Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori („OUG 37/2020”) a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 30 martie 2020.

Gabriela AntonFoto: Tuca Zbarcea & Asociatii

OUG 37/2020 stabilește o serie de facilități la plata creditelor acordate de către instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare pentru anumite categorii de debitori, fiind reglementată posibilitatea suspendării plății ratelor de credit pe o perioadă de maxim 9 luni, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

1. Cine sunt beneficiarii?

Beneficiarii prevederilor OUG 37/2020 sunt:

* debitorii persoane fizice;

* debitorii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, cu excepția instituțiilor de credit, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG 37/2020:

  • (1) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente și dețin certificatul de situații de urgență (CSU tip 1) sau (2) dețin certificatul pentru situații de urgență, prin care se constată diminuarea veniturilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 (CSU tip 2) (1);

și

  • nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului.

2. Care sunt condițiile pentru aplicarea suspendării?

Pentru a putea solicita aplicarea suspendării, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

  • veniturile debitorilor să fi fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de epidemia COVID-19;
  • creditele să fie acordate până la data intrării în vigoare a OUG 37/2020, să nu fi ajuns la maturitate și creditorul să nu fi declarat scadența anticipată a acestuia;
  • să nu se fi înregistrat restanțe cu privire la aceste credite până la 16 martie 2020 (i.e., data instituirii stării de urgență pe teritoriul României) sau, dacă s-au înregistrat, debitorii să fi efectuat plata acestora până la solicitarea suspendării;
  • debitorul trebuie să depună o solicitare în acest sens în cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 37/2020.

3. Care sunt tipurile de credite pentru care se poate solicita suspendarea la plată?

Măsura suspendării se aplică tuturor tipurilor de credite acordate de instituțiile de credit/instituțiile financiare nebancare, inclusiv sucursalele din România ale instituțiilor din străinătate, precum: creditele de consum, creditele ipotecare, inclusiv creditele acordate prin programul „Prima Casa”, contractele de leasing financiar, overdraft, creditele de investiție sau alte forme de creditare.

Sunt excluse de la aplicarea OUG 37/2020 contractele de leasing operațional, creditele tip furnizor acordate de parteneri comerciali sau împrumuturile acționarilor acordate intra-grup.

4. Care sunt efectele suspendării?

Debitorii pot solicita suspendarea plății ratelor de credit (capital, dobânzi și comisioane) pentru o perioadă de minim 1 lună și maximum 9 luni (dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020). Maturitatea creditului se prelungește cu o durată egală cu perioada suspendării.

Pe perioada suspendării se calculează dobânda corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată. Ca regulă, pentru toate categoriile de credit cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, această dobândă se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare.

Capitalizarea dobânzii înseamnă că soldul creditului se va majora cu valoarea acestor dobânzi, iar începând cu finele perioadei de suspendare debitorii vor achita o rată de credit (principal, dobânzi și comisioane) calculată prin raportare la creditul astfel majorat.

În cazul creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda calculată pe perioada suspendării va reprezenta o creanță distinctă pentru care nu se plătește suplimentar dobândă. Debitorii vor achita separat această creanță în rate egale pe o perioadă de 60 de luni. Plata acestei dobânzi este garantată de stat în proporție de 100%. În cazul în care debitorii nu achită la termen aceste rate, creditorii pot executa garanția acordată de stat, iar sumele astfel plătite devin creanțe bugetare, supuse regulilor stabilite prin Codul de procedură fiscală.

5. Cum se aplică măsura suspendării?

Pentru a beneficia de suspendarea plății ratelor de credit, debitorii trebuie să adreseze creditorilor o solicitare de suspendare, de regulă în scris (de exemplu prin scrisoare care poate fi comunicată prin poștă, curier sau depusă la sediul agențiilor bancare) sau prin email.

Creditorul va analiza solicitarea și o va aproba în condițiile prevăzute în normele de aplicare a OUG 37/2020, norme încă nepublicate și care urmează să fie aprobate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG 37/2020.

Este important de reținut că suspendarea se va aplica de la data comunicării solicitării de suspendare de către debitor, chiar dacă aprobarea acestei solicitări are loc ulterior.

În opinia noastră, debitorii cu privire la care facilitatea este condiționată de obținerea CSU tip 1 sau CSU tip 2 ar trebui să depună cererea de suspendare chiar înainte de obținerea acestor certificate, urmând să transmită certificatele la o dată ulterioară, știut fiind că CSU tip 1 și CSU tip 2 nu pot fi obținute încă. Și pentru acești debitori perioada de suspendare ar trebui să înceapă de la data depunerii cererii, odată completată documentația cu certificatul aplicabil.

Articol semnat de Gabriela Anton, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații (gabriela.anton@tuca.ro)

COVID-19 Legal Insights reprezintă răspunsul Țuca Zbârcea & Asociații în contextul epidemiei de coronavirus din România. Firma noastră a constituit un grup de lucru dedicat gestionării implicațiilor juridice născute în contextul răspândirii COVID-19. Avocați din departamentele de conformare/ reglementare, drept societar și comercial, asigurări, dreptul muncii, litigii și arbitraje, insolvență, achiziții publice, protecția datelor cu caracter personal, precum și consultanți specializați în domeniul fiscal și vamal vin în întâmpinarea clienților cu sfaturi și asistență pe subiecte specifice situațiilor de criză economică: restructurări, analiza și (re)negocierea contractelor (inclusiv a celor colective și individuale de muncă), executarea contractelor afectate de forță majoră și impreviziune, deblocarea raporturilor pre-litigioase etc. Pentru a fi la curent cu noutățile în acest domeniu, puteți accesa resursele disponibile la următorul link: http://www.tuca.ro/covid-19/

Note:

(1) Cu privire la procedura de eliberare a certificatelor de situație de urgență, a se vedea http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Legislative_COVID_19_Certificate_de_situatii_de_urgenta___procedura_de _obtinere_si_efecte_juridice___Tuca_Zbarcea___Asociatii_26_martie_2020.pdf