Primăria Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, va plăti circa 16 milioane lei Asociației My Community pentru organizarea programului educațional ”Academia Copiilor Sector 2”, pentru anul școlar 2019-2020, potrivit unui anunț publicat în sistemul electronic de achiziții publice. Programul presupune organizarea unor cursuri gratuite pentru elevii din grădinițele, școlile și liceele din sector.

Mugur Mihai ToaderFoto: Hotnews

Asociația care a câștigat procedura de achiziție a încheiat din 2015 mai multe contracte cu Primăria Sectorului 3, pentru evenimente cultural -artistice dedicate Craciunului, sărbătorirea a 50 de ani de căsătorie și servicii de informare și publicitate.

Potrivit caietului de sarcini, în cadrul programului s-au înscris 37.489 de copii, repartizați în 2.191 grupe, rezultând un total de 70.112 cursuri. Contractul cu Asociația My Community a fost încheiat de Primărie pe 23 septembrie 2019.

Programul educațional „Academia Copiilor Sector 2" este structurat pe categorii, după cum urmează:

Învățământul preșcolar

Activitățile educative sunt: limbi străine (engleză, franceză, germană); dansuri; muzică. Grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii.

Învățământul primar

”În cadrul învățământului primar opțiunile vor urmări aprofundarea cunoștințelor dobândite, îmbunătățirea rezultatelor la testările din clasele a II-a şi a IV-a, dezvoltarea personală a copiilor și educația acestora, precum și crearea unor deprinderi pentru un mod de viață sănătos”, se arată în caietul de sarcini.

Disciplinele opționale sunt: limba română; matematică; limbi străine (engleză, franceză, germană); activități sportive (karate, baschet, dansuri, şah, handbal); arte vizuale și abilități practice (desen, pictură, modelaj, colaje, etc.); muzică; robotică. Grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii.

Învățământul gimnazial

”În cadrul învățământului gimnazial opțiunile vor urmări scăderea abandonului şcolar, scăderea absenteismului la ore, aprofundarea cunoștințelor dobândite, îmbunătățirea rezultatelor la examenele de evaluare națională, dezvoltarea personală a copiilor și educația acestora, precum și crearea unor deprinderi pentru un mod de viață sănătos”, se arată în caietul de sarcini.

Disciplinele opţionale sunt: limba română; matematică; limbi străine (engleză, franceză, germană); activităţi sportive (karate, baschet, dansuri, șah, handbal); dezvoltare personală (actorie, teatru); robotică; scriere creativă; consiliere în orientare şcolară şi profesională; muzică; sănătate și prim-ajutor; Grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii.

Învăţământul liceal

”În cadrul învățământului liceal opțiunile vor urmări scăderea abandonului școlar, scăderea absenteismului la ore, aprofundarea cunoștințelor dobândite, îmbunătățirea rezultatelor şcolare și creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, precum și creșterea numărului de absolvenţi care merg către studii postliceale și superioare. De asemenea, prin aceste discipline opționale vor fi avute în vedere și dezvoltarea abilităţilor de comunicare în public, consilierea profesională și orientarea în carieră, crearea unor deprinderi pentru un mod de viață sănătos”, se arată în caietul de sarcini.

Disciplinele opţionale sunt: limba română; matematică; competențe digitale; limbi străine (engleză, franceză, germană); dezvoltare personală (abilități de comunicare în public și argumentarea discursului); consiliere în orientarea în carieră; activități sportive (karate, baschet, dansuri, handbal); planning familial; educație financiară. Grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii.

Învățământ special

”În cadrul învățământului special opțiunile vor urmări formarea și dezvoltarea priceperilor și deprinderilor în vederea dezvoltării autonomiei personale și facilitarea integrării școlare, profesionale și sociale a acestor elevi”, se arată în caietul de sarcini.

Disciplinele opționale sunt: teatru de păpuși; pantomimă; planning familial; consiliere în orientarea în carieră; şah pentru nevăzători; educație pentru sănătate; mitologie și artă; autocunoaștere și dezvoltarea imaginii de sine; terapie ocupațională; meloterapie; muzică instrumentală; dans modern; arte vizuale și abilități practice (desen, pictură, modelaj, colaje, muzică etc.). Grupele vor fi formate din minim 4 copii și maxim 20 copii, adaptate în funcție de specificul fiecărei unități de învățământ.

Programul educațional se va desfășura în perioada 16 septembrie 2019 - 12 iunie 2020, cursurile/activitățile educative desfăşurându-se pe parcursul a maxim 32 săptămâni (30 septembrie 2019 - 12 iunie 2020), cu respectarea structurii anului şcolar. Programul se va desfășura în unităţile de învățământ de pe raza Sectorului 2, în sălile de clasă, sălile de sport și terenurile de sport puse la dispoziție de către Consiliul Local al Sectorului 2.

”Disciplinele opționale/activitățile educative destinate elevilor şi preşcolarilor se vor desfăşura în baza unui orar stabilit de către operatorul economic de comun acord cu unitatea de învăţământ, în funcție de sălile/spaţiile libere din incinta acestora, orarul elevilor, cadrelor didactice şi al instructorilor, precum şi dotările tehnice necesare desfăşurării cursului. Disciplinele opţionale se vor desfăşura în cele 66 de unități de învățământ cu un număr de 77 de sedii”, se arată în caietul de sarcini.

Pe lângă cursuri, asociația care a câștigat licitația va organiza în cadrul Programului educaţional „Academia Copiilor Sector 2” trei festivităţi, adresate atât copiilor cât și părinţilor și profesorilor, fără costuri suplimentare, dar și promovarea proiectului.

”Programul educațional „Academia Copiilor Sector 2” se desfășoară în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului București și cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București și va contribui prin intermediul educației formale si nonformale la îmbunătățirea rezultatelor elevilor, mărirea gradului de promovabilitate la examenele naționale, prevenirea abandonului şcolar, orientarea în carieră şi dezvoltarea personală, identificarea şi dezvoltarea abilităţilor copiilor încă de la cele mai fragede vârste (grădinițe) și însuşirea de bune practici în vederea creşterii calității vieţii prin sport. Programul se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, se mai arată în caietul de sarcini.

Despre Asociația My Community

Potrivit Registrului ONG de pe pagina web a Ministerului Justiției, Asociația My Community a fost înființată în 2010. Președintele asociației este Anca – Andreea Oprea (fostă Pîslaru), iar vicepreședinte Alice – Mihaela Constantinescu.

Potrivit actului constitutiv, scopul asociației este următorul:

”Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze în scopul promovării şi sprijinirii activitaţilor culturale, promovării, sprijinirii şi sponsorizării tineretului şi persoanelor cu dizabilităti, a copiilor dotaţi, a vârstnicilor, a persoanelor cu handicapuri, diverse boli sau venituri reduse, promovării şi susţinerii cercetării în diferite domenii (medical, al securitaţii infrastructurilor critice, cultural etc.), apărării drepturilor omului, protecţiei mediului inconjurător şi promovării valorilor ecologice, promovării valorilor autentice româneşti în ţară şi în străinătate, dezvoltării culturale a comunităţilor, dezvoltării societăţii civile şi promovării integrării europene şi mondiale a României, promovării capitalului uman, promovarii si sprijinirii dezvoltarii comunitatilor locale, promovarii identitatii culturale”.

Potrivit informațiilor din sistemul electronic de achziții publice, Asociatia My Community a obținut mai multe contracte de la Primăria Sector 3, în perioada 2015-2018. Printre acestea se numără organizarea unui eveniment de sărbătorire a cuplurilor care au făcut 50 de ani de căsătorie, un eveniment cultural dedicat Crăciunului, servicii de informare și publicitate.

Vezi aici lista cu contractele atribuite:

Academia Copiilor Sector 2 s-a organizat și în anul școlar 2018-2019, iar la cursurile gratuite s-au înscris peste 17.500 de elevi. Ambasadori ai Academiei Copiilor Sector 2 au fost Selly, cel mai influent vlogger din România, și Mirela Retegan, creatoarea Gașca Zurli.