Clubul Colectiv nu avea nevoie de autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor pentru emiterea autorizatiei de functionare, se arata intr-un comunicat al Primariei sectorului 4, care invoca legislatia in domeniu si hotararile de Consiliu local care vizeaza acest domeniu.

Cristian Popescu PiedoneFoto: Hotnews

"Conform Anexei nr. 2 a Hotararii nr. 22/29.02.2012, printre actele necesare pentru obtinerea acordului de functionare nu se regaseste autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor, rezulta asadar, ca eliberarea acordului de functionare nu era conditionata de existenta acestei autorizatii. Hotararea nr. 42/05.07.2007 emisa de Consiliul Local al Sectorului 4 Bucuresti, modificata prin Hotararea nr. 20/29.02.2012, stabileste care sunt documentele in baza carora este eliberata autorizatia de functionare. Astfel, Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 20/29.02.2012 nu prevede obligativitatea autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor pentru emiterea autorizatiei de functionare. Mai mult, Autorizatia de functionare nr. 369/14.01.2015 prevede la rubrica mentiuni ca "Prezenta autorizatie este valabila cu respectarea conditiilor de functionare prevazute de lege [¬]". Or, conform celor de la pct. 5 si 6 rezulta ca eliberarea autorizatiei de functionare nu era conditionata de emiterea prealabila a autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor", se arata in comunicatul Primariei sector 4.

Mai mult, reprezentantii institutiei spun ca potrivit Legii nr. 359/2004 declaratia tip pe proprie raspundere a agentului economic are in vedere conditiile de functionare in domeniile sanitar, sanitar veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii."Dispozi?iile art. 15 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalit??ilor la inregistrarea in registrul comer?ului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscal? a acestora, precum ?i la autorizarea func?ion?rii persoanelor juridice prevad ca "In vederea eliberarii de catre biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare [...] solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia tip pe proprie raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca: [...] persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia tip"", se arata in comunicatul Primariei sector 4.