Reglementare

Art. 333 Noul Cod Civil (NCC):"Clauza de preciput (1) Prin conventie matrimoniala se poate stipula ca sotul supravietuitor sa preia fara plata inainte de partajul mostenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, detinute in devalmasie sau in coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulata in beneficiul fiecaruia dintre soti sau numai in favoarea unuia dintre ei.

(2) Clauza de preciput nu este supusa raportului donatiilor, ci numai reductiunii, in conditiile art. 1096 alin (1) si (2).

(3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmari, chiar inainte de incetarea comunitatii, bunurile ce fac obiectul clauzei.

(4) Clauza de preciput devine caduca atunci cand comunitatea inceteaza in timpul vietii sotilor, cand sotul beneficiar a decedat inaintea sotului dispunator ori cand acestia au decedat in acelasi timp sau cand bunurile care au facut obiectul ei au fost vandute la cererea creditorilor comuni.

(5) Executarea clauzei de preciput se face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent."

Prezentare

Aspecte desprinse din alineatul (1)

Institutia juridica a "clauzei de preciput" reglementata in art. 333 din NCC este preluata din dreptul francez, unde, aceasta este reglementata ca fiind posibilitatea sotilor de a conveni, prin contractul de casatorie, ca sotul supravietuitor va putea prelua din bunurile comune, inaintea oricarui partaj, fie o anumita suma de bani, fie anumite bunuri in natura, fie o cantitate determinata dintr-un anumit fel de bunuri.

Avandu-si sediul materiei in capitolul care reglementeaza "Alegerea regimului matrimonial", clauza de preciput este o conventie intre soti sau intre viitorii soti, prin care sotul supravietuitor va prelua cu titlu gratuit, inainte de partajul mostenirii, unul sau mai multe bunuri comune, detinute de catre soti in devalmasie sau in coproprietate. Se desprinde de aici ca o prima observatie faptul ca, intrucat bunurile pot fi in devalmasie sau in coproprietate, clauza de preciput poate fi stipulata indiferent de regimul matrimonial ales.

De precizat ca aceasta clauza poate fi stipulata in favoarea fiecaruia dintre soti sau in beneficiul numai unuia dintre ei.

Scopul acestei clauze este acela de a crea un avantaj pentru sotul supravietuitor prin preluarea de catre acesta a unor bunuri anterior partajului, astfel incat aceste bunuri sa nu faca obiectul masei bunurilor partajabile, cu intentia de a asigura sotului supravietuitor beneficiul proprietatii unui anumit bun sau anumitor bunuri, care au apartinut in comun sotilor.

Aspecte reglementate in alineatul (2)

Clauza de preciput nu este supusa raportului donatiilor, care consta in operatiunea juridica prin care descendentii si sotul supravietuitor, dupa ce au acceptat mostenirea, readuc la masa succesorala toate bunurile primite prin donatie de la defunct in timpul vietii, pentru ca acestea sa intre in masa succesorala.

Clauza de preciput este supusa insa primelor reguli din ordinea reductiunii liberalitatilor excesive, prin care se stabileste ca legatele prin care se lasa cuiva mostenirea unui bun se reduc inaintea donatiilor. Legatele se reduc toate deodata si proportional, afara daca testatorul a dispus ca anumite legate vor avea preferinta, caz in care vor fi reduse mai intai celelalte legate. (Art. 986 NCC "Legatul este dispozitia testamentara prin care testatorul stipuleaza ca, la decesul sau, unul sau mai multi legatari sa dobandeasca intregul sau patrimoniu, o fractiune din acesta sau anumite bunuri determinate.")

Observatii desprinse din alineatul (5)

Referitor la aplicarea si executarea efectiva a clauzei de preciput legea (art. 367 lit. d) NCC) dispune ca aceasta se face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent din valoarea activului net al comunitatii. Executarea prin echivalent se face in situatia in care bunul sau bunurile care constituie obiectul clauzei au pierit in mod fortuit, s-au pierdut sau au disparut ca urmare a neglijentei oricaruia dintre soti. Determinarea valorii activului net al comunitatii sotilor se poate face de catre un contabil.

Alte aspecte

De remarcat ca sediul materiei pentru clauza de preciput este cuprins in cadrul mai larg al reglementarii alegerii unui regim matrimonial de catre soti. Deci, clauza de preciput este parte dintr-o conventie matrimoniala si se gaseste stipulata chiar in conventia matrimoniala semnata de catre soti. Pe cale de consecinta, clauza de preciput nu poate exista in lipsa unei conventii matrimoniale si asadar ea trebuie incheiata in forma solemna, sub forma unui inscris autentificat de notarul public.

Este de subliniat faptul ca la incheierea unei conventii matrimoniale nu este absolut necesar sa fie stipulata o astfel de clauza, insa in situatia in care este prevazuta, ea isi produce efectele in conditiile stabilite de lege.

Atat in practica, cat si in doctrina, aceasta clauza de preciput a nascut o serie intreaga de semne de intrebare in primul rand din incercarea de a-i determina natura juridica. S-a incercat incadrarea sa ca si o donatie, dar legea specifica clar ca nu este supusa raportului donatiilor, sau s-a incercat compararea sa cu un legat, dar nu se incadreaza in definitia data legatului in art. 986 NCC mentionat mai sus.

In ceea ce priveste bunul sau bunurile ce fac obiectul clauzei de preciput in practica nu exista o opinie unitara, care sa stabileasca daca bunul sau bunurile trebuie specificate sau nu cu exactitate la data redactarii clauzei.

Exista pareri ca legea are o lacuna si ar permite si o determinare generica a obiectului clauzei de preciput, spre exemplu - imobilul care la data decesului oricaruia dintre soti va constitui locuinta familiei si va fi fost dobandit in coproprietate de catre soti.

In linie cu alte opinii, consideram ca obiectul clauzei de preciput trebuie stabilit cu exactitate prin specificarea exacta a bunului, bunurilor afectate, de exemplu, imobile, tablouri, bijuterii, carti, care pot avea si o valoare sentimentala aparte pentru cei doi soti.

De precizat ca obiectul clauzei de preciput il poate constitui numai un bun sau bunuri comune ale sotilor, nu proprii. Mai mult, trebuie subliniat ca existenta clauzei de preciput nu anihileaza drepturile speciale ale sotului supravietuitor (dreptul de abitatie, dreptul special de mostenire asupra mobilierului si obiectelor de uz casnic care au fost afectate folosintei comune a sotilor) si nici cota ce i se cuvine sotului supravietuitor in concurs cu toate celelalte clase de mostenitori.

Pentru alte detalii: www.noulcodcivil.ro