Un discurs al lui Victor Babeș de acum 110 de ani despre ce trebuie să facă statul pentru a combate o pandemie / Cum ar fi arătat CNCAV-ul vremii în viziunea savantului bacteriolog

de DP     HotNews.ro
Joi, 9 decembrie 2021, 9:29 Actualitate | Sanatate


Victor Babes
Foto: spitalulbabes.ro
Și atunci, la fel ca acum, oamenii protestau în privința intervenției statului în viața privată. ”Se naște deci întrebarea: în ce mod ar trebui să proceadă guvernele pentru a asigura sănătatea publică pe baza descoperirilor științelor sanitare moderne? Înainte de toate, măsurile de luat trebue să fie prevăzute prin măsuri legale, bazate pe rezultatele știintei și legea trebue să poarte garanția că va fi executată, căci de obicei, printre toate măsurile legale, cele ce privesc sănătatea publică sunt cele mai rău executate”, spunea Victor Babeș în 1911, într-un discurs numit ”Dispozitiunile legale în vederea combaterii boalelor infectioase”. El compara pandemia cu un război și solicita înființarea unui Comitet Superior. ”Ca și conducătorul suprem în timp de răsboiu, așa și conducătorul luptei sanitare trebue să aibă înainte de toate mâna liberă, trebue să dispună de mijloacele necesare și toata armata sanitară trebue să fie pusă la dispozițiunea sa", mai susținea savantul român.


Redăm mai jos principalele idei ale lui Victor Babeș:

Poliția sau politica sanitară tintește către un singur scop, către sănătatea cetățenilor


Poliția sau politică sanitară tintește către un singur scop, către sănătatea cetățenilor. Toate măsurile sanitare au deci aceeași menire, și toate se îndreaptă către o singură țintă.

Dacă în trecut cei mai însemnați oameni de stat au negat dreptul Statului de a pătrunde în vieața de familie, ei au întemeiat această prin afirmarea că Statul nu are dreptul de a intervenție, decât atunci când cetățenii se periclitează nu numai pe ei ci și pe concetățenii lor (Mohl).

Pe când deci Statul intervine astăzi numai pentru accidente, crime, vătămări profesionale și industriale ale sănătății, adică pentru o minimă parte a vătămării sănătății, acesta ar trebui să intervină intro măsură foarte largă, în vieața publică și privată, pentru a-și ajunge scopul care este asigurarea fericirii cetățenilor, a cărei temelie este sănătatea.

Astăzi nu mai este indoios, că omul nu are dreptul de a se îmbolnăvi, atunci când îmbolnăvirea să poate nu numai să nenoroceasca familia să, ci să răspândească boli molipsitoare, producând mari inconveniente sanitare și economice concetățenilor unei regiuni sau unei țări întregi.

Statul trebue să aibă dreptul de a pătrunde în familie pentru a salve membrii familiei


Astfel, Statul trebue să aibă dreptul de a pătrunde în familie pentru a salve membrii familiei de tuberculoză, de holeră sau ciumă și ar trebui să se acorde același drept pentru a starpi flagelele populațiunii noastre: pelagră, sifilisul, malaria, difteria, scarlatină, turbarea, etc.

Se naște deci întrebarea: în ce mod ar trebui să proceada guvernele pentru a asigura sănătatea publică pe baza descoperirilor și cerințelor științelor sanitare moderne. Înainte de toate, măsurile de luat trebue să fie prevăzute prin măsuri legale, bazate pe rezultatele științei și legea trebue să poarte în sine garanția că va fi executată, căci de obicei, printre toate măsurile legale, cele ce privesc sănătatea publică sunt cele mai rău executate.

Putem afirmă că astăzi o lege sanitară trebue să aibă că scop principal prevenirea și combaterea boalelor infecțioase.

Din acest punct de vedere, toată organizarea legii trebue să albă înaintea ochilor lupta în contra unui dușman, care ne amenință din toate părțile, în orice moment, în toate manifestatiunile vieții.

E vorba deci de un răsboiu continuum contra unui dușman perfid, care amenință omenirea cu degenerare și nimicire


Primul lucru pentru această lupta, precum pentru orice rasboiu, este cunoașterea inimicului. Odată inimicul cunoscut și stabilindu-se și modul în care poate să fie combătut, a două cerință este, că rasboiul să fie condus de un conducător suprem posedând nu numai științele sanitare, astăzi științe foarte întinse și cari pot fi pătrunse numai prin o muncă științifică lungă și prielnică, ci și o practică îndelungată în aplicarea rezultatelor obținute de știință.

Că și conducătorul suprem în timp de rasboiu, așa și conducătorul luptei sanitare trebue să albă înainte de toate mâna liberă, trebue să dispună de mijloacele necesare, și toată armata sanitară trebue să fie pusă la dispozitiunea să.

Precum conducătorul rasboiului nu va obține nici un succes dacă va fi nevoit sä asculte de strategii de la masă verde, de la centru, sau de la alte autorități cari nu cunosc nici inamicul, nici terenul, nici armata, așa și conducătorul luptei sanitare nu poate fi supus unei alte autorități necompetente în științele sanitare.

Am insistat, încă din anul 1890, asupra necesității că lupta pentru sănătatea publică să fie condusă de o persoană care întrunește o cunoștință profundă a științelor sanitare cu o experiență lungă asupra stării sanitare a țării și asupra măsurilor care pot fi executate cu folos.

În anul 1899, am publicat din nou în Hygien Rundschau cuvintele următoare, cari m'au condus spre a propune un Minister al sănătății publice.

Considerând :

«1) Că în urmă desvoltarii însemnate a științelor sanitare, îngrijirea continuă a sănătății publice devine scopul principal al Statului;

«2) Că Statul pentru a mijloci binele public și mai cu seama sănătatea publică, trebue să între în vieață de familie și să limiteze libertatea individuală, ceeace necesită o mare putere legală ;

Starea rea actuală a sănătății publice trebue atribuită în mare parte lipsei continuității luptei sanitare, lipsei de discipline, influențării politice și lipsei unui buget independent și suficient


«3) Față cu o atare putere, individul trebue aparat în modul cel mai eficace împotriva abuzului interventiunii Statului, ceeace numai atunci se va putea face, dacă serviciul sanitar va fi scos din sfera intereselor și schimbărilor politice.

«4) Că ministerul cărui este subordonat serviciul sanitar, este tocmai Ministerul de Interne, adică Ministerul exquisit politic;

«5) Că față cu întinderea mare ce trebue dată serviciului sanitar, în raport cu progresele imense și zilnice ale științelor sanitare, acest serviciu trebue condus de un om special, căci este imposibil că o persoană profană, oricât de inteligență ar fi, sau chiar un medic nespecializat în științele sanitare să domine câmpul imens al științelor sanitare, cari zilnic trebue călăuzească pentru a putea aplică ultimile rezultate ale acestor științe ;

6) Considerând că pentru a ridică în mod radical sănătatea publică, tot mecanismul administratiunii sanitare din toată țară trebue condus și controlat asemenea de oameni speciali și că nu este permis că măsurile necesare să fie schimbate tot mereu sau împiedicate din considerațiuni străine sănătății publice;

7) Că starea rea actuală a sănătății publice trebue atribuită în mare parte lipsei unei organizatiuni independente, lipsei continuității luptei sanitare, lipsei de discipline, influențării politice și lipsei unui buget independent și suficient.

«8) Că un profan nu poate să reprezente cu .toată, competință serviciul sanitar nici înaintea Consiliului de Miniștri, nici înaintea Corpurilor legiuitoare, căci ih chestiunile de știință, convinctiunea științifică este mai convingătoare decal calitățile de orator ;

«9) În fine considerând că este imposibil a asigura conducătorului și funcționarilor serviciului sanitar, prin legea sanitară independența, puterea și reprezentațiunea necesară, altfel decal prin crearea unui Minister al sănătății publice, propun să se creeze conducătorului administratiunii sanitare o situațiune independența și neexpusa schimbărilor politice, având o pozitiune egală cu acea a miniștrilor. Un atare Ministru trebue să fie asistat de un Consiliu sanitar competent și influent.»

De atunci încoace tot mereu s'a încercat modificarea legii sanitare, evitându-se însă acordarea acestei cerințe indispensabile. Încercările au rămas însă nesatisfăcătoare, tocmai din cauza că nu s'a găsit un alt mod pentru a asigura independența, organizatiunea forțe și supremația Științei în administratiunea sanitară.

Nu mă îndoesc un moment că parlamentele vor găsi modul de a scoate serviciul sanitar din influențele politice, de a crea un minister nesupus influențelor politice


Față cu această necesitate vitală a națiunii, nu mă indoesc un moment, că parlamentele vor găși modul de a scoate serviciul sanitar din influențele politice, de a crea un minister nesupus influențelor politice, și de a găși formulă pentru a putea asigura sănătății publice o administratiune independența, dispunând de fondurile necesere, stabilindu-se bine și raportul care va trebul să existe Intro administratiunea politică și cea sanitară.

Este încă o conditiune indispensabilă pentru că administratiunea sanitară să-și poată ajunge scopul, adică și aici, că în toate manifestatiunile Statului, nu trebue neglijat că conducătorii serviciului să aibă o experiență lungă în aplicarea măsurilor și apoi trebue garantate continuitatea și controlul în executarea măsurilor.

Acestor din urmă condițiuni trebue să corespunza în administratiunea sanitară, Consiliul sanitar superior

Consiliul trebue compus din tot ce avem mai competent în științele sanitare, trebue să reprezente deci, pe lângă știință experiență, continuitatea și controlul în rasboiul sanitar.

Experiență anilor trecuți a arătat, unde ajungem dacă, despretuim aceste condițiuni indispensabile și că nici știință, nici independența, nici fonduri bogate nu pot inlocul lipsa de experiență, de continuitate și de control.

Acest consiliu până acum n'a putut da rezultate satisfăcătoare, din cauză că nu era bine compus, că a fost in totdeauna anihilat din cauză că legea nu-i acordase dreptul de inițiative și de execuție


Am arătat deci în nenumărate rânduri, că acest consiliu până acum n'a putut da rezultate satisfăcătoare, din cauza că nu era bine compus, că a fost în totdeauna anihilat din partea directiunii sanitare și anume din cauza că legea nu-i acordase dreptul de inițiative și de execuție. Astfel n'a fost pus în pozitiune să completeze în mod eficace conducerea serviciului sanitar.

Incă în anul 1892, apoi în conferință mea de la Roma, am arătat că primul pas pentru o administratiune sanitară eficace este independența să financiară și am propus deci concentrarea fondurilor sanitare la centru. Această măsură, mai cu seama grație actualului director sanitar, s'a și legiferat în timpul din urmă, însă sumele mari concentrate și mult augmentate prin bugete extraordinare, s'au cheltuit, consiliul sanitar care în timpul din urmă tot mereu cerea controlul amănunțit al bugetului sanitar n'a fost ascultat, și numai astăzi se vede în ce mod s'au administrat și s'au distribuit aceste sume atât de prețioase pentru asanarea terii.

Aceea ce este astăzi de cea mai mare importanth, este însă un Consiliu sanitar, nu cu scopul de a vindecă boalele banale, adecă taxa a avea trebuință de membri medici practici de toate specialitățile, nici de farmaciști, de veterinari, de medici legiști, ci numai de specialiști în științele sanitare. Numai un atare consiliu poate să se coupe cu folos de prevenirea boalelor, de igienă, de stârpirea boalelor infecțioase, de asanarea terii.

După legea veche însă, membrii trebuiau să reprezente toate specialitățile, adică în toate chestiunile sanitare se amestecau, sau hotărau persoane necompetente, astfel încât opinia autorizată a celor de specialitate sanitară nu putea să patrunza.

Dupe legea actuală avem un consiliu mixt și care nu va putea lucra, decât despărțindu-se chestiunile medicale de cele sanitare.

Aș putea cîtă numeroase exemple pentru a dovedi faptul că la noi combaterea boalelor infecțioase și ridicarea sănătății publice nu se poate efectua din cauza că legea nu este executată, că autoritățile nu sunt constrânse prin lege a se adresa specialistului sanitar și că specialistul nu posedă dreptul de inițiativa, de executiune ci de control.Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

21163 vizualizari

 • +16 (34 voturi)    
  āsta om pe care sa-l asculti cand vorbeste.. (Joi, 9 decembrie 2021, 10:00)

  Ismail Paine de circ [utilizator]

  .. de pandemie. oamenii cu pregatire, nu Bill Gates, Bezos, Shoshoaca si alti neaveniti.
  • +7 (17 voturi)    
   Si când te gândești câți ani au trecut! (Joi, 9 decembrie 2021, 13:30)

   tedycv [utilizator] i-a raspuns lui Ismail Paine de circ

   Oare câți ani vor mai trece pana ca poporul asta sa se dezmeticească?
  • -2 (14 voturi)    
   alo (Joi, 9 decembrie 2021, 14:17)

   john70 [utilizator] i-a raspuns lui Ismail Paine de circ

   Acum 100 de ani pandemiile erau devastatoare.

   Cu Covid se contamineaza sub 1%.

   Mare diferenta.
  • +8 (10 voturi)    
   Bizar (Joi, 9 decembrie 2021, 14:19)

   kolbar [utilizator] i-a raspuns lui Ismail Paine de circ

   Sa-i pui in aceeasi oala pe Bezos, Gates si Sosoaca. Primii doi sunt antrepenori de succes, al treilea personaj e pacient scapat de la Balaceanca
  • +4 (6 voturi)    
   sa .. (Joi, 9 decembrie 2021, 15:22)

   dr pepper [utilizator] i-a raspuns lui Ismail Paine de circ

   nu uitam de "expertul" holograf doctoru' bittman !
 • +22 (40 voturi)    
  Doamne ce bine zicea (Joi, 9 decembrie 2021, 10:07)

  Soro [utilizator]

  Parca e de ieri, nu de acum mai bine de 100 de ani. Daca ar fi sa il compar pe Victor Babes cu Raed Arafat cred ca toata lumea mi-ar sari in cap dar originea problemei de neincredere generalizata in sistemul de sanatate si de decizie din ministerul sanatatii se leaga (ca si atunci) de politizarea excesiva care a distrus firul subtire de incredere asupra vaccinurilor la inceputul pandemiei (vezi comentariile PSD-ului din primavara/vara 2020). Acei politicieni care, cu buna stiinta, au zadarnicit combaterea pandemiei si au vorbit la TV in fata a milioane de oameni care asteptau un sfat, ar trebui acum sa fie dupa gratii pentru intentii criminale.
  • -6 (28 voturi)    
   faci foarte bine ca-i compari (Joi, 9 decembrie 2021, 11:34)

   mmmircea [utilizator] i-a raspuns lui Soro

   vezi ca mentalitatea unora ca Arafat a evoluat foarte putin fata de acum 110 ani si nu mai tine pasul cu realitatile sociale ale anului 2021.
   • 0 (10 voturi)    
    da (Joi, 9 decembrie 2021, 14:06)

    TheBorg [utilizator] i-a raspuns lui mmmircea

    Realitatea anului 2021 e ca majoritatea celor cu IQ peste medie au plecat din Romania. Au ramas cei cu frica de ac si de 5G.
  • +12 (14 voturi)    
   N-ai cum sa-i bagi dupa gratii. (Joi, 9 decembrie 2021, 12:59)

   nscandal [utilizator] i-a raspuns lui Soro

   Pai cind iti spune Ciolacu ca are deviatie de sept, ce sa-i faci? E mistocar, nimic de zis, dar nu poti sa-i probezi zadarnicirea combaterii bolilor. N-o sa li se intimple nimic in justitie nici sosoacai, nici grosancai, nici celorlalti. Statul roman e slab si ca orice slab, e zbir cu oamenii corecti si mielusel cu cei cu tupeu de borfas.
 • +25 (41 voturi)    
  Suntem tot pe acolo (Joi, 9 decembrie 2021, 10:41)

  Dogul [utilizator]

  ///Starea rea actuală a sănătății publice trebue atribuită în mare parte lipsei continuității luptei sanitare, lipsei de discipline, influențării politice și lipsei unui buget independent și suficient/// - spunea Babeș, acum peste 100 de ani. Azi, suntem cam tot pe acolo: neșcoliți, nespălați, bolnavi, cu un sistem de sănătate putred. Suntem o nație cu toate cele necesare la pământ, dar avem neobrpzarea să ne considerăm verzi și tari în fața altora mai spălați decât noi. D-aia murim pe capete din banalele nosocomiale.
  • +7 (29 voturi)    
   nici macar (Joi, 9 decembrie 2021, 11:20)

   Jesper [utilizator] i-a raspuns lui Dogul

   Nu suntem pe acolo, din pacate. Intre timp au aparut retelele sociale care in loc sa educe sau sa raspandeasca informatiile pe care in trecut lumea s-ar fi dat peste cap sa le dobandeasca acum aduna reactii primitive de respingere si glorificare a ignorantei.
  • -6 (28 voturi)    
   dogule (Joi, 9 decembrie 2021, 11:50)

   Point [utilizator] i-a raspuns lui Dogul

   ai de gand sa te opresti?suntem un popor.nu o natie.
   apoi,ce vina are talpa Tarii cand se pricopseste de nosocomiale prin spitale.
   deci mai lasa tiparul asta obosit.nu mai incercati demoralizarea,mai tovarasi.deja putiti de la 15 km!
   • +1 (7 voturi)    
    Talpa tarii nu se vaccineaza (Joi, 9 decembrie 2021, 14:16)

    kolbar [utilizator] i-a raspuns lui Point

    Asculta de Sosoaca in loc de medici.
    • -2 (6 voturi)    
     cam asta (Joi, 9 decembrie 2021, 16:21)

     Point [utilizator] i-a raspuns lui kolbar

     posteaza botii in continuare.sosoaca...
     orice subiect serios.orice discutie corecta devine
     o tinta si ca atare tratata cu stupizenie.
     botul de mai sus e un exemplu clar.
   • -1 (5 voturi)    
    Trăsătura comună (Joi, 9 decembrie 2021, 16:56)

    AntonH [utilizator] i-a raspuns lui Point

    Îmi vine greu să te iau în serios când nici tu nu iei în serios ce postezi. Nu ai nici cel mai mic interes să scrii citibil, dar ai pretenția ca noi să luăm în considerare ceea ce scrii.
    Dar asta e trăsătură comună a conspiraționiștilor, indiferent de domeniu, de la antivaxx la Pământul-plat.
 • +6 (10 voturi)    
  . (Joi, 9 decembrie 2021, 10:42)

  Elfu [utilizator]

  multumesc pt info hotnews
 • +24 (40 voturi)    
  eh (Joi, 9 decembrie 2021, 10:58)

  codyrocco [utilizator]

  da' nici doctori de Facebook n-aveai pe-atunci, moasele isi vedeau de mosit si nu-si dadeau cu parerea despre boli infectioase, iar genul Sosoaca era bagat la Balaceanca direct.
  • -10 (30 voturi)    
   cu o mica observatie (Joi, 9 decembrie 2021, 11:34)

   noi2013 [utilizator] i-a raspuns lui codyrocco

   Sosoaca vorbeste de incalcarea unor legi si a Constitutiei care sunt cam treaba ei..... lasand la o parte exagerarile si personajul care se doreste colorat
 • +2 (12 voturi)    
  mare greseala (Joi, 9 decembrie 2021, 11:48)

  GigiKent_ro [utilizator]

  Nu mă îndoesc un moment că parlamentele vor găsi modul de a scoate serviciul sanitar din influențele politice, de a crea un minister nesupus influențelor politice
  • +1 (5 voturi)    
   mda (Joi, 9 decembrie 2021, 12:34)

   codyrocco [utilizator] i-a raspuns lui GigiKent_ro

   in ce tara?
   • +1 (3 voturi)    
    uhm (Joi, 9 decembrie 2021, 15:53)

    tudor74 [utilizator] i-a raspuns lui codyrocco

    Portugalia a reusit facand exact asta: politicienii pe tusa, un militar a luat deciziile privind lupta impotriva unui virus ... si a functionat!
 • -2 (14 voturi)    
  War is peace (Joi, 9 decembrie 2021, 11:56)

  drradu [utilizator]

  “The war, therefore if we judge it by the standards of previous wars, is merely an imposture. It is like the battles between certain ruminant animals whose horns are incapable of hurting one another. But though it is unreal it is not meaningless. It eats up the surplus of consumable goods, and it helps to preserve the special mental atmosphere that the hierarchical society needs. War, it will be seen, is now a purely internal affair. In the past, the ruling groups of all countries, although they might recognize their common interest and therefore limit the destructiveness of war, did fight against one another, and the victor always plundered the vanquished. In our own day they are not fighting against one another at all. The war is waged by each ruling group against its own subjects, and the object of the war is not to make or prevent conquests of territory, but to keep the structure of society intact. The very word "war," therefore, has become misleading. It would probably be accurate to say that by becoming continuous war has ceased to exist. The peculiar pressure that is exerted on human beings between the Neolithic Age and the early twentieth century has disappeared and has been replaced by something quite different. The effect would be much the same if the three superstates, instead of fighting one another, should agree to live in perpetual peace, each inviolate within its own boundaries. For in that case each would still be a self-contained universe, freed forever from the sobering influence of external danger. A peace that was truly permanent would be the same as a permanent war. This--although the vast majority of Party members understand it only in a shallower sense--is the inner meaning of the Party slogan: WAR IS PEACE.”
  • -4 (12 voturi)    
   extras din manualul de utilizare (Joi, 9 decembrie 2021, 13:07)

   Gogu_cel_viteaz [utilizator] i-a raspuns lui drradu

   al guvernelor democrate pentru 2021 si anii ce urmeaza.
   Ii era atat de greu lui Orwell sa treaca pe coperta: "nu incercati asa ceva acasa"?
   • -2 (4 voturi)    
    Bine le zicea Orwell (Joi, 9 decembrie 2021, 14:14)

    kolbar [utilizator] i-a raspuns lui Gogu_cel_viteaz

    Sttinta a devenit prostie in mintea sosocilor si prostia lor a devenit stiinta.
 • -7 (19 voturi)    
  Good Morning Britain a pus întrebarea: (Joi, 9 decembrie 2021, 12:06)

  traianw [utilizator]

  O importantă emisiune matinală de televiziune din Marea Britanie a șters un sondaj pe Twitter în care întreba dacă vaccinurile ar trebui să devină obligatorii, după ce rezultatele au arătat că 89% dintre cei care au votat s-au opus vaccinării obligatorii.

  Good Morning Britain a pus întrebarea: "În condițiile în care cazurile de Omicron se dublează la fiecare două zile, este timpul să facem vaccinurile obligatorii?"

  Ultimele capturi de ecran pe care utilizatorii Twitter au putut să le obțină înainte ca sondajul să fie șters au arătat că 89% se opun vaccinărilor obligatorii, cu doar 11% în favoarea lor, după un total de peste 42.000 de voturi.

  Oamenii au cerut să știe de ce a fost retras sondajul, deși nu a fost chiar greu de ghicit.

  „De ce ați șters acest sondaj, oare pentru că ați fost întrebați? Sau pentru că arată că oamenii nu susțin acest rahat, acest viitor tiranic pe care colegii dvs. par să-l dorească. Vă vedem", a comentat un internaut.

  "Bănuiesc că nu era răspunsul pe care îl căutau", a remarcat un altul.

  Good Morning Britain nu a au dat încă o explicație pentru eliminarea sondajului.
  • +2 (6 voturi)    
   Sososcii sunt mandrui ca sunt prosti (Joi, 9 decembrie 2021, 14:12)

   kolbar [utilizator] i-a raspuns lui traianw

   Cam asta e concluzia. Daca e democratie sa fie pana la capat, sa facem sondaj daca pamntul e plat, ce e cu dictatura asta a stiintei, sa fie data puterea poporului tovarasi.
  • +1 (5 voturi)    
   dar stai (Joi, 9 decembrie 2021, 16:14)

   transpenibilus [utilizator] i-a raspuns lui traianw

   De ce nu amintesti nimic si de "incidentul Vlady" de la tv Rossia 1?

   Toata lumea stie ca jurnalul de stiri al televiziunii a pus intrebarea (pe vkontakte ca ei nu folisesc alye retele, sunt blocate in China si Rusia) daca ar fi de preferat ca Putin sa fie spanzurat sau decapitat.

   96% au raspuns ca prefera spanzurarea lui Putin, 3 % ca ar vrea decapitarea si restul au zis ca il prefera presedinte.

   Sondajul a fost facut in iulie 2021 si exista destule capturi de ecran pe care le gasesti pe vkontakte si ondoklasinki.

   Sondajul a dusparut subit, iar angajatul tv care-l initiase s-a sinucis aruncandu-se de pe Cremlin.

   De ce nu zici nimic de treaba asta? Cine te plateste de fapt si in ce scop????
 • -1 (9 voturi)    
  1911 cand nu existau :Apa clorinata, WC in casa (Joi, 9 decembrie 2021, 12:10)

  xolv [utilizator]

  antibiotice, transfuzii de sange, pasteurizare, standarde alimentare, sanatate publica platita, sistem privat de sanatate.
 • +6 (14 voturi)    
  nu se poate asa ceva (Joi, 9 decembrie 2021, 12:49)

  Barbaneagra [utilizator]

  Pai cel mai respectat medic din Romania, poate din intreaga lume, dl Rafila, are o alta viziune, mult mai democratica, mai largita, mai vulgarizata, ca sa zic asa.
  Intai trebuie discutat cu sindicatele, apoi cu bisericile, apoi cu medicii de familie, si desigur cu restaurantele.
  Apoi ce trebuinta am avea de comitet cand domnia sa tine locul oricarui comitet sau grup de persoane care se afla in treaba, gen dl Arafat?
  Cat despre certificat, prostii! Se da daca si cand vrea lumea, dupa ce mor cateva mii, asa, pe nepusa masa. Nici atunci nu ar mai fi de folos, ca ar scadea rata imbolnavirilor.
 • +8 (16 voturi)    
  in acele vremuri, nu avuse loc, citez: (Joi, 9 decembrie 2021, 12:52)

  acribion [utilizator]

  ,,invazia idiotilor"


  Umberto Eco
  • +3 (3 voturi)    
   Colosal! (Joi, 9 decembrie 2021, 20:06)

   tedycv [utilizator] i-a raspuns lui acribion

   Omule, îl uitasem pe Umberto ECO. Dar comentariul tău este mai mult decât la obiect. Genial.
   Sanatate si numai de bine sa auzim. Sărbători fericite!
   • +3 (3 voturi)    
    ...asemenea! (Vineri, 10 decembrie 2021, 15:13)

    acribion [utilizator] i-a raspuns lui tedycv

    ,,Ne îndreptăm spre o nouă clasificare care nu se mai bazează pe bani, ci pe capacitatea de a folosi critic mintea și a selecta informația".
 • -10 (22 voturi)    
  Să fim progresiști, să nu fim înapoiați (Joi, 9 decembrie 2021, 13:06)

  Lovercraft [utilizator]

  dar dăm exemplu gândirea din urmă cu un secol...
  Ok...
  • +4 (10 voturi)    
   Mda (Joi, 9 decembrie 2021, 14:10)

   kolbar [utilizator] i-a raspuns lui Lovercraft

   Hai sa-l desfiintam si pe Newton, e vechi saracul. Sa ne inchinam la Sosoaca, e prospatura din 2021.
 • -1 (17 voturi)    
  un om deosebit (Joi, 9 decembrie 2021, 13:14)

  Gogu_cel_viteaz [utilizator]

  pacat ca de atunci si pana acum, istoria ne-a dovedit ca cei care ajung sa puna in practica asemenea masuri sunt uneori niste megalomani lipsiti de scrupule si de cele mai multe ori niste profitori corupti.
 • +1 (11 voturi)    
  Toti comentatorii... (Joi, 9 decembrie 2021, 13:44)

  Sumner [utilizator]

  s-au facut ca ploua la observatia ca sistemul sanitar nu trebuie subordonat Ministerului de Interne. Si, pana la actualul guvern pe care-l huliti, nu trebuia sistemul de sanatate sa execute ordinele "comandantului" care e un secretar de stat de la interne. vad ca si acum se codesc sa-i traga un sut mai jost de spate!
 • +1 (7 voturi)    
  Daca era (Joi, 9 decembrie 2021, 15:35)

  Costi888 [utilizator]

  Dupa mintea unora din ziua de azi inca se mai murea de boli de care nici n am auzit pana acum :))
 • -3 (3 voturi)    
  Acum 100 de ani (Joi, 9 decembrie 2021, 22:33)

  wintershadow [utilizator]

  se murea pe capete din cauza bolilor enumerate, nu ca acum cu mortalitate sub 1% si aia la batrani sau bolnavi.
 • +1 (1 vot)    
  in acele vremuri (Vineri, 10 decembrie 2021, 7:11)

  ..13 [utilizator]

  Victor Babes dar si Ion Cantacuzino - competitia nu ucide pe nimeni doar contribuie la selectia valorilor

  In ceea ce priveste discursul ce sa mai adaugi? doar sa extragi paragrafe de actualitate.

  in acele vremuri oamenii vorbeau coerent, mai aplecat pe subiect - discursurile aveau substanta.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by