Comisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române reacţionează la intenţia lui Tanczos Barna de a o elimina din procesul de stabilire a cotelor vizând gestionarea populaţiei de urs brun, calificând drept „regretabilă şi inadmisibilă” confundarea deciziei politice cu avizul ştiinţific acordat de Academia Română.

UrsFoto: Gabriel Bejan
  • „Facem precizarea că în anul 2007 Academia Română a fost desemnată prin lege drept forul ştiinţific de care România are nevoie pentru a-şi îndeplini obligaţiile privind conservarea biodiversităţii asumate prin aderarea sa la Uniunea Europeană.
  • Astfel, în 20 iunie 2007 a fost emisă Ordonanţa de urgenţă nr. 57 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial nr. 442 din 29 iunie 2007 şi întărită prin Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007.
  • Astfel, asumarea obligaţiilor în domeniul conservării naturii ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene a fost posibilă prin garanţia oferită de Academia Română, în calitatea sa de cel mai înalt for de ştiinţă şi de cultură din România.
  • Academia Română a contribuit şi contribuie la implementarea Reţelei Natura 2000, proporţional cu gradul de reprezentare a tipurilor de habitate naturale, respectiv a speciilor de interes comunitar şi a habitatelor acestora.
  • Reamintim că prin avizul ştiinţific acordat de Academia Română prin Comisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii au fost desemnate siturile ca arii speciale de conservare, cu verificarea şi respectarea criteriilor ştiinţifice, precum şi a obiectivelor privind conservarea biodiversităţii”, transmite Comisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, sâmbătă, într-un comunicat, potrivit News.ro.

În comunicat, Comisia precizează că reacția sa vine după ce a luat act de declaraţia fostului ministru al mediului, Tánczos Barna, care şi-a anunţat intenţia de a iniţia un proiect de lege prin care Academia Română să fie eliminată din procesul legislativ de stabilire a cotelor referitoare la gestionarea populaţiei de urs brun.

„Apreciem că declaraţiile fostului ministru sunt în contradicţie şi cu prevederile Legii privind protecţia mediului”

Membrii comisiei consideră „regretabilă şi inadmisibilă” confundarea deciziei politice (exprimată prin puterea legislativă a Parlamentului) cu avizul ştiinţific acordat de Academia Română, mai ales în privinţa derogărilor, pentru care este obligatoriu acest aviz, în conformitate cu conţinutul art. 38, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţa nr. 57 din 2007, respectiv art. 38, alin. 2 din Legea nr. 49 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

„De asemenea, apreciem că declaraţiile fostului ministru sunt în contradicţie şi cu prevederile articolelor 34 şi 59 din Legea protecţiei mediului nr. 137 din 1995, respectiv art. 35, alin. 2, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 2007, cu modificările şi completările ulterioare. Respectarea circumstanţelor legale corespunzătoare condiţiilor de implementare a directivelor europene, de menţinere a populaţiilor speciilor şi a habitatelor de interes comunitar într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural, este un deziderat permanent al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, care asigură prin specialiştii săi competenţa ştiinţifică necesară pentru fiecare domeniu în parte”, subliniază membrii comisiei.

Ei afirmă că Academia Română prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii s-a implicat şi continuă să se implice activ în conservarea biodiversităţii pe termen scurt, mediu şi lung, atât pentru prezent, cât şi pentru generaţiile viitoare.

„Exprimăm din nou întreaga disponibilitate a specialiştilor din Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii de a participa, alături de toţi factorii interesaţi, la adoptarea unei strategii pe termen scurt şi mediu, în vederea menţinerii patrimoniului natural naţional şi european”, se arată în comunicatul transmis sâmbătă de comisie.

Tánzcos Barna vrea să elimine Academia Română din procesul legislativ de stabilire a cotelor referitoare la gestionarea populaţiei de urs brun

Fostul ministru al Mediului, Tánzcos Barna, a anunţat marţi că va depune în calitate de senator un proiect de lege prin care cota pentru vânătoare de urşi bruni să fie stabilită prin lege, iar Academia Română să fie eliminată din procesul legislativ de stabilire a cotelor referitoare la gestionarea populaţiei de urs brun.

Tanczos Barna a semnat ordinul care prevede cotele de prevenţie la urs brun, în ultima sa zi la Ministerul Mediului, stabilind cote de prevenire şi intervenţie pentru populaţia de urşi: 426 exemplare pot fi îndepărtate cu scop de prevenţie şi 55 exemplare cu scop de intervenţie.

Academia a transmis însă că este de acord cu 220 de exemplare în loc de 500.

„Din acest motiv, în baza acelui studiu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a trimis spre avizare un proiect privind cotele de prevenţie şi de intervenţie pentru specia de urs brun. Acel ordin prevedea o cotă însumată de aproape 500 de exemplare, iar în procesul de avizare, Academia Română, după ce a evaluat proiectul de ordin, după ce a evaluat studiul care se află în spatele acelui proiect de ordin, a decis şi ne-a comunicat în mod oficial că este de acord cu ordinul respectiv, cu menţiunea faptului că acele cote în discuţie nu vor fi de aproximativ 500 de exemplare, ci vor fi de doar 140 de exemplare pentru cota de prevenţie şi de 80 de exemplare pentru cota de intervenţie”, a povestit noul ministru al Mediului, Mircea Fechet.

Citește și: