Concluziile Consiliului European de iarna. Aparare: grupuri tactice de lupta ale UE mai flexibile. Economie: organismele legislative sa aprobe Mecanismul unic de rezolutie bancara

de C. Z.     HotNews.ro
Sâmbătă, 21 decembrie 2013, 1:23 Actualitate | Esenţial


 documente
(21 Dec 2013) PDF, 171KB
Uniunea Europeana trebuie sa-si dezvolte grupuri tactice de lupta mai flexibile si mai usor de desfasurat in cadrul politicii de aparare, au conveit sefii de state si de guverne din UE, potrivit concluziilor emise de Consiliul European de iarna, reunit joi si vineri la Bruxelles.

In domeniul economic, Consiliul European a cerut organelor legislative sa adopte mecanismul unic de rezolutie (MUR) inainte de incheierea actualei legislaturi. Impreuna cu mecanismul unic de supraveghere, care a fost deja adoptat, MUR va reprezenta un pas crucial catre finalizarea uniunii bancare, sustine Consiliul European.

De asemenea, forul suprem al UE a invocat solutia constituirii unor parteneriate si mecanisme de solidaritate conexe incheiate de statele membre, care ar contribui la facilitarea si la sprijinirea unor politici solide inainte ca tarile sa se confrunte cu dificultati economice grave.

Acest sistem ar fi inclus in semestrul european, deschis statelor membre din afara zonei euro, si va fi pe deplin compatibil cu piata unica in toate aspectele. 

Sistemul s-ar aplica tuturor statelor membre din zona euro, cu exceptia statelor membre care fac obiectul unui program de ajustare macroeconomica.


Politica de aparare comuna a UE
 • Consiliul European solicita statelor membre sa intareasca cooperarea in domeniul apararii prin imbunatatirea capacitatii de a desfasura misiuni si operatii si prin utilizarea deplina a sinergiilor pentru a imbunatati dezvoltarea si disponibilitatea capabilitatilor civile si militare necesare, sprijinite de o baza industriala si tehnologica de aparare europeana (EDTIB) mai integrata, mai viabila, mai inovatoare si mai competitiva. Acest fapt va avea consecinte pozitive si asupra sectorului industrial european extins in ceea ce priveste cresterea, ocuparea fortei de munca si inovarea.
 • Uniunea isi mentine angajamentul deplin de a colabora indeaproape cu partenerii sai de la nivel mondial, transatlantic si regional. Aceasta colaborare ar trebui dezvoltata si mai mult, in spiritul consolidarii reciproce si al complementaritatii.
 • Consiliul European subliniaza importanta sprijinirii tarilor partenere si a organizatiilor regionale, prin furnizarea de formare, de consiliere, de echipament si de resurse, dupa caz, astfel incat acestea sa isi sporeasca propria capacitate de a preintampina sau de a gestiona crizele. Consiliul European invita statele membre, Inaltul Reprezentant pentru politica externa si aparare al UE si Comisia Europeana sa asigure in acest sens, in limita posibilitatilor, cea mai mare coerenta intre actiunile Uniunii si cele ale statelor membre.
 • UE si statele sale membre trebuie sa aiba capacitatea de a planifica si de a desfasura rapid si eficace resursele civile si militare corespunzatoare. Consiliul European subliniaza necesitatea de a se imbunatati capacitatile de reactie rapida ale UE, inclusiv prin intermediul unor grupuri tactice de lupta ale UE mai flexibile si mai usor de desfasurat, in conformitate cu decizia statelor membre. Aspectele financiare ale misiunilor si operatiilor UE ar trebui examinate rapid, inclusiv in contextul revizuirii mecanismului Athena, in vederea imbunatatirii sistemului de finantare a acestora, pe baza unui raport din partea Inaltului Reprezentant. Consiliul European invita Comisia, Inaltul Reprezentant si statele membre sa asigure ca procedurile si normele aferente misiunilor civile permit Uniunii sa fie mai flexibila si sa accelereze desfasurarea misiunilor civile ale UE.
 • Cooperarea in domeniul dezvoltarii capabilitatilor militare este cruciala pentru mentinerea capabilitatilor-cheie, pentru remedierea deficientelor si pentru evitarea redundantelor. Consiliul European isi mentine angajamentul de a furniza capabilitatile esentiale si de a aborda deficientele majore prin proiecte concrete ale statelor membre, sprijinite de Agentia Europeana de Aparare.
 • Cooperarea ar trebui facilitata prin cresterea transparentei si a schimbului de informatii in legatura cu planificarea apararii, pentru a permite planificatorilor si factorilor de decizie de la nivel national sa ia in considerare o mai mare convergenta a necesitatilor in materie de capabilitati si a calendarelor. Pentru a promova o cooperare mai sistematica si pe termen lung, Consiliul European invita Inaltul Reprezentant si Agentia Europeana de Aparare sa prezinte un cadru adecvat de politici pana la sfarsitul anului 2014, pe deplin coerent cu procesele de planificare existente din cadrul NATO.
 • Avand in vedere ca se recurge frecvent la misiuni cu caracter civil, Consiliul European indeamna la o dezvoltare sporita a capabilitatilor civile si subliniaza importanta punerii in aplicare a planului de dezvoltare a capabilitatilor civile.
 • Consolidarea industriei de aparare europene
 • Europa are nevoie de o baza industriala si tehnologica de aparare europeana (EDTIB) mai integrata, mai viabila, mai inovatoare si mai competitiva pentru a dezvolta si a sustine capacitatile de aparare. De asemenea, aceasta ii poate imbunatati autonomia strategica si capacitatea de a actiona alaturi de parteneri. EDTIB ar trebui consolidata pentru a asigura eficacitatea operationala si securitatea aprovizionarii, ramanand totodata competitiva pe plan mondial si stimuland ocuparea fortei de munca, inovarea si cresterea in intreaga UE. Aceste eforturi ar trebui sa constituie un proces cuprinzator, cu oportunitati pentru industria apararii in UE, sa fie echilibrate si sa respecte pe deplin legislatia UE. Consiliul European subliniaza necesitatea de a se dezvolta in continuare competentele necesare identificate ca fiind esentiale pentru viitorul industriei europene a apararii.
Cercetare - dubla utilizare
 • Pentru a asigura competitivitatea pe termen lung a industriei europene de aparare si pentru a garanta capabilitatile moderne necesare, este esential sa se mentina competentele specifice in materie de cercetare si tehnologie din domeniul apararii, mai ales cu privire la tehnologiile fundamentale pentru aparare.
 • Consiliul European invita statele membre sa intensifice investitiile in programele cooperative de cercetare, mai ales investitiile comune, si sa maximizeze sinergiile dintre cercetarea la nivel national si cea de la nivelul UE. Cercetarea in materie civila si cercetarea in domeniul apararii se consolideaza reciproc, inclusiv in ceea ce priveste tehnologiile generice esentiale si tehnologia in materie de eficienta energetica.
 • Consiliul European invita Comisia si Agentia Europeana de Aparare sa coopereze indeaproape cu statele membre pentru a elabora propuneri care sa stimuleze si mai mult cercetarea cu dubla utilizare. Va fi instituita o actiune de pregatire privind cercetarea legata de PSAC, urmarind totodata realizarea unor sinergii cu programele nationale de cercetare, ori de cate ori este posibil.
 • Certificare si standardizare
 • Elaborarea procedurilor de certificare si de standardizare pentru echipamentul de aparare reduce costurile, armonizeaza cererea si sporeste interoperabilitatea. Agentia Europeana de Aparare si Comisia vor pregati o foaie de parcurs pentru elaborarea standardelor industriale in domeniul apararii pana la jumatatea anului 2014, fara a duplica standardele existente, in special standardele NATO.
 • Impreuna cu Comisia si cu statele membre, Agentia Europeana de Aparare va elabora totodata optiuni pentru scaderea costurilor certificarii militare, inclusiv prin sporirea gradului de recunoastere reciproca intre statele membre ale UE. Agentia Europeana de Aparare ar trebui sa prezinte Consiliului un raport privind ambele chestiuni pana la jumatatea anului 2014.
Intreprinderile Mici si Mijlocii
 • IMM-urile sunt un element important in lantul de aprovizionare pentru aparare, o sursa de inovare si elemente-cheie pentru competitivitate. Consiliul European subliniaza importanta accesului transfrontalier la piata pentru IMM-uri si evidentiaza faptul ca ar trebui sa se recurga la toate posibilitatile pe care le ofera dreptul UE in legatura cu subcontractarea si cu acordarea de licente generale pentru transferuri si invita Comisia sa examineze posibile masuri suplimentare pentru a deschide lanturile de aprovizionare catre IMM-urile din toate statele membre.
 • Sprijinirea retelelor regionale ale IMM-urilor si a clusterelor strategice este de asemenea deosebit de importanta. Consiliul European saluta propunerile Comisiei de a promova un acces sporit al IMM-urilor la pietele din domeniile apararii si securitatii si de a incuraja implicarea intensa a IMM-urilor in viitoarele programe de finantare ale UE.
Uniunea bancara si mecanismul de rezolutie

 • Consiliul European solicita organelor legislative sa adopte mecanismul unic de rezolutie (MUR) inainte de incheierea actualei legislaturi. Impreuna cu mecanismul unic de supraveghere, care a fost deja adoptat, MUR va reprezenta un pas crucial catre finalizarea uniunii bancare.
 • In zona euro, coordonarea politicilor economice trebuie sa fie consolidata in continuare pentru a asigura atat convergenta in cadrul Uniunii Economice si Monetare, cat si niveluri superioare ale cresterii economice durabile. O mai stransa coordonare a politicilor economice va ajuta la identificarea vulnerabilitatilor de la o etapa timpurie si va permite o remediere in timp util a acestora.
 • Pentru a realiza acest lucru, este esentiala cresterea gradului de angajament, de asumare a raspunderii si de punere in aplicare a politicilor si reformelor economice in statele membre ale zonei euro, avand la baza o puternica legitimitate si raspundere democratica la nivelul la care deciziile sunt luate si puse in aplicare.
 • In acest context, este foarte importanta facilitarea si sprijinirea reformelor statelor membre in domenii-cheie pentru crestere, competitivitate si locuri de munca, esentiale pentru buna functionare a UEM in ansamblu. Parteneriatele bazate pe un sistem de intelegeri contractuale stabilite de comun acord si de mecanisme de solidaritate conexe ar contribui la facilitarea si la sprijinirea unor politici solide inainte ca statele sa se confrunte cu dificultati economice grave.
 • Acest sistem ar fi inclus in semestrul european, deschis statelor membre din afara zonei euro, si va fi pe deplin compatibil cu piata unica in toate aspectele. Sistemul s-ar aplica tuturor statelor membre din zona euro, cu exceptia statelor membre care fac obiectul unui program de ajustare macroeconomica.
 • Intelegerile contractuale stabilite de comun acord ar viza o gama larga de politici si de masuri de favorizare a cresterii economice si a ocuparii fortei de munca, inclusiv performanta pietei fortei de munca si a pietei produselor, eficienta sectorului public, precum si cercetarea si inovarea, educatia si formarea profesionala, ocuparea fortei de munca si incluziunea sociala.
 • Sistemul de parteneriat ar include mecanisme de solidaritate conexe care ofera sprijin, dupa caz, statelor membre care adera la intelegeri contractuale stabilite de comun acord, facilitand astfel investitiile in politici de favorizare a cresterii si a ocuparii fortei de munca.
 • Intelegerile contractuale stabilite de comun acord vor reprezenta un angajament conceput pe plan intern sub forma unui parteneriat intre statele membre, Comisie si Consiliu. Programul national de reforma inaintat de fiecare stat membru in contextul semestrului european va reprezenta baza intelegerilor contractuale stabilite de comun acord, tinand cont totodata de recomandarile specifice fiecarei tari.
 • Intelegerile contractuale stabilite de comun acord vor fi adaptate nevoilor fiecarui stat membru in parte ti se vor concentra pe un numar limitat de parghii-cheie pentru cresterea durabila, pentru competitivitate ti pentru crearea de locuri de muncat Obiectivele si masurile de politica economica incluse in intelegerile contractuale stabilite de comun acord ar trebui sa fie concepute de statele membre, in conformitate cu procedurile lor institutionale si constitutionale, si ar trebui sa asigure o asumare deplina a responsabilita.ii la nivel na.ional, prin implicarea corespunzatoare a parlamentelor na.ionale, a partenerilor sociali si a altor parti interesate relevante.
 • In ceea ce prive.te mecanismele de solidaritate conexe, vor fi continuate activitatile de analiza a tuturor optiunilor privind forma concreta a acestora (de exemplu, imprumuturi, granturi, garantii), privind forma institutionala si volumul sprijinului acordat, asigurand totodata ca respectivele mecanisme nu genereaza obliga.ii pentru statele membre care nu participa la sistemul de in.elegeri contractuale stabilite de comun acord si la mecanismele de solidaritate conexe.
 • Mecanismele nu ar trebui sa devina un instrument de egalizare financiara si nu ar trebui sa aiba un impact asupra cadrului financiar multianual. Acestea ar trebui sa respecte suveranitatea bugetara a statelor membre. Orice acord de sprijin financiar asociat in.elegerilor contractuale stabilite de comun acord va avea un caracter juridic obligatoriu. Presedintele BEI va fi asociat la aceasta activitate.
 • Consiliul European invita presedintele Consiliului European in stransa cooperare cu presedintele Comisiei Europene sa continue activitatile legate de sistemul de intelegeri contractuale stabilite de comun acord si de mecanisme de solidaritate conexe pe baza orientarilor de mai sus si sa raporteze Consiliului European din octombrie 2014, in vederea obtinerii unui acord global in legatura cu ambele elemente. Statele membre vor fi asociate indeaproape la aceste activitati.
Dimensiunea sociala a Uniunii Economice si Monetare

 • Consiliul European reitereaza importanta evolutiilor sociale si cu privire la ocuparea fortei de munca in cadrul semestrului european. Pe baza activitatii intreprinse de Consiliu, Consiliul European confirma relevanta utilizarii unui tablou de bord al indicatorilor sociali si de ocupare a fortei de munca esentiali, astfel cum figureaza in cadrul raportului comun privind ocuparea fortei de munca.
 • De asemenea, activitatile trebuie sa continue intr-un ritm accelerat cu privire la utilizarea unor indicatori sociali si de ocupare a fortei de munca in conformitate cu liniile directoare propuse de Comisie, cu obiectivul de a incepe deja utilizarea acestor instrumente noi odata cu semestrul european 2014. Utilizarea acestei game mai largi de indicatori va avea drept unic scop sa permita o intelegere mai extinsa a evolutiilor sociale.
 • Masurile suplimentare de consolidare a dimensiunii sociale in zona euro au caracter voluntar pentru statele care nu participa la moneda unica si vor fi pe deplin compatibile cu piata unica sub toate aspectele.
Republica Moldova si Ucraina
 • Consiliul European saluta parafarea de catre Georgia si de catre Republica Moldova a acordurilor de asociere, inclusiv zonele de liber schimb complex si cuprinzator, cu ocazia reuniunii la nivel inalt a Parteneriatului estic, care a avut loc la Vilnius in perioada 28-29 noiembrie. Consiliul European reconfirma ca Uniunea Europeana este pregatita sa semneze aceste acorduri cat mai curand cu putinta si cel tarziu la sfarsitul lui august 2014.
 • Uniunea Europeana este in continuare pregatita sa semneze acordul de asociere, inclusiv zona de liber schimb complex si cuprinzator, cu Ucraina, de indata ce Ucraina este pregatita iar conditiile relevante sunt indeplinite.
 • Consiliul European face apel la moderatie, la respectarea drepturilor omului si a drepturilor fundamentale, precum si la gasirea unei solutii democratice pentru criza politica din Ucraina, care sa corespunda aspiratiilor poporului ucrainean. Consiliul European subliniaza dreptul tuturor statelor suverane de a-si lua propriile decizii in domeniul politicii externe, fara presiuni externe nejustificate.

Energie

Consiliul European saluta rapoartele Consiliului privind punerea in aplicare a pietei interne a energiei si privind relatiile externe in domeniul energiei. In acest context, Consiliul European subliniaza nevoia unor masuri rapide de punere in aplicare a orientarilor stabilite de Consiliul European in mai 2013, inclusiv a intensificarii activitatilor privind interconexiunile electrice dintre statele membre. Consiliul European va reveni la chestiunea politicii energetice cu ocazia Consiliului European din martie.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

972 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by