Modernizarea educatiei se amana: Miclea versus Andronescu (IV)

de Stefan Vlaston     HotNews.ro
Miercuri, 16 septembrie 2009, 6:51 Actualitate | Opinii

Stefan Vlaston
Foto: Arhiva personala
La o analiza sumara a proiectului Legii Educatiei Nationale se constata ca drumul spre modernizarea educatiei din Romania este lung si anevoios. Actualul proiect se opreste la jumatatea acestui drum. Inca o sansa pierduta sau doar amanata. 

Exemplele citate mai jos sunt cele mai explicite si usor de decriptat. Raman multe altele, pe care doar trecerea timpului le va devoala intentiile.   

Art. 11 (2) Finantarea invatamantului de stat si finantarea de baza a educatiei prescolare si obligatorii organizate prin invatamantul particular acreditat se fac de la bugetul de stat, de la bugetele locale si din alte surse, conform prevederilor prezentei legi

Comentarii: a fost insusita propunerea ca si gradinitele private sa fie finantate de stat, prin finantarea urmeaza elevul, indiferent de forma de proprietate.

 (11) Invatamantul preuniversitar este subordonat, prin inspectoratele scolare, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, iar invatamantul superior este coordonat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, cu respectarea autonomiei universitare.

Comentarii: Se pastreaza centralizarea si subordonarea prin intermediul inspectoratelor scolare. Nu se mentioneaza subordonarea administrativa si financiar-economica fata de administratia locala.
 
Art. 32 (2) Actiunile de infiintare, desfiintare si reorganizare a unitatilor de invatamant anteprescolar prescolar, primar si gimnazial se realizeaza in succesiune obligatorie astfel:

a) consiliul local propune actiunea, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivel local
care se va referi, in mod obligatoriu, cel putin la evolutiile demografice, situatia spatiilor de scolarizare si evolutiile bugetului local;

b) inspectoratul scolar da aviz consultativ pe propunerea consiliului local, in baza unei
evaluari privind asigurarea calitatii, conform standardelor nationale.

d) in cazul aprobarii infiintarii sau al aprobarii cu conditii, consiliul local emite decizia conforma de realizare a actiunii prin hotarare a consiliului local;

Comentarii: un castig pentru descentralizare, deoarece inspectoratele raman cu aviz consultativ, in proiectul initial figura avizul conform.

Art. 36 (3) II. Solutia cu examinare, in cadrul careia probele si metodologia de concurs sunt stabilite de catre fiecare liceu. In media finala rezultata in urma examinarii, ponderea
rezultatelor scolare obtinute pe parcursul claselor V-VIII si a rezultatelor obtinute la testarea nationala realizata la finalul clasei a VIII-a va fi de cel putin 50%.

15 septembrie 2009.

Scolile au obligatia ca pana la data de 1 septembrie sa anunte public modalitatea de selectie pentru care opteaza.

Comentarii: Examenul de admitere la liceu doar pe jumatate, nu este decisiv 100%. Intervin mediile din clasele V-VIII si evaluarea nationala care nu sunt credibile, fiind decise de profesorii proprii. 
 
Art. 38 (2) Clasele a IX-a si a X-a din cadrul filierei tehnologice a liceului reprezinta  invatamant profesional. Invatamantul profesional este invatamant pentru profesionalizare

Comentarii: O prostie. Clasele a IX-a si a X-a sunt clase de liceu, filiera tehnologica, ce treaba au cu scoala profesionala. Elevii trebuie sa parcurga curricula de cultura generala, asemanatoare cu aceea de la alte filiere, pentru a merge mai departe in clasa a XI-a. Pe langa aceasta, curricula tehnica teoretica si instruirea practica. Cand sa le faca pe toate acestea, mai ales ca la filiera tehnologica ajung elevii mai slabi. 

Art. 29 (8) d) invatamant profesional postobligatoriu organizat in filiera tehnologica

Art. 38 (5) Stagiile de pregatire practica de pe parcursul filierei tehnologice se pot organiza la nivelul  unitatii de invatamant si/sau la agentii economici cu care unitatea de invatamant are incheiate contracte pentru pregatire practica. Durata stagiului de pregatire practica este stabilita prin planul-cadru de invatamant, aprobat de Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii

(6) Agentii economici care asigura, dupa caz, pe baza de contract cu unitatile de invatamant, burse de scolarizare, stagii de pregatire practica a elevilor, dotarea spatiilor de pregatire practica, locuri de munca pentru absolventi pot beneficia de facilitati fiscale, potrivit prevederilor legale

Comentarii: este o prevedere buna, provenind din proiectul Miclea, adevaratul invatamant profesional, fara obligatia de a parcurge si o curricula de cultura generala.

Art. 37 (4) Invatamantul secundar superior, liceal, functioneaza, de regula, cu urmatoarele filiere si profiluri:

c) filiera vocationala  cu profilurile militar, de informatii, de ordine si securitate publica, teologic, sportiv, artistic si pedagogic

Comentarii: in ciuda numeroaselor semnale in presa  si dezmintiri date de d-na ministru, a ramas invatamantul liceal de “informatii”, adica de spionaj?

Art. 45. (2) Numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant este cuprins intre cel mult 20 de ore pe saptamana la invatamantul primar si cel mult 30 de ore pe saptamana pentru invatamantul secundar. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate, conform prezentei legi.

Comentarii: o prevedere buna, daca se respecta, adica 30 de ore sa reprezinte un maxim, posibil sa fie chiar mai putine, de exemplu 25 la gimnaziu si liceu. Era si mai bine daca ramanea la decizia scolii numarul de ore, ales intre un minim si un maxim.

Art 54 (14) Evaluarile precizate la alin. (2) lit. a), b) si c) se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, pe parcursul clasei terminale de liceu, in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general, in conditii stabilite prin metodologia precizata la alin. (12).

Comentarii: este vorba de probele de competente lingvistice si digitale, pentru bacalaureat, care se dau in scoala, cu proprii profesori. Se va intampla exact ce s-a intamplat la tezele unice, profesorii nu pot fi obiectivi cu proprii elevi.

Art. 74 - Admiterea in programe de studiu

   1. Admiterea in invatamantul superior de stat, particular si confesional pentru fiecare ciclu si program de studii universitare este de competenta fiecarei institutii de invatamant superior si se organizeaza pe baza metodologiilor specifice de admitere stabilite de fiecare institutie de invatamant superior, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii poate elabora metodologii generale de organizare a examenului de admitere in invatamantul superior.

Comentarii: partea prima a enuntului, conforma cu autonomia universitara, este contrazisa de ultima parte: de ce sa mai organizeze ministerul metodologii de admitere, fie si generale?

Art. 146 (2) Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii constituie structuri de experti si se sprijina pe organisme consultative, la nivel national, alcatuite pe criterii de prestigiu profesional si moral,….. Colegiul National al Educatorilor,……, Componenta acestor organisme consultative si regulamentele lor de organizare si functionare se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.

Comentarii: Ceea ce parea o initiativa benefica a d-nei ministru, un colegiu al profesorilor similar colegiului medicilor, devine un organism aservit de fapt ministrului, pentru ca prin ordin de ministru se stabileste componenta si organizarea. Adica organismele consultative sunt alese pe spranceana, inclusiv componenta acestora. Curat consultare!

Art. 150 (2) (2) Consiliul de administratie cuprinde directorul si un numar de membri, din care o treime cadre didactice o treime reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale, si o treime reprezentanti ai parintilor

Comentarii: o prevedere buna, aduce decizia la nivelul comunitatii scolare, nu doar a personalului scolii.

Art. 219 - Evaluarea periodica

(1) Furnizorul de educatie si programele de studii sau programele de formare profesionala acreditate ale acestuia se supun din 5 in 5 ani evaluarii externe de catre o agentie autohtona sau internationala inscrisa in Registrul European al Agentiilor de Asigurarea Calitatii (EQAR), pe baza de contract.

Comentarii: o eroare grava, agentiile care evalueaza invatamantul preuniversitar nu au de ce sa fie inscrise in EQAR, acesta fiind dedicat doar agentiilor care evalueaza invatamantul superior.

Art. 230 - Incompatibilitati privind calitatea de membru ARACIS

(2) Persoanele care au calitatea de angajati ai ARACIS nu pot cumula functii didactice in invatamantul superior

Comentarii: o prevedere buna, care rezolva, in buna masura, conflictul de interese din conducerea ARACIS  

Art. 251 - Incompatibilitati

   1. Exercitarea functiei didactice de conducere, de director intr-o unitate de invatamant este incompatibila cu calitatea de membru al vreunui partid politic sau al vreunei organizatii careia ii este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau al fundatiilor ori asociatiile care functioneaza pe langa partidele politice.

Comentarii: o masura buna, preluata de la proiectul Miclea.

Art. 259 (6) Unitatile de invatamant, individual, in consortii scolare sau in asocieri temporare la nivel local/judetean organizeaza concursul pentru ocuparea osturilor/catedrelor, conform statutului acestor posturi/catedre, stabilit in conditiile alin. (1).

(8) Ordinea ocuparii posturilor didactice din invatamantul preuniversitar de stat, cu respectarea corespunzatoare a prevederilor art. 278 si art. 279, este dupa urmeaza:

a) pretransferarea si transferarea personalului didactic angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata  si disponibilizat prin restrangere de activitate in aceeasi localitate

(8) Ordinea ocuparii posturilor didactice din invatamantul preuniversitar de stat, cu respectarea corespunzatoare a prevederilor art. 278 si art. 279, este dupa urmeaza:

a) pretransferarea si transferarea personalului didactic angajat cu contract de munca pe
perioada nedeterminata  si disponibilizat prin restrangere de activitate in aceeasi localitate;

b) pretransferarea si transferarea personalului didactic angajat cu contract de munca pe
perioada nedeterminata si disponibilizat prin restrangere de activitate la nivelul judetului, cu considerarea apropierii de domiciliu

c) transferarea personalului didactic angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata si disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor
unitati scolare si pretransferarea la cerere. La repartizarea posturilor/catedrelor ordinea
de atribuire se realizeaza  conform urmatoarelor criterii

d) pretransferarea personalului didactic, la cerere;

e) detasarea in interesul invatamantului, prin concurs specific;

f) ocuparea, prin concurs, a posturilor/catedrelor declarate vacante;

(11) Lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, numita de inspectorul scolar general, avand ca presedinte un inspector scolar general adjunct. Componenta comisiei si atributiile acesteia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.

(13) Evaluarea probelor din concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor se realizeaza de comisii, instituite la nivelul organizatorului concursului si numite prin decizia inspectorului scolar general

Comentarii: victoria sindicatelor si ministerului impotriva descentralizarii.

Sa presupunem ca un liceu foarte bun (Colegiul Sava din Bucuresti), vacanteaza o catedra la disciplina x. Nici nu se mai oboseste sa organizeze un concurs, desi legea ii da dreptul. Inaintea ocuparii prin concurs, punctul f),  o comisie de mobilitatea a personalului organizata de inspectoratul scolar ii ocupa urgent postul prin punctele a-e, cu cine, cu profesori care isi pierd postul prin restrangere de activitate tocmai pentru ca o alta scoala a vrut sa “scape” de el! Sau cu cine are pile la inspectorat si vrea sa se transfere “la cerere”. Curat descentralizare! Aceasta este de departe principala pierdere fata de proiectul Miclea, scolile si liceele nu-si pot angaja personalul didactic, desi, in principiu au dreptul. Odata cu scaderea populatiei scolare restrangeri de activitatea vor fi din belsug. 

Art. 266 (5) Ocuparea functiilor de director si de director adjunct se face in urma castigarii concursului organizat de consiliul de administratie, cu participarea unui reprezentant al inspectoratului scolar si desfasurat pe baza criteriilor de competenta profesionala si manageriala.

Metodologia concursului se stabileste de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si se aproba prin ordin al ministrului.

(6) Eventualele contestatii privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de conducere din unitatile de invatamant si/sau a rezultatelor acestuia se adreseaza presedintelui consiliului de administratie, in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor.

Hotararea este luata de Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, este definitiva si nu poate fi atacata decat prin contestatie la Tribunalul pe raza caruia functioneaza unitatea de invatamant.

(7) Directorul unitatii de invatamant este confirmat, in urma castigarii concursului, prin
dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean pentru unitatile de
invatamant special pentru o perioada de 4 ani, acestia verificand legalitatea concursului.

(8) In cazul in care primarul, respectiv presedinte al consiliului judetean constata ca nu s-au respectat prevederile legale invalideaza concursul si decide refacerea acestuia in termen de maxim de 30 de zile

Comentarii: in sfarsit, decizia corecta. Factorul politic, inspectoratul, nu mai are vreun amestec, iar primarul nu face decat sa confirme si sa verifice legalitatea. 

Art. 309 (3) (3) Salarizarea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar se stabileste diferentiat, in raport cu:

a) functia si norma didactica indeplinita;

b) nivelul studiilor cerute pentru ocuparea functiei didactice, potrivit art. 279;

c) gradul didactic;

d) titlul stiintific;

e) vechimea recunoscuta  in invatamant;

f) calitatea activitatii instructiv-educative;

g) locul si conditiile specifice in care se desfasoara activitatea

Comentarii: Iar au invins sindicatele. La salarizarea personalului didactic calitatea activitatii apare abia pe locul 6.

Ce ar mai fi de comentat, la stat este trai pe vatrai, intr-o companie privata calitatea activitatii este pe primul loc. Acest aspect ilustreaza poate cel mai bine filosofia comunista a noii legi a educatiei nationale: salarizarea dupa grade si vechime, nu dupa performanta si rezultatele muncii.

Art. 302 (15) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport in comun prin depunerea la sfarsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la sfarsitul fiecarei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de invatamant, care certifica efectuarea transportului cu
autoturismul proprietate personala

Comentarii: o lege organica, lege cadru a educatiei, care prevede si asemenea amanunte devine inoperabila, pentru ca nu mai stii ce este important si ce nu. 

Ce ramane nerezolvat, pentru ca n-a fost prevazute in lege:

 1. Salarizarea cadrelor didactice cu o parte variabila, dependenta de performante si rezultatele muncii, definite de progresul scolar al elevilor.
 2. Evaluarea de  terta parte la examenele de absolvire.
 3. Controlul oportunitatii, legalitatii si evaluarea postfinantare a sumelor destinate infrastrustructurii scolare.
 4. Dizolvarea unui Consiliu de administratie si/sau suspendarea finatarii, in cazul in care unitatea scolara nu-si indeplineste menirea pentru care este finantata.
 5. Sprijinirea invatamantului privat prin concesionari de spatii disponibile si avantaje fiscale.
 6. Nu este prevazuta interdictia cadrelor didactice de a face meditatii cu elevi din propria scoala.
 7. Nu se prevede micsorarea numarului de discipline la maximum 7-8, cel putin la gimnaziu.
 8. Nu sunt prevazute discipline transcurriculare, de exemplu: stiintele mediului, stiintele vietii, educatie pentru sanatate, etc., care ar duce la construirea unui sistem coerent de competente si micsorarea numarului de discipline.
 9. S-a pastrat structura invatamantului preuniversitar in varianta Codului Andronescu, in ciuda numeroaselor neajunsuri semnalate.
 10. Bacalaureatul ar trebui organizat intr-o singura sesiune pe an, nu doua, cum se prevede in lege.
 11. Nu s-a prevazut ca promovarea unei clase sa se faca cu media generala cel putin 6, indiferent de mediile pe materii. Este inuman sa pretinzi unui elev sa fie bun la 14-16 materii.
 12. Nu se prevad mecanisme de evaluare a cadrelor didactice in functie de progresul scolar al elevilor si de satisfacerea cerintelor beneficiarilor.
 13. Pentru agentiile de evaluare a invatamantului preuniversitar nu exista un cadru legal de legitimare si functionare. (Nu exista echivalentul Registrului european pentru agentiile de evaluare a invatamantului superior)
In concluzie, Legea Educatiei Nationale merge doar pana la jumatate pe drumul modernizarii educatiei din Romania. Cele mai grava erori: lipsirea scolilor de dreptul de a-si angaja singure personalul didactic, nelegarea salarizarii de performante si rezultatele muncii, lipsirea, partiala, a  liceelor de dreptul de a-si selecta elevii prin examen de admitere, lipsirea profesorilor de dreptul de a se organiza intr-un Colegiu al Cadrelor didactice, limiteaza drastic descentralizarea. 

Ignorarea multor solutii din proiectul Miclea arata limitele de conceptie ale autorilor actualului proiect, inca ancorati in paradigma comunista a educatiei.


Citeste mai multe despre   Material sustinut de Julius Meinl

Tudor Chirila spunea: "foarte faine glumele tale, dar nu-i momentul." Despre provocarile, inspiratia si cultura Vocii Romaniei, Cristina Balan, VIDEOinterviu, partea a II-a

Cristina Balan isi face singura muzicile si versurile potrivite. Si daca adaugam vocea si prezenta scenica intelegem de ce a castigat "Vocea Romaniei". Daca in prima parte a interviului am descoperit inceputul si Impactul carierei sale, astazi intram in sufletul si mintea Cristinei. Scrie in transa. "Se aduna" si scrie inspirata de ce i se intampla, precum in hit-ul "Sfarsit de razboi". Povestea unui mincinos in amor. In viata e optimista, in arta cauta suferinta. Pe Ana Karenina o acuza pentru sinucidere. Romeo si Julieta au fost tineri si fraieri. Iar Moartea Caprioarei i-a starnit plansul. 

1501 vizualizari

 • 0 (2 voturi)    
  In Romania, nimeni nu face educatie (Miercuri, 16 septembrie 2009, 8:28)

  comenschi [anonim]

  Va rog sa interveniti pentru a se reveni la mai vechiul nume de Minister al Invatamantului. Asta pentru ca atunci va putea fi mai usor observat faptul ca in Romania nimeni nu face educatie, nu se formeaza caractere. Cat despre lege, este o noua constructie eclectica care va produce alte efecte secundare, necontrolabile si paguboase.
 • +1 (1 vot)    
  Jumatate? (Miercuri, 16 septembrie 2009, 8:34)

  blueslash [anonim]

  hmm,
  opinez ca nici macar o treime nu se parcurge
  pe de alta parte,
  nu stiu ce mai asteapta lumea de la katiusha
  are multe antecedente care-i dovedesc simpatia pt o anume ideologie. mai trist este ca sunt, inca, multe asemenea personaje. si ma refer atat la cele care ocupa diverse functii dar si la cele din marea masa.
 • +3 (3 voturi)    
  multumesc de articol! (Miercuri, 16 septembrie 2009, 9:06)

  mircea [anonim]

  Un articol, ca de obicei, foarte bun si la obiect!
  Imi pare rau ca nu se gaseste un specialist (obiectiv si pro-european) care sa discute si celelalte doua legi...
 • -1 (1 vot)    
  Intrebari (Miercuri, 16 septembrie 2009, 9:10)

  Anonim [anonim]

  Domnule Vlaston, am cateva intrebari:
  1. de ce invatamantul privat trebuie sustinut din banii bugetului educatiei? O sa-mi raspundeti ca finantarea urmareste elevul, dar asta este o consecinta, nu o cauza. De ce trebuie sa platesc eu, din impozitele si taxele mele, o gradinita sau universitate particulara?
  2. Cu ce este superioara subordonarea administrativa si financiar- administrativa fata de autoritatile locale celei a ministerului? E ca si cum ai spune ca un inginer se pricepe la medicina. Ce cunoastinte de specialitate au primarii, consiliile locale etc. in probleme administratiei? Ei sunt interesati de voturi, de "alocarea corespunzatoare" a fondurilor catre cercuri de interese si nu de educatie! Ceea ce spunti Dumneavoastra este o utopie valabila in tarile cu institutii cristalizate, si nu jungla romaneasca!
  3. de ce credeti ca reducerea numarului de ore este un lucru bun? Parca erati de partea invatamantului....sau nu? Nu-mi dati va rog explicatii de tipul reducerea presiunii psihice asupra elevului ca nu tine. Eu cred ca se incearca "indobitocirea" populatiei si nimic mai mult.
  4. de ce vorbiti de performanta si calitate, cand legea salarizarii unice face exact contrariul? In legea salarizarii unice, salariul este stabilit in functie de vechime, clasa etc. si nu de performanta! Deci, despre ce vorbim noi aici?
  5. Ce intelegeti Dumneavoastra prin descentralizare? Pentru ca am impresia ca porniti de la premisa "laissez-faire" fara sa o intelegeti complet.
  P.S.
  In toamana aceasta, in urma unei deplasari in Marea Britanie, am avut ocazia sa vizitez cateva scoli si sa vorbesc cu profesori si reprezentanti ai domeniului. Au ramas inmarmuriti de ceea ce se incearca la noi!
  • +2 (2 voturi)    
   pai sa mearga si la noi ca in Uk (Miercuri, 16 septembrie 2009, 12:48)

   silicon [anonim] i-a raspuns lui Anonim

   Banuiesc ca in Marea Britanie responsabil cu angajarile si lucrarile de infrastructura ale unei scoli este inspectorul scolar, care se schimba din 4 in 4 ani, fiind numit de partidul la putere. Asa sa fie? De ce oare se agata politicienii de chestia asta?

   Pai ia vezi cazul unei scoli din Ialomita care acum 3 saptamani si-a schimbat instalatia electrica pe 15.000 de euro (desi mergea si cea veche) prin incredintare directa catre firma indicata telefonic directorului de inspectorul scolar. Directorul evident a executat ordinul fara sa cracneasca.

   Inspectoratele scolare sunt de fapt palnia politica prin care partidul la putere "mulge" bugetul de stat in privinta lucrarilor de infrastructura catre unitatile scolare. Plus parghia de a da posturi si sinecuri rudelor ("nu stii vreun post de profesoare de franceza, ca am o nepoata")

   Banuiesc ca in UK ministerul educatiei face tot: stabileste 100% programa scolara, numeste directori, face concursuri de angajare pe posturi, stabileste si cele mai marunte reparatii ale scolilor. Totul centralizat, comunitatea locala e nula. Chiar asa sa fie?

   Vad deja o parere generala: comunitatea locala (profesorii de la acele scoli, administratia locala sau parintii) e cam tampita si betiva (cum zicea cineva mai jos), lasa ca e mai bine sa hotareasca ministerul, ca se stie mai bine acolo sus. Poate vi se pare ca inspectoratele scoloare, numite politic 100% sunt mai competente si mai responsabile cu banul public. Eu am mari dubii.

   Concluzia dumneavoastra e trista pana la urma. Si e cam asa: sa nu schimbam nimic, ca oricum e utopic in jungla romaneasca. Deci sa se modifice, primesc, dar sa nu se schimbe nimic. Am zis.
   • -1 (1 vot)    
    pt. domnul silicon (Miercuri, 16 septembrie 2009, 15:46)

    Anonim [anonim] i-a raspuns lui silicon

    Sa inteleg ca opinia Dumneavoastra este: sa facem schimbari, doar de dragul schimbarii?
    O sa tratez problemele ridicate punctual:
    1. In UK exista un minister pentru invatamanul superior si un minister pentru invatamantul preuniversitar. Descentralizarea de acolo incepe, sunt pargii create si de sus in jos, si de jos in sus. La noi sunt preluari din diferite sisteme, fara legatura si noima. Ministrii sunt numiti pe criterii de competenta, exista strategii la nivel national in domeniu, care sunt respectate. Fireste ca intervin stakeholderii in elaborarea strategiei, dar aceasta este stabilita prin consens, nu prin implicarea covarsitoare a factorului politic! La noi se "creeaza artificial" rezultate pentru ca vin alegerile.De aceea, si politizarea in scoli este aproape nula.
    2. Exemplul pe care il dati cu cei 15.000 euro este unul hilar. Va dau 100 de exemple de primari care au primit mita. Ce am rezolva prin astfel de exemple? Un Consiliu de administratie responsabil ar trebui sa vegheze corectitudinea respectarii legii. De ei va depinde buna administrare a scolii. Implicarea oamenilor de afaceri, a parintilor etc. este buna numai pana la un punct si ea depinde de foarte multe criterii. Un exemplu: varsta copilului. De ce sa implicam primaria sau oamenii de afaceri in stabilirea programei pentru clasele I-IV? La liceu sau chiar mai departe, in mediul universitar, ar trebui sa existe o colaborare aici, dar in rest fac mai mult rau decat bine.
    3. V-as ruga sa nu incercati sa denaturati sensul vorbelor mele. Nu am spus sa nu se schimbe lucrurile, dar dupa o analiza pertinenta. Schimbarile acestea de tip heirupist pe care vad ca foarte multi de pe forum le aproba....o sa conduca la rezultate "heirupiste".
 • +1 (5 voturi)    
  pacat (Miercuri, 16 septembrie 2009, 9:31)

  silicon [anonim]

  Pacat. Pacat ca s-a lucrat cu jumatati de masura. Ar fi fost un moment bun. Si mai rau e ca implementarea legii, asa cum e, ramane pe mana ministrului Andronescu. Care are o viziune complet etatista si centralizata asupra invatamantului: totul controlat politic, totul controlat de la centru. Fara suparare, dar daca tot avem legea asta, ar fi fost bine sa avem un alt ministru al educatiei
 • +1 (1 vot)    
  Cercetati (Miercuri, 16 septembrie 2009, 11:16)

  sabo [utilizator]

  va rog situatia din orasele mai mici sau comune, sa vedeti cum se ajunge profesor sau director de scoala.
  Cu cat este lasat mai jos nivelul administrativ cu atat se cate in derizoriu.
  Se pun directorii dupa care cu cine mai sta la masa!
 • +1 (3 voturi)    
  Cine esti tu, dle Vlaston? (Miercuri, 16 septembrie 2009, 13:16)

  Habar Nicu S [anonim]

  Imi poae spune cineva cine este dl Vlaston? Ce background are in probleme de educatie? Sincer nu stiu nimic despre domina sa si mi s-a parut cam brusca aparitia sa ca inchizitor al Legii Educatiei Nationale.
  • -1 (1 vot)    
   da de ce esti curios? (Miercuri, 16 septembrie 2009, 15:25)

   Iustin [anonim] i-a raspuns lui Habar Nicu S

   Zice ceva gresit omu? Sau degeaba zice bine ce zice daca n-are patalama?!
   • 0 (0 voturi)    
    Raspunzi la o intrebare cu o intrebare, dle Vlasto (Joi, 17 septembrie 2009, 7:40)

    Curiosul de serviciu [anonim] i-a raspuns lui Iustin

    Ma intereseaza pentru ca nu am auzit de Vlaston pana acum si spatiul oferit este prea mare, cred eu. M-a mirat contrastul specific 'baietilor destepti' scosi din maneca de vreun interes gri... Patalamaua intra si nu intra in discutie. Competenta da, insa si asta poate fi dovedita in timp, iar dl Vlaston nu mi-a facut impresia unui analist profund ci un nonsalant probabil destul de bun insa nu suficient pentru a lansa teme atat de importante. De asta ma intereseaza istoricul. Ca sa ma conving ca omul chiar are un istoric care demonstreaza ca stie ce vorbeste.
 • +1 (1 vot)    
  Invatamant sau educatie - tot un drac (Miercuri, 16 septembrie 2009, 15:17)

  Iustin [anonim]

  cam asta reiese din lgea asta.
  Sa transferi cunostinte si sa formezi deprinderi pare a fi in acceptiunea legii mijlocul prin care formezi caractere, atitudini si comportamente!
  A facut referire cineva mai sus la sistemul din UK.
  Ma bucur pentru el: are vise color!
  Sa fim rezonabili: sant o turma de domne si de dinozauri batrani care au de facut un ban gramada din invatamant. Bashca atatia parlamentari si oameni politici care nu si-au luat doctorte si masterte. Ce vreti? Sa le stea legea invatamantului (si educatiei?!) in gat!?
 • -1 (1 vot)    
  Implementarea imposibila! (Miercuri, 16 septembrie 2009, 18:12)

  Dana [anonim]

  Aceste legi asumate dovedesc inca odata ca Romania nu stie sa faca legi (si asta este valabila la orice partid). Nu subscriu in totalitate la acest material pentru ca: o reforma se face cu legi care au o anume proiectie in timp (cititi directivele europene). Sistemul se pregateste in pasi iar o lege intra in vigoare la o data la care toata etapa de pregatire s-au incheiat. Ori la noi aceste legi intra in vigoare de la data publicarii sau in cel mai bun caz in anul urmator. Ideea descentralizarii, de management si curiculara nu se poate face de azi pe maine. Andronescu (care este abila dar zero la management si implemetare) a profitat de aceasta imperfectie anuland practic descentralizarea in varianta asumata. Va iesi o intreaga harababura cu decizia la primari (vezi cazul Vanghelie care ar numi directorii de scoli dupa asemanarea lui) sau la nivelul scolii. Ceea ce sustine autorul articolului este valabil intr-un sistem functional nu in unul eminamente politic (deci fara competente) ca al nostru. Trebuia deci: inceput cu pregatirea profesorilor si atestarea lor de catre comisii cu experti straini, fixat un termen credibil al datei la care legea intra in vigoare (ex. 2012 caci este referentiala pentru Comisie) si definite etapele si calendarul de implementare (aici este marele handicap al lui Miclea, in management). Nu trebuie reinventata roata: ar trebui urmarita doar directiva de mediu a Comisiei si modul ei de implementare. Asa se face o reforma coerenta. In rest sunt legi de bifat fara nici o relevanta practica. Si nu in ultimul rand, Romania este de 20 deconectata de la sistemul european si nu va reconectata nici prin aceasta lege care tine scoala "inchisa" dpv european.


Abonare la comentarii cu RSSBuchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version