​Comisiile juridică, pentru buget, pentru administraţie şi pentru muncă de la Camera Deputaţilor au dat marţi raport comun de respingere a proiectului de lege privind Codul administrativ, în care era prevăzută şi obligativitatea oficializării limbilor minorităţilor naţionale în administraţia publică locală, în anumite situaţii, scrie Agerpres.

plen Camera DeputațilorFoto: AGERPRES

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora şi răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi regulile specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, se arată în raport.

Cele patru comisii arată că au decis să dea raport de respingere pentru că "nu se justifică adoptarea unei astfel de iniţiative legislative cu atât mai mult cu cât expunerea de motive nu conţine o fundamentare a soluţiilor legislative preconizate, iniţiatorii motivându-şi demersul pe posibila declarare a neconstituţionalităţii Codului administrativ în vigoare de către Curtea Constituţională".

"În lipsa unei decizii a Curţii Constituţionale care să stabilească contrariul, o lege în vigoare se bucură de prezumţia de constituţionalitate, iar adoptarea unei legi nu ar putea fi fundamentată pe posibilitatea declarării ca fiind neconstituţională a unei reglementări în vigoare. În cadrul prezentului proiect sunt reluate majoritatea prevederilor din Codul administrativ în vigoare, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inclusiv cele referitoare la abrogările unor acte normative, abrogări care deja şi-au produs efectele juridice. În cuprinsul prezentei iniţiative legislative nu există nicio dispoziţie de abrogare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, astfel că promovarea proiectului în forma actuală ar conduce la un paralelism legislativ, interzis de normele de tehnică legislativă", se mai explică în raport.

Proiectul iniţiat de 30 de parlamentari UDMR a fost adoptat tacit de Senat şi urmează să intre la vot în plenul Camerei Deputaţilor de miercuri.

Un proiect de lege privind statutul autonomiei personale a comunităţii maghiare din România a fost respins marți de senatori. Proiectul a fost ținut la sertar 16 ani, fiind inițiat de foşti parlamentari UDMR în 2004.