Înscrierea în SGR este o obligație legală pentru toți comercianții și sunt câțiva pași pe care aceștia trebuie să îi urmeze. Pe site-ul RetuRO se regăsesc informații detaliate în acest sens, pe care le reluăm și în campaniile de comunicare pe care le desfășurăm constant pentru operatorii economici, spune Gemma Webb, CEO RetuRO.

Centru de numărare şi sortare a ambalajelorFoto: RetuRO

SGR a fost lansat în România de mai bine de patru luni. Putem observa că operatorii economici, în special micii comercianți, se confruntă cu diverse dificultăți în conformarea cu cerințele sistemului. Cum îi sprijină RetuRO?

Comercianții, alături de producători, sunt parteneri esențiali în sistem, iar mulți dintre aceștia și-au înțeles rolul în asigurarea bunei funcționări a acestui mecanism. Peste 75% dintre operatorii economici - comercianți și producători - s-au înregistrat în sistem până acum, iar printre aceștia, aproape 45% au finalizat procesul de înregistrare, au semnat contractul cu RetuRO și pot amenaja și organiza puncte de returnare. Este important să recunoaștem eforturile pe care aceștia le-au depus în implementarea SGR. Comercianții, care sunt practic interfața cu consumatorii, depun eforturi remarcabile pentru a asigura eficiența sistemului, organizând și gestionând punctele de returnare astfel încât clienții să aibă o experiență cât mai bună în momentul returnării ambalajelor.

Nu totul funcționează încă perfect, ceea ce este normal pentru un sistem care este la început. Micii comercianți, în special, manifestă o mai mare reticență în adoptarea sistemului, deoarece provocările lor sunt mai mari și mai specifice. Operatorii din domeniul HoReCa au, de asemenea, provocările lor. Una dintre prioritățile noastre în această perioadă este să fim cât mai aproape de ei, să ascultăm sugestiile și solicitările lor de ajustare a diferitelor aspecte. Depunem toate eforturile să îi sprijinim cât mai mult posibil în procesul lor de conformare la sistem și am lansat o serie de inițiative în acest sens, multe dintre ele dedicate micilor comercianți și operatorilor HoReCa.

Am crescut capacitatea call center-ului pentru facilitarea dialogului cu aceștia. Pornind de la preocuparea noastră de a-i sprijini pe toți partenerii, am analizat experiența celor care ne-au contactat la call center-ul RetuRO în luna martie - comercianți, producători și consumatori - și au discutat cu operatorii noștri. Din totalul interacțiunilor analizate, 89,5% dintre cei care ne-au sunat s-au declarat mulțumiți de întreaga experiență cu agentul, iar peste 96% au evaluat interacțiunea ca fiind pozitivă. 87,5% dintre apelurile măsurate au fost de la comercianți, care au evaluat interacțiunea ca fiind pozitivă în 96,5% dintre cazuri.

De asemenea, în februarie, am început o amplă campanie de informare door-to-door, ce vizează peste 50.000 de comercianți din retailul mic și tradițional. Scopul inițiativei este de a-i susține în procesul de semnare a contractelor cu RetuRO oferindu-le asistență, explicându-le cum funcționează Sistemul Garanție – Returnare și cum să își organizeze punctele de returnare. Până în prezent, echipele noastre au ajuns la aproximativ 20.000 de comercianți în cadrul acestei inițiative care va continua și în următoarele săptămâni. Totodată, continuăm seria de întâlniri locale, unde ne propunem să avem dialoguri deschise și continue cu comercianții, să interacționăm direct cu agenții economici din întreaga țară și să abordăm întrebările și preocupările pe care le au cu privire la SGR.

În săptămânile următoare, vom da startul unei caravane prin care vom fi prezenți în mai multe orașe din țară pentru a ne întâlni cu operatori HoReCa, comercianți, autorități locale, dar și cetățeni – pentru a-i informa despre SGR, dar și de a adresa eventualele preocupări specifice ale fiecărei categorii implicate în sistem.

Care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze comercianții pentru a-și înființa punctele de returnare?

Înscrierea în SGR este o obligație legală pentru toți comercianții și sunt câțiva pași pe care aceștia trebuie să îi urmeze. Pe site-ul RetuRO se regăsesc informații detaliate în acest sens, pe care le reluăm și în campaniile de comunicare pe care le desfășurăm constant pentru operatorii economici. Primul pas constă în înscrierea comercianților pe portalul RetuRO la portal.returosgr.ro. Următorii pași sunt semnarea contractului cu RetuRO și înregistrarea punctului de returnare pe care îl organizează, optând pentru colectarea manuală sau automată. Ultimul pas este comandarea kitului de lansare ce conține accesoriile necesare colectării ambalajelor returnate de către consumatori.

RetuRO oferă gratuit fiecărui comerciant și operator din domeniul HoReCa un prim set de accesorii, numit kit de lansare, pentru fiecare tip de colectare. Kiturile de lansare includ saci de plastic și sigilii, iar în cazul colectării manuale, și suporturi pentru saci, care sunt furnizate de către RetuRO în custodie. RetuRO livrează kitul de lansare către comercianți pe baza unei comenzi plasate în e-shop, la www.returosgr.ro, printr-un proces similar cu cel de la orice magazin online. Acesta este un pas important care asigură echiparea comercianților cu tot ceea ce au nevoie pentru a începe colectarea ambalajelor SGR de la consumatori.

Următoarele seturi de accesorii, inclusiv saci de plastic și sigilii, vor fi comandate de comercianți în platforma e-shop RetuRO, iar costurile sunt compensate de către RetuRO prin tariful de gestionare.

Ați menționat tariful de gestionare, un subiect pe care comercianții îl aduc în discuție recurent. Ce acoperă acest tarif și cum este calculat?

Tariful de gestionare este plătit lunar de către RetuRO operatorilor economici pentru fiecare unitate de ambalaj SGR conformă care a fost colectată în punctele de returnare organizate și gestionate de comercianți, conform unei metodologii și principii de calcul transparente. Tariful de gestionare general, aplicabil în perioada 30 noiembrie 2023 și 31 decembrie 2024, este stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 1074/2021 (republicată). Conform reglementării legale, tariful de gestionare este unul standard la nivel național, diferențiat în funcție de tipul de colectare - automată sau manuală în cazul comercianților și manuală în cazul unităților HoReCa, precum și în funcție de tipul de material - plastic, metal și sticlă.

Tariful de gestionare este destinat acoperirii costurilor operatorilor economici în legătură directă cu îndeplinirea obligațiilor privind colectarea și preluarea de la consumatori și stocarea ambalajelor SGR. Tariful de gestionare ține cont de costuri precum costurile de achiziție și operare a RVM-urilor în cazul colectării automate, spațiul și utilitățile aferente RVM-urilor, respectiv suporturilor pentru saci în cazul colectării manuale, costurile cu manopera, costul accesoriilor de colectare (saci și sigilii).

Cum este plătit tariful de gestionare către comercianți? Care este procedura rambursării garanțiilor plătite de către comercianți și care sunt termenele de plată?

Tratăm termenele de plată a garanțiilor și a tarifului de gestionare cu cel mai înalt nivel de seriozitate și responsabilitate. Conform contractului încheiat cu comercianții, pentru toate cantitățile de ambalaje SGR preluate și recepționate în SGR într-o anumită lună calendaristică, RetuRO emite în numele comercianților care operează puncte de returnare și transmite acestora facturile corespunzătoare pentru plata de către RetuRO a valorii garanției și tarifului de gestionare în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare. Termenul de plată este stabilit de Hotărârea de Guvern 1074/2021, fiind fixat la data de 25 a lunii în care se emite factura pentru luna precedentă.

Cum asigură RetuRO transparența sistemului?

Sistemul Garanție - Returnare se bazează pe o infrastructură IT complexă care oferă trasabilitate pe tot parcursul procesului. Unul dintre beneficiile SGR este faptul că reprezintă un instrument transparent, care oferă vizibilitate și control pe întreg lanțul: de la cantitatea de ambalaje pusă pe piață de producători până la cantitatea returnată de consumatori, colectată și apoi procesată de RetuRO în centrele noastre de sortare și numărare. Datorită SGR, aceste informații sunt acum publice, transparente și pot fi accesate și analizate. RetuRO publică lunar aceste date pe site și oricine poate urmări progresul sistemului. În primele patru luni de la lansarea sistemului, peste 900 de milioane de ambalaje au fost puse pe piață de producători și peste 100 de milioane au fost returnate de consumatori. O mare parte din ambalajele colectate și procesate au fost deja direcționate de RetuRO către reciclatori, închizând astfel circuitul care stă la baza obiectivului SGR de dezvoltare a economiei circulare în România, cu scopul final de a avea o țară mai curată pentru noi și pentru generațiile viitoare.

Articol susținut de RetuRO