Curtea Constituţională a stabilit joi că sunt neconstituționale mai multe dispoziţii din legea privind executarea pedepselor, în interpretarea dată de instanţa supremă în legătură cu modul de calculare a zilelor de detenţie executate în penitenciar.

Curtea Constituţională a admis o excepţie de neconstituţionalitate şi a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. 55 ind.1 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în interpretarea dată prin decizia nr. 7 din 26 aprilie 2018 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

CCR susține că sunt încălcate prevederile constituţionale ale articolului 1, alineatul (5), potrivit căruia, în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie, şi ale articolului 15, alineatul (2), care prevede că legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

  • "Curtea a constatat că, prin pronunţarea Deciziei nr.7 din 26 aprilie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a conferit dispoziţiilor art.55 ind.1 un caracter imprevizibil, care are implicaţii în ceea ce priveşte persoana faţă de care s-a dispus liberarea condiţionată înainte de intrarea în vigoare a Legii 169/2017, aceasta fiind în imposibilitatea de a cunoaşte data la care pedeapsa urmează a fi considerată ca executată şi în consecinţă să îşi regleze comportamentul. Ca atare, persoana faţă de care s-a dispus liberarea condiţionată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.169/2017 se află în imposibilitatea unei aprecieri rezonabile a consecinţelor faptelor sale, cu încălcarea prevederilor constituţionale ale art.1 alin.(5)", spune CCR.

Curtea mai arată că, prin interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dispoziţiile articolului 55 sunt convertite din norme de drept execuţional penal în norme de drept substanţial, cu încălcarea prevederilor art.15 alin.(2) din Constituţie.