In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul care clarifică procedura efectiva de aprobare a ajutorului de stat si enumera autorizatiile ce vor fi solicitate la verificare. Am exemplificat si cu un studiu de caz privind cifra de afaceri la agentiile de turism. Schema de sprijin prevede acordarea unor granturi în procent de 20% din diferența între reducerea cifrei de afaceri din anul 2020 față de anul 2019 fără a se depăși cuantumul sumei de 800.000 euro la nivel de întreprindere. Această schemă de finanțare se va derula până la data de 31 decembrie 2021, iar plata sumelor se va realiza până în data de 30 iunie 2022. Ordonanța mai adoptă și procedurile de transferuri de fonduri între MEAT (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului) și sistemul bancar.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Schema de ajutor de stat aduce câteva clarificări importante privind modul în care se calculează procentul de 20% sau modul în care se calculează cifra de afaceri pentru situații punctuale, cum ar fi agenții de turism ce aplică regimul special al marjei, persoane ce conduc contabilitatea în partidă simplă.

Să analizăm punctual câteva elemente de care vom ține cont la aplicarea schemei:

1. Pentru agențiile de turism ce aplică regimul special al marjei, prin cifră de afaceri vom înțelege volumul total al facturilor emise pentru serviciile de călătorie inclusiv marja. Se ia în considerare suma totală a facturilor emise către clienți ce reflectă serviciile prestate și nu doar comisionul agenției. Nu se vor lua în considerare facturile de avansuri pentru servicii încă nerealizate în respectivul exercițiu financiar;

2. Pentru operatorii economici ce țin contabilitatea în partidă simplă cifra de afaceri va fi considerată formată din încasările obținute din activitatea eligibilă. Aici regăsim persoanele fizice ce desfășoară activități independente;

3. Agențiile de turism sunt eligibile dacă dețin licențe de turism valabile. În baza de calcul a cifrei de afaceri vor fi luate în considerare doar serviciile de călătorie realizate în scop turistic așa cum sunt definite de legislația specifică – OG nr. 2/2018, OG nr. 58/1998 privind activitățile de turism;

4. Pentru întreprinderile cu obiect de activitate primire și cazare turiști sunt eligibile aceste structuri ce dețin certificate declasificare valabile. Cifra de afaceri luată în considerare este doar cea aferentă activității turistice așa cum este definită de legislația specifică – OG nr. 58/1998;

5. Baza de calcul, respectiv suma ajutorului de stat va fi certificată și asumată fie de un expert contabil sau o societatea de expertiză contabilă, fie de către un auditor financiar sau societate de audit;

6. Schema presupune parcurgerea a două etape distincte:

  • Înregistrarea în platforma electronică utilizând un user și parolă. Cine a aplicat deja măsurile aduse de OUG nr. 130/2020 pot să folosească deja datele de identificare;
  • Etapa a doua presupune introducerea documentelor enumerată de prezenta procedură inclusiv raportul de expertiză contabilă sau raportul de audit;

7. În cadrul etapei a două se solicită mai multe documente dintre care amintim:

  • Copie după autorizația de funcționare sau certificat de clasificare pentru unitățile de alimentație publică;
  • Copie după autorizația sanitar veterinară pentru unitățile de alimentație publică;
  • Copie după atestat după ghizii turistici;
  • Copie după licență agenții de turism;
  • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în care să fie consemnat istoricul societății;
  • Mai multe declarații adoptate de prezenta procedură;
  • Angajamentul de plată a datoriilor restante către bugetul central;
  • Angajamentul de a menține activitatea cel puțin șase luni sau, după caz, 12 luni;

8. La realizarea certificării sau a raportului de audit se va utiliza standardul ISAE 3000 „Alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile”. Raportul de expertiză contabilă poate fi întocmit chiar și de către societatea/expertul contabil ce a condus contabilitatea solicitantului. La anexa certificatului de expertiză contabilă/raportului de audit se va anexa formularul tipizat din Anexa 7 la procedură;

9. Nu sunt eligibili operatorii economici ce nu au depus situațiile financiare aferente anilor 2019-2020;

10. În cadrul verificărilor efectuate de Direcția Generală de Ajutor de Stat ce asigură finanțarea se va verifica și se va solicita un certificat de atestare fiscală care să ateste plata obligațiilor bugetare. În cazul în care există datorii bugetare, beneficiarul schemei se angajează să le achite din ajutorul de stat. Se recomandă o verificare a fișei pe contribuabil.

Studiu de caz. Determinare cifră de afaceri agenție turism regim special

Societatea AGENȚIE DE TURISM SRL este persoană juridică română înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile. Aceasta deține licență de agenție turistică. Societatea aplică regimul special al TVA la marja de profit. În anul 2019 a achiziționat servicii turistice reprezentând servicii de cazare și vacanță în Antalya – Turcia la prețul de 1.000.000 lei.

Serviciile de cazare și vacanță au fost vândute către clienți persoane fizice din România cu o marjă de profit de 5%. Total facturat 1.050.000 lei. În anul 2020 societatea a achiziționat servicii turistice de cazare și vacanță în Antalya – Turcia de 500.000 lei pe care le-a revândut către clienți persoane fizice cu o marjă de profit de 5%. Total facturat 525.000 lei.

Prin raportare strict la OUG nr. 224/2020, cifra de afaceri pentru anul 2019 este 1.050.000 lei, iar cifra de afaceri pentru 2020 este 525.000 lei.

Baza de calcul a procentului de 20% este de 1.050.000 – 525.000 = 525.000 lei. Ajutorul de stat este: 525.000 X 20% = 105.000 lei.

Notă: prin speța noastră am exemplificat cu servicii turistice realizate în afara Comunității Europene ce sunt scutite de TVA. Dacă serviciile turistice se realizează pe teritoriul Comunității Europene trebuie să se țină cont de TVA inclusă în marja de profit.