În companiile municipale sunt angajați peste 19.000 de oameni, iar suma pentru personal prevăzută în bugetele pe 2020 este de aproximativ 1,6 miliarde lei, potrivit unei analize făcute de HotNews.ro. O parte din salariile conducerii companiilor este în continuare ținută la secret, însă din datele primite ne putem face o idee despre câți bani s-au cheltuit. De exemplu, din datele obținute de la Primăria Capitalei, indemnizația directorului general variază între 14.496 lei/brut la Compania Municipală Cimitire și 28.900 lei/brut/lună la Compania Municipală Parking.

Nicusor Dan si Gabriela FireaFoto: Colaj foto

În ceea ce privește alte salarii, avem următoarele exemple: salariu brut/lună șef serviciu marketing – 11.281 lei, specialist marketing – 10.769 lei, consilier juridic- 9.401 lei, art director – 8.548 lei, media plannner - 5.087 lei, agent vânzări - 5.087 lei, operator date - 5.087 lei, specialist în relații publice - 4.744 lei, inginer proiectant instalații - 8.461 lei, consilier în management – 10.258 lei.

Termoenergetica

Compania Termoenergetica nu a transmis date despre salariile angajaților, însă am găsit câteva informații pe site-ul companiei. De exemplu, directorul Termoenergetica, Alexandru Burghiu, a primit pe jumătate de an din 2019, în baza contractului de mandat încheiat în iunie, potrivit declarației de avere, 96.491 lei.

El a mai primit însă și pentru prima jumătate de an 104.285 lei ca administrator special al RADET, 37,524 lei indemnizație CA Metrorex, 43,652 lei - indemnizație CACompania Municipală Parcuri și Grădini și 65.762 lei indemnizație Comisia pentru aplicarea Legii 550/2002. În total înseamnă 347.714 lei/ an, circa 29.000 lei/lună.

Compania Municipală Termoenergetica București are 3156 angajați și un buget de salarii pe 2020 de 217.646.000 lei.

Managementul Traficului

Ion Brebenel, directorul companiei, are în baza contractului de mandat un salariu de 22.223 lei brut/lună.

Ceilalți membri în Consiliul de administrație primesc 5530 lei/ brut pe lună.

Compania Municipală Managementul Traficului București are 93 angajați, iar bugetul pentru salarii pe 2020 este de 18.680.000 lei.

Compania Municipală Managementul Transportului

Irina Bologa, directorul general al companiei, a primit în 2020, în baza contractului de mandat, o indemnizație de 18.000 lei brut/lună.

Indemnizațiile membrilor CA sunt în cuantum de 5.983 lei brut/lună. Indemnizațiile cenzorilor sunt de 1.357 lei brut/lună. Indemnizația secretarului tehnic de sedință AGA este de 1.357 lei brut/lună.

În prezent, în cadrul companiei își desfășoară activitate 54 de salariați.

Conform bugetului de venituri și cheltuieli, cheltuielile salariale prevăzute pentru anul 2020 au fost de 4.447 mii lei.

Societatea de Transport București

În prezent, STB SA are un număr de 11.169 angajaţi, iar pentru anul 2020 s-a bugetat suma de 871.100.000 lei pentru cheltuieli cu salariile, sporurile fiind incluse.

Conducerea Societăţii de Transport Bucureşti, respectiv directorul general, directorii generali adjuncţi, directorii executivi înregistrează veniturile cele mai ridicate din cadrul STB SA.

Astfel, directorul general, Mihai Petcu, beneficiază de o indemnizaţie lunară nepurtătoare de sporuri de 15.316 lei net, conform contractului de mandat, cei patru directori cu funcţia de director general adjunct au salariul net cuprins între 11.351 – 12.056 lei, urmaţi de cinci directori executivi care au un salariu net cuprins între 10.406 – 11.218 lei, sporurile fiind incluse.

Compania municipală Sport pentru Toți

Potrivit datelor de pe site-ul companiei, directorul general, Mihai Moldovan, avea în baza contractului de mandat din 2019 o indemnizație lunară brută de 17.907 lei.

Compania a răspuns solicitării HotNewes.ro și a dat lista salariilor pentru diferite posturi:

 • Media plannner - 5.087 lei brut
 • Agent vânzări - 5.087 lei brut
 • Operator date - 5.087 lei brut
 • Specialist în relații publice - 4.744 lei brut
 • Evaluator proiecte - 4.358 lei brut
 • Contabil - 4.358 lei brut
 • Administrator - 4.240 lei brut
 • Contabil șef - 3.815 lei brut
 • Amenajator bază - 3.228 lei brut
 • Organizator evenimente - 2.761 lei brut

Compania Municipală Sport pentru Toți București are 19 angajați și un buget de salarii aprobat pe 2020 de 7.601.000 lei.

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă

Directorul General, Tudor Popescu, a fost remunerat în baza contractului de mandat din 2019 cu suma de 27.250 lei brut/lună.

Compania a răspuns solicitării HotNews.ro și a comunicat lista cu salariile:

 • Director PROSPECTARE PIAȚĂ ȘI DEZVOLTARE PROGRAME - 16.704 lei (post desființat);
 • Șef serviciu PLANIFICARE ȘI DEZVOLTARE URBANĂ – 13.203 lei;
 • Șef serviciu PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE – 11.250 lei;
 • Șef serviciu PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ, CONSULTANȚă ȘI STUDII DE TEREN – 11.883 lei;
 • Manager proiect SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR – 10.257 lei;
 • Inginer Proiectant instalații SERVICIUL PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE – 9.774 lei;
 • Inginer Proiectant Constructor (rezistență) SERVICIUL PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE – 9.539 lei;
 • Inginer telecomunicații SERVICIUL PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ, CONSULTANȚă ȘI STUDII DE TEREN – 9.231 lei;
 • Inginer constructor CFDP SERVICIUL PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ, CONSULTANȚă ȘI STUDII DE TEREN – 9.143 lei;
 • Inginer Proiectant Instalații SERVICIUL PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE – 8.461 lei

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București are 134 angajați și un buget de salarii pe 2020 de 21.285.000 lei.

Compania Municipală Publicitate și Afișaj

Directorul general, Pătrașcu Dragoș Dumitrel, este remunerat cu o indemnizație, în baza unui contract de mandate. În anul 2019, acesta a primit o indemnizație de 22.225 lei brut/lună.

Compania a răspuns solicitării HotNews.ro și a transmis lista cu cele mai mari salarii:

 • Director general adjunct - 16.240 lei
 • Economist – atribuții Director economic – 13.676 lei
 • Director Administrare Amplasamente și Administrativ – 11.624 lei
 • Șef Serviciu Marketing – 11.281 lei
 • Specialist Marketing – 10.769 lei
 • Consilier Juridic – 9.401 lei
 • Șef Serviciu – Administrare Amplasamente – 8.548 lei
 • Art Director – 8.548 lei
 • Gestionar – atribuții Asistent Manager – 7.692 lei
 • Expert Achiziții Publice – 7.251 lei
 • Economist – atribuții Control Financiar – Preventiv – suspendat – 7.251 lei

Compania Municipală Publicitate și Afișaj București are 45 angajați și un buget de salarii pe 2020 de 3.670.000 lei.

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat

Indemnizația directorului general, Mihai Benga, nu a fost comunicată. Compania a transmis însă o listă cu cele mai mari salarii:

 • Director Direcția Consultanță și Proiectare - 8.000 lei net/lună
 • Director adj. Direcția Consultanță și Proiectare - 7.500 lei net/lună
 • Director economic/ director - 6.799 lei net/lună
 • Șef serviciu Direcția Consultanță și Proiectare - 6.500 lei net/lună
 • Director Direcția Achiziții și Vânzări - 5.999 lei net/lună
 • Director Direcția de Intervenții, Formare și Pregătire - 5.200 lei net/lună
 • Inginer Direcția Consultanță și Proiectare - 5.199 lei net/lună
 • Șef birou – 5.000 lei net/lună
 • Arhitect - 4.875 lei net/lună
 • Șef serviciu - 4.639 lei net/lună

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București are 83 angajați și un buget de salarii pe 2020 de 7.814.000 lei.

Compania Municipală Imobiliara

Directorul general, Virginia Mihailovici, nu a comunicat indemnizația, dar compania a transmis o listă cu restul celor mai mari salarii, cu tot cu sporuri, sume brute:

 • Director general adjunct – 12.820 lei brut – normă de 6 ore
 • Director economic – 10.257 lei brut – normă de 6 ore
 • Șef birou financiar – 8.548 lei brut – normă de 8 ore
 • Șef compartiment achiziții – 8.333 lei brut – normă de 6 ore
 • Economist CFG – 8.333 lei brut – normă de 6 ore
 • Șef birou investiții – 7.949 lei brut – normă de 6 ore
 • Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal – 7.693 lei brut – normă de 6 ore
 • Analist servicii clienți – 7.693 lei brut – normă de 6 ore
 • Consultant în management – 7.693 lei brut – normă de 6 ore
 • Economist CFP – 7.051 lei brut – normă de 6 ore
 • Șef compartiment tehnic – 7.051 lei brut – normă de 6 ore

Compania Municipală Imobiliara București are 38 angajați și un buget de salarii pe 2020 de 5.262.000 lei.

Compania Municipală Pază și Securitate

Această companie nu are momentan director general, sarcinile sunt îndeplinite de un director general adjunct. Compania a transmis și lista cu cele mai mari salarii:

 • Director General Adjunct – 16461 lei
 • Director General Adjunct – 13032 lei
 • Director General Adjunct – 10032 lei
 • Director Economic – 8500 lei
 • Director Direcția Juridică și Securitate Internă – 7532 lei
 • Director Direcția Resurse Umane – 7032 lei
 • Director Direcția Operativă – 6532 lei
 • Șef Serviciu Tehnic – 6532 lei
 • Șef Compartiment Guvernanță Corporativă - 6532 lei
 • Șef Serviciu Comercial – 6000 lei

Compania Municipală Pază și Securitate București are 1.107 angajați și un buget de salarii pe 2020 de 16.966.000 lei.

Compania Municipală Parking

Compania Municipală Parking București S.A. are, în prezent, 193 de salariați. Bugetul alocat cheltuielilor cu personalul este de 17.102.000 lei.

Directorul general, Olaru Constantin Cristian, este remunerat cu o indemnizație de 28.900 lei/brut/lună.

Compania a transmis și o listă cu cele mai mari salarii:

 • director resurse umane, director adjunct, director departament cercetare și dezvoltare, șef cabinet, director comercial, director juridic, director economic - 15.400 lei/lună/brut
 • contabil șef, șef departament și șef serviciu - 13.000 lei/lună.

Compania Municipală Parking București are 193 angajați și un buget de salarii pe 2020 de 13.196.000 lei.

Compania Municipală Agrement

Compania nu a comunicat indemnizația directorului general, Chifa Diana - Sorana, dar în 2019, pentru această funcție se primea o indemnizație de 225.864 lei/brut/lună.

Compania a comunicat lista cu cele mai mari salarii/lună/brut:

 • Director adjunct – 2 posturi – 18.822 lei
 • Director adjunct – 2 posturi – între 15.500 lei și 11.968 lei
 • Consilier în management – 10.258 lei
 • Șef serviciu – 6 posturi – 9.041 lei

Compania nu acordă sporuri cu caracter permanent.

Compania Municipală Agrement București are 102 angajați iar bugetul de salarii pe 2020 este de 5.526.040 lei.

Compania Municipală Cimitire

Directorul general, Ștefan Rădulescu, are o indemnizație lunară de 14.496 lei/brut.

Compania a comunicat și lista cu cele mai mari salarii:

 • Diretor general adjunct – 2 posturi – 9.185 lei/brut
 • Șef serviciu/secție – 4 posturi – între 6.725 lei/brut și 7.940 lei/brut
 • Control financiar gestiune – 7.731 lei/brut
 • Consilier juridic – 2 posturi – între 6.838 lei/brut și 8.273 lei/brut.

Compania Municipală Cimitire București are 123 angajați și un buget de salarii pe 2020 de 24.388.000 lei.

Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde

Compania nu a comunicat indemnizația directorului general, Marian - Aurelian Bargau.

Compania a comunicat însă lista cu cele mai mari 10 salarii lunare:

 • Director tehnic – 8.754 lei net
 • Director general adjunct economic – 8.742 lei net
 • Director general adjunct tehnic – 8.468 lei net
 • Șef serviciu – Îngrijirea spațiilor verzi – 6.795 lei net
 • Șef serviciu – Parc auto/Utilaje – 6.474 lei net
 • Inginer agronom - 5.668 lei net
 • Șef coloana auto – 5.470 lei net
 • Șef Serviciu Administrativ – 5.333 lei net
 • Economist Biroul Financiar, Casierie și Control Financiar Preventiv – 5.306 lei
 • Economist Biroul Contract, Ofertare și Urmărire Contracte – 5.176 lei net

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București are 138 angajați și un buget de salarii pe 2020 de 13.490.000 lei

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje

Moisescu Adrian-Bogdan, directorul general, are o indemnizație de 20.443 lei brut/ lună.

Compania a comunicat și lista cu cele mai mari salarii:

 • Director General Adjunct – 2 posturi – între 13.310 lei și 14.000 lei brut/luna
 • Director Direcție – 3 posturi – între 11.800 lei și 13.200 lei brut/luna
 • Șef Serviciu – 4 posturi – între 9.350 lei și 10.120 lei brut/luna

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București are 247 angajați și un buget de salarii pe 2020 de 19.637.000 lei.

Compania Municipală Tehnologia Informației

Compania nu a comunicat indemnizația directorului general, Cristian Nițu. Din datele de pe site-ul companiei, indemnizația este de 23.077 lei/brut/lună

Cele mai mari 10 salarii din cadrul companiei sunt cuprinse între 6.000 lei net și 12.000 lei net. De aceste salarii beneficiază 11 persoane, în ordine crescătoare, pentru următoarele funcții: Șef Birou – 4 posturi, Șef Serviciu – 4 posturi, Director – 3 posturi.

Compania Municipală Tehnologia Informației București are 56 angajați și un buget de salarii pe 2020 de 5.629.000 lei.

Compania Municipală Turistică

Tudose Bogdan Mihai, directorul General este remunerat cu o indemnizație de 10.117 lei net/lună.

Compania a transmis și lista cu cele mai mari salarii:

 • Director Dezvoltare - 14529 lei brut/lună - 8500 lei/net/lună
 • Şef Serviciu-Serviciul Reprezentare și Relaţii Internaţionale - 8740 lei brut/lună - 5113 - lei/net/lună - Şomaj tehnic începand cu 01.04.2020 până în prezent.
 • Şef Serviciu Proiecte și Strategii - 8548 lei brut/lună - 5000 lei/net/lună - Şomaj tehnic începand cu 06.11.2020 până în prezent.
 • Şef Birou Puncte de Informare turistică - 8548 lei brut/lună - 5000 lei/net/lună - Şomaj tehnic începand cu 01.04.2020 până în prezent.
 • Şef Agenţia de turism 8000 lei/brut/lună - 4680 lei/net/lună - Şomaj tehnic începand cu 01.04.2020 până în prezent.
 • Specialist Resurse Umane - 6837 lei brut/lună - 4000 - lei/net/lună
 • Organizator evenimente - 6837 lei brut/lună - 4000 - lei/net/lună - Şomaj tehnic începand cu 01.04.2020 până în prezent.
 • Şef Birou Economic - 6795 lei brut/lună - 3975 lei/net/lună
 • Consilier Juridic - 6411 lei brut/lună - 3750 lei/net/lună
 • Agent de turism - 6324 lei brut/lună - 3700 lei/net/lună Şomaj tehnic începand cu 01.04.2020 până în prezent.

În prezent, pe durata reducerii temporare a activități, compania își desfășoară activitatea cu următorii 7 salariaţi:

 • Director Dezvoltare - 14529 lei brut/lună - 8500 lei/net/lună - 8 hSpecialist Resurse Umane - 6837 lei brut/lună - 4000 lei/net/lună 8 h
 • Şef Birou Economic - 6795 lei brut/lună - 3975 lei/net/lună 6 h
 • Consilier Juridic - 6411 lei brut/lună - 3750 lei/net/lună 4 h
 • Economist CFP - 3419 lei brut/lună - 2000 lei/net/lună 4 h
 • Expert Achiziţii - 2009 - lei brut/lună 1175 lei/net/lună 2 h
 • Consilier Juridic - 2564 lei brut/lună - 1500 lei/net/lună 4 h

Bugetul alocat salariilor Companiei Municipale Turistica București aferent anului 2020 pentru salariaţii permanenţi și pentru alte categorii cu venituri asimilate salariilor ( administratori, secretar CA , secretar AGA și Director General ) este în valoare de 1.841.356 lei (această valoare include toate contribuţiile angajaţilor și contribuţia CAM datorată de angajator).

Celelalte companii nu au furnizat informațiile solicitate.

Salariile din Primăria Capitalei

Primăria Capitalei, cu tot cu instituțiile din subordine și companiile municipale înființate de fostul primar general Gabriela Firea, are în total 26.133 de angajați, potrivit datelor furnizate de instituție la solicitarea HotNews.ro.

Aparatul propriu al primarului general este format din 1.030 de oameni, iar restul până la 6.949 sunt angajați în instituțiile subordonate, de la teatre până la Administrația Cimitirelor și Administrația Străzilor.

Suma prevăzută pentru salarii în 2020 este de 741 milioane lei. În ceea ce privește salariile, în primărie, cel mai mare salariu este al primarului general - 20.800 lei lunar/brut, urmat de viceprimari - 18.720 lei lunar/brut, secretar general, director general, arhitect șef - 18.148 lei lunar/brut.

Citește aici mai mult.

Desființarea companiilor municipale

Noul primar general, Nicușor Dan, a promis încă din campania electorală că va desființa companiile municipale. La finalul anului 2020, a explicat pe Facebook care sunt etapele de desființare a celor peste 20 de companii municipale înființate de Gabriela Firea, ce "au dus la o risipă incredibilă de bani publici", el spunând că această procedură are mai multe etape.

În penultima ședință de Consiliu General a fost schimbată componența adunărilor generale ale companiilor. La începutul anului, noile adunări generale vor numi noile consilii de administrație, iar noile consilii de administrație, noii manageri. Consiliul General a numit, de asemenea, o comisie specială pentru desființarea companiilor, a explicat Nicușor Dan.

El spune că municipalitatea a început să întrerupă contractele de servicii prestate de companii către primărie și să le înlocuiască cu contracte prin achiziții publice, astfel încât serviciile să nu fie afectate. Pentru companiile care au delegat serviciul public (de exemplu, compania de dezinsecție) procesul de trecere de la companie la operatori privați va fi însoțit de o hotărâre a Consiliului General de încetare a delegării.

Potrivit primarului, rămase fără contractele cu primăria, majoritatea companiilor vor rămâne fără activitate și acestea vor fi lichidate, municipalitatea preluând activele. Există câteva nuclee care funcționează profitabil, independent de contractele cu primăria (de exemplu, echipa care face proiecte pentru autorizarea ISU), iar acestea vor fi menținute ca atare, spune el.

"Parte din angajații companiilor vor fi transferați către administrațiile publice care vor prelua serviciul (de exemplu, operatorii serviciului de parcare, managementul traficului, paznici, etc.). Fără să mai treacă prin companii, prețul serviciului se va diminua considerabil. Comisia specială a Consiliului General va evalua funcționarea fiecărui colectiv și va propune Consiliului General relocarea angajaților", a mai explicat Nicușor Dan.