Primăria Capitalei, prin Direcția Generală de Asistență Socială, a lansat sesiunea de selecție publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile, pentru anul 2019. Termenul limită de depunere a proiectelor este 18 iunie, ora 16.30.

Saracie in RomaniaFoto: pixabay.com

Programul de finanțare din acest an prevede o singură sesiune de selecție a proiectelor, suma totală alocată pentru anul 2019 fiind de 6.000.000 de lei. Regulamentul privind finanțările nerambursabile de la bugetul local a fost aprobat încă din anul 2018, prin HCGMB nr.274/2018.

Cererile de finanțare se depun la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București; data limită de depunere este 18.06.2019 orele 16:30.

”Solicitanții care pot participa la procedura de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă sunt persoanele juridice fără scop patrimonial – asociații și fundații – sau culte religioase recunoscute conform legii, care sunt acreditate și, după caz, licențiate ca furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislației în domeniu. Una dintre condițiile de participare la selecție este ca durata de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) să nu depășească data de 15.12.2019. Alte cerințe, condiții de participare și detalii, inclusiv tipurile de activități elgibile, sunt prezentate în Ghidul solicitantului și documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, disponibile online, pe site-ul instituţiei https://dgas.ro/selectia-publica-de-proiecte-cu-finantare-nerambursabila-2019, sau la sediul DGASMB, alături de o serie de alte documente pe acest subiect”, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Capitalei.

Selecția și evaluarea cererilor de finanțare depuse, va fi realizată de Comisia de evaluare în perioada 19.06.2019 – 25.06.2019. Este prevăzut, totodată, un termen de 3 zile de la primirea scrisorii de informare pentru cererile de finanțare respinse, pentru formularea de contestații. Acestea se soluționează de către Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Sumele care se acordă pe fiecare proiect în parte depind de categoria proiectului, astfel:

- Maxim 480.000 lei pentru fiecare proiect de tip I (buget total alocat în valoare de 4.800.000 lei)

- Maxim 200.000 lei pentru fiecare proiect de tip II (buget total alocat în valoare de 600.000 lei)

- Maxim 200.000 lei pentru fiecare proiect de tip II (buget total alocat în valoare de 600.000 lei)

Categorii de proiecte:

Proiecte sociale de tip I

· sectorul neguvernamental în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile, dezavantajate social

Conform Strategiei Locale privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei în Municipiul Bucureşti 2017 – 2021 beneficiarii programelor de asistenţă socială, din municipiul București sunt: copiii aflaţi în dificultate; tinerii aflați în situație de risc/ Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; persoane adulte în situații de vulnerabilitate (persoane cu dizabilităţi, consumatorii de droguri, persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate, victimele violenţei în familie, victimele traficului de persoane, persoane adulte fără adăpost, persoane și familii cu risc de excluziune socială inclusiv persoanele de etnie romă /situaţii de urgenţă, refugiaţi/imigranţi); persoanele vârstnice.

· incluziunea socială a persoanelor supuse riscului marginalizării

Proiecte sociale de tip II

· efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul social.

Proiect social tip III

· respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor din grupurile vulnerabile;

· prevenirea și combaterea discriminării;

· egalizarea șanselor pentru persoanele din grupurile vulnerabile;

· reinserția pe piața forței de muncă;

· solidaritatea socială, responsabilizarea societății civile;

Ghidul solicitantului prezintă exemplificări cu caracter orientativ pentru fiecare categorie de proiecte în parte.