Interimatul la conducerea spitalelor ar urma să fie limitat la un singur mandat, cu durata de 6 luni, prevede un proiect de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, inițiat de deputatul USR Adrian Wiener, medic și fost manager al Spitalului Județean Arad. Regula va fi valabilă și pentru membrii Comitetului director.

Spital din RomaniaFoto: Spitalul Bagdasar Arseni

Principalele modificări pe care le aduce proiectul de lege:

  • limitarea la o singură perioadă de 6 luni a interimatelor managerului și ale celorlalți membri ai comitetului director;
  • posibilitatea unei singure prelungiri, cu maxim 3 luni a interimatului, pentru motive temeinic justificate.

"Interimatul la conducerea unei instituții publice ar trebui să fie o situație temporară, excepțională, care să acopere vidul administrativ până la ocuparea prin concurs a funcției. Din păcate, menținerea și perpetuarea interimatului a ajuns regula. Astfel, în multe situații se menține controlul politic direct prin condiționarea informală a comportamentului obedient față de 'pixul politic'. Conform unor estimări, majoritatea spitalelor publice din România sunt conduse de manageri și comitete directoare interimare", spune Adrian Wiener.

"Această stare de fapt exclude selecția competitivă, prin concurs, a conducerii spitalelor. De asemenea, în multe situații, perpetuarea stării de interimat are ca rezultat limitarea demersului managerial la activitatea curentă a spitalului, fără asumarea unui proiect de management cu obiective pe termen mediu sau lung și fără asumarea unor indicatori de performanță care presupun intervenții semnificative, cu impact de durată. Interimatul înseamnă politizare, iar politizarea instituțiilor publice este premisa corupției", adaugă inițiatorul proiectului de lege.

Adrian Wiener spune că această inițiativă legislativă a pornit de la o petiție inițiată de Declic, semnată de zeci de mii de români.