Romprest amenință că va limita/suspenda ridicarea gunoiului și salubrizarea Sectorului 1 de pe 11 februarie dacă primăria Sectorului 1 și Consiliul Local nu rezolvă în 5 zile problema datoriei de peste 100 milioane lei pe care instituția o are către companie, în urma procesului de negociere. Consiliul Local a înființat o comisie de negociere care a obținut eșalonarea datoriei, dar și reducerea temporară a unor programe, astfel încât costul serviciului pe 2021 să scadă de la 239,4 mil lei la 199,6 mil lei, dar compania acuză că instituția tergiversează rezolvarea conflictului prin asumarea raportului comisiei de negociere. Primarul Clotilde Armand a declarat în ședința Consiliului Local de miercuri că propunerea nu este fezabilă, deoarece Primăria nu are bani să plătească facturile, cel puțin în ianuarie și februarie. Primarul a mai acuzat pe pagina de Facebook că e mare dragoste între consilierii PNL și Romprest iar aleșii PNL și PSD doresc ca Primăria să plătească rapid niște facturi emise nelegal de compania de salubrizare.

Gunoi Sectorul 1 - 12Foto: Hotnews

Mai exact, Romprest a notificat miercuri consilierii locali că va limita / suspenda serviciul în cazul în care Consiliul local nu aprobă în 5 zile un act adițional care să oficializeze rezultatul comisiei de negociere.

documente

Notificare Romprest

(3 Feb 2021) PDF, 349KB

”Vă notificăm prin prezenta că, în situația în care demersul nostru către Consiliul Local Sector 1 nu va primi răspuns în termenul contractual de 5 (cinci) zile lucrătoare, respectiv Actul Adițional nr. 12 nu va fi aprobat de către Consiliul local al Sectorului 1 și nu va fi implementat de Primarul Sectorului 1 și/sau departamentele de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, începând cu data de 11.02.2021 vom limita/ suspenda temporar activitățile serviciului de salubrizare pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1. (...) Vă aducem la cunoștință că această decizie ne este impusă de blocarea totală, de către reprezentanții aleși care reprezintă Autoritatea contractantă, în mod intenționat și cu vădită rea-credință, în baza unor interese de natură partinică și de grup, a negocierilor privind stingerea conflictelor contractuale, în contextul în care și ultimul demers al Romprest de a soluționa amiabil conflictele invocate, prin negocierea și asumarea în cadrul legal al Ședințelor Comisiei Mixte de Mediere a unor soluții de eșalonare a debitelor restate și de diminuare temporară a unor operațiuni din cadrul activităților serviciului și implicit a costurilor în sarcina Autorității, precum și prin propunerea unor surse de finanțare ale serviciului care să conducă la reducerea sarcinilor pe bugetul local, este tergiversat de către reprezentanții Autorității contractante”, se arată în notificarea transmisă de Romprest.

Compania acuză instituția de abuz.

”Menționăm că, prin decizia de constituire a Comisiei mixte de mediere, adoptată în cadrul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 București din data de 15.12.2020, această Comisie avea obligația ca, în termen de 15 zile de la constituire, să întocmească un Raport final și să îl prezinte Consiliului Local al Sectorului 1. Ședințele Comisiei mixte la care Operatorul delegat a fost solicitat să participe au avut loc în zilele de 8, 15 și 21 ianuarie 2021, ședințe la care Romprest, în calitate de Operator delegat și creditor al sumei de 101.931.867,08 lei a participat dând dovadă de responsabilitate și de bună-credință, subsumând drepturile sale legitime ce decurg din Contractul de delegare interesului general al comunității și propunând soluții sustenabile pentru Autoritatea contractantă, în contextual constrângerilor bugetare invocate, inclusiv o eșalonare pe o perioadă de 8 luni, ce include o perioadă de grație efectivă de 3 luni, a debitelor restante pe care Operatorul le înregistrează începând cu luna Iulie 2020, în suma totală de 101.931.867,08 lei (la data negocierilor). Afirmăm, cu toată responsabilitatea, că refuzul de a accepta soluția negociată, manifestat prin tergiversarea nejustificată a adoptării unei Hotărâri de Consiliu în acest sens, soluție prin care Operatorul a acceptat să suspende temporar o parte din drepturile sale legitime, legale și contractuale, pentru a salvgarda continuitatea serviciului public de salubrizare, reprezintă un grav abuz, manifestat la nivelul reprezentanților Autorității locale”, se mai arată în notificare.

Primarul Clotilde Armand a declarat în timpul ședinței de Consiliu că nu consideră fezabilă propunerea Romprest deoarece nu sunt bani la buget să plătească datoriile, chiar dacă ar vrea, și a solicitat comisiei de negociere să mai negocieze în funcție de realitatea bugetară.

”Vă invit, comisia mixtă, la o discuție după această ședință ca să înțeleagă cum stăm cu bugetul, ca să ducă mai departe procesul de mediere”, a explicat Clotilde Armand.

Consilierii PNL au declarat că respectiva comisie și-a terminat treaba marți, după finalizarea raportului.

Primarul Clotilde Armand a acuzat pe pagina de Facebook că e mare dragoste între consilierii PNL și Romprest iar aleșii PNL și PSD doresc ca Primăria să plătească rapid niște facturi emise nelegal de compania de salubrizare.

”Ședința de Consliu Local a Sectorului 1 de astăzi în care trebuia să discutăm despre spitale, școli, reforma poliției locale și despre digitalizarea ADP a fost deturnată de consilierii PNL și PSD care au vrut să discutăm despre compania de salubrizare. Asta este urgența lor. Compania respectivă a emis fix în timpul ședinței un comunicat de presă cum că ei nu mai prestează servicii. Foarte bine, să facă ceea ce consideră. Mai exită și alte firme de salubrizare pe lumea aceasta. Dar domnii și doamnele de la PNL+PSD nu realizează asta. Vor să plătim rapid niște facturi emise nelegal de compania de salubrizare. Normal, e dragoste mare între consilierii PNL și firma respectivă. De ei a fost adusă această firmă și tot ei au semnat cel mai păgubos contract de salubritate din România. Sper să plătească consilierii PNL și PSD facturile ilegale din banii lor. Acesta e doar un detaliu, știu. Detaliu pe banii noștri. Apoi mai apare un comunicat. Tot în timpul ședinței și la câteva minute după primul. Din partea PNL. Iar acest comunicat conține niște întrebări adresate de niște oameni total absenți de activitatea primăriei. Sunt 10 întrebări. Pentru toate acestea am un singur răspuns: USL trăiește la Sectorul 1! Și trăiește bine. Pentru că leadership-ul organizații PNL Sector 1 urmează alte interese. Pentru PNL+PSD nu există mafia din poliția locală, nu există problema începerii școlilor, problema spitalelor sau alte urgențe. Există o singură problemă: să plătim niște facturi ilegale către firma de salubrizare adusă de ei în primărie. (...) În rest, prioritatea mea este să facem această comunitate prosperă. Că de asta suntem aici. Mai departe, îi las pe cei din PNL și PSD să facă politică și campanie electorală cât doresc. Noi mergem mai departe cu proiectele și angajamentele noastre. Lupta pentru normalitate este una de anduranță. Și vom lupta. Până la capăt”, a scris Clotilde Armand.

Oliver Păiuși, viceprimar și consilier USR, a declarat că a transmis direcțiilor din primăriei raportul comisiei de negociere și așteaptă un răspuns.

”Am transmis către direcții să spună punctul de vedere, așteptăm punctul de vedere al aparatului de specialitate. Sper că vom primi răspunsurile azi-mâine. Totul este legat de răspunsul de la Direcția Economică, ca să putem lua o hotărâre împreună”, a explicat Păiuși consilierilor de la PNL și PSD.

Primăria Sectorului 1 are la Romprest datorii de 101 931 867.08 lei, fără penalități, reprezentând contravaloare prestații efectuate și facturate pentru perioada 01.07.2020 - 30.11.2020.

Rezultatul comisiei de negociere

Propunerea agreată de Romprest și consilieri în cadrul comisiei de negociere este următoarea:

documente

Oferta Romprest

(3 Feb 2021) PDF, 284KB

- Romprest propune reducerea temporară a unor programe din cadrul activităților serviciului delegat, pe o perioada limitată, aceste măsuri urmând a reprezenta obiectul unei Hotărâri a Consiliului Local ce se va adopta în condiții de celeritate, un act adițional în acest sens. Mai exact, se propune diminuarea activități pe o perioada de 6 luni astfel încât în 2021 să se ajungă de la un buget de 239,4 mil lei la 199,6 mil lei, reprezentând o scădere cu 16,6% din buget anual estimat inițial.

- În ceea ce privește eșalonarea debitului restant, având în vederea propunerea înaintată în cadrul ședinței de către dnul Viceprimar Oliver-Leon Păiuși de eșalonare a debitului restant pe o perioadă de 6 (șase) luni, Romprest, o consideră oportună, sens în care, acceptă această propunere și este de acord cu această modalitate de plată, oferind și posibilitatea plății integrale a debitului restant, fără a fi luate în calcul în cuprinsul acestui debit restant penalitățile aferente, într-un termen de 8 luni (opt) luni, cu o perioadă de grație efectivă de 3 luni, conform următorului algoritm:

1. plata parțială din întreg debitul restant a unei sume în cuantum de 50.000.000 lei , care se va achita în minimum trei tranșe, aferente lunilor ianuarie, februarie și martie 2021, în așa fel încât cel mai târziu la dată de 12 martie 2021 să fie achitată integral această sumă parțială, Autoritatea contractantă având obligația că cel mai târziu la data de 26 februarie 2021 să achite cel puțin 30.000.000 lei din această suma parțială, aferentă ratelor lunilor ianuarie și parțial februarie 2021;

2. pe toată această perioada, în paralel cu plățile debitului restant, se vor achita și facturile curente aferente prestării serviciilor de salubritate facturate, prin raportare la prestațiile diminuate conform celor agreate;

3. după achitarea sumei de 50.000.000 lei, Romprest este de acord cu acordarea Autorității Contractante a unui termen de grație de 3 luni, începând cu data de 15.03.2021 până la dată de 14.06.2021, în care autoritatea contractantă nu va achita nicio sumă datorată aferentă debitului restant, urmând a efectua doar plata facturilor serviciilor curente de salubritate, la scadență, prin raportare la prestațiile diminuate conform celor agreate;

4. după încetarea termenului de grație acordat, Autoritatea contractantă va achita suma de 51.931.867,08 lei reprezentând diferența de plată până la achitarea integrală a debitului restant, în trei tranșe lunare egale, fiecare rată lunară urmând a fi scadentă la data de 15 a fiecărei luni de eșalonare. Pe parcursul acestei perioade de 8 luni, se vor achita în paralel, la termenul de scadentă conform contract, facturile aferente serviciilor curente de salubritate prin raportare la prestațiile diminuate, aceasta reprezentând o condiție de respectare a eșalonării creanțelor restante.

Criza gunoiului din Sectorul 1

Reamintim că de la finalul lunii noiembrie, timp de câteva săptămâni, firma Romprest nu a mai ridicat depozitele necontrolate de deșeuri din Sectorul 1, din cauză că Primăria avea la vremea respectivă facturi neplătite de 94 milioane lei. Primarul Clotilde Armand a declarat atunci că facturile ar fi umflate și din această cauză nu le plătește. În plus, Primăria Sectorului 1 nu are banii necesari să le plătească, potrivit sursei citate, deoarece vechea administrație a lăsat în buget o gaură de 800 milioane lei.