Condițiile prin care instituțiile publice vor putea accesa bani pentru stații de reîncărcare pentru mașini electrice au fost publicate joi în Monitorul Oficial. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat săptămâna trecută că se vor finanța peste 2.300 de astfel de stații în acest an. Suma maximă finanțată pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Masini electrice la incarcatFoto: Buurserstraat386 | Dreamstime.com

Ghidul de finanțare care vizează achiziția de staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități a fost publicat joi, 11 noiembrie în Monitorul Oficial. Scopul programului îl reprezintă îmbunătațirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.

Ghidul conţine dispoziţii privind scopul, obiectivul şi indicatorii de performanţă ai Programului, categoriile de beneficiari şi eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta, condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, metodologia de analiză şi selectare, aprobare, finanţare, implementare şi monitorizare a proiectului propus.

Ce finanțare pot primi primăriile

Finanţarea se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, aşa cum sunt prevăzute în ghid. Suma maximă finanțată pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:

 • a) instituția publică – maximum 800.000 lei;
 • b) UAT – Municipiul București – maximum 8.000.000 lei;
 • c) subdiviziunea Municipiului București - maximum 8.000.000 lei;
 • d) UAT– municipiu de rang I - maximum 4.000.000 lei ;
 • e) UAT– municipiu de rang II - maximum 3.000.000 lei;
 • f) UAT– oraș – maximum 2.000.000 lei;
 • g) UAT– comună - maximum 1.000.000 lei;
 • h) UAT - județ – maximum 4.000.000 lei;
 • i) instituția publică/ UAT - localizate în stațiuni turistice de interes național prevăzute în anexa nr. 5 la H.G. nr.852/2008 - maximum 3.000.000 lei;
 • j) instituția publică/ UAT - localizate în stațiuni turistice de interes local prevăzute în anexa nr. 5 la H.G. nr.852/2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare - maximum 2.000.000 lei;
 • k) zonelor metropolitane (definită sau constituită) ale municipiilor reședință de județ/Municipiului București - maximum 2.000.000 lei.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

 • a) achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;
 • b) cheltuieli cu lucrări de construcții și montaj al staţiilor de reîncărcare;
 • c) cheltuieli aferente instalațiilor electrice, cu excepția cheltuielilor aferente instalației de racordare până la punctul de delimitare. Acestea vor fi evidențiate separat în cadrul devizului general;
 • d) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare conform art. 11 lit. g);
 • e) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare conținând sintagma “Proiect finanțat din Fondul pentru Mediu”;
 • f) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;
 • g) cheltuieli cu active necorporale noi (brevete, licențe, know-how);
 • h) cheltuieli cu proiectarea (pct. 3.5.3, 3.5.5 și 3.5.6 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare), în procent de maximum 3% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente „investiției de bază”;
 • i) cheltuielile cu consultanţa (pct. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare), în procent de maximum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ”investiţiei de bază”.

CITEȘTE AICI GHIDUL DE FINANȚARE STATII MASINI ELECTRICE