Avocatul general al CJUE: Decizia CCR privind neconstituționalitatea interceptărilor serviciilor secrete, compatibilă cu dreptul UE / O instanță națională poate înlătura aplicarea unei decizii a CCR, pentru conformarea la obligațiile dreptului UE

de R.M.     HotNews.ro
Joi, 4 martie 2021, 11:15 Actualitate | Esenţial


CJUE
Foto: Pixabay
Deciziile Curții Constituționale din România prin care se constată nelegala compunere a unor completuri de judecată din cadrul unei instanțe supreme pentru motivul că dreptul la o instanță independentă și imparțială a fost încălcat și prin care se declară neconstituționalitatea măsurilor de supraveghere tehnică luate în cadrul procesului penal de către serviciile secrete sunt compatibile cu dreptul Uniunii, afirmă avocatul general al Curții de Justiție a UE, Michal Bobek, care subliniază însă că dreptul european se opune însă unei decizii prin care se constată nelegalitatea compunerii completurilor de judecată din cadrul unei instanțe supreme pentru motivul că aceste completuri nu sunt specializate.

„Dreptul Uniunii se opune însă unei decizii prin care se constată nelegalitatea compunerii completurilor de judecată din cadrul unei instanțe supreme pentru motivul că aceste completuri nu sunt specializate, dacă o astfel de constatare este susceptibilă să aducă atingere protecției efective a intereselor financiare ale Uniunii”, se arată în concluziile avocatului general publicate joi, care nu sunt obligatorii pentru Curtea de Justiție dar sunt în general urmate. O hotărâre a judecătorilor CJUE urmează a fi pronunțată la o dată ulterioară.

Recomandările avocatului general vin după ce, în cursul anului 2019, mai multe instanțe din România au sesizat CJUE cu întrebări preliminare privind independența judecătorilor, statul de drept și combaterea corupției. Un prim grup de cauze privea diverse modificări aduse legilor naționale ale justiției, care fuseseră în marea lor parte efectuate prin ordonanțe de urgență, potrivit unui comunicat al instituției.

Cauzele pentru care s-au formulat recomandările avocatului general formează un al doilea grup, a cărui temă principală este dacă deciziile Curții Constituționale a României pot încălca principiile independenței judecătorilor și statului de drept, precum și protecția intereselor financiare ale Uniunii.

În data de 7 noiembrie 2018, Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr. 685/2018 prin care a statuat în esență că anumite completuri ale instanței supreme naționale, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) au fost compuse în mod necorespunzător. Această decizie a permis anumitor părți interesate să formuleze căi extraordinare de atac, care, la rândul lor, au ridicat potențiale probleme referitoare nu numai la protecția intereselor financiare ale Uniunii, în temeiul articolului 325 alineatul (1) din Tratatul UE, ci și la interpretarea noțiunii de „instanță judecătorească constituită în prealabil prin lege”, care figurează la articolul 47 al doilea paragraf din cartă, potrivit CJUE.

În al doilea rând, la 16 februarie 2016, Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr. 51/2016 prin care a declarat neconstituțională participarea serviciilor naționale de informații la punerea în executare a unor măsuri de supraveghere tehnică în cadrul urmăririi penale, determinând excluderea unor astfel de probe din procesul penal.

În al treilea rând, la 3 iulie 2019, Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr. 417/2019 prin care a constatat neîndeplinirea de către ÎCCJ a obligației sale legale de a constitui completuri specializate care să soluționeze în primă instanță infracțiuni de corupție. Aceasta conduce la rejudecarea unor cauze de corupție legate de administrarea fondurilor Uniunii deja soluționate printr-o hotărâre.

ÎCCJ și Tribunalul Bihor au solicitat CJUE să analizeze dacă Deciziile nr. 685/2018, nr. 51/2016 și nr. 417/2019 ale Curții Constituționale sunt compatibile cu anumite dispoziții și principii ale dreptului Uniunii.

Decizia nr. 685/2018 privind compunerea nelegală a unor complete de la ÎCCJ

În concluziile prezentate astăzi, avocatul general Michal Bobek propune Curții să declare că dreptul Uniunii nu se opune deciziei unei curți constituționale naționale prin care se constată nelegala compunere a unor completuri din cadrul unei instanțe supreme naționale pentru motivul că dreptul la o instanță imparțială a fost încălcat, chiar dacă aceasta are drept consecință crearea premiselor necesare admiterii unor căi extraordinare de atac împotriva unor hotărâri judecătorești definitive.

Avocatul general amintește, mai întâi, că problema compunerii completurilor de judecată, precum și cea a căilor de atac disponibile în cazul încălcării normelor naționale în materie nu sunt reglementate de dreptul Uniunii, astfel că statele membre își mențin marja de apreciere. Prin urmare, dreptul Uniunii nu se opune ca într-o situație care nu este pe deplin reglementată de acesta, o curte constituțională națională să declare, în aplicarea unui standard național efectiv și rezonabil de protecție a drepturilor constituționale, că completurile de judecată din cadrul instanței supreme naționale nu au fost stabilite potrivit legii.

În ceea ce privește protecția intereselor financiare ale Uniunii, avocatul general amintește că articolul 325 alineatul (1) TFUE impune statelor membre să combată activitățile ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri efective și disuasive.

În această privință, criteriul relevant este dacă o normă, o jurisprudență sau o practică națională este susceptibilă să compromită – din punct de vedere normativ și independent de efectul concret în ceea ce privește numărul de cauze afectate – protecția efectivă a intereselor financiare ale Uniunii. Elementele analizei care trebuie efectuată sunt: primo, evaluarea normativă și sistematică a conținutului normelor în cauză, secundo, finalitatea acestora, precum și contextul național, tertio, consecințele lor practice, în mod rezonabil perceptibile sau așteptate, quarto, drepturile fundamentale și principiul legalității, care fac parte din echilibrul intern în interpretarea articolului 325 alineatul (1) TFUE atunci când se apreciază compatibilitatea normelor și a practicilor naționale cu această dispoziție.

Avocatul general arată că Decizia nr. 685/2018 a Curții Constituționale nu pare a fi de natură să compromită protecția efectivă a intereselor financiare ale Uniunii. Primo, decizia nici nu creează noi căi de atac, nici nu modifică sistemul preexistent al căilor de atac. Secundo, niciun element nu sugerează că scopul acesteia a fost acela de a compromite instrumentele juridice disponibile pentru combaterea corupției sau de a aduce atingere protecției intereselor financiare ale Uniunii. Tertio, eventualele efecte practice ale deciziei sunt limitate în timp și nu conduc la abandonarea procedurii penale, ci doar la o redeschidere a unei faze a procedurii. Quarto, motivarea deciziei se întemeiază pe dreptul fundamental la un proces echitabil.

În ceea ce privește principiul independenței judecătorilor, avocatul general arată că nu reiese că metoda de numire la Curtea Constituțională este în sine problematică. Împrejurarea că instituții „politice” participă la numirea unui organ precum Curtea Constituțională nu o transformă într-un organ politic ce aparține sau este subordonat puterii executive. Mai mult, nu a fost evidențiat niciun element susceptibil să repună în discuție independența sau imparțialitatea Curții Constituționale.

Decizia nr. 51/2016 privind interceptările SRI

În al doilea rând, avocatul general Michal Bobek propune Curții să declare că dreptul Uniunii nu se opune deciziei unei curți constituționale naționale, precum Decizia nr. 51/2016, prin care se declară neconstituțională punerea în executare de către serviciile naționale de informații a unor măsuri de supraveghere tehnică în cadrul unui proces penal și prin care se impune excluderea din procesul penal a oricărei probe astfel obținute.

În opinia avocatului general, dreptul Uniunii nu reglementează modul în care sunt puse în executare măsurile de supraveghere tehnică în cadrul unui proces penal și nici rolul și competențele serviciilor naționale de informații. În acest cadru, o curte constituțională națională este în mod natural în măsură să declare că anumiți actori sau organe nu pot pune în executare măsuri de supraveghere tehnică. Faptul că o astfel de decizie constituțională va avea repercusiuni procedurale asupra procedurilor penale în curs și viitoare în materie de corupție este o consecință necesară și logică.

În ceea ce privește sancțiunile disciplinare pentru nerespectarea deciziilor Curții Constituționale, avocatul general consideră că dreptul Uniunii se opune inițierii unei proceduri disciplinare împotriva unui judecător pentru simplul motiv că acesta a sesizat Curtea cu o cerere de decizie preliminară în care repune în discuție jurisprudența curții constituționale naționale și invocă posibilitatea de a lăsa neaplicată această jurisprudență.

Decizia nr. 417/2019 privind completurile specializate

În al treilea rând, avocatul general Bobek propune Curții să declare că articolul 325 alineatul (1) TFUE se opune unei decizii a unei curți constituționale naționale, precum Decizia nr. 417/2019, prin care se constată nelegalitatea compunerii completurilor de judecată ale instanței supreme naționale care se pronunță în primă instanță asupra unor infracțiuni de corupție pentru motivul că aceste completuri nu sunt specializate în materie de corupție, deși judecătorilor care fac parte din completurile menționate le-a fost recunoscută specializarea necesară, atunci când o astfel de constatare este susceptibilă să genereze un risc sistemic de impunitate în ceea ce privește infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii.

Avocatul general arată că încălcarea normei naționale privind compunerea completului de judecată în prezenta cauză nu constituie o încălcare a articolului 47 din cartă. Primo, condiția specializării pare să aibă un caracter eminamente formal. Secundo, această regulă pare a fi o excepție destul de limitată care se aplică numai în domenii juridice specifice și în etapa primei instanțe. Tertio, alte elemente suplimentare ar indica lipsa caracterului „flagrant” al încălcării.

În ceea ce privește protecția intereselor financiare ale Uniunii, avocatul general consideră că decizia în discuție nu îndeplinește cerințele articolului 325 alineatul (1) TFUE menționate mai sus, întrucât ar putea să se ridice îndoieli serioase în ceea ce privește consecințele practice, în general perceptibile sau așteptate, ale acesteia.

Decizia nr. 417/2019 impune rejudecarea în primă instanță a tuturor cauzelor aflate în etapa apelului, în care hotărârea primei instanțe a fost pronunțată între 21 aprilie 2003 și 22 ianuarie 2019. Ținând seama de nivelul general de complexitate a cauzelor privind infracțiunile de corupție săvârșite de persoanele care intră în sfera de competență a ÎCCJ, precum și de probabilitatea declarării unui apel, efectele așteptate în mod rezonabil ale acestei hotărâri sunt foarte extinse.

Referitor la principiul supremației, avocatul general apreciază că acesta trebuie interpretat în sensul că permite unei instanțe naționale să înlăture aplicarea unei decizii a curții constituționale naționale, obligatorie în dreptul național, dacă instanța de trimitere ar considera că această înlăturare este necesară pentru a se conforma obligațiilor care decurg din dispozițiile direct aplicabile ale dreptului Uniunii.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

11299 vizualizari

 • -19 (41 voturi)    
  Păi cum, domne (Joi, 4 martie 2021, 11:32)

  Lovercraft [utilizator]

  nu urlau toți inteligenții că PSD „ne scoate din Europa” cu măsura asta? he he
  • +14 (34 voturi)    
   citeste (Joi, 4 martie 2021, 11:50)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui Lovercraft

   mai mult decat titlu...

   dar na ... esti psdist... orice inseamna apararea infractorilor este bine pt tine!
   • -10 (28 voturi)    
    Tare logica ta (Joi, 4 martie 2021, 12:26)

    galeo [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    Daca esti de acord cu decizia curtii europene de justitie, esti PSD-ist?
    Sau poate si judecatorii curtii europene sunt tot PSD-isti?

    Unii oameni tin cu legea si adevarul, oricare ar fi ele, pro sau contra PSD,PNL, USR.
    Se ghideaza dupa adevar, nu dupa interesele de moment.
    • +3 (19 voturi)    
     i know for a fact (Joi, 4 martie 2021, 12:51)

     liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui galeo

     ca atat tu cat si lovercraft sunt psdist... nu sunt de ieri pe forumul asta...

     de asemenea imi pot da seama din folosirea limbajului ca se bucura de chestia asta... si concluzia e clara...

     also decizia aia nu e chiar ce a comentat el... a uitat acolo 2-3-5 parti esentiale
   • -3 (11 voturi)    
    da da, am vazut apararea infractorilor (Joi, 4 martie 2021, 14:52)

    numaiamnume [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    la USR e la rang de arta, se face coordonat cu campanii de dezinformare pe facebook si declaratii publice (vezi studentii hoti de la drept si atacurile la justitie pentru clasarea 10 august)
   • 0 (6 voturi)    
    mai bine sa fii PeNaList (Joi, 4 martie 2021, 15:55)

    aur10 [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    si sa trebuiasca citez "sa moara oameni" si 10 August ca sa-ti pui tu guvernele mimand Justitia Independenta cand iti conving deciziile zi atacand-o cand nu iti convin
   • -2 (6 voturi)    
    Revizuie ... (Joi, 4 martie 2021, 17:09)

    muscha mbanana [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    cere iertare de la u.e !Daca esti de acord cu decizia curtii europene de justitie, esti PSD-ist?
    Sau poate si judecatorii curtii europene sunt tot PSD-isti?

    Unii oameni tin cu legea si adevarul, oricare ar fi ele, pro sau contra PSD,PNL, USR.
    Se ghideaza dupa adevar, nu dupa interesele de moment.
  • +8 (18 voturi)    
   uite aici (Joi, 4 martie 2021, 11:54)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui Lovercraft

   concluzia unui jurist (culmeea fost PSDist):
   "Ca sa intelegem miza uriasa a acestei smecherii mosite de Tudorel Toader si Iordache: daca hotararea CJUE va mentine concluziile avocatului Bobek, procesele isi vor urma cursul firesc si vor putea fi finalizate in timp util. In caz contrar, toate procesele suspendate se vor rejudeca de la zero, intre timp va interveni prescriptia si zeci de infractori vor scapa nepedepsiti.
   Mai mult, aceste concluzii sunt extrem de importante pentru ca stabileste ( ca sa nu spun direct ca ii da peste nas lui Dorneanu si co) ca totusi deciziile CCR pot fi cenzurate de CJUE!"
  • +2 (20 voturi)    
   Nu va ajunge cat ati furat in 2017-2019? (Joi, 4 martie 2021, 12:03)

   emil bobu [utilizator] i-a raspuns lui Lovercraft

   Vrei sa revina PSD la putere, sa fure putinul ramas nefurat din 2019?
   • -1 (5 voturi)    
    da , sa revina ! (Joi, 4 martie 2021, 17:12)

    muscha mbanana [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

    Daca esti de acord cu decizia curtii europene de justitie, esti PSD-ist?
    Sau poate si judecatorii curtii europene sunt tot PSD-isti?

    Unii oameni tin cu legea si adevarul, oricare ar fi ele, pro sau contra PSD,PNL, USR.
    Se ghideaza dupa adevar, nu dupa interesele de moment.Sa revina PSD-ul la putere , astia e lasa fara pamantul romanesc sub picioare !!!
  • -1 (1 vot)    
   Deci interesele financiare ale UE primează numai (Joi, 4 martie 2021, 16:25)

   elder [utilizator] i-a raspuns lui Lovercraft

   în cazul completurilor de judecată dar în cazul probelor strânse pe MSN nu primează. Ioi..... Așteptăm decizia Curții că domnul avocat e avocat nu glumă.
 • +8 (14 voturi)    
  a dat-o la intors ca la ploiesti... (Joi, 4 martie 2021, 11:50)

  liviu_ [utilizator]

  nu a spus in esenta decat ca nu e problema lor ...

  penibil...
 • -8 (18 voturi)    
  cine este AVOCATUL GENERAL ?... (Joi, 4 martie 2021, 11:58)

  VaseaV [utilizator]

  si cum poate emite el ca si AVOCAT judecati in legatura cu legalitatea sau aplicarea unei legi ? El poate sa sustina o cauza in fata unui judecator, dar nu sa emita judecati !
  • +9 (15 voturi)    
   dc esti avocat ma ingrijorezi (Joi, 4 martie 2021, 12:47)

   PuieMonta007 [utilizator] i-a raspuns lui VaseaV

   n-ai inteles nimic.
   Distinsul spune pe romaneste : "voi puteti da orice lege vreti voi si noi chiar dc nu o putem respinge sau anula judecatorii au dreptul de a evalua impactul acestora in cadrul procesului SI sunt obligati sa puna interesele uniunii deasupra celor nationale."

   In concret dc judecatorul observa ca intreruperea/reluarea acestor procese dauneaza intereselor financiare UE (un posibil prejudiciu are sanse sa ramana NErecuperat) are nu numai dreptul ci si OBLIGATIA sa continue judecata.

   In concluzie un proces nu se poate intrerupe sau relua doar pt ca vor niste borfasi. UE impune ca toate faptele de coruptie sa fie judecate indiferent de ce vor PCRistii de la CCR
 • -14 (28 voturi)    
  Asadar (Joi, 4 martie 2021, 12:15)

  Unforgiven [utilizator]

  Asteptam propaganda incuiatilor cu legile justitiei si abia asteptam sa-i vedem pe viermisorii USR-isti si PNL-isti cum se zvarcolesc de ciuda ca PSD este mai bun decat USR si PNL si ca au ramas cu ochii in soare si li s-a luat painea de la gura, ca nu mai au de rumegat asa de multa propaganda.

  Urmeaza sa se dea si de la CEDO decizia ca interventia in forta a jandarmeriei din 10 august 2018 a fost legimtima si sistemul corupt de propaganda sa se prabuseasca, iar USR sa devina istorie.
  • +9 (19 voturi)    
   deci (Joi, 4 martie 2021, 12:56)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui Unforgiven

   1 - acest comunicat nu e o decizie....
   2 - chiar daca este o decizie, nu e atat de negativa precum pare . Vezi postul lui Ana Birchall de pe FB (am citat o parte mai sus)
   3 - interventia jandarmilor a fost CURAT ILEGALA ...
   nu trebuie sa faci drept sa stii asta. Dar ca tot veni vb. am si niste inside info si a fost ilegala!
   4 - faptul ca tu te bucuri de o interventie ilegala a jandragmeriei nu dovedesti decat ca esti un psdist notoriu care prefera sa sufere oameni decat sa nu mai fure psd!
   5 - decizia CEDO o sa mai dureze minim 1 an si 99% sigur o sa fie in detrimentul statului roman!
   6 - CEDO nu judeca daca a fost sau nu legala interventia jandarmeriei, ci daca statul roman a facut tot ce poate face pentru a respecta drepturile omului ale cetatenilor. CEDO nu este instanta penala ! daca tot vrei sa arunci cu noroi in oameni aiurea asigura-te ca stii despre ce vorbesti si nu esti un habarnist notoriu!
   • -5 (13 voturi)    
    Bati campii (Joi, 4 martie 2021, 13:54)

    Unforgiven [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    Asa cum ati batut campii cu CCR care e PSD-ist cand nu va convine, ca jandarmeria e PSD-ista, dar infractorii vostri prezenti la protestul din 10 august 2018 unde sunt si de ce au fost spalati de propaganda USR-ista de partid corupt?

    Interventia in forta a fost necesara din cauza infractorilor agresivi care au creat haos si agresiune, deci nu te mai lega de fortele de ordine ca au restabilit ordinea si linistea publica, ca asa s-ar fi facut indifferent ca in paiata ar fi protestat PSD, PNL, AUR, rezist-USR etc.

    Dosarul penal ar fi trebuit sa-i vizeze in primul rand pe agresorii rezist, iar restabilirea ordinii publice voi o considerati infractiune, pentru ca sa-i aparati pe infractorii USR-isti prin aceasta deturnare a realitatii spre manipularea propagandistica cu jandarmii care au facut ceea ce au trebuit sa faca.
 • +3 (9 voturi)    
  ACUM e ACUM (Joi, 4 martie 2021, 12:17)

  ioanbucsa751467216962915 [utilizator]

  Să vezi tu cum că doamna de la Buzău cu 8 ani condamanare îşi mai ia una
 • +7 (11 voturi)    
  COMPLETELE SPECIALIZATE (Joi, 4 martie 2021, 13:21)

  ioanbucsa751467216962915 [utilizator]

  aia a fost marea măgărie a CURţii Constit
  Ce specializare mai vrei de la juzii ICCJ din penal...nu ai cum, nu a fost vreodată specializare pe coruptie, toti judecă coruptie, de aia ajungi la ICCJ
  O golănie de-a presed CC şi a câtorva acoliti special numiti la CC
 • -2 (6 voturi)    
  deci CCR a decis bine - cum ramane cu sentintele? (Joi, 4 martie 2021, 15:53)

  aur10 [utilizator]

  Dragnea ?! , Udrea ?! si mai cine ?
  sau si aia de la CJUE sunt pusi de Dragnia?
 • -2 (6 voturi)    
  aproape toti... (Joi, 4 martie 2021, 17:17)

  muscha mbanana [utilizator]

  cei care au fost in piata pe 10 august , trebuiau sa ii impiedice pe infractorii "rezist " sa dea foc si sa incerce sa intre in guvern ,vezi ce sa intamplat in sua ! acum , sunt trecuti la victime colaterale , cred ca meritau un pic de atentionare din partea publicului !asa , acum iar dezgroapa mortii si vor sa resusciteze pe iohanis .
 • +1 (1 vot)    
  Unde dai si unde crapa (Vineri, 5 martie 2021, 13:29)

  servus [utilizator]

  Daca interpretati decizii ale CJUE in mod trunchiat/scos din context, mai mult o sa dezinformati decat o sa informati:
  ,,La prima întrebare adresată în cauza C‑811/19 și în cauza C‑840/19 trebuie să se răspundă că articolul 325 alineatul (1) TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unei decizii a unei curți constituționale naționale prin care se constată nelegalitatea compunerii completurilor de judecată ale instanței supreme naționale care se pronunță în primă instanță asupra unor infracțiuni de corupție pentru motivul că aceste completuri nu sunt specializate în materie de corupție, deși judecătorilor care fac parte din completurile menționate le‑a fost recunoscută specializarea necesară, atunci când o astfel de constatare este susceptibilă să genereze un risc sistemic de impunitate în ceea ce privește infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii.''
  1. Daca in 2019 se pune in vedere suprematia dreptului UE (cu toate ca acesta se afla mentionat in Constitutia acestei tari), consider ca ne aflam pe drumul cel bun :);
  2. Dl. av. general se afla intr-o profunda eroare de logica: daca prin aceste decizii se impune specializarea anumitor magistratii pe anumite domenii, de ce nu se impune si specializarea ,,magistratilor'' de la CCR. Pe aceleasi considerente un magistrat ar putea respinge toate deciziile CCR;
  3. Cat despre impresia acestui av. general asupra CCRului din aceasta tara, consider ca a vazut mult prea multe filme sf ori actiunea inst. publice implicate in proces lasa de dorit.
 • +1 (1 vot)    
  cata agitatie.. (Sâmbătă, 6 martie 2021, 22:56)

  sile1 [utilizator]

  ...prosteasca .

  Dl avocat general ( avocat al cui ? ) a facut o propunere sau o recomandare,spuneti-i cum vreti..

  E bine sa asteptam decizia ( hotararea ) judecatorilor si abia apoi sa comentam !!


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by