pe care le aplicați.

3. Mai mult, până la data prezentei, nu ați venit cu o ofertă de ajustare a Contractului de Delegare, singura propunere a fost aceea de reducere doar temporară a cantității prestațiilor, cu condiția asumării de către autoritatea contractantă a unor obligații exorbitante față de „concesiile” făcute de Romprest. În cadrul ofertei dvs. nu regăsim nicio propunere de reducere a tarifelor, deși tarifele pe care le practicați sunt cu mult peste nivelul tarifelor aprobate în alte unități administrativ-teritoriale din țară.

4. Așadar, suspendarea/limitarea prestării serviciilor până la adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe oferta „negociată” nu poate fi catalogată decât în registrul unei condiționări bazate pe premise false. Nu am negat niciodată posibilitatea unei negocieri, însă, evident, condiționată de o conduită marcată de buna-credință din partea actorilor implicați. Or, nu putem aprecia ca fiind de bună-credință o parte care transmite unilateral o ofertă despre care afirmă că a fost negociată și acceptată, dacă aceste operațiuni nu au avut loc. Cu atât mai puțin nu poate fi vorba de un refuz de a accepta de către autoritatea contractantă oferta „negociată”, de vreme ce această „ofertă” nu a fost niciodată negociată de comisia mixtă sau de conducerea executivă a autorității contractante.

5. De asemenea, vă reamintim că plata facturilor emise de Romprest a fost suspendată de instanța de executare care a apreciat că există indicii privind nelegalitatea executării silite. În acest context, vă punem în vedere că acuzațiile privind eventuale „abuzuri” ca urmare a neplății facturilor emise de dvs. sunt lipsite de bază factuală.

6. Conform art. 7.2 lit. a) din Contractul de Delegare, operatorul are obligația de a ține o gestiune separată pentru fiecare operațiune în parte, pentru a stabili volumul de lucrări. În baza acestei prevederi contractuale, autoritatea contractantă a solicitat operatorului să pună la dispoziție toate datele GPS pentru a putea determina volumul exact al serviciilor prestate de operator.

7. Deși autoritatea contractantă a transmis solicitări precise, operatorul a refuzat să pună la dispoziție toate datele și informațiile în vederea verificării cantității serviciilor efectiv prestate. Mai mult, operatorului i s-a solicitat să refacă facturile pentru a reflecta neregulile constatate prin rapoartele întocmite de Poliția Locală Sector 1.

8. Cu toate acestea, Romprest a refuzat sistematic să refacă facturile fiscale, consecința fiind aceea a suspendării plăților. Conform art. 8.1 lit. a) din același contract, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat, cu obligația corelativă a operatorului de furniza toate informațiile solicitate de autoritatea contractantă. Neexecutarea acestei obligații este sancționată cu aplicarea penalităților prevăzute de art. 11.1 din Contractul de Delegare.

9. Nu negăm dreptul operatorului de a proceda după intima sa convingere fie la suspendarea prestațiilor, fie la limitarea acestora, însă vă rugăm să aveți în vedere trei aspecte esențiale:

a) Pe de o parte, suspendarea/limitarea nu poate afecta colectarea gunoiului menajer și a celui municipal (art. 7.1 lit. g), teza a II-a din Contractul de Delegare);

b) Neplata facturilor este determinată de refuzul de a pune la dispoziție datele GPS și informațiile necesare pentru a putea verifica facturile din perspectiva cantității prestațiilor efectiv realizate;

c) Executarea obligației de plată a fost dispusă de instanța de executare care a apreciat, prima facie, că executarea silită este, aparent, abuzivă.

10. În concluzie, raportat la cele de mai sus, vă solicităm următoarele:

a) Să puneți la dispoziție, de urgență, toate informațiile și datele necesare pentru verificarea cantității serviciilor efectiv prestate;

b) Să refaceți facturile fiscale în sensul corelării valorii acestora cu serviciile efectiv prestate;

c) Să ne comunicați programul de colectare a deșeurilor pentru a putea prelua executarea serviciului începând cu data de 11.02.2021, cu respectarea principiului protecției utilizatorilor prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 101/2006.

11. În încheiere, vă reamintim prevederile art. 11.3 din Contractul de Delegare care dă dreptul autorității contractante să procedeze la rezilierea Contractului în cazul în care operatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate. Una din aceste obligații constă în asigurarea prestării serviciului în regim de continuitate, la standarde înalte de calitate, în schimbul unei remunerații corecte a operatorului.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru a identifica o soluție de natură să respecte principiul echilibrului contractual, cu luarea în considerare a rigorilor specifice serviciului de interes economic general (SIEG), atât din perspectiva legislației privind ajutorul de stat, cât și din perspectiva respectării normelor privind asigurarea concurenței pe o piață cu specific de monopol.''