Revolut Bank nu are nevoie de autorizație de la BNR. E suficientă cea de la Banca Centrală Europeană și notificarea Băncii Lituaniei

de Cristian Bichi     BNR
Joi, 18 martie 2021, 16:29 Actualitate | Opinii


Cristian Bichi, consilierul Guvernatorului BNR
Foto: Hotnews
În ultima perioadă, în presa română a circulat știrea că Revolut Bank UAB a primit licența bancară de funcționare în România. Informația este eronată, întrucât, conform reglementărilor europene, instituția de credit din Lituania poate funcționa pe teritoriul țării noastre în liberă prestare de servicii doar pe baza autorizației (licenței) ce i-a fost eliberată de Banca Centrală Europeană și a notificării autorității de supraveghere din țara de origine. Să explicăm, pe exemplul Revolut Bank UAB, cum funcționează activitatea bancară transfrontieră în Uniunea Europeană. Și câteva cuvinte despre cine garantează depozitele acestei instituții de credit.

 • Să o luăm de la legislația primară europeană!

Principiul că nicio entitate nu poate desfășura activitate bancară fără o autorizație din partea unei autorități competente a fost introdus cu multe decenii în urmă în cadrul reglementării bancare europene. Procedura de autorizare în țările Uniunii Europene (UE), așa cum este ea structurată în prezent, este puternic influențată de prevederile Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene (Tratatul, TFUE)[i].

Tratatul, la care România este parte semnatară, cuprinde prevederi privind piața internă între statele membre, în cadrul căreia este asigurată libera mișcare a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor. De asemenea, Tratatul interzice orice restricții asupra libertății de stabilire, ce reprezintă dreptul acordat persoanelor fizice și firmelor din UE să se stabilească și să desfășoare activități in alte state membre.

 • Recunoașterea mutuală a autorizațiilor bancare și controlul țării de origine în UE și în Spațiul Economic European (SEE)

În domeniul bancar, principalul instrument pentru realizarea pieței unice a fost cea de a Doua directivă de consolidare bancara din 15 decembrie 1989, în prezent preluată, cu modificări si amendamente ulterioare, în Directiva nr. 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (transpusă în dreptul românesc). Directiva de consolidare a reprezentat un moment de cotitură în privința modului de desfășurare a supravegherii bancare în UE, introducând două principii fundamentale: recunoașterea mutuală (reciprocă) a autorizațiilor și controlul țării de origine.

Recunoașterea mutuală a autorizațiilor: Potrivit acestui principiu, statele membre ale UE/SEE[ii] permit ca activitățile cuprinse în anexa nr. 1 la Directiva 2013/36/UE să poată fi efectuate pe teritorul lor, fie prin stabilirea unei sucursale (dreptul la libera stabilire), fie prin prestarea de servicii în mod direct (libertatea de a presta servicii) de către orice instituție de credit autorizată și supravegheată de către o autoritate competentă din alt stat membru (țara de origine), cu condiția ca aceste activități să fie cuprinse în autorizație. Prin urmare, pentru a efectua servicii bancare transfrontaliere, în cadrul SEE, o instituție de credit nu este obligată să ceară o autorizație din partea autorității din țara gazdă, fiind suficient să dețină o autorizație eliberată de propia sa țara (țara de origine). Această libertate, cunoscută sub denumirea de “autorizație bancară unică” sau de “pașaport european” se aplică băncilor din țările SEE și filialelor bancare stabilite pe cuprinsul SEE de țări din afara SEE. Ea nu se aplică sucursalelor băncilor din țări din afara SEE, care trebuie să ceară autorizație separată din partea fiecărui stat membru SEE unde intenționează să opereze.

Controlul țării de origine: Acest principiu implică ca autoritatea de supraveghere din această țară, care a acordat autorizația de funcționare, să aibă rolul hotărâtor în privința supravegherii prudențiale a băncilor sale naționale pentru operațiunile desfășurate în alte țări din SEE.

 • Mecanismul de Supraveghere Unic – un nou nivel de control prudențial cu implicații asupra procedurii de autorizare bancară

Mecanismul de Supraveghere Unic (MSU), unul din cei doi piloni existenți ai Uniunii Bancare, a devenit operațional la data de 4 noiembrie 2014. El reprezintă, un sistem de supraveghere bancară înființat de către țările din zona euro pentru a întări reziliența băncilor europene. MSU se compune din Banca Centrală Europeană, care a primit, în premieră, atribuții pe linia controlului prudențial și autoritățile naționale de supraveghere din țările respective. BCE supraveghează direct 115 bănci semnificative (ce dețin 82% din activele bancare ale zonei euro), determinate pe baza unor criterii făcute publice, în timp ce băncile mai puțin semnificative continuă să fie supravegheate de autoritățile naționale competente în colaborare cu BCE.

În cadrul atribuțiilor sale, BCE are autoritatea de a acorda și retrage autorizații de funcționare pentru toate băncile din țările participante la MSU. Este evident că, în aceste noi condiții procedura de autorizare bancară devine mai complexă, adăugându-se un nou nivel. Procedura respectivă va presupune o colaborare între BCE și autoritatea competentă din țara de origine. Autoritatea națională competentă va verifica dacă cererea de autorizare îndeplinește condițiile prevăzute de legislația națională și în caz afirmativ va înainta BCE un proiect de decizie de autorizare. BCE, care verifică respectarea cerințelor legislației europene, are la dispoziție 10 zile pentru a se pronunța. În cazul unei decizii afirmative sau a neluării unei decizii, autorizația va fi acceptată.

 • Cum rămâne cu Revolut Bank UAB?

La propunerea Băncii Lituaniei, BCE a acordat în anul 2018 o autorizație de instituție de credit (tip bancă specializată) firmei Revolut Technologies UAB, ceea ce înseamnă că instituția respectivă are dreptul de a acepta depozite și de a oferi credite. Principala diferență între o bancă specializată și una cu autorizație deplină este aceea că, prima entitate nu poate oferi servicii de investiții. În același an, banca centrală a Lituaniei a emis o autorizație de instituție de moneda electronică pentru o altă firmă, si anume Revolut Payments UAB. Ambele companii fac parte din Revolut Ltd., un start-up înființat în 2015.

Banca Lituaniei, în calitate de autoritate de supaveghere competentă, a notificat BNR prestarea de servicii în mod direct pe teritoriul României de către Revolut Bank, în data de 4 martie 2020. Activitățile bancare pe care această instituție de credit le poate desfășura in România sunt cele care au făcut obiectul notificării, respectiv “atragere de depozite și alte fonduri rambursabile”. Informații privind instituțiile de credit din UE care au făcut uz de dreptul european la libera prestare de servicii bancare pe teritoriul statului român și activitățile permise acestora pot fi consultate pe site-ul web BNR (secțiunea Registre și Liste) în “Lista instituțiilor de credit care au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României”[iii].

 • Dar cu garantarea depozitelor?

Potrivit regulilor bancare armonizate la nivel european, fiecare stat membru al UE trebuie să se asigure că pe teritoriul său funcționează o schemă de garantare a depozitelor bancare recunoscută oficial. Principiul țării de origine funcționează și în acest domeniu. Prin urmare, schema de garantare din țara de origine a unei instituții de credit garantează depozitele plasate la sucursalele acesteia din alte țări ale UE și pe cele constituite ca urmare a furnizării de servicii în mod direct pe teritoriul statelor respective. Rezultă că aproape toate depozitele constituite la Revolut Bank UAB sunt garantate de către schema de protecție a depozitelor din Lituania, cu respectarea reglementărilor europene și naționale aplicabile, dintre care amintim limita de acoperire (garantare) de 100.000 de euro pe persoană. Detalii despre depozitele garantate și alte informații despre protecția oferită de schema lituaniană de garantare a depozitelor se pot obține de la adresa de Internet a instituției responsabile cu aceasta, Compania de Stat “Asigurarea Depozitelor și Investitiilor”: www.lidraudimas.lt. În acest context, referirile din presa autohtonă la o protecție oferită de Schema Europeană de Garantare a Depozitelor sunt greșite, deoarece această schemă, considerată al treilea pilon al Uniunii Bancare este încă în stadiul de proiect.

 • Concluzii

O autorizație din partea BNR este necesară pentru furnizarea de servicii bancare pe teritoriul țării noastre pentru instituțiile de credit cu sediul în România și pentru sucursalele băncilor din țări din afara UE/SEE. Instituțiile de credit din UE/SEE pot accesa piața bancară din România nu numai prin înființarea de filiale, persoane juridice române, ci și prin utilizarea autorizației bancare unice (pașaport european) acordate de o autoritate competentă dintr-un stat membru UE/SEE sau de către BCE, autorizație al cărei mecanism de funcționare a fost descris mai sus. Pe acest fundal, anunțul făcut de Revolut în data de 1 martie 2021 legat de operaționalizarea licenței sale în România trebuie înteles ca începerea prestării serviciilor bancare notificate autorității competente din România pe baza autorizației sale oferite de BCE și nu ca o acordare de autorizație bancară din partea BNR. De asemenea, până când Schema Europeană de Garantare a Depozitelor (European Deposit Guarantee Scheme – EDIS ) va fi înființată, garantarea depozitelor constituite la Revolut Bank UAB rămâne în seama schemei naționale din Lituania, administrată de Compania de Stat “Asigurarea Depozitelor și Investițiilor”.

Note:
i TFUE, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, a fost elaborat pe baza Tratatului de instituire a Comunității Europene, care, la rândul său, a avut la bază Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, semnat la Roma în anul 1957. Prevederile legate de drepul la libera stabilire și libera mișcare a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor au fost cuprinse, de la bun început, în Tratatul de la Roma.

ii Dispozițiile privind piața unică a UE se aplică și celor trei state (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS), care, împreuna cu statele UE, au format Spațiul Economic European (SEE) în anul 1984. Prin urmare, regulile europene privind autorizarea instituțiilor de credit sunt valabile și în cazul acestor state ale AELS.

iii În conformitate cu prevederile relevante ale Directivei (EU) 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, Banca Lituaniei a notificat BNR , în data de 7 decembrie 2018, în legatură cu prestarea de servicii de această natură în mod direct pe teritoriul României de către firma Revolut Payments UAB. Activitățile pe care această instituție le poate desfășura în România, potrivit notificării, pot fi vizualizate pe site-ul BNR în secțiunea Registre și Liste – “Lista instituțiilor emitente de monedă electronică care au notificat furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României”. Prin urmare, până recent, baza de clienți din România a fost atrasă prin prisma serviciilor prestate de Revolut în baza autorizației de instituție de monedă electronică. Această autorizație a fost dobândită inițial în Marea Britanie, iar ulterior, în perspectiva Brexit-ului, a fost obținuta în Lituania, pentru menținerea pașaportului european. Banii păstrați într-un cont de monedă electronică nu beneficiază de protecția fondului de garantare a depozitelor din Lituania.

N.red: Cristian Bichi este consilierul Guvernatorului pe probleme de stabilitate financiară. Articolul a apărut simultan și pe blogul Băncii Naționale.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

3414 vizualizari

 • +2 (8 voturi)    
  Interzicere (Joi, 18 martie 2021, 17:27)

  Calin123 [utilizator]

  Sincer, o "banca" la care nu poti sa suni pentru a vorbi direct cu o persoana reala, nu ar trebui sa existe si nici sa nu i se permita sa functioneze.
  Am avut cateva zeci de mii de EUR blocati in Revolut pentru ca au cerut documente cu sursa banilor iar documentele oferite erau in limba Romana (evident). Cei de la Revolut nu s-au chinuit prea mult sa inteleaga documentele si in doar 30 minute au decis ca nu pot fi luate in considerare (am trimis extrase de cont bancare + contract de vanzare cumparare imobil pentru a dovedi sursa banilor).
  Am avut banii blocati timp de aproape 5 zile si ne-a pus in pericol achizitia unui imobil pentru care am platit un avans, avans pe care urma sa-l pierdem. Daca se intampla asa ceva la o banca din Romania, in 30 minute eram fizic la banca cu actele doveditoare si aveam conturile deblocate.
  La Revolut trebuia sa astepti pana cand "cineva" iti analizeaza cazul sau pana cand "cineva" va intra in discutie cu tine.
  Dupa ce am scris email la Banca Lituaniei au binevoit sa analizeze iar aceleasi documente si sa "inteleaga" documentele in limba Romana si sa le accepte.
  Suntem in era digitala dar nu pot niste software-uri automate sa ia decizii importante asa cum le iau oamenii. In plus, daca oferi servicii in tara X asigura-te ca ai si angajati care inteleg legile si limba tarii respective.
  Mi s-a cerut fluturas de salariu desi in Romania fluturasii de salarii nu sunt obligatorii, dar nah, asa avea operatorul acolo pe lista lui de acte.
  Au mai cerut "tax statement" desi in Romania nu e ca si in alte tari Europene unde la final de an ti se calculeaza deduceri si ti se returneaza X taxe.
  Aveti grija de banii vostri :)
  • -2 (6 voturi)    
   Omule, am schimbat banii pt vreo doua tranzactii (Joi, 18 martie 2021, 18:19)

   AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui Calin123

   Prin Revolut si doar odata mi-au cerut sursa. Le-am trimis frumos actele in romana si totul a fost ok.
   Da, daca te joci pe termen scurt poti sa risti dar si ei sunt supusi aceleiasi reglementari ca orice banca. Stiu ca au un curs de schimb atractiv dr nimic pe lumea asta nu e gratis. Ei au gandit bussinesul ca o metoda rapida de transfer de bani, card international multi-valutar si altele. Nu sa schimbam noi zeci de mii de euro pentru imobiliare.
  • -3 (5 voturi)    
   zeci de mii de euro? (Joi, 18 martie 2021, 19:50)

   imi_pasa_de_romania [utilizator] i-a raspuns lui Calin123

   Nu cred ca p-atunci putea deschide depozite. Deci in ce tineai "zeci de mii de euro"? In cont curent? Wow! Si te miri de ce li s-a parut suspect?

   Revolut este ideal pentru plati rapide si punctuale. Eu tin maxim 2000 de lei pe o perioada de cateva luni (unde alimentez periodic sa nu am sub 1000 de lei), pana se consuma. Nu virez salarii, nu fac tranzactii mari. Doar online (prin card virtual disposable ca as am o protectie minimala daca imi afla datele de card) si cam atat. Poate unele plati cand mai merg in oras. Iar alea prin Apple Pay. Cardul nu paraseste casa niciodata.

   E sinucidere sa lasi "zeci de mii de euro" la Revolut. Nici depozitele lor nu ma atrag momentan din motive usor descrise de tine. Dar mie nu trebuia sa mi se intample sau sa aud de altii, ce am scris mai sus e basic finance, nu trebuie sa lucrez in banci, sa termin ASE sau sa fiu ministru de finante. E la mintea cocosului.

   Si o fi call center-ul supreficial, dar e aiurea sa critici Revolut pentru un om sau doi lenesi. E ca si cand ai zice ca nu recomanzi nimanui vodafon sau orange ca ti-a vorbit nu stiu cum un operator acum 3 ani. Si de atunci folosesti porumbel calator sau smoke signals poate.

   Hai, sincer acum. Vezi si tu ce face fiecare instrument bancar si apoi cum se utilizeaza si vedem dupa daca mai ai astfel de probleme. Nu e vina companiei ca nu folosesti ceva asa cum trebuie. No offense.
   • +2 (2 voturi)    
    call center (Vineri, 19 martie 2021, 9:27)

    Calin123 [utilizator] i-a raspuns lui imi_pasa_de_romania

    call center? Tocmai ca nu au call center! Singura metoda de comunicare cu ei este prin chatul din aplicatie!
    Eu nu am contestat decizia lor de a-mi cere verificari suplimentare, si la banca mi se cere actualizarea datelor periodic si etc.
    Eu contest faptul ca nu au oameni calificati si suficienti pentru a opera cum trebuie atatea conturi.
    Sigur, resursa umana costa, salarii etc. dar si sa tii blocati banii oamenilor pentru ca tu nu ai angajati suficienti care sa verifice actele nu mi se pare in regula. Cauta pe internet si vei vedea ca in situatia mea au fost super multi oameni.
    Cum adica e sinucidere sa lasi zeci de mii de eur in Revolut? Scrie undeva la ei ca nu ai voie sa rulezi mai mult de X euro prin conturile lor? Si da, am facut transferuri pentru a profita de schimbul lor valutar DAR am transferat bani din banca mea din Romania (cont pe numele meu) in Revolutul meu, apoi din revolutul meu inapoi in contul IBAN de la banc din Romania tot pe numele meu.
    Ce tranzactii suspecte am facut in acest caz? Ca mi-am mutat banii intre propriile conturi? Nu se presupune ca atunci cand am facut rost de bani in banca din Romania, banca din Romania a verificat la randul ei sursa banilor? Nu e si banca din Romania in UE si se supune reglementarilor bancare din Uniunea Europeana?
    Cum adica "Nu e vina companiei ca nu folosesti ceva asa cum trebuie"??? Care este limita maxima de bani pe care poti sa-i ai in Revolut ca sa "folosesti asa cum trebuie"? 1000 EUR, 10.000 EUR?
    Esti partinitor. Da, revolut e o aplicatie misto pentru transferuri mici de bani intre prieteni, pentru excursii, etc. Dar acum ca vor sa se joace de-a banca si sa accepte depozite si sa dea credite, mi se pare ca ar fi nevoie si de suport din partea lor asa cum trebuie.
    Sau vei veni sa spui ca daca vrei "sa folosesti Revolut asa cum trebuie" sa nu ai depozite mai mari de 1000 EUR? Tu te auzi cum vorbesti?
 • +3 (3 voturi)    
  O porcărie (Vineri, 19 martie 2021, 1:26)

  Ed___ [utilizator]

  Bancă online.... ok... înţeleg...

  Am vrut să trimit bani înafară şi pur şi simplu NU A SPUS CLAR absolut deloc cât costă tranzacţia

  Dacă făceam tranzacţia aflam după dar degeaba


  Nici pe site, am căutat intens, nu scria nicăieri ce tarife sunt şi cum sunt aplicate


  Am plătit prin Banca Transilvania şi a fost la un cost excelent

  Părerea personală o mare vrăjeala Revolut


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by